fredag 28 april 2017

Inför fjärde söndagen i Påsktiden.

Välkommen med bland Vägens folk (Apg 24:14) som vandrar tillsammans med Vägen (Joh 14:6) på

VÄGEN TILL LIVET.

Det är söndagens tema. Söndagens latinska namn är Jubilate. Den hette så förr efter dagens gamla introitus: Jubilate Deo omnis terra = ”Höj jubel till Gud alla länder”, (ur Psalt 66:1, 117:1 m.fl). Det är vandringssången för Vägens folk. Den är tonsatt i Taizé och finns i psalm 680 – ”Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn”.
   Jag har fått en del problem med den sången. Inga länder bryr sig om vad jag säger. Länderna bara fortsätter att bråka och gnälla sina jämmerlika låtar. Nu har jag fått lära mig att om man vill förändra världen så skall man börja med sig själv. Därför sjunger jag: ”Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn”. Hjärtat är vårt inre rum. Det kan vara fullt av det som är fult – bitterhet, skryt, skräp, hot och hat. Det som händer i hjärtat påverkar genom blodet hela kroppen Det finns EN som kan ta bort dumheter, synd och skräp och sånt och läka hjärtats sår. Ja, du vet väl vem? Om vi ger det till Honom kan vi ta emot vad han ger: Dessa ord, som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta … (Läs 5 Mos 6:4-9). Hans ord är bröd för själen. Laddat med välsignelser. Föder fram lovsång. Vi vandrar in i dagens texter med denna sång. Sjung:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Onward christian soldiers! Framåt marsch!
Andra Moseboken13:20-22 (FB) ger oss marschordern på VÄGEN TILL LIVET!
Israeliterna bröt upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstoden på natten.

De bröt upp från Suckot. Vi bryter upp från suckarnas dal, fördärvets grop (se Psalt 40), där vi snurrar runt om oss själva och fastnar i problemgyttjan.
   De slog läger i Etam. Vi vilar upp på gröna ängar. Både de och vi får närkontakt med HERREN. Han möter dem i moln och eld, tecknen på hans gudomliga närvaro. Han möter oss i Ordets ljus och sakramentens tröst (Sv Ps 369:2).
   De går över gränsen och startar vandringen mot frihetens land. Molnstoden gick framför dem om dagen och eldstoden om natten. Herrens närvaro omsluter dem.
   Vi går ut ur ”vårt fängelse av rädslans stenar” och lägger av ”vår fångdräkt av vårt eget knutna jag” (Sv Ps 289:3). Vi tar på oss ”ljusets rustning”, vi ”iklär oss Herren Jesus Kristus” (Rom 13:11-14). Vi sluter upp med vandringsfolket, vandrar fram på vägen till livet och sjunger med i Jubilate-sången.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

Muntra ned eller bygga upp?
I första Thessalonikerbrevet 5:9-11(FB) ställer Paulus oss inför vägskäl på Livets väg.
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Drabbas av vrede eller vinna frälsning? Dö eller leva?Muntra ned eller bygga upp?
   Det finns många vägskäl på Livets väg. Kärlekens Gud tvingar inte på oss sina lösningar. Det finns makter och krafter som lurar, förblindar, förleder oss. Satan dig nåden ej unnar! Men Gud vill att alla skall bli frälsta. Men vill du? Hela Treenigheten är engagerad i dig!


  Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, 
Frälsarn klappar på. Han ömmar för ditt väl,
Nådens helge Ande vill störa din sömn. 
Salig är du om du vaknar (Sv Ps 265:5).

När du vaknar upp händer det något. Dina ögon öppnas. Du blir plötsligt alldeles klarsynt.

1. Du anar Guds vrede!
   Guds vrede är Guds kärlek som kämpar mot ondskan. Gud är inte likgiltig för hur vi lever. Han reagerar intensivt mot kärlekslöshet och förljugenhet, att vi trampar på varandra, sprider hot och hat, får varandra att gråta. Gud reagerar, precis som människor idag reagerar och demonstrerar mot korruption och orättvisor. Guds vrede leder till vredesdomen. Vi har ansvar för hur vi lever och vi skall en gång få avlägga räkenskap. Den yttersta rättvisan skipas. När du då ropar ”Herre, förbarma dig” öppnas dina ögon och

2. Du ser Guds kärlek! 

Jesus för världen givit sitt liv: 
öppnade ögon Herre mig giv. 
Mig att förlossa offrar hans sig, 
då han på korset dör ock för mig” 
(Sv Ps 45:1).

Detta ingår i Guds plan för dig. Han har bestämt det, säger Paulus. Vi skall vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. ”O döm oss, Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är”. (Sv Ps 289:4).

3. Du förstår Guds mening med ditt liv.
   Paulus uttrycker det så här: vi ska leva med honom…. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Alltså: Muntra upp och inte muntra ned! Bygga upp – inte riva ned.
   Du hittar detta nya liv i Kristus. Du får leva med honom.
  Engagera nu din fantasi och låt Jesu kärlek inspirera dig att se vad detta betyder för ditt umgänge med andra. Och låt dina öron hör hur du sjunger in detta budskap i ditt hjärta i Jubilate-sången

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.

FÖRFÄRLIGHET förvandlas till FÖRHÄRLIGHET PÅ LIVETS VÄG
skriver Johannes i Johannes 13:31-35(FB)
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

Vi befinner oss i salen, där Jesus instiftar nattvarden. Allt är så stilla där. Men utanför skockar sig orosmolnen. Jesus har fiender som kommer att slå till hårt. Judas har just underhandlat med dem och kommit överens med dem om en summa pengar för att förråda Jesus. Han sitter med i salen i övre våningen. Han får ta emot det brödstycke Jesus räcker honom. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått ut sade Jesus: Nu är Människosonen förhärligad.... (Joh 13:30-31)
   Det var natt. Mänsklighetens mörkaste natt, förfärlighetens natt, då ondskans makter gaddar sig samman för att förgöra Guds son. Men i detta mörker tänds nu ett ljus, Jesu härlighet. Johannes berättar i Joh 1:14,16: Vi såg hans härlighet … han var full av nåd och sanning …. Av hans fullhet har vi alla fått med nåd och åter nåd.
   Detta möter oss i en måltid av bröd och vin Det finns olika namn på denna måltid.
1. NATTVARDEN, därför att den instiftades den natt då Jesus blev förrådd ”Då var det som ljus i natten bröt in”. Ljuset lyser i mörkret. Det mörka, det svåra, vår förfärlighet tappar greppet om oss. Vi får se Jesu härlighet. Natten går över i morgon…
2. BRÖDSBRYTELSEN. ”Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd”. Vi kommer in i Guds kärleksrörelse mot andra. Vi hittar en ny glädje - Ge-glädjen. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.
3. EUKARISTI. Tacksägelsen. Himlen öppnar sig, vi stämmer in i lovsången med alla Herrens trogna i alla tider och hela den himmelska härskaran i en jublande EUKARISTI – lovsång, jubilate.

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.


Från mitt hjärta till ditt, 
Bengt Pleijel 90+

Vad sägs om hemligt möte – du och jag och vi?
Träffpunkt: Sångpostillan, årg 1, boken sid 250. bibelskolan.com tryck här. Där kan du träffa mig i Bengts återvändsgränd. Det är han som går med rullator ...

Lägg märke till kontrasten: och det var natt. ... Nu är Människosonen förhärligad....
Jubilatesång:

Sjung lovsång, du mitt hjärta och prisa Herrens namn.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut