måndag 24 april 2017


Inför tredje söndagen i Påsktiden.

Välkomna ni alla - lammungar och fårskallar - till söndagen ”Misericordia Domini”, då vi får träffa

DEN GODE HERDEN

och får sjunga om ”Herrens nådegärningar” (= misericordia Domini” Psalt 89:2, FB). Cordia = hjärta. Fritt översatt: ”Herren har hjärta för de miserabla”. Jfr ”barmhärtighet”, från tyskans ”bei den armen Hertz = hjärta för de arma.
   Fyra personer hjälper oss att få kontakt med och sjunga om den gode Herden, han som bryr sig ….

1. Jeremia
som i Jeremia 23:3-8 målar ett profetiskt porträtt av Jesus, den gode Herden. Tag och läs!

2. Petrus
som i 1 Petrus 5:1-4 hjälper oss förstå både oss själva och vår PASTOR (herde, församlingsledare) och hur vi ska ta hand om och be för vår pastor. Genom dina böner får du uppdraget att ”herda herden”. Se närmare i bibelskolan.com - Oaser i öknen. OAS 36 - tryck här, Oas 37 - tryck här, Oas 38 - tryck här.
   När du läser om vad Herden gör med herdarna, upptäcker du ett budskap till dig själv. Herren vill ”herda” dig, förnya dig, fördjupa dig ….

3. Johannes
som i Johannes evangelium 10:22-30 tar oss med till Salomos pelargång i Jerusalems tempel, där det är tempelinvigningsfest. Jesus är där. Det är vinter. Jesus går omkring i Salomos pelargång. Folk undrar, ställer frågor. Plötsligt stannar han inför dig …
   Tempelinvigningsfesten var en stor och glad högtid som varade i åtta dagar. Det var en ljusfest till minne av det som hände år 164 f Kr. Då återinvigde Judas Mackabéus templet. Detta tempel hade orenats och de troende hade förnedrats under den grymme Antiokus Epífanes tid. Om honom talar Daniels bok i GT (se Daniel 11:21-35 i min bok ”I Guds händer vad som än händer”. Vägsträcka 44 tryck här.
   Epifanes betyder den lysande. Hans motståndare kallade honom Epimanes, det betyder galningen. Ty galen var han. Han lät utropa sig till gud. Ingen god gud - människor förföljs, barn slaktas inför mödrars ögon, om någon har en bibelrulle på sig, blev han avrättad. Antiokus förbjuder offren i templet och bygger altare åt hedniska gudar. Allt profaneras, man offrar svin i templet. Allt för att förnedra folket.
   Men mörkrets makter hade ingen chans. Antiokus besegras. Hoppets ljus tänds för folket. Därför firar man Tempelinvigningsfest.
   Men nu är det vinter, kallt, ruggigt och huttrigt. Jesus går där fram och tillbaka. Människor ställer kalla frågor till Jesus. Vem är du egentligen, Jesus?
   Vi känner igen oss. Vi fryser i själen och ryser inför allt ont vi hör och ser. Men plötsligt ser vi hur Jesus, som går fram och tillbaka, plötsligt stannar framför oss, ser oss, talar med oss. Då händer det något med oss. Vi hör, lyssnar, våra frusna hjärtan smälter, vi börjar gnola på en sång: Jag vill sjunga om min vän – Mitt i denna kalla, bråkiga och svårförståeliga värld möter vi den gode Herden, och som inte bara är Herden utan också Mästaren och Frälsaren. Han är också Vägen, Sanningen och Livet, och som kan ge både kraft och ljus och nåd. Sjung Sv Ps 472!
   Läs mer om detta i Sångpostillan, årg 1, boken sid 244. bibelskolan.com tryck här
   Men idag får vi också träffa

4. David
som i dagens psaltarpsalm - Psaltaren 23 – lär oss sjunga om DEN GODE HERDEN. Det är bibelns mest kända psaltarpsalm. Många kan den "by heart". Men låt oss fundera över vad den psalmen vill säga oss. Du får här några ”igångsättningstankar”. Men det finns mer att hitta! Psalmen har två delar:

1. HERDEN OCH HANS HJORD.
Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.


   Smaka nu på varje ord!
HERREN – ordet skrivs med stora bokstäver (Fb), Det är Han som för Mose presenterar sig som JAG ÄR – det heliga gudsnamnet. Det är han som i Nya Testamentet säger om sig själv: JAG ÄR den gode herden. (Joh 10:14).
ÄR – presens – gläd dig I HERREN alltid = all tid –varje tid – nu – just nu. Vänta inte till i morgon!
MIN - personlig relation. Herren är förtrolig med dem som vördar honom (Psalt 25:14).
JESUS ropar i sin svåraste nöd: Min Gud, Min Gud (Psalt 22:2 Markus 14:34) …
JESAJA har ett budskap från Herren till dig:  Jag har kallat dig vid namn, du är min (Jes 43:1).
TOMAS hjälper oss glädje-bekänna: Min Herre och min Gud!

HERDE - Han som vill "herda" dig har herdehjärta och gudomliga resurser för att "herda" dig
MIG SKALL INTET FATTAS – TÄNK TILL: Om det är mycket som fattas mig – vem är då min herde? Det är då inte bara ETT som fattas. Det är EN som fattas mig. Vänd om! Han står alldeles bakom dig och
HAN FÖR MIG TILL VATTEN DÄR JAG FINNER RO. HAN GER LIV ÅT MIN SJÄL
Du måste få vila innan du kan ila. Stressa av! Tänk på vilodagen så att du helgar den! Då tar han personlig kontakt och berättar om ditt dop (Sv Ps 386). Om du i ditt ökenliv TÖRSTAR – flämtar, ropar efter vatten, läs då Joh 7:37-38 i Bibel 1917: Om någon törstar, så komme han till mig och dricke…Han bjuder på strömmar av levande vatten. Du får gå från kraft till kraft. Du orkar gå med bland Vägens folk och möta ”osedda dagar med tröst”. Hur då? ”Oss följer ju Herden, vi känner hans röst” (Sv Ps 59:1).
HAN LEDER MIG PÅ RÄTTA VÄGAR FÖR SITT NAMNS SKULL
Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Han har lovat det. Han har skrivit under sitt namn på det löftet. Mycket svårt kan hända. Det kan mörkna på vägen. Svartna för ögonen. Det onda, det mörka kan drabba mig. Jag hamnar i den mörkaste dal, dödsskuggans dal. Ser ingenting, förstår ingenting.
   Men mörkret är inte mörkt för honom (Psalt 139:12. Sv Ps 217). David vet att
OM JAG ÄN VANDRAR I DÖDSSKUGGANS DAL, FRUKTAR JAG INTET ONT, TY DU ÄR MED MIG. DIN KÄPP OCH STAV DE TRÖSTAR MIG. Varför behöver jag inte vara rädd? Svar: DU ÄR MED MIG. Herdens käpp och stav tröstar mig. Herden har en KÄPP, en klubba, som han drämmer till mot den stygga vargen som vill fånga lammet. Herden har en STAV med en klyka överst (jfr biskopsstaven). Den kunde han sträcka ned mot lammet som ramlat ner i bergsskrevan och dra upp det. För oss: Den gode Herden har resurser att rädda oss.
   Lägg märke till växlingen mellan HAN och DU. Först kommer flera HAN. Räkna! De berättar om vad Herden gör. Sedan byts HAN ut mot ett DU. Du upptäcker den personliga relationen. Kanske i din svåraste situation. ”När jag bäst behöver dig är du allra närmast mig”. DU är med mig!

2. VÄRLDEN OCH HANS GÄST.
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar. Och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen

DU DUKAR FÖR MIG ETT BORD …
Herren är värd på festen. Inte en tillfällig gäst. Du är hedersgäst. Hemma ber vi bordsbönen så: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.
   Jesus bjuder på nattvardens fest. Där vill han bli ihågkommen: Gör det till min åminnelse!
I MINA FIENDERS ÅSYN
Jag behöver inte ängsligt fråga: Vad ska folk säga? ”Mina ögon ser alltid till Herren” (Psalt 25:15).
DU SMÖRJER MITT HUVUD MED OLJA.
Oljan är Andens redskap. När någon är sjuk (se Markus 6:13. Jakob 5:13). När du kröns till kungabarn – Andens olja är det yttre tecknet på att du hör ihop med Kristus, den Smorde.
DU LÅTER MIN BÄGARE FLÖDA ÖVER
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. (Rom 15:13). De himmelrika lever rikt!
GODHET OCH NÅD SKALL FÖLJA MIG I ALLA MINA LIVSDAGAR
Före går Herren med segerns baner (Sv Ps 59:2). Bakom mig – som skydd mot ”lågstora minnen” – låter han två vänner gå: GODHET och NÅD.
JAG SKALL FÅ BO I HERRENS HUS EVINNERLIGEN.
Hör hur han säger just till dig: Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.

Vi träffas i fårskocken!
Bengt Pleijel 90+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut