onsdag 5 april 2017INFÖR STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN
   Vi går nu in i den mest dramatiska tiden i kyrkoåret. Vi hör rop och skrik. Vi ser blod och tårar. Folkmassor som svänger hit och dit. Alla verkar oroliga. Vad är på gång? Vad händer? Och varför händer det som händer?
   Vi kallar denna vecka för STILLA VECKAN. Det händer något med oss om vi vågar vara stilla.

Så säger Herren, HERREN, Israels Helige:                    
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.   
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.

   Jesaja berättar vad som händer om vi inte vill. Han talar om jäkt och stor ensamhet. Men Herren väntar: Han längtar efter att få visa er nåd och visa er barmhärtighet.. Saliga är alla som vänta på honom. (Läs Jesaja 30:15-18)
   STILLA VECKAN kan bli RIKA VECKAN som leder oss in i den STORA PÅSKENS överraskningsglädje. På vår vandring in i denna vecka är evangelisten Markus vår guide. (Men ibland får Matteus komma till hjälp). Annandag Påsk återgår vi till tredje årgångens texter.


PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset.
   Texter: 2 Mos 13:6-10 Hebr. 2:14-18. Markus 11:1-11 Sångpostillan årgång 3. Boken sid 177, datorn tryck här.
… och de som gick före och de som gick efter ropade: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår Fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Texter: 2 Mos 24:3-11, 1 Kor 10:16-17, Markus 14:12-26. Sångpostillan årgång 1. Boken sid 179, datorn tryck här.
   Nattvarden instiftas. Kallas eukaristin – Tacksägelsen. Hjälper oss till lovsång även under nöd. När de sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget (Mark 14:26). Lovsången var Psaltaren 113-118. I Psalt 118:13-14, Bibel 1917, står det: Man stöter mig hårdeligen för att jag skall falla, Men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning (melodi finns i Sångpostillan årg 1, sid 184.

LÅNGFREDAG del 1, Korset .
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Kor 2:1-10, Markus 15:21-41, Psalt 22. Sångpostillan årg 1. Boken sid 185, datorn tryck här.
   Dagens sång: Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Melodi: Sångpostillan sid 193.

LÅNGFREDAG del 2 – Jesu begravning och vår.
Texter: Matteus 27:57-66, Sångpostillan årgång 3. Boken sid 203, datorn tryck här.
… Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav, som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven ….


"När jag skall lämna världen, o lämna du ej mig,         
Och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.          
När ångest trycker anden i sista kampens nöd,          
Kom då och lossa banden, o Jesu för din död."           
(Sv Ps 144:6) 


PÅSKLÖRDAG – Nederstigen till dödsriket.
Texter: Jona 2, 1 Petrus 3:18-22. Matt 12:48-41, Psalt 139:1-12. Sångpostillan årg 3. Boken s 209, datorn tryck här.
Liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

PÅSKNATTEN – Genom död till liv
Texter: 2 Mos 14:10-16,21-22, Rom 6:3-11, Matteus 28:1-8 Sångpostillan sid 219, datorn tryck här.

"Faraos härar hann upp oss på stranden just som vi kommit till Pi Hahirot. 
Här mellan havet och hären i sanden dödsdömda stod vi vid klippornas fot.
En enda möjlighet, ljöd oss i ropet, vägen till havet, till döden i dopet. 
Halleluja! Halleluja!"                                                         
(Sv Ps 618:1)PÅSKDAGEN – Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!!!
Texter: 2 Mos 15:1-11, 1 Kor 15:12-21. Markus 16:1-14. Sångpostillan årg 1 Boken sid 197, datorn tryck här.
Ängeln sade till dem: Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått han är inte här, Se, här är platsen där han blev lagd…

"Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja,
han var död men se han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar han, halleluja,
               nyckeln ligger i hans hand, halleluja".                  
(Sv Ps 153).


ANNANDAG PÅSK – Livet vann dess namn är Jesus.
Nu följer vi tredje årgångens läsningar: Jeremia 31:9-13, 1 Petrus 1:18-23, Joh 20:19-23, Psalt 16:6-11.
Sångpostillan årg 3, Boken sid 232, datorn tryck här.


"Dina ögon är fyllda av glädje. 
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus? "
(Sv Ps 154:3)

                                                                           
 Lärjungarna blev glada, när de såg Herren (Joh 20:20).
DJUPDYKNING OCH PÄRL-LETNING.
1. www.bibelskolan.com
Leta rätt på ”vandringar”. I Vandringar 24-34 (tryck här) går vi djupare ned i Trosbekännelsens ord ”Pinad under Pontius Pilatus – uppstånden igen ifrån de döda”. Där ligger välsignelser och väntar på att bli upptäckta av dig, Efter dessa vandringar kommer du att utropa med Petrus i 1 Petrus brev 1:3 :

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda


2. PSALMBOKEN.
Har du upptäckt Psalmboken? En verklig skattkammare. Vi träffar människor från olika tider, olika länder, olika traditioner som på olika sätt uttrycker sin tro och sin kärlek till HERREN. Läs och begrunda en psalm varje dag. Du kommer att häpna ofta över psalmbokens starka och märgfulla formuleringar. Repetera gärna de psalmer du en gång lärt dig "by heart". Då slutar hjärnan att rosta och hjärtat klappar varmt!
   Fastans och passionstidens psalmer finns på nr 95-145, 438-460, 738-739.
   Påsktidens psalmer finns på nr 146-157, 461-473, 740-743.


3. TV 1989
Under Påsken 1989 gjordes TV-inspelningar från Åh kyrka. Påskdagens gudstjänst kan du se här.


4. TV 16.org.
För en tid sedan gjorde TV16 fem inspelningar där jag försökte svara på frågan: VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ PÅ KORSET? Jag gav fem korsord som svar:

KORSORD 1 : FÖR ATT HAN ÄLSKAR DIG, tryck här.
KORSORD 2 : FÖR ATT GE DIG SKULDSANERING, tryck här.
KORSORD 3 : FÖR ATT DU SKALL FÅ ETT FRISKT HJÄRTA, tryck här.

Dessa läggs ut under Stilla Veckan:
KORSORD 4 : FÖR ATT HELA DINA SÅR, tryck här.
KORSORD 5: FÖR ATT VI SKALL FÅ BLI STOLTA, tryck här.


Om det finns ett liv för mig efter Påsk, kan det hända att det kommer fler Himmelskt Söndagsgodis. Men nu tar jag paus till efter Påsk. Jag ska försöka leva som jag lär: Bli stilla! Må du leva så också, ty... 

så säger Herren, HERREN, Israels Helige: 
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. 
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka
En rik helg med många stilla, stora, rika, starka upptäckter önskar er
Bengt Pleijel 90+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut