måndag 27 mars 2017

Inför Femte söndagen i Fastan

FÖRSONAREN
är temat för denna söndag. Himmelen är engagerad i vad som händer på jorden. Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är Guds nollvision. Han vill att det ska bli bra mellan Honom och oss. Men vi ville inte. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, (Jesaja 53:6). Vi har blivit som främlingar på en öde ö, instängda i våra problem. Syndens sund hindrar oss att komma därifrån. Någon måste komma utifrån för att rädda oss. Gud griper in. Han korsar våra planer. All vår skuld lade Herren på honom (Jesaja 53:6).
   Gud griper in, gång på gång. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt … (Hebr 1:1).
   I fjärde Moseboken 21:4-9 – dagens GT-text – berättas om en av många ingripande från Gud. Gud räddar från en ökenkatastrof på Moses tid. Där läser vi om

FÖREBILDEN
Gud ger denna order till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som blivit ormstungen se på den, så skall han bli vid liv (4 Mos 21:8).
   Vi undrar vad den händelsen kan säga oss?
   Läs hela texten i din Bibel. Kärlekens Gud har gett folket sitt beskydd i Egypten och under uttåget från Egypten. Men på den fortsatta vandringen stöter de på många svårigheter. De gör då uppror mot Gud och anklagar honom. “Gud, varför har du fört oss upp ur Egypten? Varför har du låtit dessa svårigheter komma över oss?” Och de knorrar och knotar, suckar och talar mot Gud och emot Mose. Hur kan du tillåta att vi har det så svårt?
   Vad gör Gud då? Gud kan göra mycket. Men en sak klarar han inte. Kärleken kan inte tvinga oss att älska honom och inte tvinga på oss sina lösningar. Han vill inte vara diktator.
   Om han räcker oss handen men vi inte tar emot den eller vänder ryggen åt honom, vad gör då Gud? Han tar ifrån oss sitt beskydd!
   När skyddet är borta, då är det fritt fram för den Ondes onda ondska. Giftiga ormar kommer in, berättas det. Ormar som ringlar och slingrar och dansar ormdansen och hugger och sprutar in dödande gift i människorna.
   Att sända denna katastrof var enda möjligheten för Gud att få dem att stanna till. Nu förstår folket att de har syndat mot Herren. De säger till Mose: Vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Och så ber man Mose att han skall be till Herren för dem. Och Mose ber för folket.
   Gud säger: Jag skall ge er ett medel så att ni kan bli frälsta. Han ger order till Mose att göra en kopparorm. I flygande hast sätter Mose igång arbetet. Medan somliga gjuter kopparormen reser andra stång. Och sedan ilar budbärare genom lägret: ”Se på kopparormen!”
   Det var nog många som hånade ”inte kan det hjälpa!” Och de dog. Men alla som såg på ormen – ja, bara med ett öga! – fick leva. Vi ser människor krypa fram, dödligt sårade. En enda blick – fäst dina ögon …. och livet strömmar in i dem.

   Men lägg märke till: Gud tar inte bort ormarna, Ondskans representanter finns kvar. Men han ger ett medel så att de kan bli räddade.
   Här är FÖREBILDEN för det som skall hända på Golgata. I dagens evangelium hör vi hur Jesus säger; Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var en och en som tror på honom skall ha evigt liv (Joh 3:15).
   Människosonen måste upphöjas. När vi upphöjer Jesus händer det något med oss. Våra blickar stirrar inte nedåt på ondskans ständigt nya påhitt. Vi ser upp. Och vi ser uppåt på vår korsfäste Frälsare. Vi står där tillsammans och ser mot himlen och hör en röst: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Vi stämmer in i lovsången inför korset. Lovsången har en märklig lyftkraft. En läkande kraft. Den upphöjda ormen är läkarkårens logotyp.

Nu går vi vidare till DAGENS EPISTEL - Första Johannes brev 1:8-22. Där träffar vi

FÖRESPRÅKAREN
Läs texten i din Bibel. Och tänk till:
Man kan bedra sig själv. Grundlura sig själv. Säga: allt står väl till, allt står väl till. Och dock står inte allt väl till (Jeremia 8:11). Cancern finns i kroppen. Synden har slagit sig ned i själen. Men det är inte bara synd om mig. Det är synd i mig.
   Man kan bli räddad. Kroppen behöver en läkare. Och brottslingen en advokat.
”Frågar du vad namn han bär, Jesus Krist det är (jfr Sv Ps 237:1).
Jesus är läkaren, ty genom hans sår blir vi helade (1 Petrus 2:1-25).
Jesus är advokaten. Han är ”en som för vår talan” skriver Johannes. Bibel 1917 kallar honom ”Förespråkaren”. På grekiska ”parákleton”, på latin ”advocátus” = en som är kallad att stå vid vår sida.

   En underlig advokat! Han säger inte om dig och mig: han är oskyldig.
Han säger inte: han rår inte för att han gjorde så.
   Han säger inte som somliga advokater: Jag kan inte säga att den anklagade är oskyldig. Men jag anser att han redan lidit tillräckligt …
   Jesus säger: Jag, JAG, har lidit tillräckligt för honom ..
Jesus tar sig an vår sak hos Fadern genom att ta på sig vår synd och bära den bort .

O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen, evigt nu bli (Sv Ps 45:2)


Nu går vi till DAGENS EVANGELIUM: Johannes evangelium 3:11-21. Läs och begrunda den texten i din egen bibel. Vi träffar där

FÖRSONAREN
I Johannes 3: 8-15 möter Jesus i ett nattligt samtal professorn och riksdagsmannen Nikodemus. Nikodemus undrar varför det händer så mycket med Jesus. Vad har du som inte jag har? Jesus berättar då om nyfödelse, dop och helig Ande. Det var ju det som hände vid Jesu dop i Jordan. Före dopet är det tyst om Jesus, inga under, inga dynamiska predikningar. Efter dopet, då Jesus invigs till sin frälsargärning, kommer mängder med händelser om botande, under, kraftord.
   Den lärde Nikodemus har svårt att hänga med. Ty det kan ingen genom egen begåvning, styrka eller kraft. Anden, hjälparen, måste få ta ledningen. Kanske Nikodemus anar något av Jesu hemlighet, då Jesus berättar om Kopparormen i öknen

I Johannes 3:16- 21 är det Johannes som reflekterar över vem Jesus är. Vi kommer nu till Bibelns mest citerade vers, Johannes 3:16.

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som tror på honom, icke skall gå förlorad utan äga evigt liv.

   Här är Guds motrörelse. Gud utger sin Son. Sonen ger sitt liv för att vi skall få leva. Genom dopet och tron, genom Ordets dynamiska kraft, genom Mässans pulsslag ”För dig! För dig!” dras vi in denna kärleksrörelse. Vi befrias från Lögnens fångenskap, den som lurar oss att leva i mörkret. Vi dras in Sanningen. Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bi uppenbart att han gör vad Gud vill. Guds vilja sker såsom i himlen i Mittboda församling.
Vill du dröja längre i Guds kärleksrörelse finns mer himmelska överraskningar i Sångpostillan årg 3, sid 168. I datorns bibelskolan.com tryck här

Eller i Festhögmässans långpredikan som jag höll 29 januari i Åh kyrka över dagens text – You Tube.com Bengt Pleijel, den Återfunne Fadern. Är du vid datorn, tryck här

Har du sett Korsorden på TV16.org där jag svarar på frågan ”Varför måste Jesus dö på korset”? Vi har fått två svar: 1. För att han älskar dig 

2. För att ge dig skuldsanering. Vi väntar på det tredje …

Vid Festhögmässan togs upp kollekt som delades mellan Åh Stiftsgård, Oasrörelsen och bibelskolan.com. Genom kollekten i kyrkan + gåvor som sänts in på postgiro blev summan över 50.000 kronor. VARMT TACK!

Vad givande det är att fylla 90! Varför får man bara fylla det en gång?

undrar
Bengt Pleijel 90+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut