tisdag 14 mars 2017

Inför tredje söndagen i Fastan

Kampen mot ondskan
är söndagens tema. Det låter kämpigt. Ruskigt ruggigt! Det är lätt att fastna i den Ondes onda ondo. Varje morgon när vi slår på radion hör vi ekot av det ondas nattliga framfart. Och TV ger oss rapport om det som är aktuellt av vår tids djävulskhet. Där två eller tre sedan är församlade under dagen är olyckor, sjukdomar och kändisars svek och syndafall i centrum. Många luras att ha sin glädje i orättfärdigheten (jfr 1 Kor 13:6).
   Men Jesus har ju lärt oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Läs Bibeln innan du läser Babelsposten. Koppla på uppåt innan du bli fångad nedåt.
   Söndagens latinska namn hjälper oss att hitta rätt. Den heter OCULI (betyder ”mina ögon”). Det är citat från Psaltaren 25:14-15 som förr var denna söndags ingångssång. Lär dig detta ord "by heart" så vaknar du varje morgon med ett kraftord från Gud.

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.

Lägg märke till vad här står:
1. HERREN – höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt
2. är förtrolig – tro är inte att acceptera ett trospaket – det är att umgås med Jesus, då växer tron.
3. med dem som vördar honom. Inget hejsvejsförhållande. Ha respekt. Fröjda dig med bävan.
4. sitt förbund gör han känt för dem – han älskar att tala med oss om sitt förbund: Vi hör ihop!
5. Mina ögon ser alltid upp till Herren. Få ögonkontakt. Fäst dina ögon på Jesus. Se Guds lamm.
6. för han drar mina fötter ur nätet. Medan jag ser på Herren löser han mig från ”frestarens garn”.

Denna kärlekskontakt behöver vi i kampen mot ondskan. Paulus skriver i Ef 6:10 ff: Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.
   Ikläd er Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Rom 13:1. Vapenrustningen visar att vi behöver Jesus på alla känsliga områden, där vi ofta faller. Han vill vara oss lika nära som kläderna på kroppen. Innan du klär på dig rustningen, ta en dusch i nåden. Bekänn syndasmutsen! Om inte: sånt osunt kliar, irriterar, gör mig självömklig och doftar dåligt. ”Rena mig så bli jag ren”! Ta sedan på dig dessa Jesus-kläder under bön:

FRÄLSNINGENS HJÄLM
– Jesus, skydda mina ögon, öron, tankar så att Mörkret inte får makt över mig.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR – Jesus, skydda mig mot orätt- och egenrättfärdighet. Ge rätt färd!
SANNINGENS BÄLTE – Jesus, du som är SANNINGEN, skydda mig för att fastna i lögner, falskhet, bluff.
VILLIGHETENS SKOR – Jesus, skydda mig mot lättja, olust och ängslig barfotavandring. Ger mig en ny vilja att bära bud om fred, om frid, om shalom, om det goda äkta livet.
TRONS SKÖLD – Jesus, skydda mot Satans otrospilar, Frukta inte, jag är din sköld (1 Mos 15:1).
ANDENS SVÄRD – Guds levande ord. Det enda vapen jag får använda mot den Onde ty ”ett ord kan honom fälla”. Bed Sv Ps 175:3 :
Det heliga kors, som Herren själv bar för vår skull att synderna sona, mot festarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda, ty där har Guds Son all min skuld plånat ut att jag skulle vara hans egen.
Nu är vi beredda att ta upp kampen mot det onda. Läs texterna i din Bibel eller psalmbok

1. Vi gör först en resa till berget Karmel
Där vimlar det av folk. Vi träffar en författare som just skrivit en bok. Vi läser idag högt ur den - första Kunga-boken 18:26-29, 36-39. Kung Ahab är där också, och hans vackra drottning Isebel. Runt henne står en massa Baalsprofeter som ropar: ”Baal är gud”. De delar ut små blad som bjuder till spännande möten i gröna lunder. Det blir både extas och sexstas och ockulta äventyr.
   Så dyker där också upp en udda figur. Han är klädd i sticksig kamelhårsmantel. Han håller en matkasse i handen med solgrillade gräshoppor och en burk vildhonung. Han verkar upprörd. Bär en djup sorg inom sig. Varför? Folket hade vänt ryggen åt sin Gud och öppnat sig för spännande ockulta krafter. Elia sändes. Namnet Elia betyder ”Herren är Gud”. Det bli en våldsam maktkamp på berget Karmel, en kraftmätning mellan ”Baal är Gud” och ”Herren är Gud”.
   Elia utmanar baalsprofeterna. Man ska offra var sin tjur. Den Gud de tror på, ska tända offerelden. Baalsprofeterna ska be till Baal och Elia till Herren. Den gud som svarar med eld, han är Gud.
   Läs vers 26-29. De berättar om Baalsprofeternas bönekamp. De ropar och skriker, de ristar sig, de grips av profetiskt raseri. Ingenting händer. ”Ingen tycktes bry sig om dem”. Elia retas med dem, v 27.
   Läs vers 30-37. De berättar om hur Elia noga förbereder sitt offer. Vi hör hur Elia ber, en kort, trosstark bön. Himlen är klarblå. Inget moln syns. Då händer det – en blixt från klar himmel! Då föll Herrens eld ned …   Och reaktionen? Folket faller ned på sina ansikten. De sa: Herren är Gud!

Nu frågar vi: Vad är budskapet här till oss?
   När man i vårt land vänt ryggen åt Gud, när man i många kyrkor sällan låter Jesus och den helige Ande leda oss, då kommer dunkla, mörka, djävulska krafter att ta över. Många mår så dåligt. Vi undrar: vad är det sker i det som sker?
   Finns det någon Elia kvar som kan öppna våra ögon? Finns det några bedjare som ropar: Helige Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. låt Guds församling än få se, eld ifrån himmelen falla. Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som bli vår själ till liv. Helige Ande hör oss. (Sv Ps 161:1).

2. Vi besöker församlingen Laodikeia
   Den verkar spännande. Man tycks ha det bra där. De har restaurerat kyrkan väldigt fin. Och byggt ett stort församlingshem för flera miljoner. Man betalar bra till sina anställda. Många frivilliga ställer upp. Också de får betalt. Demokratiseringsprocessen har också lyckats. De gör skäl för sitt namn ”Laodikeia”. Det betyder folket härskar. ”Jag är rik och saknar ingenting” sa man där. Vi söker medlemskap. Och prästen – ja han är trevlig, trevlig, trevlig.
   Men en dag kommer chocken. Brev på posten. Från Jesus. Man kallar till extra församlingsmöte, man samlas och läser brevet högt. Läs det högt, långsamt och med eftertanke. Uppenbarelseboken 3:14-19.
   Du och jag och alla som är med, blir alldeles bleka. Vi skakar. Så står det brevet:
   Så säger han som är Amen , det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 1Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!    Till oss: Våga se krisen. Försök förstå vad Jesus vill säga oss. Vad är problemet? Lyssna in Jesu lösning på vår låsning. Jesus älskar oss. Det sista ord i Bibeln av Jesus som handlar om hans kärlek står här:

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. 
Visa därför iver och vänd om.
Texten denna söndag slutar med detta ord. Är du nyfiken på vad som hände sen, läs Upp 3:20-22. Det finns ett liv på andra sidan kraschen. Festen kan börja …

3. Vi vandrar ned från förklaringsberget.
   Där har vi varit med om ett härligt möte (Mark 9:2ff). Jesus träffade Mose och Elia. Petrus, Jakob och Johannes var också där. Och du och jag … Vi kommer ihåg att Petrus sa: Det är bra att vi är med. Men när vi kommer ned hör vi hur han suckar: Det är bra, Jesus, att du är med. Ty där möter vi människor i nöd. Läs om det i Markus 9:14-32. En far står där med sin svårt sjuke son. Vi klarar inte av att hjälpa dem. Jesus suckar över oss: Hur länge måste jag stå ut med er? Jesus hade problem med sina lärjungar då. Och han har det också nu. Vill du veta hur han klarar av oss, lyssna noga till den goda predikan du hör i din församling på söndag. Och är du nyfiken på om det finns några fler klokheter i SÅNGPOSTILLAN, årg 3, då slår du upp sid 155 i boken, eller trycker på här på din dator

4. Vi löser Korsord nr 2: Varför måste Jesus dö på korset?
Om du trycker här: TV16, gör jag ett hembesök hos dig. Och svarar personligen på frågan.

Vi ses och hörs
Bengt Pleijel 90+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut