måndag 6 mars 2017


Inför andra söndagen i FastanDEN KÄMPANDE TRON

är temat på denna söndag. ”Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger” sjunger vi i Sv Ps 265:1. Vad är det för dunkla krafter som står oss emot?
   Paulus svarar i Ef. 6:12 ff, att kampen inte är mot människor utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vad är det för dunkla krafter? Bibeln talar om Djävulen, världen och vårt eget kött.

  •  DJÄVULEN - Diabolos = den som kastar isär. Som klär ut sig. Luras. Djävulen avskaffades år 1909 av Dagens nyheter. Några år senare bröt första världskriget ut. Det var djävulskt! ”För djävulens försåt och list bevare oss milde Herre Gud”. 
  •  VÄRLDEN = det är de gudsfientliga krafter som står Gud emot. En idémakt som använder trender och media och fejkar nyheter. Vi ”går på” vad som helst. Men Gud älskar människor i världen och vill rädda dem, läs Joh 3:16. 
  •  VÅRT EGET KÖTT = Hans Majestät JAG, den där besvärliga människan som jag måste ställa upp på, alla dagar intill tidens ände. JAG har skickliga försvarsadvokater, som alltid ger mig rätt. JAG behöver aldrig be om förlåtelse. Men JAG får ofta människor omkring mig att gråta. 

Sedan finns det ännu en som vi kämpar med - eller mot: GUD! Jakob berättar om nattlig brottning med Gud. Var det Jakob om brottades med Gud? Eller Gud som brottades med Jakob? Efter den brottningen kommer en välsignelse till Jakob (1 Mos 32:22-32). Har du brottats med Gud, ha förväntningar på vad som kommer sedan. När du hamnar i sådan brottning får du säga som Jakob: Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig (1 Mos 32:26).
   Vi kan ha det kämpigt på många sätt. Denna söndags texter kan berätta om att kampen kan vändas i seger. Om vi sköter våra himmelska kontakter!

1. När du får det kämpigt, kan himmelska kontakter vända KRIS till KRISTUS. 
Läs Markus 14:3:9 i din Bibel eller psalmbok. Där berättas om en middagsbjudning i Simon den spetälskes hus. Simon har troligen blivit botad från sin spetälska. Nu sitter han värd för denna måltid. Han har bl.a bjudit Jesus och hans lärjungar. Och dig och mig. Vi ser hur en objuden gäst smyger sig in. En kvinna som ser lite överspänt lycklig ut. I handen hade hon en alabasterflaska med dyrbar äkta nardus-olja. Hon gör något som får alla att häpna, ja, upprörda. Hon bryter upp flaskan och häller ut oljan över Jesu huvud. Allt i flaskan! All denna dyrbara olja – 300 denarer, en arbetares årslön. 300.000 kronor.
   En överilad kärlekshandling? Kanske, men Kärleken räknar inte med vad det kostar. Hon ger allt. En ljuvlig väldoft sprider sig i hela huset.
   Men väldoften möts av en unken doft! Man andas ut hot och hat och gräl. Lärjungarna blir upprörda över detta slöseri. Om vi svenskar varit bjudna hade vi nog reagerat på samma sätt, vi som är så stelfrusna, tillknäppta, ängsliga, försiktiga med att hålla inne med vår kärlek (?).
   Vad säger Jesus om detta? Han håller inte med. Precis som han inte alltid håller med oss i våra konflikter. Denna kris som ser överspänd ut vänder Jesus till något positivt. Smörjandet med olja var en hedersbevisning som kunde ske vid begravningen då man ville hedra den döde. Det kunde också ske då konungen i Israel kröntes. Jesus förstår vad hon gör. Han vet att han snart skall dö. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Men vem är han, som hon smörjer?
   Vi hamnar ofta i negativt laddade situationer. Människor omkring oss och vi själva mår inte bra. Jesus kan öppna våra instängda liv för sin kärlek. Han kan stryka ut följderna av gräl och strider, och ge oss sin frid. Det kan bli en väldoft omkring oss…
   Kvinnans smörjelse visar människor i KRIS till KRISTUS. Jesus som dör och uppstår är MESSIAS – DEN SMORDE KONUNGEN som överallt där evangeliet förkunnas fyller människor med hopp, glädje, lovsång och (ibland) tokiga kärleksyttringar.

2. När du får det kämpigt kan himmelska kontakter ge klarsyn.
Läs Hebreerbrevet 11:23-27
I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige.   Farao, rädd över befolkningstillväxten bland judarna, har befallt att man ska döda alla judepojkar. Ta bort dem, sa han. Fy Farao, sa folket. Men de lyder. Moses mamma och pappa gör så. De placerar Mose i Nilen. De låter honom vagga fram där i en barkbåt.
   Gud tänker använda Mose. Han räddar honom och leder, fostrar och tränar honom i många år. Många prövningar får han utstå. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige. På åttioårsdagen blir han redskapet för Gamla Testamentets största befrielsegärning.
   Han liksom såg den Osynlige. Där är receptet för dem som har det kämpigt. Fäst dina ögon på Jesus. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi ha skådat … det vittnar vi om (1 Joh 1:1-4).
   Just nu ber Paulus och jag för dig, och för alla som läser detta:
   Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. (Ef 1:17-19). Vad får du?

3. När du får det kämpigt kan himmelska kontakter ge dig rätt färd genom livet.    Visste ni att Jesaja var talskrivare åt Jesus? I Lukas 4:16-21 håller Jesus sin regeringsförklaring. Han talar där om vad han vill göra för oss i sitt rike. Talet har en förlaga i dagens Jesajatext 61:1-3.
Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.

När vi öppnar vår Bibel eller sätter oss ned i kyrkbänken får vi en fråga från Jesus. Vad vill du att jag skall göra för dig (Jfr Markus 10:51). Säg det till honom! Sedan kan du fråga Jesus: Vad vill du göra för mig idag. Läs texten! Du får svar där.
   Lägg märke till att Andens smörjelse är över Jesus. Hans ord är laddade av ande och liv. Han har himmelska resurser för att hjälpa dig. Han vill ge dig en rätt färd genom livet. Ty för att klara av livet behöver du:
   1) glädje, 2) sårbehandling, 3) hjärtmedicin, 4) lösning från låsningar, 5) framtidshopp, 6) hjälp mot hämndlystnad (jfr 1 Petr 2:23), 7) tröst, 8) förvandling av sorg till glädje, 9) förändring av modfälldhets-suckar till lovprisning.
   Läs texten långsamt och upptäck hur den uttrycker dessa nio gåvor han vill ge.

4. När du får det kämpigt kan tekniska kontakter hjälpa dig med korsord!
För en tid sedan fick jag frågan: ”Varför måste Jesus dö på korset”? Jag gav fem korsord som svar. Fem ord om korset. Dessa spelades in av bröderna Carl-Henrik och Stefan Karlsson från KÄLLAN, och kan ses på TV 16. Jag gör med denna inspelning ett hembesök hos dig. Får jag komma? Vi träffas här: Varför måste Jesus dö? Del 1
   KÄLLAN är en en rörelse som vill förmedla biblisk förkunnelse på evangeliskt lutherskt grund, och hjälpa oss att växa i tro och tjänst, och som har en har fått en kallelse att ge evangeliet till det judiska folket. Se kallan.org och TV16.org. Dessa fem korsord sändes nu i fem veckor med Himmelskt Söndagsgodis. Det första svaret på frågan ”Varför måste Jesus dö på korset” kommer nu.

Och mer information om vad som hände på middagsbjudningen i Betania, får du genom Sångpostillan årg 3 sid 159, eller tryck här


Vi ses och hörs ..
Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut