tisdag 21 mars 2017

Inför Jungfru Marie Bebådelsedag.

GUDS MÄKTIGA VERK - GPS

är dagens tema. Är inte det något vi längtar efter? GUDS MÄKTIGA VERK, hans ingripande i våra knepiga situationer. När vi frågar så, får vi svar: GUDS MÄKTIGA VERK SKER GENOM GPS!
   GPS omtalas redan av profeten Jesaja. Han skriver: Vare sig du viker av till höger eller vänster så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen, vandra på den (Jes 30:21). Vill du hitta vägen till VÄGEN, kontakta GPS. Det betyder: Gods Powerful Spirit.
   När ambassadören från himlen kommer till Maria och bebådar, talar om för henne att hon skall föda Guds Son, så undrar Maria: HUR SKALL DETTA SKE? Och svaret hon får är GPS. "Gods Powerful Spirit", den helige Ande skall komma över dig och de Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:35 Fb). Då svarar Maria: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.
   Vill du vandra genom den texten, se adress nedan. Himmelskt söndagsgodis bjuder idag in dig på en poesikväll. Vi lyssnar till tre sångares sånger: De som sjunger är Hanna, Maria och Paulus. Först hör vi

HANNAS SÅNG finns i första Samuelsboken 2:1-10. Slå upp och läs!
   Hanna uttrycker sin lycka, glädje och tacksamhet över att ha fött en son. Hon hade bett mycket om det och gav därför sin son namnet Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Du kan lyssna till hennes sång i Första Samuelsboken 2:1-10. Den har stora likheter med Marias lovsång. Hannas lovsång hjälper Maria att hitta orden för sin lovsång. Precis som vi får hjälp av ”psalmer och hymner och andliga sånger” (Ef 5:18) när vi vill hitta ord som uttrycker vår glädje. Kopplar vi då också på GPS blir det himmelska vibrationer!

MARIAS SÅNG - Magnificat – står i Lukas 1:46-55.
Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min Frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga gärningar med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.Vi lyssnar till Marias sång. Och häpnar och förundras. Vilka starka ord! Gud gör verkligen stora ting! Vi undrar: Kan stora ting ske med oss? Hur hitta hennes glädje? ”O Maria, lär mig dina sånger!”(Sv Ps 481:4). Du får dessa svar:

1. Maria hjälper dig att upptäcka Andens kraft.
"Gods powerful Spirit" vill besöka och beröra också dig. Men lägg märke till att Anden ”vilar”. Lura stressdemonen. Ge dig tid med Andens kärleksstunder. Hör vad Anden säger i ditt liv genom Guds ord. Lyssna. Andas in ord av ande och av liv. Bed: ”Kom helige Ande!”

2. Maria hjälper dig att upptäcka Herrens storhet.

Anden hjälper dig att förstå Gud och upptäcka Herrens storhet. Du får säga som Maria: Han är Gud, min Frälsare. I alla svåra situationer får du fråga Hur skall detta ske? Hur skall jag klara av? Det svar du får är GPS!

3. Maria hjälper dig att upptäcka dig själv.
Maria som varit inför Gud, som heter JAG ÄR, hon säger: Jag är Herrens tjänarinna! Inte drottningen. Inte kändisen, idolen... Hon vet vem hon är. Enligt Bibel 1917 har hon hittat platsen för denna upptäckt: Min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Kontakten med JAG ÄR, hjälper mig att hitta mig själv. Du hittar den platsen när GPS drar dig in i dopets kraftfält: i Kristus. Där hittar du ”annorlundalivet”. Störst är den som tjänar mest …
   Utanför det kraftfältet tappar du ögonkontakten med Gud, du ser ned på andra, bedömer, kanske föraktar och förtrycker. Och allt blir så dumt.
   I kraftfältet i Kristus säger du: mina ögon ser alltid till Herren… och allt blir så rätt. Du upptäcker din storhet: Han som heter JAG ÄR säger till dig: DU ÄR mitt barn!
   Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn (1 Joh 3:1)

4. Maria hjälper dig att upptäcka sångarglädjen.
Maria lär dig sina sånger. Du får prisa Herrens storhet, du får sjunga, jubla som Maria. Marias och din sång är smittosam. Släkten undrar: Vad har hänt med den suckaren? Svar: Herren lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna och skola förtrösta på Herren (Psalt 40:4, Bibel 1917). Många! Hela släkten. Alla släkter …

5. Maria hjälper dig att upptäcka Kärlekens Gud.
Maria hjälper oss att lära känna KÄRLEKENS GUD. Nu studsar vi! Vad är det Maria sjunger om när hon sjunger om Gud? Han verkar inte särskilt snäll. Stryker oss inte medhårs. Säger inte ”Du duger, du är bra som du är”. Maria sjunger om Guds revolution. Gud vänder upp och ned på allt: Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort.
   Kärlekens Gud älskar oss så mycket att han med kraft griper in mot orättvisor, förtryck, skattefiffel, härskarlater. T.o.m. hans majestät JAG, som sätter sig på tronen, störtas ned. Råd: Kliv ned från tronen innan det är för sent. Ställ dig bredvid Maria och upptäck vilken glädje det är att vara med bland dem som sjunger om Herrens storhet.

6. Maria hjälper dig att upptäcka ett framtidshopp.Maria ger oss det, ty Herren tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det är sagt också till oss som är inympade på Israel-trädet och som genom dopet och tron är Abrahams barn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29).


PAULUS SÅNG hör vi i Kolosserbrevet 1:15-20
Sonen är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

De som vet säger att dessa ord kommer från en urkristen sång.
Men vad vill Paulus säga oss med denna sång?

1. Jesus är med från början.
Han var med i uppfinnarverkstaden, där skogar och sjöar, grisar och myggor, rosor och akvileja, pojkar och flickor skapades. Och faktiskt tänkte han på just dig och mig just då. Se Ef 1:4.

2. Jesus är med oss nu.
Han är huvudet för kroppen. Han leder oss som lemmar i denna kropp att bli de roliga och originella original som vi är skapade till. Vi förstår inte alltid det. Ofta känner vi oss misslyckade, tomma som nollor. Jesus kan ta hand om nollor! Hela fullheten bor i honom, säger Paulus. Av hans fullhet, av hans rika liv, kan vi alla tomma nollor bli fyllda , säger Johannes (Joh 1:16). När Jesus kommer som nummer 1 i våra liv, får alla nollor sitt värde. Vilket värde blir detta?

1.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tillsammans är vi rätt dyrbara. Värdefulla! Men vad händer med nollorna om en nolla ställer sig före ettan? Noll och intet värde. Du får höra de jämmerlikas sucksång: ”Du vet väl om att du är värdelös, konstig si och så”. Det behöver inte bli så om vi utnyttjar GPS – Gods Powerful Spirit.

DET FINNS MÅNGA GPS-upptäckter i texterna på Jungfru Marie Bebådelsedag.
   Dagens evangelium i Lukas 1:26-38. Sångpostillan årg 1 , boken sid 474, bibelskolan.com tryck här

   Marias lovsång i Lukas:1:46-55, Sångpostillan årg 3, boken sid 491, bibelskolan.com tryck här

   Botanisera också bland bibelskolans vandringar. Vandring 23 handlar om ”Avlad av den helige Ande, född av Jungfrun Maria”. Datortryck här


Vi ses och hörs
Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut