tisdag 22 augusti 2017Inför elfte söndagen efter Trefaldighet

Tro och liv
är temat. I det för-TRO-liga samtalet med HERREN (Psalt 25:14) kopplar vi på strömmen som ger LIV.

Jesaja skakar om oss! Läs om du vågar - Jesaja 1:10-17
Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår Gud har att säga, gomorrafolk! Vad skall jag med alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling - jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.

    Det kan inte varit lätt att sitta under Jesajas predikstol. Vilken bredsida han avfyrar mot det religiösa etablissemanget. Han rycker bort präktighetsslöjan och avslöjar hyckleri, falskhet, rävaspel och ”låtsasgodhet”. Han kallar dem sodomsfurstar och gomorrafolk. De finaste och mest ansedda får de värsta benämningar på dålighet. Tack gode Gud att vi inte är som de! (Jfr Lukas 18:11).
    Jesaja påstår att det är Herrens ord som han förkunnar. Jesaja har fått se in i Guds eget hjärta. Det gör ont i Guds hjärta (jfr Hosea 11:89). Gud gråter. Guds nöd och smärta får vi se då han sänder sin Son som ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Är du stilla vid korset kan du se hur ”hans ansikte vittnar om din smärta som han tar in i sig var dag”. Det finns en nystart för hycklarna då, och för oss hycklare nu. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda!
    Kom ihåg: I det för-TRO-liga samtalet med HERREN (Psalt 25:14) kopplar vi på strömmen som ger LIV. Vi lär vi oss göra det goda. Vi får inspiration och kraft att sträva efter rättvisa, stödja den förtryckte, föra den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.

Jakob ger recept på nystart - blicka in i frihetens lag, Jakob 1:22-25
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Ordets HÖRARE!
   Det är det viktigt att vara. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en …
   Så börjar Shemá – bibelordet från 5 Mos 6:4-9 som var (och är) ”by-heart-ord” för allt Guds folk. Jag kommer inför Fadern som sträcker ut sina två händer – Sonen och den helige Ande och lyfter in oss i sin kärlek. Han talar kraftord till oss. Vi som är trasiga, splittrade blir ett hos vår Gud, som är en.
    Tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. (Ordspr 4:20-23).
    Guds kraftord skall du bevara i ditt hjärta. Hjärtat är vårt inre kärleksrum. När bibelord stoppas ned där kommer den helige Ande på besök, och talar med vår ande om dessa ord (se Rom 8:12-17). Orden skall begrundas, smältas, ”idisslas”. Från hjärtat går sedan Ordets kraft ut genom blodomloppet och påverkar alla lemmar, ja, hela vår vardag, vårt hem, våra vänner, vårt samhälle (se Shema). Det stiger åt huvudet i en lovsång, ty vad hjärtat är fullt av det talar och sjunger munnen. Nu hittar vi glädjen i att vara

Ordets GÖRARE.
    Badrumsspegelns bild av oss glömmer vi (eller vill helst glömma). Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Vi får se in i evangeliet och ta emot dess befriande och läkande kraft. Och hittar en ny glädje att ge vidare det vi fått. Vi kommer in i den himmelska GE-RÖRELSEN ….
    Men om man glömmer???  Då blir man Döda Havet. Det finns inflöde, men inte utflöde. Inget liv kan leva i det salta vattnet. I dagarna har vi fått Rapport om att Döda Havet sjunker en meter per år. Döda havet håller på att dö! Varken inflöde eller utflöde!
    Men LIK-giltigheten kan förvandlas till LIV-aktighet. Kom ihåg: TRO GER LIV. Vi lär vi oss göra det goda. Vi får inspiration och kraft att sträva efter rättvisa, stödja den förtryckte, föra den faderlöses talan, skaffa änkan rätt, som Jesaja talade om. De faderlösa och änkorna var de mest utsatta socialgrupperna. Helt utan försörjningsstöd. Jakob säger om höraren som blir göraren: han blir salig genom det han gör.
    Himmelen landar. I det för-TRO-liga samtalet med HERREN (Psalt 25:14) kopplar vi på strömmen som ger LIV.

Jesus ger oss ett nedifrånperspektiv. Läs Matteus 23: 1-12
Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor.
    Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.


    Tro ger liv – det är temat för denna söndag. Hur hittar vi det i denna text?
   Jesus berättar om skriftlärde och fariséer. Vad var det för folk? De verkar vara rätt fåfänga och självupptagna och titelsjuka. De har satt sig på Moses stol och rör inte ett finger för att hjälpa andra.
    Jesus säger nu att vi ska göra allt vad de lär oss, och hålla fast vid det. Det är bra, det de lär om vad Mose sagt. Men ändå gick det tydligen så snett för dem. Jesus är mycket skarp i sina omdömen om dem. De lever inte som de lär.
    Nu kan man läsa om dem och faktiskt känna igen vår tids präster, prostar, pastorer och andra hycklare. Och tyvärr har man kanske inte alldeles fel.
    Men nu är det inte bara så att dessa hycklare finns i texten. Jesus finns där också. Det kan bli vår räddning! Jesus finns där vi finns. Jesus sätter upp en spegel för oss. Kan du se ditt hyckleri, din jagfångenskap, din lurighet? Jesus avslöjar också oss. Han är frälsaren som vill rädda dig från dig själv. Du kan bli upphöjd, säger han.
    Stig ner från din tronstol. Då möter Herren dig. Och du möter Herren. Han ger ett nedifrånperspektiv på ditt liv som får dig att häpna. Ty i det för-TRO-liga samtalet med HERREN kopplar vi på strömmen som ger ljus, klarsyn, LIV. Vill du lära känna de skriftlärda och fariséerna och dig själv, träffar du alla dessa tre storheter i Sångpostillan årg 3, boken sid 367 – bibelskolan.com tryck här.

Bengt Pleijel 90+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut