måndag 25 september 2017


På den helige Mikaels dag träffar vi

ÄNGLARNA
   En gång visade de sig för markens herdar i julnatten. "Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen, och änglarna hörde Guds änglar som sjöng att äntligen dagen var inne" (Sv Ps 175:2).

   LJUS I NATTEN - är det inte detta vi längtar efter i svensk kristenhet? Det känns så mörkt och kallt i kyrkan. Har Herren flyttat ljusastaken? (Joh Upp 2:3). Har vi förblindats och förbländats? Har vi vänt ryggen åt Herren? Lever vi gott utan Jesus? Sedan skall jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sade: Din dåre! (Luk 12:19-20).
   I dagens texter möter vi den lurige Jakob (1 Mos 28:10-17) och vi träffar den tjurige Natanael, han som inte kan se något gott hos andra (Joh 1:47-51). Båda får se änglar och öppen himmel. Och du kan själv få träffa dem och höra dem berätta mer i Sångpostillan årg 3, sid 512 eller på bibelskolan.com tryck här.
   Episteltexten från Joh Upp 12:7-20 innehåller tankar som kan verka skrämmande. Läs om du vågar! Där finns en märklig skildring av Djävulens nederlag i himlen och hans raseri på jorden. Där träffar du också ängeln Mikael. Sångpostillans guide kan du också träffa. Han berättar vad han förstått av texten. Se Sångpostillan årg 2 sid 474 på bibelskolan.com tryck här.
  Vad är det som sker i det som sker? Varför är kyrkan idag så kraftlös? Låt oss kolla läget!

Sov du lilla vide ung…Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. (Matt 13:25). En ovän… Fan… Satan… Diabolos… den som söndrar, kastar isär… resultat: Sv Ps 57:3
Med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds frid.Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan frid om Herrens frid på jorden om Guds barmhärtighet

Rop i natten:
Vakna upp du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig. (Ef 5:14).

Recept, Sv. Ps 62:6.
En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam. Då kallar Guds Ande de kristna till bot
att bedja sig samma att världen må tro. O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt försoningens kalk.

   ”Då var det som ljus i natten bröt in” … ”Var still och lyss ty himlens dörr står öppen nu på glänt …” Änglar är på väg. De sjunger. De bär på en specialgåva till oss söndriga och vilsna. Den heter

HIMLAKODEN - TeBeSeGeR
   TBC är en svår sjukdom, som angriper lungorna och ger andningssvårigheter.
”Tebeseger” är hälsokraften, ”Ande, vind och liv”, som ger spänst och gör det lätt att andas.
   Vad betyder det TBSGR – och varför bokstäver? Änglar vet att vi svenskar älskar förkortningar och bokstäver – SMHI – ADHD – HBTQ … Så därför TBSGR, uttalas tebeseger. Varje bokstav har ett budskap.

Tebeseger: T som i tanka.
   Bilen behöver tankas med drivkraft. Vi behöver också drivkraft. Kristi kärlek driver mig, (2 Kor 5:14). I vårt inre finns ett kärl som behöver fyllas av kärlek. Det är hjärtat. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6). Det som hamnar i hjärtat påverkar sedan genom blodomloppet hela kroppen. Bibelord är nyttiga för både hjärta och lungor, ty hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning … (2 Tim 3:16).

Gör så här när du tankar bibelord:
Läs en text. Blunda och berätta den för dig själv. Upptäck att du är med där. Far möter sitt barn.
Läs ett bibelord. Blunda och upptäck att du kan det ordet "by heart". Ett förråd av bibeltankar hjälper dig att mota dumma och sjuka tankar med Bibelns kloka och friska tankar. Kognitiv beteendeterapi kallar somliga detta. Paulus var den förste som lärde ut den: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2). Tanka bibelord, då kan du byta dina konstiga tankar och få nya, friska tankar! Pröva!

Tebeseger: B som i bön
   Samtala med Herren om de ord du fått. Herren gläder sig över att du gör så. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt 25:14-15). I bönens samtal med Herren talar han om för oss att vi är bundsförvanter, vi hör ihop. Han gör mycket för oss. Han löser mina fötter från frestarens garn (Sv.Ps 45:3). Han har lösningar på våra låsningar.
   När ett bibelord hamnar i hjärtats kärleksrum kommer också den helige Ande dit. Han har andats in liv i bibelord. Vad det innebär berättar han om då vi tar emot honom. Anden talar med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Hur kan jag besvärliga, dumma människa vara ett Guds barn? Då berättar Anden om Jesus …
   Om du upptäcker hur fantastisk Herren är, hur generös Han är, hur god Han är, då vågar du också tala med honom om hur dum, besvärlig, självisk och korkad du själv är, när du hellre bekänner andras synder än dina egna. Du registrerar dem, ältar dem, skvallrar kanske om dem på terepen. ”Man ska ju inte tala illa om andra, men har du hört…"
    På den sista tiden har vi talat om kyrkans kris. Vi har utsett syndabockar – politiker, journalister, biskopar, präster, kyrkfolk… Vi kan ha haft rätt i vad sett och sagt. Men plötsligt dyker profeten Natan upp, ser på oss och säger: Du är den mannen, Du är den kvinnan … (2 Sam 12:1-15). Gud var mig nådig, sa David. Och vi kanske behöver stava på de orden: Jag bekänner … jag har del i kyrkans bortvändhet från dig och är skyldig till mer ont än jag själv kan förstå….” Vad som sedan händer beskrivs i 1 Joh 1:9.

Tebeseger: S som i se
   Bibelord öppnar våra ögon. Vi får en ny syn på oss själva, på människor omkring, på det som händer med oss. ”Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv”. Så sjunger vi (Sv Ps 45). Vi anar, förstår, häpnar över att det ”gäller ock för mig” (Sv Ps 45:1).
    Paulus ber om detta för oss i Ef 17-19: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.
   Be så för dina bönebarn!

Tebeseger: G som i ge
    Det ni har fått som gåva skall ni ge som gåva. (Matt 10:8).
   Vi kommer in i den stora GE-RÖRELSEN. Fader ger oss sin Son. Sonen ger sitt liv för oss. I Mässan tar vi emot Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycket kärlek… Gå ut! Ge ut! Fadern, som startat den stora Ge-rörelsen, han älskar en glad givare. Han gläder sig när han ser hur hans barn liknar honom.
   När du lyssnat in ett bibelord, lyft då in dina bönebarn i det ordet.

Tebeseger: R som i REX
   Rex betyder KUNG. Kungen heter Jesus. När du möter honom frågar han inte efter hur moralisk eller religiös du är. Han bara säger: Följ mig! Du följer honom som går före dig med Segerns baner. Du lär dig söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Du hittar en RÄTT FÄRD. Under tiden dras du in i den kungliga familjen. Kungen blir din bästa vän. Vilken vän jag har i Jesus!
   Genom dopet och tron blir du själv prins eller prinsessa av himmelriket. Sträck på dig! ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.
   Du går på vägen med honom som heter VÄGEN och blir med många andra VÄGENS FOLK. På den vägen blir man aldrig fullärd eller färdigfrälst eller framme. Det finns mer att se, upptäcka, erfara, mogna i. Det kan hända att du möter oförståelse och motstånd. Men du ger inte igen. Du lär dig säga ”Fader förlåt dem”. Du lär sig ”annorlundalivet” av Jesus. Du ”glada lax” leker dig motströms.
   Och framför allt: Du välsignar dem du möter. Det betyder inte att du godkänner allt de gör. Men välsignelsen blir din förbön. Du önskar Guds godhet över dem. Att de ska vända om och få se hur Guds ansikte lyser mot dem. Du ber om beskydd. Du ber om Herrens nåd och frid och fred över dem. Du ber om shalom – om det goda, friska, sunda livet över dem. Du drar in dem i änglars och människors kärlek och jubelsång till Fadern, Sonen och den helige Ande.

Lov, ära och pris ….
Sprid TEBESEGER!

Bengt Pleijel 90+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut