måndag 4 september 2017

Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet.

Medmänniskan
får vi möta denna söndag. Men hur skall vi klara av henne? Och hur skall vi orka med MOT-människan, hon som är besvärlig och gör oss så trump-na. Förr hette båda dessa ”min nästa”. Katekesen sa att ”min nästa är varje människa som kommer i min väg eller i min tanke”. Men problemet kvarstår: Hur klara av och orka med dem? Och hur skall min nästa klara av sin nästa = mig? Dagens texter sätter i gång vår skapande fantasi.

Jeremia 38:7-14 – uppmanar oss att
låta Herren göra stora ting med oss, ty då kan han göra stora ting genom oss!
    Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, och Eved-Melek lämnade kunga-palatset för att gå och tala med kungen: ”Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden.”
    Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: ”Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör.” Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: ”Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!” Jeremia gjorde så, och de drog upp honom med repen ur brunnen.


1. Upptäck Jeremia då.
    Jeremia var profeten som sett in i Gud hjärta. Han hade sett kärleken. Och anat att det innersta i kärleken är smärtan (Jfr Sv Ps 102:1). Han såg Guds nöd för sitt folk. Jeremia får den svåra uppgiften att förmedla Guds framtidsplan, (läs Jeremia kap 1.) Besök Jeremia i fängelsehålan. Känn fukten, mörkret, hungern, smärtan… Ta kontakt med kungen och hovmannen. Upptäck hur utslitna klädtrasor kan få vara med om underverk. Upptäck hur du, ”din gamla trasa”, kan vara ett redskap. Frågan är bara vem som håller i redskapet.
   
2. Upptäck Jeremia idag.
   Jeremia finns. Men har du träffat honom? Det är han som avslöjar lögner, falskhet och får servera besk medicin som botemedel. Du hör ”visselblåsaren”. Du ser mediadrevet. Du hör ropen: Bort med honom! Bort med honom” (Jfr Joh 19:15). Vågar du stiga ned till honom i brunnen?

3. Upptäck Jeremia i dig.

   Är du själv en Jeremia – bortstött, föraktad, utköpt, avkragad… Ingen gav dig något (Jfr Luk 15:16). Ingen? Jo, Far finns. Han är kung. Ur djupen ropar jag till honom… (Psalt 130:1).
   Stadigt förbidade jag Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta; han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna och skola förtrösta på Herren (Psalt 40:2-4 Bibel 17). Lärdom: Låt Herren göra stora ting med dig, då kan han göra stora ting genom dig! Vem vet - Kungen kanske utnämner dig till hovman eller hovdam?

Romarbrevet 12:16-21 uppmanar oss att
låta Herren göra stora ting med oss, då kan han göra stora ting genom oss!
   Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

1. Se på textorden med dina bjälkögon (jfr Matt 7:1-5).
   Du ser på människor omkring dig. Vad högfärdiga de är. De ser ned på andra. De förakta småfolket. De tycker att de själva är störst, bäst och vackrast. De ger igen då någon varit dum mot dem. Startar tredje världskriget varje dag. De tar från de fattiga och ger åt de rika. Äter sig feta, vet om att de är viktiga här och nu. De retar sig på tiggar-kvinnan utanför ICA. Går förbi. De verkar ha is-klumpar i huvudet. Usch!

2. Gör besök hos ögonläkaren dr. Jesus.

   Han rör vid dig. Då händer något med dig: ”oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser” (Sv Ps 231:1). Genast var det som fjäll föll från hans ögon … (Apg 9:18). Du får nu en ny syn. Först på Jesus. Han är frälsaren som givit sitt liv för världen. Sedan på människor du möter. De var härjade och hjälplösa, som får utan herde . Du får Jesu nöd för dem (Matt 9:36). Saulus, fick en ny syn på sig själv. Saulus, som bar ett kunganamn, kallar sig själv efter detta för Paulus, den lille. Och han skriver ned dagens romarbrevstext och berättar för oss vilka stora ting Herren kan göra genom oss.
   Paulus ger oss nya uppmuntringar när vi går in i godhetens motrörelse mot det onda. Vi låter inte vreden få en bostad i oss. Vi överlåter vår rätt att anklaga och hämnas, till Herren. Han ska en gång skipa den yttersta rättvisan. Den besvärliga motmänniskan bjuder vi på kaffe och smörgåsar, och ber om Jesu glödande godhet över honom. Kanske de frusna tankarna i hans huvud då smälter ned. Och framför allt: Det onda får då inte makt över oss. Vi har hittat ett verksamt motmedel: Vi besegrar det onda med det goda.
    Låt Herren göra stora ting med dig, då kan han göra stora ting genom dig!

Matteus 7:12 uppmanar oss att
   låta Herren göra stora ting med oss, då kan han göra stora ting genom oss!
    Jesus säger: Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.
   Vilken gyllene regel för medmänskligt liv! Fundera på detta: Vad vill du att människor omkring dig skall göra för dig? Kanske detta att de tänker och talar väl om dig och tyder allt till det bästa. Att de lyssnar på dig. Att de är närvarande i sina ögon när de ser på dig. Att de kan förlåta dig dina övertramp och dumheter. Att de inte väntar till din begravning med att säga de goda och tacksamma orden. Allt detta ska du göra mot dem nu. Hur ska du klara det? Du får två nycklar av dagens text.

Nyckel nr 1: Därför...
   Grundtexten börjar med ett därför. De flesta översättningar gör så. Men inte Bibel 2000! Ordet därför säger att "Den gyllene re­geln" hör ihop med det föregående. Där berättas om hur Far i himlen ger det som är gott till dem som ber honom (Matt 7:11, jfr Luk 6:27-36). Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Gud själv är en glad givare och han blir glad då han ser hur hans barn liknar honom. Ordet därför påminner oss om att startpunkten för vår kärlek till våra nästor, är Far i himlen.

Nyckel nr 2: Det är vad lagen och profeterna säger.
   Den gyllene regeln kan man hitta på många håll. Liknande regler finns både hos judar, greker, romare och kineser. ”Den gyllene regeln" är inte en sammanfattning av Jesu enkla lära. Men vad Jesus här säger är att den är en god samman­fattning av Gamla Testamentet: Det är vad lagen och profeterna säger. Här finns allt vad Gud har velat säga sitt folk. Men den gyllene regelns kärlek klarar vi inte av att ge, om vi inte lever nära honom som kommit för att uppfylla lagen och profeterna (Matt 5:17, Rom 3:21ff ). Ja, där hittar vi själva guldgruvan.
   På förklaringsberget ser vi hur Mose, han som kom med lagen, och Elia, representanten för alla profeter, träffar Jesus. De samtalar med varandra om Jesu exodus – hans bortgång . Hur han genom segern på Golgata banar väg för oss från vår värld till Guds värld. (Luk 9:23 ff). Det finns en väg till himmelen… (Sv Ps 303).
   Varje gång du stannar till i begrundan och förundran vid den gyllene regeln händer det något: Jesus kommer tillsammans med Mose och alla profeterna och berättar för dig att allt vad du vill att människorna skall göra för dig, det har Jesus redan gjort för dig. Hans bortgång klarar din bortgång. Du kan gå bort från ditt instängda och låsta liv och komma in i ett nytt liv, ett rikt liv med mening i. Lagens kärl har han fyllt med kärlek. Du har bara att ösa ur Jesu kärlek och ge åt människor omkring dig. Den kärleken räcker för dem och för dig. Och du bara häpnar. När sedan också kung David kommer till dig och slår några ackord på sin luta då börjar du sjunga med honom, med ord från Psaltaren 103:1-6, dagens Psaltarpsalm. Vad mycket Herren gör för dig! Och vill göra… om han får. Om Herren får göra stora ting med oss, då kan han göra stora ting genom oss!

    Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans     heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.


Bengt Pleijel 90+
som gärna fortsätter att tillsammans med dig gräva efter mera guld i dagens texter. Träffpunkt: Sångpostillan årg 3, sid 381, www.bibelskolan.com tryck här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut