måndag 11 juni 2018


FÖRLORAD OCH ÅTERFUNNEN
är temat på tredje söndagen efter Trefaldighet. Vi har kommit till ”de förlorades lyckodag”. ”Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag?” (Sv Ps 225). Alla evangelietexterna är från Lukas 15, som handlar om hur förlorade kan bli återfunna, och bortvända kan bli hemvända och få kontakt med ”den återfunne Fadern”. Ty för många är det just Fadern som gått förlorad. Men Han har egentligen aldrig hållit sig borta från dem. De har bara inte sett honom. Gud har ju inte skapat oss med ögon i nacken. När de (vi) vänder om får de (vi) ögonkontakt med Fadern. Och då kan det börja hända spännande saker! ”Oändlig nåd mig Herren gav…” (Sv Ps 231:1) Dagens texter tar oss med på upptäcktsfärd. Ditt dops Gud är med!

ANDEN TALAR GENOM PROFETERNA. Lyssna till Mika 7:18-20
Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarma sig över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Vi tror på den helige Ande… som har talat genom profeterna.
Vi säger så i den nicenska trosbekännelsen. Fadern ser vad som händer med hans barn – det går illa för dem därför att de gör illa. Därför sänder han profeter, som får tala dem till rätta och får dem att vända om till den Rätte.
Idag träffar vi en av dem - Mika, som på 700-talet f. Kr bor i sydriket Juda. Men han får också se vad som händer i Nordriket Israel. Mika får gå till rätta med folket. Han avslöjar falskhet och förtryck, lögner och lumpenhet. Han skälver av upprördhet när han talar om ledarna som ”för mitt folk vilse”, och om dem som ropar ”allt står väl till”.
Hur vågar han? Han berättar varför. Herren har utrustat honom med helig Ande. Han säger: jag är full av kraft, av Herrens Ande och rätt och styrka, för att förkunna för Jakob hans brott och för Israel hans synd (Mika 3:8). En förkunnelse i helig Ande har sprängkraft! Be för präst och församling - Sv Ps 161.
Mika avslöjar synden och ställer diagnosen – dödlig sjukdom! Men Mika får framför allt förkunna hälsa och friskt liv! Han skriver ut detta friskvårdsrecept: att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud (6:8).
Upptäck dagens text från Mika 7:18-20. Mika berättar om Far som förlåter och har sin glädje i nåd. Han kastar våra synder i havets djup (Obs! fiske förbjudet! Fiska inte upp bekända synder och gamla oförrätter). Längre fram förkunnar Mika om fridsriket (4:5ff), och om Messias som kommer från Betlehem (5:2). Receptet för att hitta detta befriande liv är VÄND OM! Alldeles bakom dig står ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.

FADERN BEVISAR SIN KÄRLEK. Läs Romarbrevet 5:6-11 (Fb)
Medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

Fadern har lämnat ett bevis på sin kärlek: KORSET. Kristus dog…
Hurudana var vi då detta hände? Vi var svaga, hjälplöst förlorade, ogudaktiga, ja Guds fiender. Vi var som bebisar som inte kunde klara oss själva, syndare som hoppat över kärlekens skyddsräcke. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg (Jesaja 53:6). Men KORSET korsar våra planer. Fadern sänder sin Son. ”Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).
Sådan är Gud. Gud älskar dig inte därför att du är så älskvärd, så trevlig, snäll och bra. Han älskar dig trots att du vänt honom ryggen, varit otacksam och blind för andras nöd och egenkär och smutsig och dum. Vilken märklig Gud! Han lider sig fram till oss. ”No other god has wounds”! Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
Vill du höra korsets kärleksförklaring just till dig, så gå till nattvarden och ta emot orden: Kristi kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet. Ja, Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
Korset är ett plustecken. Se på korset och säg: Jag vill inte leva på livets minussida. Jag vill följa Herren som går före med segerns banér. Han korsar våra planer och förvandlar våra minus till plus!
Teckna dig varje morgon med det heliga korsets tecken och säg med Sv Ps 175:3
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda
ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen.

GLÄDJENS HERRE BJUDER TILL FEST! Läs Lukas 15:1-7
Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem."
Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det?  Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.

Lukas presenterar först två olika grupper för oss: Först tullindrivare och syndare. De förra lurar oss på pengar. De senare hoppar över alla skacklar. Vi tycker inte om dem. Dåligt folk. Luktar illa.
Sedan fariséer och skriftlärda. De förra berömmer sig själva (se Lukas 18:11). De senare bedömer oss andra. Vi tycker inte om dem. De får oss att känna oss små, dumma och rädda.
MEN! Är detta våra förutfattade meningar om dem? Var de verkligen sådana? Har vi färdiga omdömen också om människor vi möter idag? Låser vi varandra genom dem? Fastnar jag i min egen dumma självbild? När vi tänker så,  överraskas vi av att Glädjens Herre kommer på besök. Vad ser han? Vad säger han? Vad gör han? Kommer han bara till ”fint folk”? Är han bara en gäst bland gästerna? Är glädjens herre HERREN?
Den där mannen tar emot syndare och äter med dem, sa man då. Det var en chock för många. Måltidsgemenskapen betydde väldigt mycket. Vi behöver erövra den igen!
När man kommer hem till mig och äter en måltid börjar vi med bordsbön. ”Glädjens Herre” är inte en tillfällig gäst. Vi ber så här:
       
Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst efter ditt behag.


Ingen får se ned på de andra. Alla blir stolta över att få sitta bredvid hedersgästen. Vi upptäcker nya sidor hos varandra. När vi upphöjer varandra ser vi hur Glädjens Herre uppmuntrar oss och gläder sig över vår gemenskap. De andra är inte längre ”fåraktiga”. De är får som får höra Glädjens Herre säga: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. Och då händer något mer – HIMLEN öppnas över oss. Vi hör änglarna som börjar dansa och sjunga och tralla. Vi anar: Är detta sättet att få se hur det på jorden kan bli såsom i himlen? (Upptäck mer på bibelskolan.com tryck här. Eller boken Sångpostillan årg 1, sid 293).
Men vad händer med DE NITTIONIO som han lämnar i öknen? Många grubblar. Himmelskt Söndagsgodis vet. Kontakter…
Glädjens Herre lämnar dem i öknen. Men överger dem inte. Han överlåter dem till en gammal herde 91+. Han är gammal och trött, stöder sig själv på en käpp och en stav och tröstar fåren med dem. Med käppen drämmer han till den stygga vargen som längtar efter lammkotlett. Och med stavens krökta del fångar han upp lammungen som ramlat ned i bergsskrevan.
Men torra, tröttsamma dagar kommer. Öknen erövrar, ty gräset vissnar bort, blommor faller av, bäckar sinar och alla fåren (vi) törstar, flämtar, bråkar, bräker och frågar: ”Finns det inga oaser med levande vatten någonstans?” Då samlar den gamle herden fåren omkring sig och berättar: Jag har just fått ett SMS från Berit – hon som för moderfåren fram – Hon säger att det finns en Oas i Varberg 24-28 juli, (och ännu fler. Kontakta www.oasroelsen.se. Tryck här). Där får man veta att alla ord som Glädjens Herre säger är Ande och liv och där kan man köpa boken HIMLAKODEN, som öppnar hemligheterna i Guds väldiga styrkas kraft. GAudete förlag trycker den nu. GAudete betyder ”Gläd er!”. Och när du kommer till Oasen säger glädjens Herre: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får.

Och jag som skriver dessa rader säger
GAudete!
Bengt Pleijel 91+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut