tisdag 5 juni 2018


Inför andra Söndagen efter Trefaldighet

Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje
i den helige Ande
sjunger Paulus för oss i Romarbrevet 14:17. Hans sång blir vår sång på denna andra söndag efter Trefaldighet. som har som tema KALLELSEN TILL GUDS RIKE.
Vår himmelske Fader sträcker nu ned sina två händer, Sonen och den helige Ande och vill bära oss, besvärliga, otroligt roliga och ganska bortskämda barn in i detta rika och spännande liv. Anar du att han vill dig! Han längtar efter att göra något ”riktigt riktigt” av ditt liv. Jag citerar ett bevingat ord av någon, jag säger inte vem: ” Kyrkans uppgift är att hjälpa människor att bli de roliga original Gud ämnat dem att bli”. När dagens texter öppnar sig för dig så händer något med dig. Du upptäcker att Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande och att detta betyder något för dig!

  1. GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET                                                                                 det är budskapet i Sakarja 3:1-7.
Sedan lät Herren mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?” Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sade: ”Så säger Herren Sebaot: Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här.

Vilken märklig text! . Vi dras in i en underlig scen i den himmelska världen. Vi får se en smutsig präst. En andlig ledare som gjort bort sig. Avslöjad av Media som ”prostprofilen”. Media har letat rätt på hans namn. Josua heter han. Drevet går.
Två personer står beredda att ta itu med honom. Först en ”Herrens ängel”, som tycks vara hans försvarsadvokat. Sedan ser vi en åklagare. Han står i Satans tjänst, ja, han är Satan. Han verkar förtjust i sin uppgift. Han har en lång lista med sig av anklagelser mot prästen. Men just som han börjar läsa från listan blir han avbruten. Herren själv tar över i domstolsscenen. Han täpper till munnen på Satan och rycker till sig prästen. Är inte denne en brand ryckt ur elden? Han rycker honom ur helvetets eld och drar in honom kärlekens värme.
Räddningen för den smutsige prästen är att han trots allt står inför Herrens ängel. Josua vill hålla ihop med Josua – Jesus. ”Domen fruktar jag väl stort, efter jag har illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer” (Sv Ps 620:6). Sedan blir det klädbyte. Precis som med den förlorade sonen, han som vänder hem, smutsig och trasig både utanpå och inuti. Fadern tar emot honom och ser till att han blir ren och får snygga kläder (Lukas 15:22). Och budskapet då är också budskapet nu: ”Kom som du är. Men du behöver inte förbli som du är”. Josua får nya och rena högtidskläder och tas på nytt i Guds tjänst och får leda folket i deras gudstjänst och tillbedjan inför Gud.
Guds rike är rättfärdighet! Mitt i detta rike står Jesus. Han är kung där. Runt omkring honom står nådens barn, rikets medborgare. I Guds rike tappar vi alla bekymmer. Bl a bekymret om klädfrågan. Vi blir iklädda Kristi rättfärdighet, ty ”han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2).
"Jag kommer, Jesus, på ditt bud, men kläd mig själv i helig skrud, min Herre och min Gud. Ikläd mig din rättfärdighet att jag må se din salighet" (Sv Ps 390:2).

  1. GUDS RIKE ÄR FRID.
Läs Uppenbarelseboken 19:5-9.
Från tronen kom en röst som sade: "Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som vördar honom både små och stora!"Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i."Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllops-måltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."

Josua förklarades rättfärdig inför Gud. Han får nya och rena högtidskläder. Han får på nytt gå i Herrens tjänst.
Det som hände med Josua kan hända med oss. Jesus är samma namn som Josua. Betyder Herren frälsar. När vi tar kontakt med Jesus Vi får FRID med Gud. Vi får det rätt ställt med Gud. Vi hittar in i SHALOM – det friska, riktiga, livet med Gud. Detta påverkar vårt liv för övrigt, i förhållandet till andra människor, till omständigheterna. Vi får slappna av, hämta kraft i Guds kärlek.
Och en sak till: Vi FÅR AUDIENS HOS GUD! Paulus uttrycker det så: Jag får tillträde till den nåd vi nu står i (Rom 5:1-2). Vi får biljett, som öppnar dörren in till den kungliga festen. Vi kan gå rakt fram till kungars Kung och tala med honom om alla våra behov och önskningar.
Detta kan hända redan nu i Mässan. Vi passerar syndabekännelsens trånga port, får lämna ifrån oss både syndighet och stöddighet och smutsiga kläder. Vi blir iklädda rättfärdighetens klädnad. ”Ikläd mig din rättfärdighet att jag må se din härlighet”. Våra ögon öppnas. Vi ser Herren på tronen, vi hör änglarnas sång, vi träffar Herrens trogna i alla tider, vi får en inbjudan: Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Läs dagens epistel igen (Joh Upp 19:5-9).
"Dessa Guds ord är sanna."

  1. GUDS RIKE ÄR GLÄDJE I DEN HELIGE ANDE.
Läs Lukas 14:15-24
En av gästerna som hörde detta sade till Jesus: "Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!" Jesus sade till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma.
   Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama.  Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande plats. Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid."

Hörde du vad någon sa? Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike!   Någon ställer till med fest och bjuder många! Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Paulus sjöng så. Och du får sjunga så. Ty du är bjuden!
Du har fel, kära Dysterqvist! Guds rike är inte begravning. Det är bröllop, fest, glädje i den helige Ande för förlåtna syndare. O hur saligt!
Ni kommer ihåg hur Jesus vid slutet av sitt liv sätter igång en väldig kärleksrörelse. Gå ut! Ge ut! Till alla folk. Och sändebuden går ut med glädjebudet – Kom till festen! De gör det i Andens kraft. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (= Skandinavien, Apg 1:8).
Det underliga är att många av de många bjudna tackar nej. ”Jag hinner inte: Måste på sammanträde – plikten kallar. Min sambo vill inte. Har just köpt en ny bil – så spännande - jag måste ut och pröva den. Måste se till sommarstället ….”
Då blev husets herre vred. Syftar Jesus på Gud? Ja, Gud är oerhört engagerad i det som händer med oss. Han blir upprörd då han ser hur vi struntar i kärlekens bud och kärlekens Gud. Han ser vad som händer med oss om vi vänder ryggen till honom. Framför oss då ligger mörkrets makter och lurar.
Räddningen heter: Vänd om! Då vi vänder om till Fadern tar han emot oss, renar oss, rustar oss. Och sänder oss sedan med bud bland smärtorna och nöden. Kom ihåg; Nytt liv födes fram under smärtor, tårar, kamp. Var beredd på motstånd. Räkna med bråk! Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, 
Vi ser fram mot Guds rike och ber varje dag: Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Vi må lägga in en djup längtan här: O, att ditt rike måtte komma… Mitt i denna bön står Jesus. Han låter dem se in i rikets framtid. Och få en försmak av den glädje Anden ger. Ty

Guds rike är rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande

Är du nyfiken på vad som hände på festen? En som var med ger rapport: se Sångpostillan Årg 1, sid 286. Eller bibelskolan.com tryck här.

I den helige Andes glädje!
Bengt Pleijel 91+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut