onsdag 20 juni 2018


Mycket kära godissugna!
Enligt gammal, god tradition sedan ett år tillbaka kommer jag att vid denna tid besöka min gamle vän C. Mæster. Vi kommer att försöka lösa livets gåtor tillsammans. Det gör att det en tid framåt inte blir något söndagsgodis att dela ut.
    Om Gud vill och datorn inte gått sönder och om ”om” inte ställer till något dumt,  återkommer jag med himmelskt söndagsgodis den 5 augusti. Då lastat med Nådens gåvor!
  Ha en skön sommar och leta efter gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol! Och smaka HIMMELSKT SOMMARGODIS! Till din hjälp kommer med detta brev några ”igångsättnings-tankar” till sommarens söndagstexter.
Bengt Pleijel 91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------


23 juni – MIDSOMMARDAGEN
SKAPELSEN
TEXTER: 1 Mos 1:1-13 - Apg 14:15-17 - Johannes 1:1-5 - Psalt 104:1-13
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 481 och på bibelskolan.com, tryck här.
   Med hjälp av omkvädet på Sv Ps 11, får vi stanna i häpen förundran inför den store Gud som skapat denna snillrika och sköna värld och sjunga:
Då brister själen ut lovsångsljud: O store Gud, o store Gud/2/


24 Juni – DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG –
DEN HÖGSTES PROFET
TEXTER: Jesaja 49:1-2 - Apg 19:4 - Lukas 1:5-17 - Psalt 96
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 489 och på bibelskolan.com. tryck här

Temat är: ATT BLI STOR INFÖR HERREN. Du får umgås med Johannes Döparen och hans far Sakarias och andra som lärt sig leva inför Herren. Texten berättar om Sakarias, som gick i kyrkan och fick uppleva DET OVÄNTADE. Recept för oss: Gå till kyrkan och ha förväntningar på det oväntade! Och på den Väntade!!!
Kung Herodes spökar i bakgrunden och del andra som ville bli ”stora” – kändisar, maktmänniskor, folkkära… Om du umgås med dem måste du se upp så du inte ramlar ned. Vi lyckas få kontakt med Johannes Döparen. Vi intervjuar honom och får fyra råd till den som vill bli STOR INFÖR HERREN:
1. Var inte rädd för att ha det tråkigt, 2. Våga bli liten
3. Öppna dig för den Helige Ande, 4. Våga vara tuff.

Sjung in söndagens Sång i hjärtat.
Jesus vi prisar ditt namn /2/ Din är äran i evighet. Jesus, vi prisar ditt namn


1 juli - APOSTLADAGEN Femte söndagen efter Trefaldighet
SÄND MIG
TEXTER: Hesekiel 1:6-2:3, 8-10 - 1 Tim 1:12-17 - Lukas 5:1-11 - Psalt 40:6-12
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 307 och på bibelskolan.com. tryck här

Dagens tema ”Sänd mig”, sa Jesaja (Jes 6:8), sedan han häpet fått ta emot en rening från synden. ”Sänd mig” kunde Hesekiel säga sedan en andekraft visat honom hur illa det stod till med folket. I episteln får vi höra hur Gud sänder den störste av syndare… Vilken märklig Gud! Han kanske också kan sända den näst störste syndaren! Om du håller dig inom hörhåll för Herrens ord kan det hända att ”en andekraft” ger dig ett stort uppdrag. Gud sänder inte alltid de skickligaste, men den han sänder gör han skicklig för stort uppdrag.
THUMA MINA SOMANDLA 
(Sv Ps 584).


8 juli - SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
EFTERFÖLJELSE
TEXTER: 3 Mos 19:1-2, 13-18 – 1 Petrus 1:13-16 - Matteus 5:20-26 - Psalt 15
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 312 och på bibelskolan.com. tryck här

”Följ mig” sa Jesus till sina första lärjungar.”Följ mig”, säger han till oss. Inga inträdeskrav! Följ som du är! Sedan upptäcker du till din glädje att du inte behöver förbli som du är. Efterföljare följer, ser, hör, lär, förändras, häpnar… De får nytt liv och får lära sig leva ut nytt liv. De fäster sina ögon på Jesus. Då händer det att alla dumma ting smälter ner: smuts, synd, hyckleri, falskhet. Men i Jesu efterföljd får du se som han. Du får se nya möjligheter i ljuset av hans ära och makt. Bakom kärva förmaningar och stränga ord av Jesus, ligger hans stora omsorg och glödande kärlek till oss. Jesus blir upprörd då vi dödar livsmod och livsglädje hos varandra. Lägg märke till vad han säger om dem som sänder hot och hat omkring sig. Lägg också märke till Moses förmaningar och Petrus uppmaning att ta emot detta rika vi får om vi följer Jesus.
Fäst dina ögon på Jesus.
Alla ting runt omkring för du se som han 
i ljuset av hans ära och makt.


15 juli - KRISTI FÖRKLARINGS DAG
JESUS FÖRHÄRLIGAD
TEXTER: 2 Mos 24:12-18 - 2 Petrus 1:16-18 - Matteus 17:1-8 - Psalt 89:12-18
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 320 och på bibelskolan.com. tryck här

Ordet ”förklaring” har vi fått från tyskans ”Erklärung” och betyder ”utstrålning”. Det är ”Herrens härlighets dag”.
Mose fick se en utstrålning av ”Herrens härlighet” på berget. ”Molnet” är tecknet på Guds närvaro. Mose får möta Gud där. Josua får följa med. Mose utser honom senare som sin efterträdare. När andliga ledare skall utses är det bra om man väljer någon som fått personlig erfarenhet av Gud!
Matteus berättar om tre av Jesu lärjungar som får möta Mose, Elia och Jesus på Förklaringsberget. Ett lysande moln – tecknet på Guds närvaro – sänkte sig ned över dem.
Petrus, som var åskådare tillsammans med bröderna Jakob och Johannes, säger att detta inte var ”skickligt hopdiktade sagor”. Kristendomen är inte idéer utan verkliga fakta. Det Petrus hör är ett viktigt budskap till oss. Han hör Fars röst: Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje.
Far längtar efter att få dela den glädjen med oss,
HERRENS HÄRLIGHET SKALL BLI UPPENBARAD FÖR OSS


22 juli - ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
ANDLIG KLARSYN
TEXTER: Mika 3:5-8 - 1 Joh 4:1-6 – Matteus 7:15-21 - Psalt 119:30-35
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 328 och på bibelskolan.com. tryck här

Denna söndag vill hjälpa oss att bli klarsynta.  Vi behöver be om urskillningens gåva, för att kunna förstå och se vad det är som sker i det som sker. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut. Ty det står en ständig kamp om oss. Tidningar, TV, böcker, människor utsätter oss för ständig påverkan, indoktrinering, propaganda. Affärsmän, politiker, reklamfolk, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar, lurar. Och allt detta gör oss osäkra: Vad ska vi tro?  Vi tror att vi är självständiga. Det är vi nog mycket mindre än vi tror. Vi behöver hjälp
   MIKA kommer först och berättar om den hjälp han fått. Han ser hur falska profeter för vilse. Han inte bara ser. Han gör något åt det. Han tar kontakt med himmelska kontakter. Han säger: Jag, jag är uppfylld med kraft, ja, med HERRENS Ande, med rättsinne och frimodighet, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse och för Israel hans synd (Mika 3:8 1917). Därför vågar han säga ifrån på skarpen. Vi behöver Hjälparen, den helige Ande!
JOHANNES – kärlekens apostel skriver ett varningens brev till oss. Äkta kärlek talar i klartext! Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud.
   JESUS fortsätter på samma tema: Akta er för de falska profeterna!. De klär ut sig i fårakläder. Men de är vargar som längtar efter fårstek. Akta er!  Bed Sv Ps 276:1.
Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. 
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig, 
Led mig till nådens och sanningens älv.


29 juli - NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
GODA FÖRVALTARE
TEXTER: 1 Mos 1:24-2:3 - 1 Petrus 4:7-11 - Matteus 25:14-30 - Psalt 8
Guide finns i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 335 och på bibelskolan.com. tryck här.

Vilken fin titel och stort uppdrag vi får idag: Vi utnämns till FÖRVALTARE.
MOSE tar oss med till skapelseberättelsen. Gud skapade människan och satte henne (man och kvinna) att tillsammans ta hand om denna jord.
PETRUS uppmanar oss att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.
MATTEUS låter oss få träffa en multimiljardär. Vi får förvalta hans förmögenhet, som han kallar talenter. En fick fem talenter, en annan två och en tredje en talent. En talent var ett viktmått på 30 kg. Tänk dig: En guldklimp på 30 kg!!! Kilovärdet på guld ca 200.000 kr. Hur klarade dessa tre detta? Hur skulle du klara att förvalta 5 talenter – en guldklimp på 150 kg och kilopris 200.000 kr pr kg.

Berätta det för mig då vi träffas efter 5 augusti!
God sommar önskar
Bengt Pleijel 91+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut