onsdag 21 januari 2015

Inför tredje söndagen efter Trettondedagen

Akta er för denna söndag!
Här finns DYNAMIT.
SALOMO – den vise mannen – ber att Gud ska visa sin makt och kraft för främlingar. Är det oss han ber för? Behöver vi en sprängladdning under vår självgodhet?
PAULUS skriver i sitt brev till svenskarna (med kopia till Rom omkring år 57 e. Kr) att hans budskap är just dynamit.
MATTEUS berättar om hur Jesus ger rörelseförmåga åt en förlamad, men skakar om förblindade som inte vill se att de går vilse.
Akta er för Jesus! Det kan vara farligt.
Men också saligt!

1.  Läs GT-texten från 1 Kung 8:41-43. Vi träffar SALOMO i Jerusalems tempel. Han står där i bön. Händerna är lyfta - en böneställning som talar om att vi nu släpper allt vårt eget och bara vill ta emot från Gud. Vi sjunger ibland om detta: ”Jag lyfter min händer upp till Guds berg och hus” (sv Ps 238:1). Alla sjunger så. Men du ser ingen i kyrkan som gör det. Inte att undra över att vi lever så fattigt och futtigt! Änglarna vet att Gud har så mycket att ge. De kikar ned på oss, nyfikna på vad som händer. Men när inget händer med våra händer, så händer det att de med sin händer måste torka sina tårar. De gråter. (Jfr Luk 15:7,10).

Salomo lyfter sina händer upp till Guds berg och hus. Det är tempelinvigning. Han tänker på hur mycket gott Gud har gjort mot hans folk. Men han vill inte se Gud som en privat stamgud för Israel. Israel får ta emot så mycket av Guds godhet just för att ge detta vidare till världen. Ingen ska vara främling här.

Till oss: Vi lever ofta som främlingar för varandra, var och en i sin egen lilla värld. Vi förstår varandra inte. En flicka sa: ”Jag lever som i en bubbla, instängd i mig själv, känner mig så låst, ensam.” Hur blir vi lösta från främlingskap och utanförskap i oss och ibland oss?

Kanske detta: Gör såsom Salomo gjorde: Lyft dina händer, tappa ditt eget för att ta emot Guds gåvor. Lyft upp ditt hjärta. Ta emot han kärlek. Något händer! Vad då?

Kring sitt eget håller ingen vakt.
Här släpper oron, allt vårt självförakt, vår rädsla för varandra mist sin makt.
Gud är en av oss vid detta bord. Gud är en av oss vid detta bord.

Närhet, ljus och ingen utanför, en fattigmåltid, enkelt vin och bröd,
en kärleksfest med himmelskt överflöd.
Gud är en av oss vid detta bord. Gud är en av oss vid detta bord.
(Sv Ps 396:4-5).


2. Läs episteln från Rom 1:16-17. Här träffar du - på denna farliga söndag – DYNAMIT-PAULUS. Han säger uttryckligen att hans budskap är ”Guds dynamis”. - Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Evangeliet inte endast handlar om Guds kraft. Det är Guds kraft. Guds dynamit. När evangeliet förkunnas är det mycket som kommer i rörelse. Något sker.
Vad sker? Evangeliets uppgift är inte att göra oss respektabla eller civiliserade. Uppgiften är att frälsa oss. Att rädda oss. Ordet frälsa kommer av ordet ”frihalsa”. Slavens halsboja togs av.
Jag – en slav? Jesus säger: Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav (Joh 8:34 Fb).
Vad är det för dunkla krafter som låser oss?
Vad är det för starka krafter som räddar oss?
Evangeliet är en Guds kraft till frälsning!

Guds kraft kan först verka väldig krasch. Dynamit-Paulus skakar om svenskar som sover sött i Lagomicea (läs Joh Upp 3:14-22). Precis som han skakar om den intellektuella eliten i Korint och den kejserliga makten i Rom och de fingertoppsreligiösa i Jerusalem och vågar säga till oss alla: detta kan inte hjälpa er ett enda dugg. Det enda som kan hjälpa är att ta emot evangeliet om Guds kraft i Jesus Kristus. Vi behöver inte gå från krasch till krasch. Det finns en väg från krasch till kraft. 

Ty...
DYNAMIT-Paulus är också DYNAMO-Paulus.
Han vet mycket om dynamo – himmelskt EL som driver oss framåt. Finns i din församling, ofta på söndag klockan EL-va.
Då får vi nåd utöver nåd - Joh 1:18.
Då går vi från kraft till kraft - Psalt 84:8.
Då får vi leva av tro till tro – Rom 1:17.


3. Läs dagens evangelium från Matteus 8:5-13. Matteus har så mycket att säga oss. Han berättar om...

- hur en arbetsgivare som hamnat i kris för en anställd får möta Kristus.
- hur en plågad människa går från krasch till kraft.
- hur Jesus häpnar över hedning med stark tro.
- hur hungriga bjuds på fest, medan mätta får fasta och skära tänder.


Detta var allt för idag.

Vill du 
läsa Matteustexten tillsammans med någon rekommenderar jag Sångpostillan årg 1, sid 94. Samma person träffas dagligen på bibelskolan.com.  Ring på här så hör du en röst: Dörren är öppen. Var god stig på.

Vill du
att din bokhylla skall få prydas med boken ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD - PAULUS brev till svenskarna med kopia till Rom omkring år 57 e. Kr, kan du beställa den på GAudete förlag telefon 042 37 48 10. Eller tryck här.

Vill du
berätta för någon om bloggen ”HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen”, så säg att den finns på bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.

Vill du ta emot en dynamo-hälsning från någon så gör det nu från

Bengt Pleijel 87+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut