tisdag 27 januari 2015

Inför söndagen Septuagesima


NÅD och TJÄNST är söndagens tema.
Dessa två ord hör till kristendomens STORORD.
NÅD - på hebreiska chäsed, betyder kärlek, godhet, nåd. På grekiska charis, som vi har i ordet karisma – nådegåva. På latin säger man gratia och det ordet luktar gratis.
Nåd är Guds villkorslösa kärleksgodhet som ges utan förtjänst, prestation eller duktighet. Men han tvingar den inte på oss. Den måste tas emot. När nåden, godheten, kärleken drabbar oss gör den något med oss. Vi förvandlas av Jesus att bli lika honom. Han som inte kom för att bli tjänad utan att tjäna, han HERRENS LIDANDE TJÄNARE utnämner oss till MINISTRAR. Det ordet betyder TJÄNARE. Stororden NÅD och TJÄNST gör oss små. Stöddigheten försvinner. Vi upptäcker hemligheten med att vända om och bli som barn. Och denna hemlighet föder fram LOVSÅNG. Söndagens budskap kan sammanfattas så:

AV NÅD MÅ DU LEVA!

De orden står i en födelsedagssång. Inte i den pessimistiska sången där vi önskar att du må leva ”i hundrade år” och sedan får sluta din levnad med att bli körd som ett kolli ”på en skottkärra fram”. Nej, så här sjunger vi:

Ja, må du leva /3/ så länge du får.
Av vad skall du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.
Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor

Men sen då? Vad händer ”där”, på andra sidan pärle-porten?
Svar: Om vi lägger våra båda händer i Jesu händer så händer det att ”saligt hem vi länder” (Sv Ps 277:1). Vi hamnar på andra sidan pärleporten. Och där – nu vill jag berätta en hemlighet för dig - där står änglakören och utbringar ett sjufaldigt halleluja. Vi hör hur de sjunger på den melodi de lärt sig av Jesusfolket, när dessa kom till Sverige på sjuttiotalet.
Hur vet jag detta? Ställ inte så svåra frågor.

Eftersom det på söndag handlar om NÅD vill jag gärna rekommendera en bok som jag fick av nåd (gratis). Den heter ”Men då kom nåden springande”. Dan Sarkar har skrivit den och den finns på GAudete förlag (obetalbar reklam). Den är frisk, rolig, djup, full av Dans ögonglimtar och humor. På sid 183 berättar han om det gamla paret som kom till himlen:

De bara stod och häpnade över allt fint som där fanns – blommor, dofter, färger och barn som lekte sommarlov utan slut. Hustrun strålade av lycka. Och jublade ljudligt. Men mannen blev allt surare. Hustrun tittade förvånat på honom och frågade om han inte tyckte om det de såg. Visst tyckte han det var fint. ”Men varför ser du ut som ett åskmoln”, frågade hustrun. Han svarade: ”För att jag inte kan låta bli att tänka på hur många år tidigare vi hade kunnat komma hit om du inte hade envisats med att släpa hem de där hälsokostpreparaten”.

Hur fick Dan veta detta? Ställ inte så svåra frågor.
Jag blev i alla fall glad över boken. Tänk att en präst vågar använda sin humor i förkunnelsen! Kanske jag själv skulle våga börja med det! Jo ... ja ... kanske ... men ... vad ska folk ....

Det är populärt att använda satir.
Satir är elak kvickhet, ett skämt som gärna vill förlöjliga, förnedra, förminska ... Har SATir med SATan att göra?
”Je suis Charlie” använde satir och frukten blev tolv döda och hel värld i chock. Yttrandefrihet är mycket viktig. Vi reagerar mot länder där man tvingas till tystnad.
Men även om jag har RÄTT att säga min mening, måste jag ha VETT att inte alltid säga den. Blir frukten sårade människor som måste ge igen, kan jag bli orsak till tredje världskriget och andra hemska hemskheter.
Humor är bättre. Där humor används med humor kommer människor på bättre humör.
Satiren bekänner andras synder. Humorn ger distans till sig själv. Kan bara användas av den som både kan gråta och skratta åt sina egna dumheter.

NÅD och TJÄNST – är dagens melodi.
Man kan ta det ytligt med dessa ord. Om jag översätter ordet TJÄNARE till latin blir jag MINISTER. Och får då känna att jag är värdefull!
Ordet NÅD kan ligga och skvalpa på känslornas yta. Men får mig inte att häpna, förundras över att ”oändlig nåd mig Herren gav” (Sv Ps 231) och ”nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta (Sv Ps 2344).
Jag får en DÖD TRO, säger 1878 års katekes. ”Det är att utan bättring tillägna sig Guds nådelöften”. Jag får en BILLIG NÅD, säger Bonhoeffer. Dyr för Jesus men mig kostar den inget. Laestadinerna kallar mig NÅDETJUV.
Judas skriver i ett brev till oss i Bibel 1917 vers 4, att ni brukar Guds nåd till lösaktighet och förnekar vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.
Och Paulus, ja, han har tårar i ögonen och rösten skälver av smärta: Föraktar du Guds rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? (Rom 2:4 Fb).
Ordet omvändelse betyder att du slutar vända ryggen åt Gud. Du vänder dig om och låter honom ta hand om dig, förnya dig, trösta dig, leda dig, omforma dig, förvandla dig. Guds NÅD vill göra något med dig. Han tar dig i sin TJÄNST. Och lägg märke till: Han kallar inte de skickligaste till denna tjänst. Utan dem han kallar gör han skickliga att vara tjänare. Att spela herrar, det kan vi av oss själva. Men för att bli tjänare behöver vi kontakt med Guds NÅD (Läs 2 Kor 3:4-6 Bibel 1917).

Du frågar: Vad kan Herren göra av mitt liv?
En bra fråga, svarar Jesus, inte alls svår. Och så skickar han fram några vittnen som berättar om sina erfarenheter av detta.
Först låter han JOHANNES göra ett hembesök hos oss.
Johannes berättar om sin barndom. Pappa Sebedaios var en duktig man i fiskerinäringen. Mamma var en stark kvinna med stora ”ministerplaner” för mig och min bror Jakob (Matt 20:20 ff).
Vi hade häftigt temperament, berättar Johannes. Vi kunde gräla med de andra lärjungarna om vem som var störst, bäst och vackrast (se Matt 18:1-5). Man kallade oss Boanerges, tordönsmän, åskans söner, det blixtrade och mullrade ofta omkring oss.
Ja, jag kunde lätt ilskna till, säger Johannes. Och så berättar han om den gång då folk i en samarisk by inte tar emot Jesus. ”Jag blev så upprörd att jag frågade Jesus om vi skulle be Gud sända ner eld från himmelen för att förgöra dem. Sänd en bomb över dem, föreslog jag. Men Jesus tillrättavisade mig. Så får man inte be”.
Men en tid senare, efter pingstundret i Jerusalem, sände Jesus oss till Samarien med eld från himlen. Vi fick be för de kristna där att de skulle bli uppfyllda av den helige Andes eld. (Läs Lukas 9:51-56 och Apostla-gärningarna 8:14-17).

”Jesus vet vad han kan göra med häftiga människor, säger Johannes, jag fick så mycket kärlek av Jesus, jag vill verkligen försöka likna honom. När man frågade mig vem jag var svarade jag alltid: 'den lärjunge som Jesus älskade'. Jag var inte längre störst, bäst och vackrast. Jag var älskad, älskad, älskad. Jag har skrivit mycket om det i mitt brev till er", säger Johannes. Läs t.ex 1 Joh 3:1
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss
att vi får kallas Guds barn!

Nästa vittne, som Herren sänder till oss, är PAULUS.
Paulus berättar också om sin barndom och uppväxt. Han gick i skola i Tarsus och låg vid universitet i Jerusalem och fick studera för professor Gamaliel. Han berättar om hur uppskattad han var av de ledande i folket. De var upprörda över den nya ”Jesus-rörelsen” och han fick i uppgift att försöka stoppa den. Och när Paulus kommer dit i sin berättelse blir han först alldeles tyst. ”Det här är svårt för mig att berätta om”, säger Paulus. ”Jag skäms. Jag bar mig verkligen illa åt. Jag andades hot och mordlust mot de första kristna. Jag fängslade dem, förde dem till Jerusalem. Jag var en hädare, förföljare och våldsman. Jag stod där och såg hur de torterades, stenades, dödades. Mitt i allt detta häpnade jag, då jag hörde hur dessa inte förbannade och skrek hatord mot mig. De bad. De bad att Gud skulle förlåta mig”.

Men då hände något ...
Upplevelsen vid Damaskus (Läs Apostlagärningarna 9). Jesus möter MIG ...
Jag – DEN STÖRSTE AV SYNDARE får först NÅD. Jag får syndernas förlåtelse, blir upprättad. Inte att undra över att jag häpnade över nästa steg som Jesus tar: Han tar mig i sin TJÄNST.
Det var så fantastiskt. Jag brister ut i LOVSÅNG. Läs första Timoteos 1: 14-15, Fb.
Sjung med mig och hela den himmelska härskaran:

Ära och pris åt evighetens Kung,
den odödliga, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.


EFTERMÖTE

vill jag att du och jag skall ha nu.
Du la väl märke till hur denna blogg mynnade ut i en treklang:

NÅD,TJÄNST och LOVSÅNG

Du fick besök av Johannes och Paulus. Det finns fler intressanta personer som står i kö för att komma till dig. Samtala med dem om deras erfarenhet av NÅD,TJÄNST och LOVSÅNG. T.ex Maria (Lukas 1) och den förlorade sonen i Lukas 15.
När du träffar den förlorade sonen, försök då också få kontakt med hans äldre bror – han som är så otäckt lik oss kyrkokristna och försök tala förstånd med honom.

Om du blir sugen på Dan Sarkars bok så tryck här så kommer du till GAudete förlag. Eller ring 042 / 37 48 10. Då träffar du förmodligen Anna – förlagschefen. Hälsa henne från mig och säg att hon får denna reklamen av NÅD (= gratis). Inte därför att hon är så duktig utan för att hon skall bli uppmuntrad att fortsätta ge ut goda böcker som kan sprida budskapet om NÅD – TJÄNST och LOVSÅNG.

Lovsången hittar vi sällan om vi bara umgås med oss själva. Men om vi får träffa och upptäcka vilken mäktig och stor Gud vi har. ja då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud!

En sak till: Nu får du ta med dig treklangen NÅD,TJÄNST, LOVSÅNG och gå till dagens märkliga text från Matteus 20:1-7. Där träffar du en arbetsgivare som tycker om jämlikhet och lika lön. Trots att han är så modern reagerar hans anställda surt. Om du undrar mycket över det och vill ha sällskap dit, kan jag ställa upp. Jag var med då det hände. Jag träffas på sid 118 i Sångpostillan, årgång 1. Eller ring på här så öppnar jag för dig.

Om du undrar över hur jag kunde vara med där, så svarar jag: Ställ inte så svåra frågor. Nöj dig i stället med en glädjeglimt och hälsning från

Bengt Pleijel 87+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut