tisdag 3 februari 2015

Inför Kyndelsmässodagen som också heter Jungfru Marie Kyrkogångsdag. 
Temat är Uppenbarelsens ljus.

Det blir ljust när man tänder ljus!
Varje ljus vi tänder kan påminna om Jesus, världens ljus. Ljuset lyser, värmer, brinner ned. ”Jesus för världen givit sitt liv”. Och han utnämner oss till att bli världens ljus, som lyser, värmer, brinner ned. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12).
Med LIVETS ljus i hjärta och ögon går vi nu frimodigt ut till vår värld, tillsammans med Jesus för att ”älska världen tillbaka till Gud” (Sv ps 62:2).

Men först skall vi skingra en dunkelhet från föregående söndags blogg. Där stod att Bengt Pleijel 87+ slutat skriva blogg. Det var alldeles sant. Inget skämt. Sådant förstår han sig inte på. Men om han slutar, finns massor av HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS i lager och väntar på distribution. En ny efterträdare ha dykt upp. Han är lite blyg och vill vara anonym. Men likt påvarna i Rom har han antagit en företrädares namn, men bara ändrat siffran. Vi välkomnar Bengt Pleijel 88+. Men må 87+ försvinna i minnenas förglömliga nejder. Han gör det med tack för blommor, facebookshälsningar och allt som varit!

På söndag går vi till kyrkan tillsammans med Jungfru Maria. Vi tar emot ljus på denna LJUSETS SÖNDAG från honom som sänder ljus och sanning (läs Psaltaren 43:3-4). Vi gör det sjungande på text och melodi från dagens epistel och Sångpostilla:
Låt oss vandra i ljuset liksom Han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
vandra i Guds ljus /3/, vandra i Guds kärleks ljus.

Texterna är fulla av gåvor, himmelskt godis och överraskningar. Vi ska här bara peka på några. Resten hittar du själv. I söndagens texter möter vi PAR som vill berätta om dagens ljus.

HANNA OCH SAMUEL
kommer först. Vi möter detta par i GT-texten från första Samuelsboken 1:22-28.
Hanna har länge levt i mörker. Varför svarar inte Herren, när hon bett så länge om ett barn? Men Herren hör hennes bön och svaret är på väg. Efter lång väntan föder hon en son. Hon ger honom namnet Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Hanna ber sedan mycket för detta barn. Hon lägger hans framtid i Guds händer. I nästa kapitel hör vi hur Hanna sjunger en lovsång till Gud. Det finns många likheter med hennes sång och Marias sång i Lukas 1:46-55.

ELI och SAMUEL.
är ett par som vi träffar lite längre fram i 1 Sam 2 och 3.
Hur gick det för Samuel? Han växer upp och får som ung göra tjänst i Guds tempel i Silo. Hans arbetsgivare blir prästen Eli. Där får Samuel, vars namn betyder ”Gud hör bön”, också lära sig och oss att höra Herrens röst. Samuel var en väluppfostrad gosse som hade respekt och vördnad för äldre präster. När Eli ropade på honom om natten vaknade han upp och kom genast till prästen. Men det var inte Eli som ropade på Samuel utan Gud. Om han hörde ropet igen fick han rådet av Eli att svara: Tala Herre, din tjänare hör.
Eli levde för ca tre tusen år sedan. Han var kanske inte någon bra präst. Vi har inte fått bevarat någon predikosamling från honom. Men ett ord av honom har bevarats och lästs och betts av präster i tre tusen år: Tala Herre, din tjänare hör. Tänk att få säga något som citeras i tre tusen år efteråt! Vilken mäktig Gud vi har som också kan använda rätt hopplösa präster för att ge hopp!
Hur talar Herren? Han talar många gånger och på många sätt, säger Hebreerbrevets författare (1:1-2). Han talar framför allt genom sitt ord. Där har han något viktigt att säga oss. Varje ord som kommer till liv för oss är ett möte med Herren!
Recept:
1. Läs ett bibelord. 2. Stoppa ned det i hjärtat (5 Mos6:6)
3. Vattna det med bön 4. Upptäck vad som händer:
När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:130)
Tacka Anden för det!
PAR i PARti.
hittar vi i epistel-texten från 1 Johannes 1:5-7.
Men här är det inte budskapet från något par, utan till ”par i parti”. Och du som fattar, fattar att det rör sig om oss, som så gärna delar upp oss i PAR-tier och grupper och fållor. Sätt ordet kyrklig efter dessa ord: hög-, låg-, gammal-, fri-, svart-  "...och ändå är det murar oss emellan ...”
Fråga: Hur skall vi hitta varandra? Episteln svarar: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus Guds Son, renar oss från all synd.
Här får vi alltså både RENING och FÖRENING. Begrunda detta med hjälp av Sångpostillan. Då kan det hända att du får vara med om att få se hur DET VÅRAS FÖR KYRKAN!

JOSEF och MARIA.
Detta par träffar du i dagens evangelietext från Lukas 2:22-40.
Josef och Maria går till kyrkan tillsammans. De har fått barn och då ville de tacka för barnet, be för det och bära fram det till Herren. De gjorde det efter Marias reningsdagar som varade i 40 dagar. (Därför kommer Marie Kyrkogångsdag 40 dagar efter jul). Om du undrar över vad som menas med reningsdagar, kan du gå till Sångpostillan. Där påstås det att Maria inte blev mammaledig utan makeledig. Läs om du är nyfiken.
Kyrkogången var både en kärlekshandling och en lydnadshandling. Precis som den är för oss !!?? Gud säger i sitt ord att vi ska helga vilodagen. Han längtar efter sina barn för att slösa sin kärlek på oss. Och vi sjunger: ”jag gladdes när man sade till mig: Vi skola gå upp till Herrens hus ....”
Både Maria och Josef var inställda på den himmelska hörlängden. De hade erfarenhet av att höra Guds röst. Båda fick besök av änglar. Maria fick det om dagen då en ängel talade om för Maria att hon skulle föda Guds Son. Josef fick besök av en ängel om natten som talade till honom i drömmen.
Maria fick veta hur hon skulle kunna föda Guds Son. Det ängeln säger till henne är också ett råd till oss när vi i obegripliga situationer i livet frågar: Hur skall det ske? Vi får det svar Maria får: Den helige Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:34-35).
Det Josef får höra, det får vi också höra: Var inte rädd ... (Läs Matteus 1:20 och 2:13, 19-20).

SYMEON 
och HANNA FANUELSDOTTER är två intressanta personer du får bli bekant med i dagens evangelietext från Lukas 2:22-40.
Symeon var gammal. Förmodligen 88+. Också han var inkopplad på den himmelska hörlängden. Den helige Ande sa till honom att gå till kyrkan.
Symeon vill lära oss att bli känsliga för den helige Andes maningar. Gå inte till kyrkan bara ”då andan faller på” eller då du ”känner för det” eller då den underbara Pastor HEN predikar. Anden manar dig 62 helgdagar under året. Den som har öron hör vad Anden säger (Joh Upp 2:7, 11, 17, 29 3:6, 13, 22).
Om du ger dig tid att träffa Symeon kan han berätta mycket om vad som kan hända dig i kyrkan. Tillsammans med honom får du se och ta emot Jesus. Symeon fick ta Jesusbarnet i sin famn. Du kan också få ta emot Jesus. Och kanske få upptäcka att detta händer: ”Barn buret bär mig”. Du får lyssna in Symeons lovsång i ditt hjärta. Du får höra ett budskap om vad Jesus kan betyda både för dig och hela världen.
När du går till kyrkan ha då förväntningar på vad som kan hända. Om du har sällskap med någon till kyrkan så samtala om detta: ”Vad tror du Herren kommer att göra med oss idag?”

HANNA FANUELSDOTTER
får du också träffa i kyrkan. Hon dyker upp allra sist i evangelietexten. En underbar ”kristinna”! Fattig, ensam, enkel, prövad. Men det strålar om den gamla åttiofyraåriga damen. Hon går omkring och sjunger och talar om vad Gud ha gjort med henne, och vad han ska göra med sitt folk. Hon är ett exempel på hur Gud kan förvandla personliga tragedier så att de inte trycker ned. Hon fick hjälp att arbeta igenom sina personliga problem så att hon sedan kunde gå omkring och tala med andra om den befrielse, som Herren kan ge. Jesaja skriver: I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem (Jesaja 63:9 Fb).

Ja, det finns mycket HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS att ta emot denna söndag. Denna blogg berättar om några. Det finns fler på bibelskolan.com. Se SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 465. Tryck här så hamnar du direkt i söndagens skatteförråd. Om du inte har boken kan du trycka här, så träffar du på snälla människor på GAudete förlag som gärna skickar dig en. Om du inte har dator leta rätt på något barnbarn i närheten. De kan allt om datorer. Och kan skriva ut blogg och annat godis åt dig. Du har väl hört historien om morfar som säger till sitt barnbarn: ”Är du snäll skall jag läsa en saga för dig i kväll”. Och barnbarnet svarar: ”Är du snäll, morfar, skall jag hjälpa dig med datorn”.

På denna LJUSETS SÖNDAG får du här en ljusglimt från

Bengt Pleijel 88+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut