onsdag 18 februari 2015

Inför första söndagen i Fastan.

”Prövningar vi möta får ...”. Om det handlar första söndagen i Fastan. Tillåt mig börja med ett chockord från Jakob 1:2. Du får det på norska: Se det bare som en glede, søsken, når dere  møter alle slags prøvelser. Är detta er erfarenhet, kära syskon ? Sa ni halleluja då ni fick det svårt? UNDERBART! Knappast ...
Men vi behöver kanske bli nyfikna på hur Jakob kunde säga så. Vad hade han för erfarenhet, som vi inte har. En liten nyckel får vi i söndagens latinska namn: INVOCÁVIT. Det står i Psaltaren 91:15-16 – invocávit me et exaudiam eum. På svenska: Han åkallar mig och jag skall svara honom.
Alltså: Kontakt OVAN DÄR när PRÖVNINGAR VI MÖTA HÄR.
Följ nu med på upptäcktsfärd om detta i söndagens texter.

Dagens GT- text från 1 Mos 16:1-13 (+ vers 14) lär oss att
ÄKTENSKAPSKRISERS PRÖVNINGAR löses vid BEER LAHAIJ ROI.
Vi hamnar här i ett triangeldrama. Tre personer kolliderar: Abram, Saraj och Hagar. Abram och Saraj har fått Guds löfte om en son. Men åren går. Inget barn föds. De förstår sig inte på Guds tidtabell. Saraj känner sig värdelös som kvinna. Abram blir sur. Båda erfar äktenskapskrisers prövningar. Det känns så kallt ...
Då får Saraij en lysande idé. Den kommer från grannfolken. Där talar man om ”surrogatmamma”. Vad moderna de var då! I Sarajs och Abrams hem finns en slavflicka. Abram tog med henne från en turistresa i Egypten. Hon heter Hagar. En slavflicka var en ung kvinna som man anställde för att sköta ”hushållskära tjänster”- Hon blev livstidanställd, behövde aldrig oroa sig för arbetslöshet. Arbetsgivaren gav henne gratis logi och skötte hennes självdeklaration.
Nya testamentet skulle säga att Saraj och Abram nu handlar ”efter köttet”. Förnuftet skymmer förtröstan. De lyssnar inte till Gud utan till vad människor säger.
Nu kan vi känna igen syndafallsberättelsen. Eva såg ... tog ... gav åt sin man ... han åt.
Sarai såg en utväg ur deras problem .... tog sitt hembiträde ... gav henne åt sin man ...Resultat: Hagar blir med barn. Hon föraktar Sarai. Och Sarai blir sårad, avundsjuk, arg, upprörd, känner sig ännu mera värdelös ...
Och Abram? Han känner sig olycklig, hamnar mellan två kvinnor, smiter, drar sig fegt undan från sitt ansvar. Sarai får klara upp situationen ensam.
Men hur gick det för Hagar? Hon får ta emot vrede, ilska, hat, tuktan från sin matmor. Det står hon inte ut med. Hon rymmer ut i öknen, gråter, förtvivlad, ensam, allt är  hopplöst ...
Men nu händer något. I vers 7 står det att en ängel finner henne vid en vattenkälla i öknen. I vers 13 står det att det var Herren själv. Ja, HERREN ser henne. Han talar med henne, frågar vad det är som hänt henne. Han frågar inte därför att han inte vet. Han frågar för att hjälpa Hagar att själv uttrycka sin nöd.
Ett fantastiskt möte för Hagar vid en vattenkälla i öknen.
Hon gav Herren, som hade talat till henne ett namn: ”Du är Seendets Gud”-
Ty hon tänkte: Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv.
Brunnen kallar man Beer Lachai roi. Det betyder: ”brunnen, där den levande låter se sig” (vers 13-14).

Kan du se budskapet till oss här. Mitt i vår tråkiga vardagsöken möter oss Herren. Vi kan få kontakt OVAN DÄR när PRÖVNINGAR VI MÖTA HÄR. Också vi kan få erfara att ”här en källa rinner, säll den henne finner”-
Vi kan få möta en Gud som ser oss. Förr var det ofta ett uppfostringsord. ”Akta dig! Gud ser dig!” Reaktionen kan också bli: Vad underbart! ”Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både och man” (Sv Ps 42:2). Men när han hjälper oss, slätar han inte bara snällt över. Han tar hand om oss genom att ta itu med det vi gjort. Hagar får ett kärvt själavårdsråd: Gå tillbaka ... ödmjuka dig ...
Vad svårt! Att gå tillbaka, ödmjuka, sig, be om förlåtelse, ta sin del av ansvaret. Kanske enda sättet att rätta till det som kommit fel. Inte fly från sin skuld och in i bitterhet, självömkan. Gör upp med det förflutna!
Hagar gör så. På andra sidan nederlaget väntar upprättelsen: Herren välsignar henne. Hon föder en son. Sonens namn påminner henne hela livet om att hon mött en Gud som hör bön. Hon ger sitt barn namnet Ismael. Det betyder Gud hör.

Gud – SEENDETS GUD. Gud – LYSSNANDETS GUD.
Det är en upprättad, hellycklig, befriad slavflicka som vänder åter till Saraj och Abram. Hennes tro måste ha betytt mycket också för dem. De fick en ny förtröstan på Herren. De fick erfara att Herren håller sina löften. En tid senare föder Saraj sonen Isak. Saraj får nytt namn – Sara. (1 Mos 17:15). Det betyder furstinna.
Kan du se hur Abram strålar av lycka. Han tar Sara i sin famn och säger: ”Du är Sara. Du är inte bara furstinna. Du är min KVINNA!”. Fast nu säger han det på engelska: ”You are my queen, MIN DROTTNING! God save my queen”.
Också Abram får ett nytt namn. Gud säger: ditt namn skall vara Abraham ty jag skall låta dig bli fader till många folk (namnet betyder ”upphöjd Fader” (1 Mos17:6).
Detta hände för över 4000 år sedan. Att det har betydelse också för oss kan du läsa i Gal 3:26-29. Där talas om en vattenkälla, en BEER LACHAI ROI, en dopfunt. Där får du möta SEENDETS GUD och LYSSNANDETS Gud, en fader som tar hand om dig och låter välsignelsen från Abraham drabba dig. Du kommer med i släkten Abrahamsson. Den källan kan bli en nystartpunkt och en källa med läkedom och upprättelse för dig i många prövningar.

Dagens epistel från Hebreerbrevet 4:14-16 lär oss att
SVAGHETSKRISERS PRÖVNINGAR löses GENOM PRÄSTKONTAKT.
Episteln talar om våra svagheter. Vi känner av dem. Frestelser, prövningar, konflikter ... De plågar oss och gör oss ”jämmerlika”. Suck! Vi klarar inte av att leva detta svåra liv på egen hand.
Men nu finns det en annan hand som är starkare än vår egen hand. Det är vår himmelske Fader som vill ta hand om dig. Men eftersom du är lite för ”viktig” och tung(sint) behöver han två händer: Sonen och den helige Ande. En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Tillflykt heter på franska refuge. Gud är refugen, tillflykten, viloplatsen där vi får stanna till, tänka till, vila ut och hem-ta kraft. Ta hem den ...

Gud är inte en Gud långt bortom rymder vida.. Han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd (Hebr 4:14-16).

Vet att ”Han gick in i din kamp på jorden ... Han gick in i din sorg och längtan ... Han gick in i din nöd och smärta ....
Han blev trött som du ... han blev ledsen som du ... han var plågad som du ... han var frestad som du ...
Men HAN ÄLSKADE DIG ÖVER ALLT”. (Sv Ps 358). I nästa psalm – 359 vers 4 står det: Jesus, du är med oss genom liv och död. Nu mitt hjärta brinner av den kärleks glöd.

VEM ÄR DENNE JESUS, SOM ÄLSKAR OSS SÅ????.
Han är vår ÖVERSTEPRÄST som inte offrade lamm, som man gjorde på GT:s tid. Han är LAMMET, som offrade sig själv. Det kostade honom livet att ta tag i den livsfarliga synden och bära den bort. Han ”steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).

SVAGHETSKRISERS PRÖVNINGAR löses GENOM PRÄSTKONTAKT.
därför ger oss Hebreerbrevet denna uppmuntran: När vi nu har en mäktig överstepräst .... låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få förbarmande och finna nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Dagens evangelium från Matteus 4:1-21 lär oss att
IDENTITETSKRISERS PRÖVNINGAR löses genom att DET STÅR SKRIVET.
Nu dyker djävulen upp. Han ger sig på Jesus. I gamla Testamentet talas det mycket litet om Djävulen. Men han finns där. Han klär ut sig till en orm som väser fram: Skulle då Gud ha sagt? Han finns. Men han gömmer sig bakom Israels grannfolk. Han vill förgöra dem genom krig eller förstöra dem genom omoral.
Men när det vid dopet proklameras från himmelen: DENNE ÄR MIN ÄLSKADE SON! då får djävulen ett nervsammanbrott. Han blir skakad. Ursinnig.
Omedelbart efter dopet ger hans sig därför på Jesus. Han ifrågasätter hans identitet. Vem tror du egentligen att du är, Jesus Josefsson? Om du är Guds Son, så ....Tre gånger säger han så. Tre gånger svarar Jesus: DET STÅR SKRIVET ....Genom Bibelns ord visar han bort Satan. ”Ett ord kan honom fälla ...” (Sv Ps 237:3).

Till oss är budskapet detta: IDENTITETSKRISERS PRÖVNINGAR löses genom att DET STÅR SKRIVET-
Också vi får frågan som kristna: Vem tror du egentligen du är? Inte kan du vara Guds barn, du som är sån? Receptet är då att inbjuda den helige Ande till vårt inre kärleksrum. Anden vittnar då med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16).
Läs vad som står skrivet i Gal 3:26 Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också blivit iklätt er Kristus.
Läs vad Fadern säger till dem som är I KRISTUS: Du är min Son, mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Markus 1:11 Fb). Lyssna ofta till Faderns DU ÄR-ord!
Prövningar vi möta får. Frestelser kommer. Tvivlet smyger sig in i oss. Satan frestar för att få oss att falla. Gud prövar för att få oss att mogna. Vi får be:

Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Fader, du frestar ingen. Du vill inte att vi ska falla och gå vilse i livet. Men om du behöver pröva oss, så hjälp oss att förstå att du är med oss i alla prövningar. Du överger oss inte. Du utsätter oss inte utan prövar för att vi skall få växa och mogna och bli allt starkare och klokare. Men rädda och fräls oss från den Ondes onda ondska. Låt aldrig det som är ont och mörkt och djävulskt få makt över oss. Vi ber om Din närvaro i vårt mörker. Vi ber om din segerkraft i vår kamp. Vi ber att du styrker oss med KRISTI KROPP OCH BLOD så att vi kan vandra frimodiga och glada, förlösta och befriade som Dina lyckliga barn och sjunga för varandra sången om att Du älskar oss och att
RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH HÄRLIGHETEN I EVIGHET, AMEN.


Med varm hälsning från
Bengt Pleijel 88+

som kan berätta att det finns mer spännande hemligheter att upptäcka om du följer med mig på en vandring genom första söndagen i fastan i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 138. Eller tryck här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut