onsdag 25 februari 2015

Inför andra söndagen i Fastan.

Nu blir det kämpigt ... DEN KÄMPANDE TRON är söndagens tema. Vi får vandra genom texter, där vi får vara med om en nattlig brottningsmatch, vi får läsa en del av Paulus memoarer - dystra, skakande, men faktiskt också trosstärkande. Och vi får se hur en slagfärdig, envis mamma går in i närkamp med Jesus.
Vi undrar: Varför dessa kämpiga svårigheter? Vad har hänt med den gode Herden? Varför gör han på detta viset ... leder oss in kamp och svårigheter? När vi först mötte honom upplevde vi ett rikt slösande liv, Ingenting fattades oss. Vi fick vila på gröna ängar. Vi fick lukta på blommor och leka med andra barn och plaska och skvätta i vattenströmmar och det var härligt att leva! Vi kom till ro och fick det roligt på både norska och svenska.
Men vad varför får vi inte stanna i ljuvligheterna? Vi får inte susa fram på motorvägar i vår fina statusbil. Vi får vandra. Inte på LÄTTA vägar men RÄTTA. Apostlahästars fötter blir trötta.
Men Herden går vid vår sida. Den smala vägen ger plats för bara två personer. Vi får personlig relation med honom. Fyra fotspår i sanden. Ibland helt underbart - skogsdoft och fågelsång och andliga samtal. Hälsan kryper in i kroppen och han styrker min själ (Psalt 23:3 Fb). (Hur Herden på den smala vägen kan ha relation med de miljarder kristna som nu finns, ja, det är hans problem, inte vårt).
Ibland blir vägarna slingriga och smala och vi får skavsår och suckar håhåjaja ... Men så händer plötsligt något svårt. Det svartnar för ögonen. Allt blir mörkt, dödens krafter kommer i rörelse, livsmodet försvinner.

Nalkas ock för mig den onda dag, dagen, då mörkret begär mig,
drabbar mig tunga sorgens slag, bär jag på kval som förtär mig,
dignar jag maktlös bruten ner, orkar ej livets börda mer ... (Sv Ps 26:4)

och jag frågar: Var är du, Jesus, nu? Varför har du glömt mig. Sover du? Jag ser bara två fotspår i sanden... Ja, ni vet svaret. Den gode Herden talar om det för oss: ”Det var då jag bar dig ...”
Jag hör en röst från den gamla bibelboken: Vem är bland eder som fruktar HERREN,  hör hans tjänares röst: Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid din Gud (Jesaja 50:10 Bibel 1917). Och jag svarar med en röst från samma bok: Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för DU ÄR MED MIG ... (Psalt 23:4 Fb).
Lägg märke till vad som händer i Psaltaren 23: HAN, HAN, HAN, HAN byts ut mot DU, DU, DU, DU .... Inte längre bara fina åsikter om Herden. Nu djupa insikter. Personlig relation. Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Du är med mig ... Du dukar ett bord ... Du smörjer mitt huvud med olja ... Du låter min bägare flöda över ...
Fattar du vad Herren vill? Nej, kanske inte ....

Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert: den väg du mig för för mig är den bästa ändå. 
(Sv Ps 268:1)

När vi säger JA till hans kallelse, säger vi NEJ till alla herrar, makter och krafter, som vill styra oss. Vi säger nej till Hans Majestät JAG, den där konstiga typen som är så besvärlig både för mig och för andra. Då hittar vi oss själva på djupet: Nu lever inte mer JAG utan KRISTUS lever i mig. Han som är ”min sång och min glädje” har hittat mig!

Jesus, min Herre, dig vill jag älska, du som i döden älskade mig.
/ Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig /:/ 
(Sv Ps 280:1).

Ja, detta vill jag. Men vad vill Han? En gång älskade Fadern denna bråkiga och besvärliga värld så mycket att HAN SÄNDE SIN SON. Gud älskar fortfarande världen. Fortfarande vill han sända sin SON. När vi genom Anden dras in i Guds kärlek dras vi in i hans Son. Vi blir SÖNER I SONEN!! Alla som leds av Ande från Gud är Guds söner .... vi har fått söners rätt så att vi kan ropa: Abba! Fader! (Rom 8:14-15, Bibel 2000).Han sänder oss med bud om liv till en värld där stora risker väntar (Sv Ps 288:1). Allt liv lides fram. Det vet alla mammor.
Därför tar han hand om oss och tar itu med oss. Han tränar och fostrar oss. Han formar och präglar oss. Vi får hans sinne, hans mod, han kärlek. Men denna kärlek möts av motstånd.(Läs Matt 10:16 ff). Räkna med bråk!!

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni när ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. (1 Petrus 4:12-16)

Men nu till dagens texter:

BROTTNINGSMATCH I PENUEL - 1 Mos 32:22-31.
Du är inbjuden till denna match. Inträdesbiljetten heter Sångpostillan, adress se nedan. Du får där följa spännande matchen från början till slut. Vi talar ibland om hur vi brottas med GUD i själens jakobskamp. Men nu är det Gud som brottas med Jakob. Något som du inte vet, men som jag vet, är att Jakob håller framför sig en spegel. I den spegeln ser du en person som har samma vackra hårfärg som du, samma intelligenta, pigga ögon som du och faktiskt också har samma personnummer som du.
Fattar du? Texten handlar om oss! Herren vill något mer med vårt liv än vi redan hittat. Om du bara visste!!
Han tar dig nu till Penuel. Namnet betyder: Guds ansikte. Vi som så ofta vänt ryggen åt Gud får komma inför honom, inför hans ansikte. Jakob säger efter kampen: Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonade han mitt liv. När vi vänder oss bort från Gud har vi den starka solen i ryggen och den mörka skuggan framför oss. Skuggan leder djupare in i mörkrets kraftfält. När vi vänder om till Gud kommer vi inför hans ansikte. Hans ansikte lyser.
Och något händer med oss! Välkommen till matchen!

PAULUS MEMOARER - 2 Kor 6:1-10
Vi får en del av dem här. Rätt så dystra och skakande! Han räknar upp vad han fått utstå för sin tros skull: påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält ...vanära, han får dåligt rykte, blir misskänd, tuktad, plågad, fattig ... Hur klarade han detta? Han svarar själv att Gud hade sagt till honom: jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.
När vi läser detta måste vi fråga oss: Hur skulle vi klara detta? Hur skulle du klara om du blev fängslad därför att du läste i en Bibel eller gick i kyrkan? I länder där förföljelser har gått fram har man frågat dem som vill bli kristna; Är du beredd att lida för att du är kristen? Är du beredd att dö för att du är kristen? Många svarar ja. Hur vågar de? Vi kan också undra över detta faktum att väckelsen går allra starkast fram i förföljelsetider.
Vem av oss skulle våga säga till Jesus det som Petrus sa: Även om alla andra överger dig så skall jag inte göra det (Matt 26:33). I förföljelsetider blir vi alla små, mycket små.
Vi vet hur det gick med Petrus. Klippan klappar ihop, förnekar, skäms, gråter ... Men den Uppståndne möter honom och upprättar honom i ett kärleksmöte vid Tiberias sjö (Joh 21:15-22). Då talar Jesus med Petrus också om hur han skall dö. Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle FÖRHÄRLIGA GUD. Sedan sade han: Följ mig!” Petrus skall bli korsfäst. Petrus – den förste påven – skall inte nå ära och beröm genom yttre glans. Jesus sänder sitt vittne till de nedersta. Där bland de små skall han ge sitt liv i livet och ge sitt liv i döden. Han skall bli en martyr. där skall han få förhärliga Gud. Men Petrus behöver inte vara rädd. Följ mig, har Jesus sagt. Jesus går före in i nöden, in i döden, in i martyriet. Där fruktar jag intet ont ty DU ÄR MED MIG.
Paulus fick lida fram Guds kärlek i världen. Petrus fick det. Jesus har också idag många tappra martyrer i sin tjänst. Ni har fått nåden att - ja inte bara tro på Kristus, utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). NI, skriver Paulus. I detta NI finns också vi.
Vi har inte ISIS-tider hos oss. Ännu! Men bli inte överraskade om de kommer. Vi kan bereda oss för dem.
1) sök personlig relation med Jesus – med honom som säger JAG ÄR MED ER.
2) Öva dig att nu ta de små svårigheterna tillsammans med honom
3) ladda ditt inre ”minnotek” med bibelord, bibelberättelser, memorera dem. Genom Bibelns ord tröstar han oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:4).
Kanske du kan få erfara vad den prövade aposteln fick erfara. Vi läser i hans memoarer för denna dag:
Jag är plågad men alltid glad ... jag är fattig men jag gör många rika ... jag har ingenting men äger allt.

ENVIS, SLAGFÄRDIG MAMMA - Matteus 15:21-28.
Jesus har lämnat Galileen och far utomlands. Han kommer till Tyrus och Sidon, ett par semesterorter på Västkusten. Jesus är nu invandrare i ett främmande land som ofta levt i strid med Israel. De har annan gudstro och andra seder och tänkesätt. Två grannfolk kan hitta många anledningar till konflikter. Man ser snett på varandra. Man låser in sig i ”dom och vi”. Israel ser folk från Tyros och Sidon som hundar. Medan de tycker att judarna är fåraktiga. Både hundar och får skymtar fram i dagens evangelietext.
Jesus har rest på semester till Västkusten. Han är sliten. Predikandet, botandet, själavården med trasiga människor gör honom trött. Kraften rinner ur honom (Luk 8:46). Men ryktet om Jesus har nått detta land. Vad viktigt det är med ryktesspridning! Att berätta för alla att Jesus är så god. En mamma med sjuk dotter har nåtts av ryktet. Hon beger sig till Jesus. Och hon möter invandraren Jesus på ett mycket föredömligt sätt. Andra ser invandrarna som besvärliga. Men hon möter honom, talar med honom, räknar med att han kan göra något för henne. Ty hon behöver verkligen hjälp. Dottern är sjuk. Dotterns nöd är hennes. Förbarma dig ÖVER MIG! MIN DOTTER plågas svårt ...Lärjungarna, som vet att Jesus behöver vila, vill köra bort henne. Jesu uppgift var bland de förlorade fåren av Israels folk. Först juden ... sedan greken ...
Men Jesus kommer i samtal med kvinnan. Det handlar om hundar och får och barn och brödsmulor. Orden och uttryckssätten verkar främmande för oss. Men kvinnan förstår. Hon är envis, hennes svar slagfärdiga. Jesus förvånar sig över att hitta en så STOR TRO hos en hedniska kvinna. Jesus ger sig. Och ger ett helt överraskande svar. Vi ber ju ”ske din vilja”. Men Jesus säger till henne: ”Det skall bli som du vill.

Sångpostillan bjuder inte på en predikan över denna text. Lyssna därför noga på den predikan som hålls i din kyrka på söndag. Tycker du att den inte är bra, så skriv ned en predikan själv. Så får du se hur KÄMPIGT det är.
Med många varma från
Bengt Pleijel 88+

som kan meddela att biljetten till brottningsmatchen kan hämtas på adress SÅNGPOSTILLAN årg 1, sid 146, eller tryck här. 
För att underlätta din ryktesspridning om HIMMELSK SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen får du nu veta att adressen är bengtpleijel.blogspot.se eller facebook.1 kommentar:

  1. Käre Bengt!
    Jag önskar jag kunde berätta hur mycket denna text betydde för mig. Men just på denna söndag fick jag ta emot ett "slag på höften" och Herren använder din text till att sätta ord på sådant jag behöver "höra"..
    Så tag emot mitt enkla TACK! Önskar dig Guds välsignelse och överflödande liv!
    "Barnabas"

    SvaraRadera

Skriva ut