tisdag 3 mars 2015

Inför tredje söndagen i Fastan

Kampen mot ondskan är temat. Också denna söndag verkar kämpig! Att ondskan finns, det vet vi. Media matar oss med massvis av ondo: Hat och hot, våld och svek, IS, bomber, granater, skräck ... Vi vet att det finns dunkla krafter bakom allt ont. Det stod i min tidning för några dagar sedan ”Djävulen finns”. Har det stått i tidningen måste det vara sant, eller hur?
Men hur skall vi kunna klara av den Ondes onda ondska?
Svaret på den frågan ligger i dagens latinska namn: OCULI! Det ordet står i psaltarpsalmen 25 som förr gav denna söndag dess latinska namn. Vers 14-15 hör till ett av mina ”by heart-ord” som jag nu ger vidare till dig att stoppa i hjärtat enligt 5 Mos 6:6.
Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren
(på latin: Oculi mei semper ad Dominum)
ty han drar min fötter ur nätet.

Experiment innan du går vidare: Läs detta ord tre gånger. Blunda och läs det utantill - "by heart". Gläd dig över att du är så duktig att du kunde lära dig detta ord så fort. Ge dig beröm! Upptäck sedan vad där står: Herren vill ha en personlig relation med just dig. TRO är förTROlig gemenskap med Honom.

1. Att frukta Gud är att ha respekt, vördnad, öppna ögon och öron mot Honom.
2. Om vi fruktar Gud behöver vi inte vara rädda (2 Mos 20:20).
3. Att frukta Herren är början till vishet (Psalt.  111:10).
5. Kom inför Gud, sök hans ansikte, få ögonkontakt. Fäst din ögon på Jesus!
6. När jag ser till Herren tar han itu med det som bundit, fångat mig: Han drar mina fötter ur nätet.

Det finns mörka makter och mäktiga människor som vill låsa, binda och få oss att sno in oss i frestarens garn. Vi begriper oss inte på oss själva. Varför är jag sån? Ett bra råd står i Bibelns ”mittersta vers”, Psalt 118:8, som du nu får som ”by-heart-ord” nr 2: Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor”.
Psaltaren 118:8 står mitt i Bibeln, mellan Bibelns minsta kapitel och Bibelns längsta kapitel. Före denna psaltarpsalm har Bibeln 594 kapitel och efter 594 kapitel. 594+594 = 1188. Psaltaren 118:8.
Med hjälp av dessa ”by heart ord” går du in i dagens texter om ONDSKAN.


1. GT-texten från 1 Samuelsboken 17:40-50 lär oss
KONSTEN ATT BESEGRA JÄTTAR.

Läs gärna hela kapitel 17. Du får där ditt lystmäte på actionfilm.
Du träffar en hel del personer. Först ser du Goljat från Gat. En väldig jätte – tre meter lång. Han bär en rustning på 60 kg och ett spjut på 7 kg. Han har tydligen en mycket stark röst som hörs vida omkring. Han utmanar israeliterna i 40 dagar, ”Skicka fram en man som kan kämpa mot mig”. Han ropar och skriker och hånar. Han är rätt så ful i munnen. Hans ord går som chockvågor genom israeliterna.
Sedan träffar du David, herdepojken, son till Jishaj (vännerna kallar honom Jesse). David var ung, snygg, ljushyllt, vacker. Och modig. Det hårda herdeyrket hade gjort honom stark. Man såg att han hade muskler. Han berättar att han kämpat mot både lejon och björn.
Sedan får vi audiens hos hans Majestät konung Saul. Han verkar missmodig, klarar inte av den svåra situationen. När han hör hur David vill ge sig på jätten räcker han honom sin rustning. David försöker ta på sig den. Men känner sig obekväm. ”Du skall bara vara dig själv” hade han hört så ofta. Han slänger rustningen och tog käpp och fem stenar med sig ...
Davids tre äldre bröder var där. Den äldste, Eliav, blir arg på David, kallar honom ”din fräcka slyngel”. Men slyngeln möter jätten. Han tar fram slunga och sten. Ja, hur det sedan gick, det vet ni.
Vad var Davids hemlighet? Hur kan han lära oss att besegra jättar? Svar: Han hade inte glömt sitt latin:

Oculi mei semper ad Dominum!

Hans ”by-heart-ord” satt kvar. Mina ögon ser alltid till Herren. Och med blicken på Herren går han mot den MÄKTIGA MAKTEN. Han säger till jätten: Du går emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn ...
Alltså: Om vi vill besegra jättar behöver vi goda kontakter, Vår egen kraft ej hjälpa kan. Men med oss står den rätte man. Vill du veta namnet på honom så finns han i Sv Ps 237, vers 2.
Men innan du går vidare stanna till ett tag. Titta i de speglar alla personerna i denna text håller i handen, se om du kan likna någon. Och i så fall: Vad behöver du hjälp med för förändring i ditt liv? Herren vill kanske använda dig i kampen mot vår tids jättar. Du behöver bli förberedd .... Jätteviktigt!


2. Episteltexten från Efesierbrevet 5:1-9 lär oss hur
EN MÖRKERMÄNNISKA KAN BLI EN LJUSMÄNNISKA.

Läs texten långsamt och eftertänksamt. Mitt i texten hittar du en massa mörkerord: Otukt, orenhet, själviskhet oanständigt tal, tanklöst tal, lättsinnigt tal. En massa tomma ord som inte gör någon glad.
Vem kommer med sådana ord? Jo, ni gör det, skriver Paulus. Finns VI i detta NI? Hurdana är vi i så fall? Paulus säger: En gång var ni mörker. Han säger inte: ni var i mörker. Han säger det mycket skarpare: Ni var mörker! Ni var Mörkrets representanter. NI ”utstrålade” mörker. Mörkermän!!
Men något har hänt med dem som Paulus skriver till: I Herren har ni nu blivit ljus! Hemligheten ligger i textens första vers:

Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Lev i kärlek. så som Kristus har älskat oss ...

Blicken på Herren tänder ljus i oss. Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren. Mörkermän blir ljusets barn, skriver Paulus. Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Livet blir RÄTTARE för oss och LÄTTARE för människor omkring oss.


3. Evangelietexten från Lukas 11:14-26 lär oss 
hur vi kan klara av DEN ONDES ONDA ONDSKA.

Läs texten i din Bibel, men börja med Lukas 11:13 ... Eftertänksamt ...
Tyckte du att texten var svår? Den handlar om demoner, onda andar, Satan, Beelsebul och allt slags djävulskap. Man kan bli ockuperad, besatt av sånt. Den Onde kommer med ondo! Ser vi oss runtomkring och upptäcker vad som händer i världen, tycks den Onde ha oerhörda resurser av djävulskap i sitt förråd som han dagligen levererar. Helst hoppar vi över en sådan här text.
Men nu har vi fått denna text. Herren har något på hjärtat som han vill ge till ditt hjärta. Lägg märke till att texten omringas av två gåvor från Herren: Lukas 11:13 ger oss en ADVOKAT och Lukas 11:27 en INSTRUKTIONSBOK.
Ur Lukas 11:13(Fb) kommer först advokaten fram ... hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den Helige Ande åt dem som fruktar honom. Anden kallas ofta för Hjälparen. Talar vi grekiska heter det parákletos och talar vi latin advocátus. Båda betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. Vi behöver himmelsk advokathjälp för att klara den Ondes onda ondska.
Ur Lukas 11:28 räcks åt oss en instruktionsbok. Och om dem som läser den heter det: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. (Kan sjungas på melodi Sv Ps 688).
Ni lägger väl märke till att båda dessa gåvor påminner oss om dagens ”by-heart-ord”: Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor”.
Med blicken på Herren och med Hjälparen vid sin sidan och instruktionsboken i handen, går vi frimodigt in i dagens text. Till råga på allt kommer en ”åttioåttaplussare” och bjuder på en vandring genom Sångpostillan. Du som har tillgång till den kan sedan berätta för nyfikna medvandrare
  • hur vi använder bokstaven O och hur den Onde gör det.
  • hur man kan hamna i två diken när man debatterar fenomenet ”onda andar”.
  • hur Guds finger i vers 20, i parallelltexten i Matteus 12:28 är den helige Ande.
  • hur viktigt det är att man blir FYLLD AV ANDEN sedan man blivit TÖMD PÅ ONDSKAN.

RÅD:
Säg NO till den ONDE. Säg YES till JESUS,
Säg NEJ till stressdemonen. Säg JA till honom som säger:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15).
Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren.
Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor.

Med varma och uppmuntrande tillrop från
Bengt Pleijel 88+
som meddelar att samling för vandrare sker i SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 154.

De olyckliga människor som inte har denna bok kan gå till bibelskolan.com. Tryck här. Vill du köpa boken kontakta GAudete förlag, tryck här. Har du vägarna förbi Ulvesunds Byväg 2 i Ljungskile, där jag bor, har jag några exemplar kvar att sälja. Om du får mig på gott humör kan det hända att jag kan pruta. Vill du sprida ryktet om HIMMELSK SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen får du nu veta att adressen är bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut