tisdag 24 mars 2015

HUR STILLA VECKAN KAN BLI RIKA VECKAN!

Den vecka som nu ligger framför oss var inte så stilla, varken för Jesus eller hans lärjungar. Där var gatudemonstrationer. Man ”hallelujar!!” ena timmen och ropar ”korsfäst, bort med honom!!” den andra. Jesus förnedras, blod flyter, män torteras till döds. Hånskratt, tårar, rop ur djupen: Min Gud min Gud varför har du övergivit mig. Allt tycks gå utför. I slutet av veckan låser lärjungarna till om sig. Deras kristendom har kraschat!
Hur kan denna vecka bli RIKA VECKAN? Hur kan Långfredag bli GOOD FRIDAY, som för engelsmännen?
Jesaja 30:15 (Fb) har svaret:

Så säger Herren, HERREN, Israels Helige:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka ...

Vilket bra ”by-heart-ord” att stoppa ned i hjärtat (5 Mos 6:6) denna vecka! Upprepa det!
Men Kärlekens Gud tvingar inte sina lösningar på oss. ”vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej” (Sv Ps 289:1). Fyra ord saknas i Jesaja-citatet. Jes 30:15 slutar med orden: Men ni vill inte.
Vad händer då med oss? Jesaja 30:16-18 berättar om det. Vi luras av Mr Stress! Vi jagar fram med hästkrafters fart. När man jagar kallas det jakt. Men två små prickar över bokstaven a kan förvandla livet till ”ett rent helvete” (rent?). Jakt blir jäkt! Vi hamnar i famnen på Miss Nöjd och på Miss Mod. Vi kommer i konflikt med män som hotar och folk som hatar (fem mäns hot, säger Jesaja). I den kampen sviker mig alla. Jag blir ensam kvar. En ensam stång på toppen av ett berg. Kan du se bilden framför dig? Jag har nått höjden av mänsklig framgång. Jag, jag jag .... (Aj, aj ,aj, säger engelsmännen). Jag flaggar för mig själv. Så går jag runt kring mitt stora JAG! Men sen händer något otäckt. Flaggan glider långsamt, långsamt ner på halv stång ...
Vad händer med oss? Sv Ps 289:3 säger att vi hamnat bakom murar och skakar galler. ”Vårt fängelse byggt av rädslans stenar”. ”Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag”. En fängslande frihet!
Vad gör Herren då? Han väntar på att få visa er nåd ... Han vill visa barmhärtighet (Jes 30:18 Fb).
Stilla veckan kan bli RIKA VECKAN. Hur då? Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka ... Detta betyder: Sluta att vända ryggen åt Gud. Vänd om! Sök inte bara hans händer ... ge mig, ge mig ... Sök hans ansikte. Sök honom själv. Du upptäcker något: Hans ansikte lyser. Hans ögon ser dig med sina möjligheter. Hans öron lyssnar på dig. Du får komma till honom med allt (Läs Fil 4:6). Hans mun talar ord med ande och liv. Hans händer drar dig in till sitt hjärta. Något händer med dig. Du blir frälst, räddad, stark ..
Detta kan hända denna stilla vecka. Och när det händer blir stilla veckan den RIKA VECKAN.
Alltså: Lura Stressdemonen! Bli stilla inför Herren. Han har något på hjärtat som han vill tala med dig om. Du hittar rikedomarna i texterna för denna tid. Vi följer i år ”Johannesserien”. Läs i Bibeln denna vecka Johannes kapitel 17-20 och de andra texterna som anges för varje söndag. Här nedan ger jag en karta över stilla veckans vandringsstigar. Vill du ha en guide med på vandringen ställer jag gärna upp. Vet bara att jag numera går långsamt med hjälp av rullator. Lugna, Lyckliga Rörelser! Vi får därför ibland stanna till, tänka till och samtala om vad vi ser och hör. Och vill du mig något så träffas jag i Sångpostillan.

PALMSÖNDAGEN – 29 mars.
Texter: Sakarja 2:10-13 Fil 2:5-11 Johannes 12:1-16. Sångpostillan se 2 årg (Obs!) sid 163, eller tryck här.
Sakarja uppmanar oss att vara stilla inför Herren. Herren bryter upp för att komma till oss.
Paulus har skrivit en av de starkaste lovsångerna till Jesus. Tillsammans med kristna i alla tider och över hela jorden får vi sjunga bekännelsen att JESUS KRISTUS ÄR HERREN! (Fb).
Johannes tar oss med till en måltid i Betania. Vi får se hur en kvinna slösar parfym och höra hur apostlar grälar. Några sensationslystna kikar in genom porten för att se Lasaros, som blev uppväckt från de döda. En bit därifrån ser vi hur några präster har sammanträde. På föredragningslistan står: Hur döda Jesus? Men vi följer med den stora strömmen av människor som kommer för att möta Jesus. Vi sjunger Hosiannasånger med barnen, tiggarna och folket i Jerusalem, och vi viftar med palmkvistar och gläder oss att se den stolta åsnan som bär Jesus.
Som ni förstår vill denna söndag rusta oss med lovsånger och kraftord som kan bära ”när mörkret begär oss”. Mörkret tätnar ju närmare vi kommer Långfredag. Hosiannarop byts ut mot korsfästrop. Vi anar att den ljusnande framtid kan bli svår. Var därför stilla under stilla veckan. Ge dig tid att lyssna in ordet. Det kommer att hända något med dig då. Stilla veckan blir rika veckan.

SKÄRTORSDAG – 2 APRIL.
Texter: Jeremia 31:31-34, Hebr 10:12-18, Johannes 13:1-17, Sångpostillan årg 2 (Obs!) sid 169, eller tryck här.
Ordet skär i Skärtorsdag har inte med färgen skär att göra. Det är ett gammalt ord som betyder rena. I Psaltaren 51:9 står det enligt Bibel 1917, skära mig med isop så att jag varder ren. I dagens text får du vara med om det nya förbundets måltid, nattvarden. Du får träffa den gåtfulle Judas och undra med Petrus varför Jesus tvättar fötter.
Du får – alldeles gratis och av nåd - en fördjupad gudsbild, en fördjupad klarsyn, en fördjupad självbild och en fördjupad Jesuskärlek. Och medan du vandrar får du lära dig sjunga en sång med världens bästa text:

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.

LÅNGFREDAG
Texter: Jesaja 53:1-12 Hebr 10:19-25 Johannes 19:17-37, Sångpostillan årg 2, sid 175 (Obs!), eller tryck här.

1.Jesu korsfästelse.
Vi får vara med och se hur Jesus bär sitt kors på vägen till Golgata, hur man korsfäster ”judarnas konung”, hur soldater delar hans kläder mellan sig och vi får höra samtalet mellan Jesus och hans mor Maria. Jesus yttrar ”sju ord” på korset. Men Johannes har bara med tre. Johannes har inte med vad Jesus säger till Fadern om bödlarna nedanför korset och till rövaren bredvid honom. Förmodligen hör han själv inte dessa ord. Han är upptagen av att ta Maria till Jesu kors. Där får han och Maria höra: Kvinna, där är din Son. Där är din mor Sedan han hört det, tar han hem Maria. Det finns gränser för vad en mor kan stå ut med. Men Johannes kommer tillbaka och får då höra Jesu ord, Jag törstar, och hans sista ord, Det är fullbordat. På korset ber Jesus Psaltarpsalmen 22. Den börjar med övergivenhetens nödrop, den slutar i lovsång. Lägg märke till de allra sista orden i den psalmen: Han har gjort det (Fb). Det är Jesu sista ord: Det är fullbordat.

2. Jesu begravning och vår.
Vi stannar på Långfredagens kväll inför detta. Läs Sångpostillan årg 3 (Obs!) sid 203. När du vandrat färdigt, bed Psaltarpsalmen 22.

PÅSKAFTON OCH PÅSKNATT.
Texter: Job 19:25-27 Efesierbrevet 2:1-6 Johannes 20:1-10.

   1. Påskafton i Sverige
är den dag då människor omkring dig önskar GLAD PÅSK. De önskar dig då att du som de skall få äta god mat, tända påskeld och smälla raketer. Hoppas att de får det trevligt.
2. Påskafton med apostlar
blir annorlunda. De känner sig inte uppåt denna dag. De sitter bakom stängda dörrar med gråt i halsen och skakar av sorg. Jesus är borta, Jesus är död. Allt som var rikt och meningsfullt var nu borta.
Men de som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar (Psalt. 126:5-6). Något är på väg att hända ...
3. Påskafton för Jesus.
Det som nu händer är att Jesus, som var korsfäst, död och begraven, nu går ut på en predikoresa! Riktningen är först nedåt. Påskaftonens tema är NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET. Vill du förstå vad som händer där, får du slå upp Sångpostillan årgång 3, sid 209, eller tryck här. Eller Nyfikenvandring 30, tryck här. Du träffar Jona i den stora fiskens buk, Petrus som predikar och hedersmannen Noa i arken.
4. Påsknatten
När det går mot natten till Påskdagen är det många som samlas till Påsknattsmässa. Har du inte möjlighet att vara med, eller vill förbereda dig för den gudstjänsten kan du slå upp Sångpostillan årg 3 (Obs!) sid 219 och läsa om Påsknattens budskap. Vid datorn tryck här så hamnar du där. Denna natt binder samman Bibelns två största händelser. Gamla Testamentets största händelse är befrielsen ur Egypten. Nya Testamentets största händelse är befrielsen genom Jesu död och uppståndelse. Du får vandra in i det budskapet med hjälp av Pi Hairot-psalmen 618.
”Jublande lyfte vi våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro ...”

PÅSKDAGEN
Tester: Jona 2:1-11 Apg 13:32-37 Johannes 20:1-18, se Sångpostillan årg 2 (Obs!) sid 187, eller tryck här.
Påskdagen är kristenhetens största, viktigaste och gladaste dag. Om du trycker härså får du vara med i Åh kyrka påsken 1989 och vara med om att ropa

Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden.

ANNANDAG PÅSK
Texter: Hesekiel 37:1-10 Apg 10:34-43 Lukas 24:13-35- Sångpostillan årg 1 (Obs!) sid 204, eller tryck här
Vi får vara med om den spännande Emmausvandringen. Tillsammans med Jesus och två lärjungar får vi vandra genom Gamla Testamentet och upptäcka hur Jesus finns där överallt. När de lyssnade till Jesus blev det alldeles varmt inom dem. De sa: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss.
När vi lyssnat till dem kan vi säga: Nu förstår vi hur stilla veckan kunde bli DEN RIKA VECKAN!

Må stilla veckan få bli RIKA VECKAN för er alla, önskar
Bengt Pleijel 88+
som meddelar att han tar bloggpaus till veckan efter Påsk. Jag har planer på att själv försöka leva som jag lär:

        Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut