onsdag 8 april 2015

Inför andra söndagen i Påsktiden.

Kära Quasimodogéniti!
Nu fick du en ny titel som du inte haft en aning om – Quasimodogéniti. Ju krångligare desto finare! Du har säkert upptäckt – du som är en lycklig ägare av en psalmbok - att vissa söndagar i fastan och Påsktiden har latinska namn. Sångpostillan berättar alltid om vad de betyder. Quasimodogéniti betyder ”nyföding”. De som i urkyrkan döptes på Påskdagen kallades ”nyfödda barn”. Läs 1 Petrus 2:2-3. Efter dopet ikläddes de den vita dopdräkten, Kristi rättfärdighets kläder. De bar den vita dräkten varje dag under veckan efter Påsk. De skulle riktigt få lära sig att de hörde ihop med Jesus. ”Ni har blivit Quasimodogéniti! Sträck på er kungabarn”, sa man till dem. Och till oss kommer ropet från urkyrkan: Kom ihåg att vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött er på nytt till ett levande hopp (1 Petr 1:3).
Ni är Quasimodogéniti. Ni har blivit JESU-iter!!! Sträck på er ....

I påskgudstjänsterna hörde vi segerropet:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!
JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!!!

Jesus, som var korsfäst, död och begraven, visar sig i full vitalitet. Vi fick jubla och triumfera och dansa och klappa i händerna! LIVET VANN, DESS NAMN ÄR JESUS!!!
Detta hände med Jesus. Men vad betyder det för oss? Jesu uppståndelse gav inte bara liv åt Jesus. Den gav liv åt oss, läste vi i 1 Petr 1:3. Det skedde berättar Paulus för Titus, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande (Titus 3:5). Låt oss, käre Quasimodogéniti, nu vända om och bli som nyfödda barn och gå på upptäcktsfärd i Påskens glädje. Vi kommer att hitta en NYSTART!
Vi vänder oss därför till vår Fader, du som är himlen.
Han vill umgås förtroligt med sina barn (läs Psaltaren 25:14-15). När vi, Quasimodogéniti, flockats omkring honom, börjar han berätta om sitt förbund. Vi hör ihop, säger han och berättar om tre B:n – be så får ni BOK, BAD och BORD.

Boken
drar oss in i den stora berättelsen om Ordet. ”Jag sänder min Son till er”, berättar Fadern. ”Han är Ordet genom vilken jag kommer till tals med er. Jag har sett till att hans liv blivit skildrat i en bok”.
När vi läser den, säger den oss kanske inte så mycket till en början. Orden ligger där tysta och stumma. Om vi inte begriper något så får vi titta på receptet som ligger i ordet BEGRIPA. Först BE, sedan GRIPA. ”När du börjar be sänder jag till dig min Ande”, säger Fadern. ”Han griper tag i dig. Han drar dig in i min kärlek”.
När vi dröjt där en stund börjar det spritta till i bokstäverna. Det beror på att Gud har andats in liv i dem genom sin Ande. Bokstäverna är inte döda. De är fyllda av liv, kraft, ljus, glädje, tröst ... Det händer något när vi inte bara läser i boken utan BE-grundar vad där står. Vi upptäcker att vi är med i varje händelse. Vi finns där. Men också Jesus finns där. Där kan bli saliga möten! Unna dig nu i påsktiden att upptäcka att påsktidens dramatiska händelser handlar om dig.

Du läser om Maria som gråter vid graven. Du ställer dig bredvid henne och hör hur Jesus nämner också ditt namn. Han vill dig något.
Du ställer dig bredvid Tomas och upptäcker hur Tomas ord också blir dina: Min Herre och min Gud!
Du ser hur Jesus tar hand om den förtvivlade Simon Petrus. Men också om dig! Du upptäcker hur varsamt Jesus drar dig in i sin kärlek.
När du tror att Jesus är borta och glömt bort dig får du höra någon av dina syskon i tron som ropar till: Det är HERREN! ”Tro inte att Jesus är borta. Tro inte att Jesus är död. Han lever och ger oss att äta av livets bröd”. Boken ger oss berättelsen om hur Kärlekens Gud drar in oss i sin kärlek.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VAR PRIS FÖR LIVETS ORD!

BADET
Det händer något med oss i dopet. Vi får ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, skriver Paulus till Titus (3:5). Vi dras genom dopet in i de dramatiska händelserna på Långfredag och Påskdag. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss. Så läser han för oss ur sin bok, Rom 6:3-4.
Vet ni då inte att vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi också vi skall leva i ett nytt liv.

LEVA I ETT NYTT LIV!

Hur hittar vi detta liv? Öppna Boken och läs! Allt som sägs och skrivs efter Påsk talar, spelar, sjunger om det.
De första kristna fick gå i den vita dopdräkten en hel vecka efter dopet. De skulle tala om både för sig själva och för andra att de hörde ihop med Jesus.
Du får börja varje morgon med att se till att du är ordentligt klädd!
1.Varje morgon får du säga NO till den Ondes onda ondo!
Du lägger bort mörkrets gärningar och klär dig i ljusets vapenrustning (se Rom 13:12). Mörkrets furste klär ut sig till en varg. Han lurpassar på dig. Han längtar efter lammstek till middag. Men när Ljuset från Jesus tänds förbländas Fursten och lommar förblindad bort!
2.Varje morgon får du säga YES till JESus!
Genom honom är du inte bara ”nyföding”, en Quasimodogéniti. Du är ett kungabarn - utvald, helig och älskad! Paulus påstår det i Kol 3:12-16.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.

Läs denna text långsamt. Upptäck hur släkt och vänner, grannar och kollegor dyker upp i varje mening. Besvärliga och härliga, underliga och underbara. Hur skall du klara av dem idag?
Upptäck då att det är dopdräkten du tar på dig.
I dopet hände detta: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus (Gal 3:27).
I dag händer detta: Ikläd er Herren Jesus Kristus! (Rom 13:14). Han finns med i varje ord från Kolosserbrevet (Kol 3:12-16). Hör hur han säger: Detta vill jag hjälpa dig med idag!
Dessa klädesplagg inte är till för att framhäva oss själva. Varje plagg hjälper oss att tänka på andra tillsammans med Jesus. Här är Storebrors kläder. Vi klär oss i Jesu sinne. Vi klär oss därför att vi är representanter för honom. Han bor i oss och vill arbeta genom oss.
Låt dig varje morgon rustas med GODHET genom att ta på dig GODHETENS KLÄDER, så att du kan gå med i GODHETENS MOTRÖRELSE tillsammans med DEN GODE HERDEN.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VARE PRIS FÖR DOPETS BAD

BORDET
Jesus har inte glömt bort dig! Och du: Glöm inte alldeles bor vad du har: Frälsaren vänskap, nåd och gemenskap, Ännu han lever, densamme han var, (Sv Ps 572:1). Han vill att Du ska komma ihåg honom, inte i första hand hur han vandrade omkring och gjorde gott och sa starka ord av ande och liv.
Han vill att du skall minnas HANS SEGER PÅ KORSET! Han dog och uppstod, Detta gjorde Han för Dig! För att hjälpa dig att komma ihåg det, stämmer han möte med dig i en måltid, vid nattvardsbordet:
Tag och ät. Detta är min kropp ... Gör det till min åminnelse.
Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod.
Gör det till min åminnelse.
I denna måltid hör du pulsslagen från Guds fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Han vill att du ofta möter honom där. Han säger ju: SÅ OFTA! Han längtar efter Dig och han vet att du behöver honom.
Med hans seger i hjärtat får vi en NYSTART att leva ut hans kärlek var dag.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VARE PRIS FÖR NÅDENS BORD!

Många erfarenheter av påsktidens glädje önskar dig
Bengt Pleijel 88+
som också gärna slår följe med dig till en fisketur i Tiberiassjön. Där får vi tillsammans med sju lärjungar möta Jesus. Träffpunkt: Sångpostillan, årg 1, andra söndagen i Påsktiden, sid 211. Vi datorn tryck här.

På bibelskolan.com kan du hitta BENGTS ÅTERVÄNDS-GRÄND, adresslista 2, nyfikenvandring 34, där du får lära dig ATT LEVA i en ny lovsång ... med ett levande hopp ... i ett nytt liv ... av Guds kraft ... med Guds slutliga triumf för ögonen ...med ett framtidshopp för oss själva ... med ett framtidshopp för världen.

På BENGTS ÅTERVÄNDSGRÄND adresslista 11 hittar du GUDS VAPENRUSTNING. Botanisera gärna på Återvändsgränden. HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS hittar du på datorn om du skriver HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS på Google. Och kom ihåg att detta inte bara är till för de snälla barnen .... om vi delar räcker det åt alla!
1 kommentar:

  1. Jag vill bara tacka för veckans predikan igen. Jag minns inte hur jag hittade hit-men det är verkligen en uppmuntran att läsa VARJE gång! Fridshälsningar Emma 38+

    SvaraRadera

Skriva ut