tisdag 28 april 2015

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Det sjunger om söndagarna i Påsktiden! Förra söndagen JUBILATE jublade vi. Denna söndag heter CANTATE enligt de latinska orden i Psaltaren 98:1, som förr inledde gudstjänsten: Cantate Domino canticum novum . Det betyder: ”Sjunger Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting”, (Karl XII översättning). Bibel 2000 säger: Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.
Smaka på ordet ”en ny sång”. Det kan naturligtvis betyda en ny sång med ny text och andra instrument. Men förmodligen har det med en ny kvalitet att göra. När den helige Ande rör vid orden förnyas vår sång av tonen från himlen, den som änglar och helgon sjunger. När Anden tar över blir det sång i Anden (1 Kor 14:15). Vi stannar i häpnad, förundran, tillbedjan. Sången gör något med oss: Den får oss att mogna, fördjupas, ATT VÄXA I TRO, som temat är för denna söndag.
Dagens tre texter låter oss få kontakt med vårt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. Sonen och den helige Ande är ju Faderns två händer (5 Mos 33:27), som han sträcker ned mot oss, lyfter oss upp i sin famn och låter oss ana pulsslagen från Guds fadershjärta.

FADERNS KÄRLEK – Läs den gammaltestamentliga texten från Hosea 11:1-4 + 5-9.
Hosea berättar om Faderns kärlek till sitt folk. Han räddar sitt folk från slaveriet i Egypten. Han bär dem på sina armar. Han botar dem. Han ger dem att äta, han drar dem framåt med trofasthetens band och kärlekens rep. Han lyfter upp sitt barn till kinden.
Och mitt i dessa kärleksyttringar hör vi en gråt från Faderns hjärta. Folket vill inte. De drar sig undan. De går till andra gudar. De förstår inte sitt bästa. De överger mig, säger Herren. De lämnar mig. Och vi hör hur Herren frågar: Hur skall jag kunna överge dig? Hur skall jag kunna lämna dig? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede ... ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag bland er och med vrede vill jag ej komma. (Hosea 11:8-9).
Vreden är Guds kärleks reaktion mot ondskan. Fadern i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han reagerar. Han blir upprörd. Precis som många människor idag blir det, då de demonstrerar mot orättvisor och korruption och förtryck. Fadern är inte likgiltig om vi förstör hans mening med livet. Han reagerar. Han är en nitälskande Gud. Han älskar med nit. Hans kärlek brinner. Den kan vara en värmande eld, som får det frusna inom oss att smälta (Psalt 147:18). Och den kan göra våra hjärtan brinnande (Luk 24:32). Den kan också vara en förtärande eld, som avslöjar och förtär allt ont.
Men all min barmhärtighet vaknar, säger Fadern enligt Hosea. Gud har hjärta för de arma! Han finner en lösning på att vår fria vilja blivit bunden av makter, människor, bärbar teknik och mycket annat. Lösningen heter ”återlösning”. På en kulle utanför Jerusalems stadsport fick vi se hur det restes ett kors.

När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söner rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar Abba Far! Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud (Gal 4:4-7 Fb 14).

Lägg märke till detta: Hela Treenigheten, ditt dops Gud, är engagerad i att du ska få det bra! Och bra får vi, när vi – män och kvinnor – blir söner i Sonen. Och ännu bättre blir det i himlen ty där blir vi, män och kvinnor, tillsammans bruden! Gläd dig, du Kristi brud!

SONENS KÄRLEK – läs episteltexten från 1 Johannes 4:10-16.
Johannes börjar med att berätta om hur Fadern sänt sin son för att rädda oss. Det är på det sättet Gud bli synlig för oss. På två ställen sägs det att INGEN HAR NÅGONSIN SETT GUD.
Första gången i Johannes evangelium 1:18

Ingen har någonsin sett Gud.
Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast,
han har gjort honom känd. (Giertz)

Jesus vet att Gud har hjärta för oss. Och han har kommit för att tala om det för oss. Hela Jesu liv är en enda lång bilderbok om Faderns kärlek, om hans barm-hjärt-ighet!
Andra gången är i denna text från 1 Joh 4:10-16
Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att
älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra ....

Ordet om att ”ingen har någonsin sett Gud” är omramat av ordet ”om vi älskar varandra”. Gud blir synlig om vi älskar varandra. Gud blir synlig genom Kristi kropp. Lemmarnas uppgift är att göra denna kärlek synlig. Ja vi är pliktiga (Fb 14) att göra det. Vi måste (Bibel 2000). Om vi gör det, förblir Gud i oss. Kärleken kan endast förbli i oss om vi ger den vidare. Kärleken måste vara i rörelse. Den måste flöda, tas emot, ges ut, När den stannar hos oss, när vi vill behålla den för oss i någon slags gudsnjutning, då försvinner den. Den som vill bevara sitt liv han skall mista det (Matt 16:25 Bibel 1917). Men när vi ger kärleken vidare, då är det inte endast så att Gud förblir i oss. Då är hans kärlek fullkomnad i oss, den har nått sin fullhet i oss.
Det finns människor som är svårälskade. En del tycker kanske att vi själva är det. Men det står inte att vi måste gilla varandra. Vi ska älska varandra. Vilken skillnad! Det står inte att Gud gillar oss. Men han älskar oss. Vad förskräckligt om Gud bara älskade dem han gillade. Gud älskar oss ju TROTS ALLT! Och modellen för vår kärlek är Jesu kärlek. Tänk vad det kostade honom att älska oss. Om du häpnat över att Gud älskar dig, så ta med denna häpenhet, när du ser på din svårälskade broder eller syster.

DEN HELIGE ANDES KÄRLEK – läs dagens evangelium från Johannes 16:5-12.
I verserna före vår text berättar Jesus för lärjungarna att de kommer att få det besvärligt. När Jesus-ljuset tänds i dem kommer mörkrets alla makter att kasta sig över dem för att släcka det ljus och döda det liv de fått. Efterföljare blir förföljda. Och förföljelsen kommer inte från den ytliga världen, de gudlösa, utan från den fromma världen, från de religiösa.
När Jesus har sagt detta, säger han, att han skall lämna sina lärjungar. Lämna dem när det blir svårt!!??? Och han säger att det är för ert bästa som jag lämnar er. Det är nyttigt att jag gör så, (Bibel 1917). Varför? När jag går skall jag sända Hjälparen, den helige Ande, till er.
När Jesus vandrade här på jorden kunde han bara umgås med några i sänder. När Anden kommer skall han genom Anden arbeta i många. Och då kommer det att hända mycket i dem. De kommer inifrån att förstå vad synd, rättfärdighet och dom är.
Men Gud vill att det skall hända något med världen, med människor som inte tror och som finns i vår närhet. Men han når dem inte genom att sätta en Bibel i händerna på dem. Många har en Bibel, men de läser inte den boken. Världen kan inte ta emot sanningens Ande, säger Jesus (Joh 14:17). Det tar emot för dem att ta emot.
Men Jesus längtar efter att få visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Och Jesus kommer nu till den STORA POÄNGEN med sitt budskap. Världen läser inte Bibeln. Men världen läser OSS!!! När den helige Ande kommer över oss och in i oss skall världen se vad den missat. Den har missat det rika livet med Jesus. Världen skall förstå tre ting när den läser OSS:

  1. VAD SYND ÄR
Synd, ty de tror inte på mig.
Grundsynden är otron. Den synden är som att dra ur kontakten ur väggen. Gör man det blir det mörkt och kallt. Vi tappar det för-TRO-liga förhållandet till Gud (Psalt 25:14). Av otrons synd kommer allt annat ont som vi har för oss i mörkret eller halvdunklet: Fiffel och oärlighet och kärlekslöshet. Det blir kallt och mörkt omkring oss, när vi drar ur kontakten med Jesus. Men om vi bekänner otrons synd och släpper på strömflödet från Jesus, då kommer världen att se detta rika liv och se vad de missat.

  1. VAD RÄTTFÄRDIGT ÄR
Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.
Den helige Ande övertygar också om vad rättfärdighet är. Sanningen om rättfärdighet är inte att man blir rättfärdig genom att göra så gott man kan. Meriterna öppnar inte himmelens port. Det finns bara en som gått in i himmelen på grund av sina meriter. Det är Jesus. Han var lydig intill döden på korset. Därför kan han säga: Jag går till Fadern. När vi som Paulus slänger vår egen rättfärdighet på sophögen och sedan tar Jesus i handen, då kan var och en av oss för Jesu skull säga: Jag går till Fadern.
Den helige Ande längtar efter att få visa upp människor som är iklädda Kristi rättfärdighet. Människor som har sin förankring i vad Jesus gjort och inte i vad de själva gjort. Då kommer världen att få ett nytt hopp. Se ett nytt liv, där man inte längre behöver digna under krav och skuld. Man hittar ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21).

  1. VAD DOM ÄR
Dom: Denna världens härskare är nu dömd
Människor kommer också att förstå vad dom är.. När den helige Ande kommer över församlingen, då övertygas världen om dom. Man ser att det finns sådana som går in under Guds dom redan nu. Det finns sådana som gör upp med sitt förflutna och som avsvär sig djävulen och alla hans gärningar och med glädje i rösten ropar ut att Jesus är Herre. Ja, sjung med Karl XII:”Sjunger Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting” och med Sv Ps 359:5

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:
Jesus är min Herre, han gör allting nytt.

I påsktids-glädjen från
Bengt Pleijel 88+

som också stämmer träff med dig i Sångpostillan, årg 1, sid 233, tryck här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut