tisdag 17 mars 2015

INFÖR PASSIONSTIDEN

De två sista veckorna i fastan brukar kallas Passionstiden. Och den sista Stilla veckan. Budskapet kan sammanfattas med orden från Sv Ps 62 vers 2:

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt.
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
De brustna blev helt i hans kärlek till oss
på Golgata kors.

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
bryter dock passionstiden. Den infaller den 25 mars – nio månader för Juldagen - Jesu födelsedag. Men eftersom vi vill fira denna stora högtid på en söndag kommer Jungfru Marie bebådelsedag redan den 22 mars. Temat är då GUDS MÄKTIGA VERK. Vi hör ”Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2) – budskapet till Herrens tjänarinna Maria att Jesus, Herrens tjänare, skall födas av henne: Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus ...
Maria undrar hur detta ska ske. Det svar Maria får, är det svar vi alla får, vi som undrar över hur vi ska kunna göra Jesus levande för någon enda människa: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. (Lukas 1:26-38). Ta med det ordet som ett kraftord, som ska tala in mod i dig i alla svåra och underliga situationer du hamnar i. Lägg märke till att Anden vilar. Inget stress här! Andas ut ... och andas in ...

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
försvinner då för att bereda plats för Maria. Men den behöver inte försvinna för dig. Femte i Fastan har temat FÖRSONAREN. Dess latinska namn är JUDICA. ”Judica me, Deus = skaffa mig rätt, o Gud, tag dig an min sak (Psalt 43:1). David frågar i Psaltaren 42 och 43 gång på gång: Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Ja, detta varför, kommer också vi med ofta. Vi klarar inte det här krångliga livet på egen hand. Varför? David får rådet: Sätt ditt hopp till Gud, (Mina ögon ser alltid till Herren). Det rådet ger han nu vidare till oss. Och David ger oss denna bön från Psaltaren 43 som han själv fick lära sig att be:

Sänd ditt ljus och din sanning.
Låt dem leda mig, låt dem för mig till ditt heliga berg och dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS bjuder nu på båda helgerna. Vi får besöka både Nasaret och Jerusalem. Vi ber:

Sänd ditt ljus och din sanning.
Vår himmelske Fader hör den bönen. ”Då var det som ljus i natten bröt in” (Sv Ps 175:2). Maria föder Världens Ljus. Sedan Han kom till vår värld, kan det inte bli alldeles nermörkt. Mörkret är inte mörkt för honom. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset (Psalt 139:11-12).
Jesus har ett budskap till dig: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12) Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet, kommer till oss. Och när han gör det, har han alltid med sig Anden. Ty Anden är sanningens ande som har till uppgift att leda er fram till hela sanningen. (Joh 16:13). Vi ber:

Låt dem leda mig, låt dem för mig till ditt heliga berg och dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare
Sonen och Anden leder dig nu på en vandring. Du får bryta upp från ditt gömställe och din skamvrå där du sitter och tycker synd om dig. Det är inte synd om dig. Det är synd i dig!
Därför leds du nu till Guds heliga berg, till Golgata. Du får komma in i Guds boningar, in hans närvaro. Ja, ända fram i koret. Golgatadramat blir närvarande i en dopfunt (Rom 6:3-4) och i en måltid av bröd och vin vid altarbordet. Du får höra pulsslagen från Guds Fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Något händer: Synden i dig försvinner. Skammen försvinner. Någon tar bort ... Du får vara med om det saliga bytet. Du ser på Jesus och säger:
Du själv är gåvan Gud oss gav.
Den räcks åt alla utan krav,
och här ett saligt byte sker:
Du tar vår skuld, din frid oss ger (Sv Ps 73:2)

vår bön fortsätter:
till Gud som är min glädje och fröjd och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.
Ja, nu börjar det gnola inom dig. Du sjunger med Maria: Min själ prisar storligen Herren... du hittar grundglädjen i ditt liv: Gud min glädje och fröjd ... Gud min Gud ...
Ja, Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Och du upptäcker till din stora förvåning att du kan spela på harpa! Det låter riktigt musikaliskt!
På söndag den 22 april och på onsdag den 25 april – Marie bebådelsedag - tar Sonen och den helige Ande med dig på en vandring till Nasaret. Du får sitta ned hos Maria och höra henne berätta om de stora ting som den Mäktige låtit ske med henne. Du stannar där i förundran, tillbedjan ...
Du säger till Maria:
O Maria, lär mig dina sånger! Lär mig älska honom som har vandrat genom död och grav till ljusets rike.
Du vare lovad Kristus.
Alla mina källor är hos Jesus, och de springer fram i Andens glädje, när jag böjer mig och prisar Herren.
Du vare lovad, Kristus. (Sv Ps 481:4-5).

Under PASSIONSTIDEN får du gå till Golgata kors tillsammans med Maria. Du känner hennes smärta i dig. Och du gråter med henne när du ser hur man behandlar hennes Son.
Den femte söndagen i Fastan (den som försvinner som söndag, men som inte försvinner för dig, ty du följer ju med till Jerusalem) får du se hur man bråkar där och splittrar upp sig. Precis så som vi är så ”duktiga” att göra i kyrkan idag. Du får se hur folk reagerar på att Jesus uppväckte Lasaros. En del kom till tro. Andra blir upprörda. De vill döda Jesus. Han är en upprorsmakare. Och de vill döda också Lasaros ...
Då uppträder översteprästen Kajafas. Han lugnar ned dem med att ge ett profetiskt ord:
Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er
att en enda människa dör för folket än att hela folket går under.
Detta är ett profetiskt budskap till svensk kristenhet idag:
Vi slipper att gå under. Vi behöver inte gå förlorade. Ty så intensivt älskar Gud denna bråkiga och besvärliga värld, till vilken du och jag hör, att han sänder sin Son. Han är den Herrens lidande tjänare, som Jesaja profeterat om, och som Herrens tjänarinna Maria under smärta får föda.
Vid Jesu kors får vi se Maria tillsammans med Johannes. Jesus säger:
Kvinna, där är din son ... Där är din mor (Joh 19:25-27). (Kvinna – queen – drottning).
Korset binder oss samman med varandra. Vi kommer dit som små, trötta, misslyckade, med relationsproblem och många skäms-minnen. Och får möta en oerhörd kärlek!
Vid Jesu kors hittar vi något alldeles nytt tillsammans. Ett nytt liv för var och en som tror. En dör för att vi skall få leva. Han dör för att rädda oss från vårt själviska, egofyllda liv. Han samlar alla JAG till ett VI. Vid Jesu kors hittar vi varandra: Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Kris leder till KrisTus!

Jag fick en gång en bild av detta. Jag såg hur Guds skingrade barn levde skingrade från varandra. De grälade på varandra och stred mot  varandra och sårade varandra både med blickar och med ord. När en människa är sårad, slår hon. Jag slår dig därför att du slår mig, och du slår mig därför att jag slår dig.
Jag frågade då Jesus: Varför griper du inte in? Varför tillåter du att vi har det så svårt med varandra? Och jag hör hur Jesus svarar: Mina lärjungar korsfäster mig på nytt. Varje synd, varje sårande ord, varje slag de ger varandra, varje anklagelse de riktar mot varandra, är en spik i min kropp. Mina lärjungar korsfäster mig på nytt. ”Hans ansikte vittnar om din smärta som han tagit in i sig var dag ”(Ylva E).
När jag sedan berättar detta för Jesu lärjungar förstår de. Jesus kan ingenting göra där därför att vi på nytt korsfäster Honom. Hans armar är fastspikade på korset. Hans smärta är oerhörd. När vi inser detta och förstår vad vi gjort, då faller vi ned i förkrosselse och syndabekännelse. Förlåt OSS!!!
Då händer det något på korset. Vi ser hur Jesu händer frigörs. Vi ser hur Jesu fötter frigörs. Jesus stiger ned. Han sträcker sig mot oss. Han lyfter av vår synd. Vi reser oss upp. Sträcker oss mot varandra. Guds skingrade barn samlas och blir till ett.

Det ligger rikedomar och friska erfarenheter och väntar på oss denna Stilla passionstid.

Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka!

Med den uppmaningen får ni många varma hälsningar från Jesaja (30:15) och
Bengt Pleijel 88+

som gärna följer med dig på din vandring till NASARET för att träffa Maria i Lukas 1:26-38, sid 474 i SÅNGPOSTILLAN årg 1. Tryck här. Jag följer också gärna med på din vandring till JERUSALEM och till Johannes 11:45-53, den femte söndagen i Fastan. Där du träffar du Lasaros, Kajafas, Jesus och många andra i SÅNGPOSTILLAN, sid 168. Tryck här.
Vill du sprida ryktet om SÅNGPOSTILLAN, inte bara för de snälla barnen men glömt adressen så är jag alldeles bakom dig och viskar: bengtpleijel.blogspot.com eller på facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut