onsdag 11 februari 2015

Inför Fastlagssöndagen

En spännande framtid ligger nu och väntar på oss. Den börjar med
ALLA HJÄRTANS DAG.
Lördag den 14 februari inträffar den. Seden bjuder att man denna dag överraskar någon man är kär i (kär-ing) med röda rosor eller godispåse med hjärtformade gelékarameller el.dyl.
Själv funderar jag på vad jag ska ge min nya flickvän – fröken Rulla Tor. Hon är mycket anspråkslös, tycks nöja sig med att jag tar henne ut på promenad då och då. I vintertid, då det är snö och halt, blir det inte så ofta. Jag är rädd om henne. Tänk om hon skulle halka och bryta hjul(ben)et. Då blev det synd om mig ...
Vi behöver nog sådana här tokiga dagar som sätter igång fantasin, och vi får gräva gropar med smil, och leka med varandra den lek som heter kär-lek, och göra något dumt så att det inte känns dumt.
Har du erfarenhet av detta?
Och har du erfarenhet av dess motsats?¨

ALLA HJÄRTLÖSAS NATT
Vilket kallt ord – HJÄRTLÖS! Det får oss att frysa. Och att rysa. Nattfrost!
Hur klarar människor sig som lever i IS-makters våldsvärld? Där det inte bara är IS utan ISIS.
Hur klarar sig människor i vårt eget land, där det idag är inne att vara ute på nätet och hota och hata, förnedra och förakta. Ett ord om ”hur ful och tråkig och dum och misslyckad du är”, och ”det blir aldrig något av dig”, kan sätta sig djupt i en människa och plåga henne långt fram i livet.
Dräpande ord tar livsglädjen och livsmodet ifrån någon. Mord? Läs Matteus 5:21-­22.
Jante-ord dödar. Jesus-ord livar! Alla dina ord är ande och liv ....
ETT FATTAS DIG, säger Jesus, enligt Markus 10:21, till den rike ynglingen. Men ynglingen fattar inte det. Han säger i Joh Upp 3:17 ”jag är rik, jag har fått rikedomar och behöver ingenting”. Men Jesus säger: Du fattar inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken ”.
Men Jesus ger inte upp när vi inte fattar. Han gör hembesök, ringer, bultar, klappar på dörren ...
När vi öppnar fattar vi vad som fattas oss: EN FATTAS MIG!!!!
Herren är min herde, mig skall inget fattas!
När du träffar honom förstår du att denne Herde också är

HJÄRTLÄKARE!
Han har mottagning den femtonde februari 2015 på Fastlagssöndagen. Han meddelar att han har bokat tid för dig. Plats: Kyrkan, som har nummer 1 på Kärlekens väg.
Många före dig och mig har träffat honom. Jesaja berättar för oss hur de reagerade vid mötet med honom: Han får många folk att häpna, och kungar förstummas inför honom, ty de ser något som de aldrig har hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. (dagens GT-text från Jesaja 53:13-15).
Vi tycker det låter spännande och söker oss dit.
När vi suttit en stund i väntrummet kommer det ut en patient från mottagningen. Det strålar om honom. Något har hänt. Han berättar själv:
”Jag heter Bartimaios. Jag var blind, helt utslagen, ett samhällets olycksbarn, måste tigga mig fram. En dag då jag satt vid vägkanten utanför Jeriko, hörde jag hur det kom en massa människor förbi. De verkade så glada, i deras sällskap fanns någon som hette Jesus. Jag hade hört talas om honom, Man hade berättat att han var så annorlunda. Han såg människorna, tog sig tid med dem.
Därför började jag ropa högt: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Folk blev arga och bad mig hålla tyst. Men Jesus stannade och jag fick komma närmare honom. Han frågade: Vad vill du att jag skall göra för dig? Jag tyckte den frågan var så fantastisk. Nog förstod Jesus att jag var blind och ville få min syn.
Men Jesus frågade för att han ville tydligen att jag själv skulle uttrycka min nöd och mina bekymmer och min längtan. Och det vill jag säga till er, sa Bartimaios, när han träffade oss i väntrummet: Tala med Jesus om allt. Han tvingar aldrig sina lösningar på oss. Han vill att vi själv skall uttrycka våra önskningar. Gör det och ni kommer att hoppa högt av djupglädje!
Men nu är det vår tid att lämna väntrummet och gå in till läkarmottagningen. Efter ett kort samtal med Jesus förstår han vad vi behöver. Vi har så länge bara blivit sittande och suckande, självupptagna, tråkiga och besvärliga och överviktiga. Läkarens recept är att vi måste röra på oss. Och nu tar han med oss på en vandring som han kallar

KÄRLEKENS VÄG
Den vägen går både uppåt och nedåt. Den går uppåt för oss som går från Jeriko till Jerusalem. Höjdskillnaden är ca 800 m. Vi sjunger vandringssången ”Se vi går upp till Jerusalem ... (Sv Ps 135).
Den går nedåt för Jesus! Det som händer med honom är att ”han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2),
När vi nu går där, blir allt så annorlunda för oss.
Jesus går före oss. Men han säger ingenting. Stegen är fasta, målmedvetna. Och vi som går efter honom fylls av bävan. En annorlunda Jesus. Inte Galileens Jesus som talar om liljor på marken, och om kärlek och trygghet. Och vi förstår att det finns mycket mer av Jesus, som vi ska få lära känna. Kärlekens väg har med offer, smärta, nöd för andra att göra. Vi anar att något stort skall hända på kärlekens väg.
Och vi börjar förstå att han vill att vi ska göra oss beredda på det. Fastan, som denna tid i kyrkoåret talar om, är inte till för att vi genom späkning och försakelser skall förtjäna hans kärlek.
Fastan får vi för göra oss av med hinder som skymmer hans godhet. Då kan vi höra Jesu fråga: Vad vill du att jag skall göra för dig? Vi får lägga av det som hindrar oss att ta emot Jesu kärleksgärning.

EFTER KYRIE KOMMER GLORIA
Har ni tänkt på att den här händelsen är med i varje högmässa? Efter KYRIE - Herre förbarma dig, kommer GLORIA...... ÄRA vare Gud i höjden.
När vi ber med Bartimaios ”Herre förbarma dig över oss”, rör vi vid Guds hjärta. Vi ropar efter barmhärtighet - (På tyska: Bei den armen Herz = barm-hjärt-ighet). Han har hjärta för de arma. Högmässan svarar på det ropet med att vi får höra prästen – mer eller mindre änglalikt - sjunga änglarnas sång i Betlehem. Gud möter oss arma genom Jesus. Jesus är ORDET. Gud kommer till tals med oss genom honom.
När vi i mässan sjungit O Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss, då får vi svaret framme vid altarringen. Vi hör pulsslagen från Guds hjärta: För dig! För dig! DU ÄR ÄLSKAD!!!
Det blev öppnade ögon, öppnade hjärtan och ljudlig lovsång i Jeriko. Bartimaios jublade. Allt folk sjöng Guds lov, berättar både Lukas som skrivit ned detta i kap 18:35 - 43, och Markus i 10:46-52.
Och nu kommer en som vill hjälpa dig att sjunga

KÄRLEKENS LOV.
Han heter Paulus. Han har skrivit ned en underbar kärleksdikt. Du hittar den i 1 Kor 13 och i dagens epistel. Lyssna till den. Tryck på reprisknappen om och om igen. Bland annat står det så här:
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp den vill ingen något ont ...
Vem sjunger han om? Målar han ett porträtt av dig och mig?
Eller om sig själv? Så att han egentligen kunde byta ut ordet KÄRLEKEN mot ordet JAG.
”Men nu består tro, hopp och JAG. och störst av dem är JAG”. Nej, det luktar inte gott!
Den stora kärlek Paulus sjunger om är JESUS. Han målar ett porträtt av sin bäste vän. Här får vi en underbar skildring av hurudan och vem Jesus är.
Nu kommer vi till den stora hemligheten: När Jesus får ta in dig i sin kärlek så kommer du att smittas och präglas av denna kärlek. Jesus säger: om någon förblir i mig och jag i honom bär han rikt frukt (Joh 15:5). Ett rikt liv! Ett roligt liv! Ett liv med mening i! Du får tillsammans med Jesus praktisera de kärlekens ord som Paulus sjunger om.
Ja, det ligger många spännande erfarenheter och väntar på oss denna fastetid. Du kan läsa mer om detta i Sångpostillan, årg 1, i boken sid 132. Eller tryck här.
Himmelskt söndagsgodis finns att hämta på adress bengtpleijel.blogspot,se

En rik vårvandring mot Jerusalem i heliga fastetider önskar

Bengt Pleijel 88+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut