onsdag 14 oktober 2015

Inför 20:e söndagen efter Trefaldighet

ATT LEVA TILLSAMMANS
är temat och melodin som sjunger i denna söndags texter. Man kan leva tillsammans med sig själv och satsa på sig själv! I längden en rätt tråkig typ. Man kan leva tillsammans med andra – tråkiga, bråkiga, roliga, otroliga … och lära sig bygga murar oss emellan, hamna i fångdräkt i rädslans fängelse, och genom gallren titta på varann (se Sv Ps 289:3). Men vi tillsammans kan bjuda in Jesus i vår gemenskap. Då händer det något ….

  1. Att leva tillsammans med Jesus – då lär vi oss att öppna famnen.
På korset sträcker Jesus ut sina händer. När vi ställer oss nedanför korset och gör som Jesus, tappar vi allt vårt eget och öppnar oss mot andra och varandra, mot främlingen som klappar på vår dörr. Idag heter hon Rut.
GT-texten från Rut:2:8-12 landar i vår tid: En invandrare slår sig ned hos oss. Vi får träffa Rut, en attraktiv kvinna med stark integritet och inre skönhet. Ruts bok hittar vi efter Domarboken. De sista orden i Domarboken säger: Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han ansåg själv vara rätt. Ja, är det inte så: Ett land går under utan klok ledning. Orkestern spelar falskt om alla struntar i dirigenten. Kristi Kropp – kyrkan - fattar många huvudlösa beslut om inte Jesus får vara Kyrkans huvud.
Domarboken skildrar en mörk period i Israels historia med omoral, avgudadyrkan, krig. En snuskig historia berättar om Lot. Lots döttrar ger sin far vin att dricka och sedan ligger de med honom. Genom incest föds Moab. Från honom härstamma moabiterna. De var utestängda från gemenskap med Israels folk. Rut var en dotter av den släkten.
Från Betlehem har paret Elimelek och Noomi utvandrat till följd av hungersnöd i landet och kommer till Moab med sina två söner. Sönerna gifter sig med moabitiska flickor. En av dem är Rut. Nu händer det att sönerna dör och svärfar dör och Noomi blir ensam med sina två sonhustrur. Noomi längtar tillbaks till Betlehem och vill lämna sina sonhustrur kvar i Moab. Men Rut vill inte lämna henne. Berömt och ofta citerat är Ruts ord till svärmor. Dit du går, går också jag och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud (Rut 1:16).
I vår text berättas om hur Boas tar hand om främlingen Rut. Han tar henne till hustru och hon föder sonen Obed, som blir far till Isai, som blir far till David. Rut finns med i Jesu släkttavla (se Matteus 1:5-6). Rut är alltså farmor till kung David. I Jesu släkttavla finns många udda och knepiga människor. Jesus, syndares frälsare, föds in i ett syndigt släkte. (På bibelskolan.com har Judy Breneman skrivit om Rut i ”kvinnor i Bibeln”).

TILL EFTERTANKE:
Rut är en främling, en invandrare, hon tillhör moabiterna, ett föraktat folk. Hon bär inom sig minnen av många ”dödar”. Men hon blir till stor välsignelse. Vi möter i dag många främlingar, invandrare, människor som är föraktade, förföljda och med fruktansvärda minnen i bagaget. Har Gud sänt dem till oss för att rädda oss från våra bortskämda, bekväma, instängda ego-liv och ge oss en välsignelse och en erfarenhet av hur rikt livet kan bli? Vad tror du? Vi behöver kanske bli stilla inför korset och göra som Jesus …

  1. Att leva tillsammans med Jesus – då lär vi oss ta itu med nöd och död och krasch och kris.
Dagens epistel från Apostlagärningarna 9:36-43 berättar om Petrus. I verserna före vår text kommer han till Lydda. Där träffar han den lame Eneas. Petrus säger till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng (9:34). Petrus kan inte bota. Men Jesus kan. Apostlagärningarna är Jesu gärningar genom apostlarna. I Lydda kunde man sjunga: ”Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän, stannar där en mänskoröst ber om läkedom och tröst (Sv Ps 40:1).
Sedan kommer Petrus till Joppe. Där bor Tabita - en sömmerska och modedesigner. Hennes grekiska namn var Dorkas. Hon hade ett stort hjärta för de fattiga. Men hon blev sjuk och dog. När hennes vänner hörde att Petrus var i närheten skickar de två män att hämta honom. Skynda dig och kom till oss! När han kommer låter han först alla människor gå ut ur rummet. Sedan knäböjer han och ber. Kanske han påminns om händelsen när han fick följa Jesus till Jairus döende dotter (Mark 5: 35-43). Jesus kör först ut alla och så får endast flickans far och mor och tre lärjungar följa med in i sjukrummet. Petrus minns hur Jesus går fram till flickan, tar hennes hand och säger: Talitha koum! (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stå upp).
Nu får vi höra hur Petrus imiterar Jesus: Tabita koum! Hon öppnar då ögonen och sätter sig upp. Detta blev bekant i hela Joppe, och många trodde på Herren.(På bibelskolan.com har Sven Danell skrivit om Dorkas).

TILL EFTERTANKE:
Vi sjunger om att "Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid” (Sv Ps 39). Men varför gör inte "Herren, det som han gjorde då?" (Sv Ps 646: 4)
Är det på grund av att
1) vi tappade ordet LEVA
2) tappade ordet TILLSAMMANS
3) tappade kontakten med JESUS
Omvänd oss ​​till dig, du vår frälsnings Gud och avvänd din vrede från oss”.
Många kan berätta om hur dåligt allting är. Men du som läser detta vet hur allt kan bli bra! För du vet att när vi lever tillsammans med Jesus då lär vi oss att ta itu med problemen. Därför vågar du läsa och ta till dig detta ”svindelord” av Jesus från Johannes 14: 12-17a Fb14:

Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så, ska han att göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare som ska vara er för alltid: sanningens Ande.

Ja, hur är detta möjligt? Lägg märke till följande:
1. Jesus säger att det är möjligt för jag går till Fadern. Han har himmelska resurser till sitt förfogande. Vårda personlig relation med Jesus! (Ps 25: 14-15).
2. Den som tror kommer med i en bönegrupp - vad ni än ber om. Läs Matteus 18:20. Vårda syskonkärlek!
3. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Vårda Jesuskärleken. Unna dig bibellyssningsglädje!
4. Räkna med den Helige Ande. Och jag ska be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare som ska vara er för alltid: sanningens Ande. Vårda den himmelska EL-kontakten

  1. Att leva tillsammans med Jesus – då öppnas våra hjärtan
Markusevangeliet 5: 31-35 berättar om hur människor, som står utanför och fryser, dras in i värmen i Jesus och får moderskänslor och syskon kärlek. ”Utanförfolket” var Jesu mor Maria och Jesu bröder. Många kan känna igen sig här. De allra närmaste har blivit främlingar för det allra innersta! Gamla mamma förstår mig inte. Och syskon fnyser. Men Maria och Jesu bröder var inte ute för evigt. Dagarna före Pingst berättas det att ”alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder” (Apg 1:14).
Idag är det många som talar om krisen i kyrkan. Varför är det så mörkt och kallt och så mycket rädslor? Har Jesus flyttat ”ljusstaken”? (se Joh Upp 2:1-7) . Kommer krisen att explodera i krasch?

TILL EFTERTANKE:
En kris kan leda till Kristus. Krisen kan fördjupa dig som kristen. Korset kan ibland avbildas som en stor T och vi ser tvärbjälken överst. Något händer när korset kommer in i krisen:
KRISTEN
Det är mycket som kan hända när vi vänder tillbaka till Jesus. Den korsfäste och Uppståndne ”smälter om våra hjärtan i altarets glöd och renar vårt stoft från all krankhet och död, att glada vi känna som eld i vårt blod, de levandes mod” (Sv Ps 258:7).
Det är mycket som kan hända när vi vänder tillbaka till Jesus. Vår vilja förnyas. Våra hjärtan öppnas för himmelsk beröring. Vi kommer i gång i en rörelse mot varandra och mot den värld Gud älskar. Vi får moderskänslor och syskonkärlek. Herren tar oss in i hans familj. Vilka är min mor och mina bröder? frågar Jesus. Och han ser med stor kärlek på dig och mig och säger: Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor.

Du som är så nyfiken på att hitta mer, häng med på dessa vandringar:
  1. I Sångpostillan, årgång 1, 20 söndagen efter Trefaldighet sid 419. På datorn tryck här. Där kan du också lyssna på Annika som läser texten till Bodil som sjunger psalmen och till mig, som predikar. Var beredd på att få både moderskänslor och syskonkärlek
På bibelskolan.com hittar du
2) Judy Brenemans artikel om Rut. Se ”vandringar”, "Kvinnor i bibeln". tryck här
3) Sven Danells artikel om Dorkas . Se vandringar / gammaltstamentliga gestalter / bibliska bipersoner,
se nr 38 – Dorkas, som sydde för Gud - tryck här.
  1. Du kan också lyssna på Peter Halldorf som talat in sin bok ”Andens folk”. Där hittar du dagens epistel från Apostlagärningarna 9: 36-43. Se vandringar / Andens folk.
5) Himmelskt söndagsgodis finns i början på Bibelskolan och på bengtpleijel.blogspot.com och på facebook

Kom, låt oss bli vandringsfolk!

Bengt Pleijel 88+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut