onsdag 21 oktober 2015

Inför tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

På söndag ska vi få lära oss hur man håller samman i ett samhälle.
Temat är SAMHÄLLSANSVAR.
Det är inte så lätt. Vi delar ju upp oss i rödgröna, ljusblåa, svartvita, gråbleka, mörkbruna … De som tycker som jag, ser jag upp till. De som inte tycker som jag, ser jag ned på. Vi beundrar och föraktar. Men ”om alla andra var som jag, så skulle allt va' bra. Men ingen är som jag och ingenting är bra!”
Just nu skakar det i gamla Svea. ”Den värsta kris som vårt land hamnat i”. Främlingar, trötta, skadade, uppgivna med hemska upplevelser i bagaget, knackar på vår dörr … Vad gör vi?
En del brinner! Eld och lågor av kärlek. Uppfinningsrika. De tycks kunna mobilisera dolda krafter.
Andra bränner! Främlingens bostad svartnar av sot och hat.
Men detta onda har det goda med sig att våra duktiga politiker tvingas sätta sig ned och prata sig samman.


TRÖSTORD från JEREMIA.
Den gammaltestamentliga texten från Jeremia 29:4-7 berättar om hur judiska invandrare i Babel får råd om hur de skall uppföra sig i det land de kommit till. De ska bygga hus och bo i dem. De skall plantera trädgårdar och äta dess frukt. De ska gifta sig och föda söner och döttrar. Sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er (Jer 29:7 Fb).
En som läste denna text i Babel var Daniel. Daniel var inte bara en bönemänniska som tre gånger om dagen föll på knä och bad och tackade Gud (Daniel 6:10). Han var också en bibelmänniska, en som lyssnar till vad Gud säger i sitt ord. Man blir aldrig för gammal för att göra så. Daniel sätter Bibeln före Babelsposten. Sök först vad som står i Bibeln. Den bok i Bibeln som Daniel läser är Jeremias bok. Den boken hade en dag kommit med posten till Babel.
Gud hade talat till Jeremia om att fångenskapen skulle vara i 70 år, och att de åren snart var till ända. Daniel får nu veta vilka Guds tankar är – fridens tankar och inte ofärdens till att ge er en framtid och ett hopp (Jer. 29:10-11).
Vill du veta hur Daniel regerar på detta, läs Daniel kapitel 9. Lägg märke till hur Daniel går in under folkets synd och bekänner den inför Herren – förlåt OSS! Vi svenskar behöver särskilt begrunda denna kapitel. Vi har ju lärt oss att bara bekänna andras synd. Det är de andras fel … Våra politiker har ju lärt oss det …
jag har del i världens bortvändhet från Gud och skyldig till mer ont än jag själv förstår …
Och i KYRKANS BORTVÄNDHET ….
om du bara visste hur mycket du miste när du vände dig bort från Gud ...
om du bara visste vad Gud har att ge … (jfr Joh 4:10).
Vill du ha en guide med dig när du läser Daniel, ställer jag gärna upp. Jag har vandrat genom Daniels bok i min bok ”I GUDS HÄNDER VAD SOM ÄN HÄNDER”. Läs vägsträcka 35-36. Boken är slut på förlaget, finns på antikvariat och www.bibelskolan.com, tryck här.

KÄRLEKSBREV från PAULUS.
Vi har också fått ett kärleksbrev från Paulus, som vi skall läsa högt i kyrkan på söndag – Romarbrevet 13:7-10. Vi har ju våra älsklingsbibelord, som vi strukit under och bär med oss. Nu kan jag berätta en hemlighet för er. Rom 13:7 är Magdalena Anderssons och Per Bodemars favoritord. Fortsättningen – vers 8-10 – talar om för oss hur vi kan hitta en inre glädje i att ta ansvar för vårt samhälle. Smutsiga synder kan vi få bli av med. Skuldsanering kan vi få. Kärlekens Ande kan överraska oss med ”kärleksuppfinningens nådegåva”. Majestätsbyte kan det bli på vår inre tron. Du kommer att bli mycket glad över det. Ty ”Jesus in me loves you”.
Vill du ha en guide med dig när du läser Rom 13:7-10 ställer jag gärna upp. Jag stämmer möte med dig i min bok ”ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD, Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom omkring år 57 e. Kristus”. Boken finns inte på bibelskolan.com men kan beställas och köpas på GAudete förlag, tryck här.

FÖRVANDLING på JESUS-VANDRING.
När Jesus träffade lärjungarna första gången sa han inte: ”Om ni tror att jag är Guds Son, kan bota sjuka, gå på vattnet och är nederstigen och uppstigen och igenkommande, får ni följa mig”. Han sa bara orden ”följ mig!”
De följer Jesus. De satsar några av sina år på experimentet Jesus. De vandrar med honom, lyssnar till honom, ser vad han gör. Ibland är de hänförda. Ibland tvivlar de. Efter tre års vandringar med Jesus frågar han efter deras tro. Tvivlaren Tomas är den förste som säger att Jesus är Gud – Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
De lär känna Jesus. Och det får också vi. Ty samma vandring som Jesu första lärjungar fick göra, får också vi göra. Kyrkoårets tre årgångar hjälper oss att vandra igenom och begrunda de viktigaste händelserna i Jesu liv. Vi får leva med Jesus, fostras av Jesus, präglas av Jesus, formas av Jesus.
När vi vandrar genom texterna får vi möta samma människor som Jesus – underbara och underliga, förfärliga, besvärliga. Människor som bröstar sig. Och människor som slår sig för sitt bröst. Tröttsamma och trevliga, publikaner och syndare, finanshajar och skojare, maktfulla och modlösa.
När du möter dem i texterna händer det något. De håller upp en spegel för dig. Till din förfäran märker du att det finns otäcka likheter hos dig med dem. Är jag verkligen sån?
I varje text upptäcker vi sidor hos oss själva, som människor omkring oss lider av men vi själva inte ser. När vi går på vandring med Jesus går vi igenom en förvandling. Vi anar att Gud har en stor plan med oss. Han vill något med mitt liv. En gång älskade Gud den här världen så mycket att han utgav sin Son. Gud älskar fortfarande världen att han sänder söner och döttrar som ”söner i Sonen” Läs Rom 8:14-17 (Bibel 2000). Han sänder Jesus …
Jesus vill träna oss att vibrera hans kärlek till andra och fostra oss att vara hans redskap på den plats där vi bor. Vi vill så väl men det blir ofta så fel. Vi kolliderar och sårar och missförstår och hamnar i debatter, där munviga täpper till munnen på oss.
Dagens evangelium är från Matteus 22:15-22. Jesus hamnar i debatt om Roms skattepolitik. Det blåser kallt av intriger, ränkspel och svekdebatt. Fariseer och herodianer, som vanligtvis inte tål varandra, förenas i att snärja och lura Jesus. Jesus kan konsten att ena motståndare!
Läs denna text långsamt och försök upptäcka hur vi i vår tid finns med där. Titta in i de speglar du ser där. Om du vågar!
Vill du ha en guide med dig när du läser dagens evangelium, ställer jag gärna upp. Jag har vandrat genom kyrkoårets alla evangelietexter i tre tjocka böcker, som alla heter SÅNGPOSTILLAN. Min uppgift är att få igång dina tankar och din uppgift är att hitta ännu mycket mer i texten. Dagens text finns i årgång 1 sid 426 i boken och på www.bibelskolan.com, tryck här.

Hur håller vi samman samhället?
  1. Sök den personliga relationen med Jesus. Tala med honom och be honom hjälpa dig att se på det som sker med hans möjligheter. ”Herre Jesus Kristus, Guds Son,förbarma dig över mig / dem / oss”.
Jesus-bönen är en bra bön att ha med sig då du får rapport om det som är aktuellt.
  1. Be den helige Ande ge dig en himmelsk EL-stöt, så att du vaknar upp ur din själviska tröghet och kommer igång som en glad givare.
  2. Adoptera partiledarna som dina bönebarn: Stefan, Gustav, Åsa, Jonas, Jimmy, Anna, Annie, Ebba, Jan.
Och Carl Gustaf, Silvia, Victoria, Daniel m.fl Skriv upp dem på en lapp, lyft då och då under dagen in dem i Jesusbönen. Bed mycket för dem du tycker om. Bed ännu mer för dem du har svårt med.
Paulus uppmanar oss till bön för samhället i sitt brev till 1 Timoteus 2:1-3

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,
för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv,
på alla sätt gudfruktigt och värdigt.
Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare,
som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.


med många varma från
Bengt Pleijel 88+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut