tisdag 17 november 2015

INFÖR DOMSSÖNDAGEN

KYRKOÅRET BÖRJAR
med att Kristus Konungen rider in i Jerusalem. Då strör vi palmer för Messias, kungen. Vi ropar Hosianna och välsignar honom som kommer.

KYRKOÅRET SLUTAR
med att vi välsignar honom som kommer i sin HERRLIGHET. Jesus visar sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, Djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:11 Fb 14). Domssöndagen är KRISTI HERRLIGHETS DAG, Kristus Konungens fest.

HIMMEL PÅ JORDEN
blir det mellan den första söndagen i Advent och den sista söndagen i kyrkoåret. Vi får mängder av söndagar som berättar om hur himlen kommer till oss genom Jesus. Och de berättar om hur Jesus på korset segrar över synden, döden och allt djävulskap. Och vi får gång på gång veta att när vi kommer till korset dras vi in i denna seger. Den är till FÖR DIG! FÖR DIG!

Kyrkoåret vill inte sluta med att tala om för oss att vi borde gå hem och känna oss fördömda. Den vill hjälpa oss att mitt i alla sorger och allt mörker se på Jesus och mitt i alla personliga problem upptäcka att riket är hans och makten och herrligheten i evighet. Amen.

SKAKNINGAR PÅ JORDEN
upplever vi just nu. Kriser och katastrofer flyttar in och sätter sig hos oss i våra TV-soffor. De stör vårt fredagsmys. Också Domssöndagens texter skrämmer, skakar. Maktkamp i full gång.
Himmel och helvete. Får och getter. Höger och vänster om.
Kom, ni välsignade! Gå bort ni förbannade!
Tänder gnisslar i smärta. Händer lyfts i glädje.
Domen fruktar jag väl stort! Jesu mig din ankomst gläder.
Men lyssna noga. Där finns också tröst, glädje, nystart:
GOD GUD HAR ORDNAT SLUTFÖRVARING ÅT ONDSKAN!
Texten talar om ”den eviga elden som är tillredd åt Djävulen och han änglar”. Den platsen kallas Gehenna eller helvetet. Denna plats var aldrig, ALDRIG, ALDRIG ämnad åt någon människa. Men om några vänder ryggen åt Gud, står onda makter redo att ta hand om dem. Det är det allvarliga! Döden kan bli ett helvete.

Ordet helvete förekommer ofta i svenskt umgängesspråk. Man hör det i lunchrum, på skolgårdar, i bastun. Men numera sällan i kyrkan! Varken Gamla Testamentet eller breven i Nya Testamentet använder det ordet.

Men Jesus gör det! Den som älskar oss mest gör det. Han som steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup, han som blev föraktad av människor och fick lida så mycket att han frågade Gud varför han övergivit honom, han som blev bedragen av sina närmaste, han som blev förnedrad och torterad och fick lida helvetets kval, han talar om helvetet. Han vet vad det är. Eftersom han älskar oss så mycket, varnar han oss. Han talar i Bergspredikan om...

...MORD I PARADISET,
just i det paradis vi byggt upp i vårt fina land.
Här finns mobbare i klassrum och arbetsplatser? Hotare och hatare på nätet. Jesus kallar dem mördare!
Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen . Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. (Matt 5:21-22 Fb14).

Idiot: 'Du odåga' står det i NT17. Det grekiska ordet är raka. Din rackare! Man gör sig löjlig över en människas förstånd. Ditt dumhuvud! Du är tom i bollen! Inte klok! Intelligensbefriad!

Dåre: På grekiska heter det more. Man angriper en människas moral. Hennes karaktär. Din slyngel! Skurk! Omdömen kan döda. De kan få en människa att känna sig värdelös. Att tappa livsglädjen. Och sårande ord och tankar kan säga: Om vi vore av med honom. Jag önskar att hon var död. Sårande ord fastnar och lever länge …
Om man gör livet till ett helvete för någon får man själv dra åt helvete! Det behöver inte gå så.

GOD GUD HAR SÄNT EN SOPHÄMTARE!
Han heter Jesus. Han är världens största sophämtare. Se Guds lamm, som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Men han kan inte ta bort våra synder, om vi inte ger dem till honom. Kärleken tvingar inte sina lösningar på oss.
Vi får säga som den förlorade sonen (Luk 15:21): Far, jag ha syndat …
Vi får ta emot detta ”by-heart-ord” från Johannes kärleksbrev (1 Joh 1:9) Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet

Våra kloka och miljövänliga politiker planerar slutförvaring åt kärnkraftavfall. Det kan skada barn och efterkommande i flera generationer. Synden är lika farligt avfall. Det kan skada barn och efterkommande i tredje och fjärde led, står det i 2 Mos 20:5-6). Dödsfarligt! Vilket ansvar vi har för våra handlingar!

Vi behöver lära oss sophantering. Gör inte som vänsterfolket i texten. De förnekade. De tog fram sina försvarsadvokater. De blundade för den skada de gjort mot andra. Deras synder snärjde dem, tyngde dem, drog dem ned i ”fördärvets grop” (se Psalt 40:3), ned till platsen för ondskans slutförvaring. De tappar sitt människovärde. Ty det hör till människovärdet att kunna göra det som djuren inte kan: Att erkänna och bekänna att man handlat fel. Varje gång jag bekänner min synd reser jag mig ur min förnedring och slår vakt om mitt människovärde!

Dagens evangelium berättar för oss att
GOD GUD HAR ORDNAT SLUTFÖRVARING ÅT GODHETEN!

Platsen heter GUDS RIKE. Vi får nu lyssna till textens starkaste ord, Matteus 25:34:
Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.
Vilka är dessa ”min Fars välsignade”?
Det är naturligtvis de som tagit emot Faderns välsignelse. De har tagit emot Jesus som Frälsare och Herre och den helige Ande som Hjälpare. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (1 Kor 1:3). Detta har Fadern tänkt ut och planerat sedan världens skapelse.

Det första Jesus säger i sin första predikan är att berätta om Guds plan med oss. Tiden är inne och Gud rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet! (Markus 1:15).
Det betyder: När vi slutar att vända ryggen åt Gud, händer det något med oss. När vi vänder oss om ser vi hur hans ögon ser på oss med sådan enorm kärlek. Vi hör hans röst. Han talar in ord av Ande och liv i oss. Till ingen säger han idag: Gå bort .. Till alla säger han: Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag ge …. (Matt 11:28). Kom och ta emot min Fars välsignelse.

De som gör så kan berätta om hur rikt Fadern välsignar dem (Ef 1:3, 2 Kor 1:3-7). De ställer sig i välsignelsens flöde. Där händer något stort med dem. De får välsignelse och de blir till välsignelse. De hittar en ny livsstil: Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse (1 Petr 3:9). De förmedlar Faderns välsignelse till andra: de mättar de hungriga, klär de nakna, tröstar … De tänker inte på att det är något märkligt de gör. De har tappat bort intresset omkring sitt eget stora, stackars, tröttsamma jag. Det stora var inte stunderna då ”ärat mitt namn flög över jorden”. Det var de gånger, då de fick se hur någon liten, sårad, trött, förtryckt medmänniska kunde resa på sig och ana Faderns välsignelse och Faderns kärlek. Människosonen som sitter på härlighetens tron förvånar dem med att säga: Kom, ni som har fått min faders välsignelse.

DET FINNS MER ATT UPPTÄCKA
i denna text från Matteus 25:31-46 på bibelskolan.com / Sångpostillan årgång 1 / Domssöndagen. Tryck här. Eller slå upp sid 456 i boken. På bibelskolan.com kan du också höra Annika som läser texten, Bodil och hennes vänner i Örby, som sjunger dagens sång och mig som läser predikan.

Nästa söndag – första söndagen i Advent – börjar ett nytt kyrkokår,  då vi följer andra årgångens läsningar. Vill du köpa boken Sångpostillan årgång 2, kontakta GAudete förlag, tryck här

Med önskan om rika välsignelseupptäckter
Bengt Pleijel 88+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut