onsdag 20 januari 2016

INFÖR SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA

NÅD OCH TJÄNST
är temat för söndagen Septuagesima. Namnet betyder 70 och vi befinner oss nu i ”70-dagarsförberedelsen” till Påsk. Med denna söndag går vi in i förfastan, som varar till Askonsdag, den 10 februari. Då slutar ”festan” och fastan börjar. Inga semlor mer! Fastan hjälper oss att stanna till och tänka till. Och fastan varar än till påska.
Det handlar om NÅD och TJÄNST denna söndag. Först kommer nåden, Guds obegripliga och oförtjänta godhet. Gud vill något med oss genom nådens godhet. Den vill föra oss till omvändelse (Rom 2:4). Där händer detta: När vi vänder oss om möter vi Herrens blick. Vi frågar: Vad vill du, Herre, göra med mig?
Detta: 
1.Tömma oss på syndsopor och fylla oss med Ande och liv (Läs Joh 1:29,33).
 2. Ta hand om vårt förflutna och ge oss kraft till nystart. 
3. Göra syndens slavar till nådens ministrar. NÅD OCH TJÄNST.

Många har häpnat över denna nya möjlighet.
  1. JOHN NEWTON
1700-talsmänniskan John Newton gjorde det. Det var han som sjöng AMAZING GRACE. Han vill gärna vittna för oss om nåd och tjänst. Hans yrke var sjökapten. I många år ägnade han sig åt att skeppa slavar från Afrika till Amerika. Han fångade slavar, släpade dem till sitt fartyg, kedjade fast dem, la dem tätt, tätt vid varandra, gav dem lite vatten att dricka och några brödbitar att äta. Så fick de ligga i många dagar under stormig överfart, många dog. Sedan han sålt dem dyrt lastade han fartyget med dyrbart socker … Slavhandeln fick bruttonationalinkomsten att stiga kraftigt i England.
Men Herren kommer i min väg, berättar John. Ljuset och sanningen från honom avslöjar min ruttenhet. Jag ser min synd. Jag kommer i själanöd. Vad hemsk jag varit! John berättar om det i en psalm han skrivit (Sv Ps 231). Guds nåd, jag skälvde inför den. Jag hamnar i tvivel, mörka djup, i vanmakt och i skam. Men något händer där: Ljuset och sanningen leder mig till Guds heliga berg, till Golgata (läs Psalt 43:3). Där sker ett saligt byte: Du tar min skuld, din frid du ger (Sv Ps 73:2). Jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd och tacka dig på harpa, Gud, min Gud! (Psalt 43:4).
John Newton vänder om. Han slutar spela herre, som förtrycker andra. Han stiger ned från tronen och ger plats åt Jesus. Jesus blir Herre, och John hans doulos, slav, tjänare. Eller för att tala latin: hans minister. Han blir präst och ägnar resten av sitt liv att hjälpa dem som slavar och knegar att hitta Guds barns härliga frihet. Och han sjunger ut sitt budskap: Oändlig nåd mig Herren gav, (Sv Ps 231). AMAZING GRACE!

  1. MOSE
Gud vill NÅD OCH TJÄNST. Men han har ofta mycket besvär med sina redskap. Ni kommer ihåg hur mycket besvär Gud hade med Mose. När han kallar honom till att bli hans redskap, då han vill befria sitt folk från slaveriet i Egypten, då blir Mose protestant: ”Jag duger inte, jag kan ingenting, jag är ingen talare, jag får tunghäfta, sänd någon annan” (Läs 2 Mos 3).
Men när Gud letar efter redskap tar han inte alltid dem som är skickligast. Men dem han kallar gör han skickliga att vara hans tjänare, står det i 2 Kor 3:5-6. Att spela herrar kan vi av oss själva. Men skall vi kunna bli tjänare krävs ett gudomligt ingripande.
Herren gjorde stora ting genom den ängslige Mose. NÅD ochTJÄNST.

  1. JONA
I den gammaltestamentliga texten möter vi Jona. Han får Gud uppdrag att bege sig till den syndiga staden Nineve och ruska om den med en straffpredikan. Jona vägrar. I stället för att åka österut till Nineve vill han åka västerut till Spanien. Han går in på skeppskontoret i Jafo och säger: Enkel biljett till Tarshish, tack! Sjöresan blir stormig. Jona hamnar i havet. Men Gud ordnar med returbiljetten. Han sänder en stor fisk som uppslukar honom. Jona får ”bukarrest”. I buken ber Jona. Han förstår att han behövs i Nineve.
Jona beger sig dit. I staden är livet i full rullning. Man handlar och man köper, man knuffas och man trängs, man luras och man fifflar, man ropar och man skriker. Alla måste roa ihjäl sig för att inte dö av tråkighet
Genom allt detta går Jona. Han talar inte med någon. Han ser sig omkring. Blicken är brinnande. Han hittar några lådor. Han stiger upp på dem och han ropar ut: Om fyrtio dagar skall Nineve bli förstört! Hela rasket skall rivas!!!!
Det märkliga är nu att stadens alla invånare, 120.000 människor, allt folket, alla ledare, ja t.o.m. kungen vänder om. Världens mest lyckade evangelisationskampanj!
Men något ännu märkligare inträffar. Den store väckelsepredikanten låser in sig på sitt hotellrum (hydda)! Sur, missnöjd, vred. Varför denna konstiga reaktion? Vill du veta det, gå till dagens gammaltestamentliga text, Jona 3:10-4:11. Där får du se hur Gud själavårdar sitt knepiga redskap. Då får du också veta hur du själv ibland behöver stilla ner dig och få hjälp med hur du ska hantera ditt missmod, din bitterhet och dina besvikelser, och ta emot Guds läkande kärlek. De händer mycket när du upptäcker dagens budskap om NÅD och TJÄNST.

  1. PAULUS
NÅD OCH TJÄNST är temat i episteltexten från Filipperbrevet 1:3-11. Där möter vi Paulus fylld av kärlek, värme, ömhet. Inte bara Jesus finns i hans hjärta. Församlingsborna i Filippi är där också. Vilken förändring i hans liv! Jesus har korsat hans väg. Han har dragits in i Jesu NÅD och TJÄNST. Läs Fil 1:3-11 och 1 Tim 1:12-17.

Före mötet med Jesus var han sträng och hård. Alla var rädda för honom. Efteråt uppmuntrar han och tröstar.
Före mötet med Jesus andades han hot och mordlust. (Apg 9:1). Efteråt en kristusdoft i världen (2 Kor 2:15).
Före mötet med Jesus var han rättfärdig. Efter det mötet upptäcker han att han är den störste av syndare.
Före mötet med Jesus var han en hädare och hänsynslös förföljare. Efteråt en hängiven efterföljare.
Före mötet med Jesus sjöng han till sin egen ära. Efteråt sjunger han denna lovsång, läs 1 Tim1:12-17.

Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden -
hans är äran i evigheternas evighet

  1. NAMNLÖS TJÄNARE
som vi träffar i dagens evangelietext från Lukas 17:7-10 (FB)
Jesus säger:
Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords?  Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka.  Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.

Om du tycker att detta är en rätt svårsmält text, håller jag med dig. Jag har brottats mig alldeles vithårig av den. Textens arbetsgivare borde anmälas till facket. Men i natt kom plötsligt en snilleblixt till mig.
Om någon av er har en tjänare, säger Jesus. Vem syftar han på? Är det på dig eller mig? Jag har ju ingen tjänare. Jo, det har du, sa snilleblixten. Det är Jesus! Han kallas Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Han säger själv: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Matt 20:28). Vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare (Luk 22:27)
Hur behandlar du din tjänare Jesus? Med den frågan fick jag brottas. Och vad säger du?
Jag kan avslöja att min brottning slutade med dessa ord: Vilken befrielse! Vilken nåd! Vilken kraft till tjänst!
Och är du nu nyfiken på hur jag kom fram till det, så är du välkommen till SÅNGPOSTILLAN, årgång 2, boken sid 109, eller på bibelskolan.com, tryck här så hamnar du där.

Med uppmuntrande tillrop
Bengt Pleijel 88+

Ps!
Den som ingen dator har hen får gå till grannen rar.
Den som inte boken har han/hon får trycka här eller ringa 043- 37 48 10, och hamnar då hos GAudete förlag där de blir lyckliga över att få sända Sångpostillan årg 2 till dig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut