måndag 4 januari 2016

Inför Trettondedag jul och första söndagen efter Trettonde.

ÄN ÄR DET JUL IGEN …

Än!?
Hur länge ska man vara julvän?
Är det sant att det finns 10 helgdagar som handlar om jul? (Ja, om man räknar trettondedagarna efter jul).
År det sant att ”tjugondedag Knut kör julen ut”? Nej, men intres-sant.
Är det sant att ”julen varar än till påska”? Den lögnen avslöjas redan då det är jul igen på julafton.
Är det sant att Jesu födelsedag inträffar den 25 december? En påve på 300-talet bestämde. Därför ...
Är det sant att Jesu födelsedag inträffar den 7 januari? Ortodoxa kristna firar den då.
Är det sant att Jesus egentligen föddes den 29 september? Det är sant att Allan Emrén påstår det. Se www.KunskapOmGud.se med kort sammanfattning här:

Prästen Sakarias får i Jerusalems tempel budskapet att hans åldriga hustru skall få barn (Lukas 1:5ff). Sakarias tillhörde Abias avdelning. Det fanns 24 avdelningar. Sakarias tillhörde avdelning 8 (1 Krön 24:10). Sakarias tjänstgjorde troligen under perioden 7 - 20 juli. Därför bör Elisabeth ha gått in i sin sjätte månad någon av de sista dagarna i december år 8 f Kr. Det tyder på att ängeln Gabriel kom till Maria någon gång under första veckan i januari år 7 f Kr. Jesus föddes ca 40 veckor senare, dvs i slutet av september, troligen år 7 f Kr.

Jesus blev alltså till vid jultid år 7 f. Kr och föddes i Betlehem nio månader senare vid Lövhyddohögtiden i slutet av september. Lövhyddohögtiden är ”HÖGTIDERNAS HÖGTID” – den stora glädjefesten! Man ser tillbaka på vad som hänt under ökenvandringen och ser fram mot Messias ankomst. Man bygger lövhyddor och umgås med fäderna från fornstora dar – Mose, Elia och … Man öser vatten med fröjd ur frälsningens källor (Jesaja 12). Glädjen var stor, berättar Nehemja om Lövhyddohögtiden (Nehemja 8:7-18). Det var på den sista dagen vid Lövhyddohögtiden som Jesus ropade (så högt att det nådde fram även till oss): Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden … (Joh 7:37-39 Fb14).

Hur länge skall man vara JULVÄN? Är det inte viktigare att vara PÅSKVÄN och PINGSTVÄN? Kanske julvänner, påskvänner och pingstvänner borde bygga en lövhydda, och krypa in där och samtala, och med fröjd ösa vatten ur frälsningens källor. Och leka ekumenik-leken.
Men det är ju detta som kan hända i högmässan. Varje söndag är det Jul igen och Påsk igen och Pingst igen! I högmässan sker ett ekumeniskt under: Julvänner, påskvänner, pingstvänner blir VÄNNER! Där i lövhyddan berättar de för varandra vad de hittat. Du upptäcker det, då detta händer:
Du vaknar på söndag morgon. Du hör, ser, förnimmer: Änglar där vinkar mig, närmare Gud till dig.. (Sv Ps 271:3). Inom dig är det något som säger halleluJA! Du vet att du inte klarar av det här krångliga livet utan himmelska kontakter. Du klär dig, ger dig i väg, gnolar på vägen: Jag gladdes när man sade till mig, vi skola gå upp till Herrens hus (Psalt 122:1, Bibel 1917). På vägen får du sällskap – vise män och kloka kvinnor och en massa konstigt folk. Ja, de blir allt fler och fler. Du kan knappt räkna dem. Hur många är de tre vise männen?

Du träffar först några PINGSTVÄNNER. De har lyssnat till broder Symeons vittnesbörd (Läs Lukas 2:29-32). Anden hade manat Symeon att gå till kyrkan. Där skulle han få träffa Jesus.
Så kommer vi fram till kyrkan. Porten öppen står! Någon har öppnat pärleporten. Men vad nu då? Det säger stopp. Porten är så trång. Vi försöker tränga oss fram och knuffa oss förbi de andra. Här gäller ju att tränga ja, tränga sig fram. Vi undrar, förstår ingenting …

Då stiger PÅSKVÄNNERNA fram. Det är de som upplevt Golgatadramat och uppståndelseundret i sina egna liv. Vi hör hur de sjunger: Min Frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död, och inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd (Sv Ps 313:1).
De viskar till oss: Ser du inte att Jesus står där bredvid porten? Det som hindrar dig att komma igenom är allt bagaget du vill ha med dig: Sopsäckar och medaljskrin, syndighet och stöddighet och …

PÅSKVÄNNERNA berättar för dig att allt det skall du ge till Jesus. Han kan ta bort det, då du ger det till honom. I Guds rike får vi inte ta med högmod och avund och jämförelse. Ty högmässan är en förövning till livet i Guds rike. Vid skönhetstävlingar i Guds rike upptäcker vi att alla är vackrast. Och alla olika är lika jämlika.
Vi lyssnar till PÅSKVÄNNERNA. Vi låter oss befrias från bagaget, bekänner vår synd, lyssnar noga till förlåtelseordet. Och häpnar: Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Vi kan andas ut. Vad skönt! Vi sträcker på oss. O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli (Sv ps 45:2).

Vi släpps in genom porten, går in i kyrkan, ett brus av lovsång möter oss. Kantorn brummar orgel och ungdomar trummar och syntar. Vi undrar vad som nu skall hända. Vi har redan anat en kärlek, underbar sann. Men vi kommer ju från en värld, där så mycket svårt händer, där många fryser och gråter, där många far illa av hot och hat. Vi bär inom oss minnen, skämmiga, såriga. Hur ska vi våga gå in i framtiden, som kanske blir både mörk och svår? Vi gnolar därför med i ”kyrie eleison”. Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig, Herre förbarma dig. Vi ropar i den sången efter barmhärtighet. Har han hjärta för oss arma? Har du b-arm-hjärt-ighet? Bryr du, Gud, dig om oss?
Både du och jag suckar högt. Några JULVÄNNER, som sitter bredvid, hör. De viskar till oss: Hör änglasången: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor om han älskar. Gud har kommit till vår jord. Gud har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Gud med oss. Gud hos oss. Gud för oss. Vad fantastiskt! Omöjligt att förstå och ändå är det så (Sv Ps 726).Tillsammans med julvänner och änglavänner brister vi ut i lovsång. Vi prisar dig, vi tillber dig …
JULVÄNNERNA berättar för oss att nu skall vi gå in i DEN STORA BERÄTTELSEN om Guds närvaro. Han vill hjälpa oss – inte att leva livat – utan LEVA LIVET. I texterna som läses och utlägges ger han oss ord, som förändrar, fördjupar och förvandlar oss. Vi får ta emot ”bärord” och ”by-heart-ord” och ”kraftord”. Dig vare pris för Livets ord!

Två helgdagar ligger nu framför oss. På onsdag, den 6 januari, är det söndag, berättar julvännerna. TRETTONDEDAG JUL. Några dar senare, den 10 januari är det FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE. Ha förväntningar! Kraftsamling! Innan du läser dessa texter kommer PINGSTVÄNNEN fram och säger att man begriper ingenting om man inte ber den helige Ande gripa in och öppna bibelorden för oss. Kom helige Ande!

TRETTONDEDAG JUL – Guds härlighet i Kristus.
GT - Jesaja 49:5-7 låter dig ana att det Fadern gör genom Jesus, vill han också göra genom Jesus i dig.
EP - 2 Kor 4:3-6 säger bl.a att skapelseundret i 1 Mos 1:3 upprepar han i ditt hjärta. Big bang!
EV - Johannes 8:12 ger oss fördjupade förståelse för vem Jesus är och han vill med oss. Stoppa ned texten i hjärtat, vattna det med bön och bli nyfiken på vad som sedan händer.
En guide till dessa texter finns i SÅNGPOSTILLAN årg 2, i boken sid 66 , i datorn tryck här

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE – Jesu dop.
GT – i 2 Moseboken 1:22-2:10 får du lyssna till Mose, som skriker så in i vassen, du träffar en prinsessa, en hovdam, en slavinna och Moses syster. Och vår himmelske Fader, som räddar.
EP - 1 Johannes brev 5:6-12 där Johannes hjälper oss se sambandet mellan Jordan och Golgota. Vi får veta vad dop och nattvard kan betyda för oss. Och hur du får ta emot Anden i ditt inre kärleksrum
EV - 3:15-17, 21-22 som låter dig träffa den kärve Johannes Döparen. Bl.a annat skrämmer han folk med en Pleijel som slår med en plejel. Du får vara med om Jesu dop i Jordan och förstå vad det dopet betyder för ditt dop.
En guide till dessa texter finns i SÅNGPOSTILLAN årg 2, i boken sid 72, i datorn tryck här.

Efter predikan kommer JULVÄNNEN fram och påminner oss om att alla dessa rika tankar och gåvor vi fått, får vi inte behålla bara för oss själva. Vi får be för alla barn i världen. För de snälla, stygga, ensamma, skadade, övergivna, gråtande barnen. De behöver en stor, stor famn. Och vi får be för de stora barnen, plussarna, som behöver få hjälp att vända om och bli som barn.
Vi ber nu kyrkans förbön.

Så kommer PÅSKVÄNNEN fram. Han säger: Vi får inte glömma Jesus när vi kommer ut i vår vardag. Jesus har ju gett oss MÄSSAN för att minnas honom. I den måltiden landar hela segern på Golgata i de orden: Kristi kropp FÖR DIG … Kristi blod FÖR DIG.
Så böjer vi, julvänner, påskvänner, pingstvänner knä tillsammans i denna måltid.
JULVÄNNEN kallar den NATTVARD. Vi leds i nattens mörker av ett stort ljus till Betlehem, brödhuset. Vi får ta emot LIVETS BRÖD. Vi möter Emanuel – Gud med oss! GUD I NATTENS TIMMAR.

PINGSTVÄNNEN kallar måltiden BRÖDSBRYTELSEN. Vi hittar varandra på djupet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.
PÅSKVÄNNEN kallar den EUKARISTI – tacksägelsens och lovsångens måltid. Tillsammans med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran sjunger vi HELIG, HELIG, HELIG …
Till detta säger pingstvännen Hallelúuuja! Vilket härligt möte!
Påskvännen säger Halléeeeluja! Vilken välsignad samvaro!
Julvännen ropar HalleluJAAA och känner sig som barn på nytt, blir sprallig och sprittig i benen. Nu är det jul igen! Kom vänner! Slå i kaffekoppar och låt oss lustiga vara. Och så går de tillsammans till KYRK-KAFFET.

När Herren åter upprättade kyrkan, då var det som vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng. Folk, som stod utanför, såg det, häpnade och sa: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada (jfr Psalt 126)

GOD JUL, GLAD PÅSK OCH HÄRLIG PINGST VARJE SÖN- OCH HELGDAG
önskas er alla av

Bengt Pleijel 88+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut