måndag 22 augusti 2016Inför fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag vill tala allvar med oss om ENHETEN I KRISTUS. Budskapet till oss är

GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK

Konfirmanden skulle lära sig utantill Jesu befallning om att göra alla folk till lärjungar. Men det blev tryckfel i munnen. Kanske ”en profetisk felsägning”. Skall kyrkans folk nå ut till alla folk, måste allt kyrkans folk först lära sig uppföra sig som folk.
   Det har brutit ut storm i kyrkan, säger media. Vi behöver nytt samtalsklimat. Vi skjuter tusen vassa ordpilar…
       Med undran och med löje ser världen hur hon slits
      av tusen tvister sönder och nekar sig Gud frid.
      Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan fred
      om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet


   Det är Sv Ps 57:3, en psalm av Olof Hartman och med en underbar melodi av Samuel Wesley 1864. Men varje gång jag lett en gudstjänst och haft den psalmen har orgeln fått tystna vid tredje versen, och alla har läst psalmen högt. Det går inte att sjunga denna ”hemska” vers på en vacker melodi. Då tror alla att det är bra med splittring.

   Vers 4 i samma psalm ställer en fråga: ”När lögn och våld förmeras var är då jordens salt?” Jesus har ju sagt till oss: Ni är jordens salt (Matt 5:13). Uppgiften är trefaldig: 1. Hindra förruttnelse 2. Ge smak. 3. Skapa törst (se ”De himmelrika” sid 32, på datorn tryck här)
   Var är saltet idag? Svar: Vi åker på konferens på kyrkans bekostnad till Döda Havet.

   Men mitt i allt detta händer det någonting. En korsrörelse har uppstått i gamla Sverige. 7000 (när detta skrivs) har kommit med. Sju tusen har inte böjt knä för Baal (1 Kung 19:18). Precis som laxen leker sig motströms för att hitta livets uppkomst, så börjar människor våga vända om, leka sig som glada laxar motströms. Bönegrupper kommer till liv. Grönområden upptäcks, där man får växa och mogna och ”hem-ta” kraft. Man berättar för andra vad man sett och hört. Kom och se! Kom och hör! Himmelskt söndagsgodis alldeles gratis. Kom och leta i
www.bibelskolan.com. Här finns syndernas förlåtelse, liv och salighet. OÄNDLIG NÅD. Men - ”Guds nåd jag skälvde inför den men sedan gav den ro (Sv.Ps 231).
   Denna söndag får vi tre texter som alla berättar om att GÖRA ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK.

1. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK
Med det hjälper oss JESAJA som profeterar i 11:10-13 om JESSE och JESUS och om OSS.
   Guds folk var i kris då. Och är det nu! Inbördes splittring. Utvärtes hot. De folkslag som nämns här, är namn på folk som förnedrat Guds folk, krigat mot dem, tagit dem som slavar: Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar (Babel), Hamat och kustländerna. Varje namn är laddat av såriga minnen, tårar, vrede.
   Mitt i stormarna finns Gudsfolket. Då och nu! 
Både i Gamla och Nya Testamentet liknas Guds folk vid ett träd. Olivträd, fikonträd, vinträd… Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. (Matt 7:27) Vad händer på Jesajas tid med folket, med trädet? Trädet faller. Folket avfaller. Bara en stubbe blir kvar. Ödsligheten blir stor i landet. (Jesaja 6:11-13 Fb).
   Vad händer med Guds folk i svensk kristenhet idag? ”En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam” (Sv Ps 62:6). Gud har med detta ett budskap till oss: ”Då kallar Guds Ande de kristna till bot att bedja sig samman att världen må tro…”(Sv Ps 62:6).
   Det är inte bara de andras fel att det är som det är. ”Jag har del i kyrkans bortvändhet från Gud och skyldig till mer ont än jag själv förstår". Förlåt OSS! Vem hittar du i ordet OSS?
   När vi står vid slutet av våra möjligheter står Gud i början av sina. Något händer med stubben. Ett liv spirar upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt, skriver Jesaja i 11:1. Vem är Isai? (I gamla psalmboken hette han förr Jesse, i Bibel 2000 Jishaj). Han var kung Davids pappa. ”Det är en ros utsprungen av Davids (Jesse) rot och stam" (Sv Ps 113:1).
   Jesaja säger att han – telningen, Jesses ättling, Jesus - är fälttecknet för folken, som man riktar sig mot och rättar sig efter. Om honom säger Jesaja i samma kapitel att Herrens Ande är över honom. Han har himmelska resurser att hjälpa, hela, trösta och gör folk av lärjungar också i svensk kristenhet. . Läs hela Jesaja 11.

O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt FÖRSONINGENS KALK! (Sv Ps 62:6)2. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK
Med det hjälper oss PAULUS i Filipperbrevet 2:1-5
   Det var ett rikt liv man levde i Filippi. Där fanns tröst, uppmuntran, kärlek och gemenskap i Anden. Där fanns ömhet, medkänsla och mycken glädje. Vilken fin församling!
   Men mitt i allt detta fina smög det sig in dess motsats. En del var kärleksfulla bara så länge de andra var det. Några ville förverkliga sig själva. De stack upp och drevs av fåfänga. Man skröt och framhävde sig själv. Man såg ned på andra och ältade gärna deras fel. Ja, det var faktiskt mycket som inte var bra. Och vill vi veta mer om deras dåligheter kan vi fylla på med exempel på hur det är i X-by församling, ni vet församlingen, där vi själva bor.
   Frågan är vad aposteln Paulus skall säga då han kommer på visitation. Håller han en rejäl domedagspredikan, så att alla hukar sig och skäms? Ser han till att några kompetensutvecklade och professionella konfliktlösare från stiftskansliet sänds dit?
  Paulus gör något helt annat. Han ger dem nytt fokus. Se på Jesus, säger han. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och så berättar han om hur Jesus med sitt liv gör V-tecknet.

V – det är förkortning av ordet victoria, seger. V - det är segertecknet. Detta tecken består av två linjer. En går uppifrån och ned. Den andra går nedifrån och upp. Och båda linjerna berättar om Jesus. Jesus var hos Gud men stiger ned till oss, ända längst ned till döden på korset. Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud (Sv Psalm 62:2). Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd (Luk 18:14). Jesus upphöjer aldrig sig själv. Jesus, HERREN, kommer som TJÄNAREN. Men Gud upphöjer honom och ger honom namnet över alla namn – HERREN – Guds eget namn. Ett brus av lovsång hörs.

   Om man vänder upp och ned på bokstaven V blir det A.
Detta tecken består av två linjer. En går nedifrån och upp. Den andra går uppifrån och ned. Och båda linjerna berättar om Adam, (som är ett annat namn på dig och mig). Han klättrar uppåt. Han förverkligar sig själv. Adam avsätter Gud, ty han vill själv bli som Gud. Men när han en stund stått där längst upp på bokstaven A, tappar han balansen och ramlar ned. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad… (Luk 18:14). Bokstaven A har ett minus-tecken i sig. Man slår in på livets minussida när man slår in på Adams väg. Men mitt i bokstaven V ritar Jesus korsets plustecken. Jesus är Herren som kommer till oss som tjänaren. Här är receptet på rikt liv både för Filippi, X-by och för dig och mig.

   V      A

3. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK

Med det hjälper oss JESUS i Lukas 22:24-2
  Det är en mycket pinsam historia som det berättas om här. Lärjungarna har varit med om sin första nattvardsgång. Men omedelbart efteråt har de börjat gräla. Vem är störst, bäst och vackrast? Pinsamt!
   Skulle detta kunna hända oss? Omedelbart efteråt? – vid kyrkkaffet? - vid hemresan? - på måndag lunchrast?
   Ja, detta var verkligen PINSAMT! Men det är ändå märkligt hur man i urkristendomen kunde berätta om de kristna ledarnas fel. Ty poängen med Bibelns människor är inte att peka på hur stora de är. Utan hur stor Gud är som kan använda så svaga och småaktiga redskap i sin tjänst. Vilken mäktig Gud vi har! Inser du hur det börjar bli hoppfullt för oss?

Vad gör nu Jesus med oss? Hur klarar han av oss? Han utnämner oss till ANNORLUNDAFOLKET.
   Men med er är det annorlunda! Jesus gör folk av oss. Han utrustar oss att bli djärva, annorlunda, självständiga. Jesus lär oss den himmelska matematiken. Störst är den som tjänar mest. Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vänd om och bli som barn. Barn kan inte se ned på andra. De ser uppåt . Och där uppe sitter Jesus hos Fadern, Vi får ögonkontakt med honom. Genom oss kan Jesus utföra gärningar som är större än den han gjorde en gång (Joh 14:12-16). När han gör folk av oss börjar han på nytt. Vi får nystart. Och vid varje nattvardsgång får vi möta honom som kan göra stora ting med oss och genom oss. Han är HERREN – den som är störst av alla. Han möter oss som TJÄNAREN. Han arbetar nedifrån.

Till sist ett ekumeniskt ord på Enhetens dag. Det är ordet 
MEN NU. 

Du hittar det i Rom 3:20. Rom 3:23 berättar om orsaken till våra ekumeniska låsningar. Romarbrevet 3:24 berättar om Herrens lösningar på våra låsningar. Enheten finns i Kristus (Ef 4:13). Låt oss stämma möte där - NU!

Bengt Pleijel 89+
som har gömt sig i www.bibelskolan.com. Vill du mig något så träffas jag där.
Sångpostillans utläggning av texterna på Fjortonde söndagen efter Trefaldighet hittar du här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut