tisdag 16 augusti 2016

Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

MEDMÄNNISKAN
är temat som denna söndag sjunger om. Medmänniskan är den som kommer i min väg eller i min tanke. Hon är min nästa. Jesus uppmanar oss att älska henne. Det är inte alltid så lätt. En del är härliga, andra förfärliga. En del är trevliga, andra otrevliga, knepiga, besvärliga … En del tycker du om, andra har du hemskt svårt med, konstigt folk som ibland gör dig illa, talar illa om dig, luktar illa. En del är underliga, andra helt UNDERBARA!

Vill du veta hur du ska kunna hantera dem kan du gå in i denna söndags texter:
  1. Du möter MOSE i 5 Mos 15:7-10. Han ger rådet: ÖPPNA DIN HAND!
  2. Du möter PAULUS i Romarbrevet 13:8-10. Han ger rådet: FYLL DITT KÄRL MED KÄRLEK,
  3. Du möter JESUS i Bergspredikan, Matteus 5:38-48. Han ger oss detta svindelord: VAR FULLKOMLIGA SOM EDER FADER I HIMLEN ÄR FULLKOMLIG.
Är du nyfiken på hur den som skrivit SÅNGPOSTILLAN, årg. 2, utlägger dessa texter, slå då upp sid 354 i boken. Har du dator hamnar du direkt i bibelskolan.com - trettonde söndagen efter Trefaldighet - om du trycker här.

I denna veckas SÖNDAGSGODIS vill jag nalkas detta på ett något annat sätt. Jag har i 89 år försökt både med prestation och prästation för att bli PERFEKT. Resultatet blev att jag bara blev självupptagen, ömtålig och tråkig. Helt misslyckad! Fråga dem som känner mig, så förstår du. Men jag har fått lära mig att vara helt nöjd med att bara få vara FULLKOMLIG. Läs detta så kommer du att förstå att det är mycket roligare att vara fullkomlig än perfekt.

FÖRBUD ELLER FÖRBUND
Paulus berättar i dagens epistel om en del av Guds tio bud. När man läser hastigt igenom texten känner man en doft av förbud. Där finns sex INTE i texten.
   Buden gavs på Sinai berg. Kärlekens Gud ger oss kärlekens bud som ett skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Ordet INTE är just ett kärlekens skyddsräcke. Om man låter bli att hoppa över staket och skaklar bli alla glada. Läs igenom buden och tänk efter!
Gud utväljer Israel bland alla folk att vara hans folk. Han sluter ett förbund med dem. Om folket håller buden och inte hoppar över skyddsräcket, lovar Gud att bevara dem och leda dem. De ska fostras för en stor uppgift gentemot alla andra folk.
   Men så uppstår problemet: Gud håller sina löften. Men folket bryter sina. Sinaiförbundet håller inte längre. Vad gör då Gud? Han talar om ett nytt förbund.
   JEREMIA berättar om DET NYA FÖRBUNDET (31:31ff). Lagen ges inte på stentavlor. De skrivs i våra hjärtan.
HESEKIEL berättar om DET NYA FÖRBUNDET (36:24 ff). Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27). Gud skriver s.a.s under båda sidorna av förbundet.
   JESUS berättar om DET NYA FÖRBUNDET. Han instiftar det nya förbundets måltid. (Lukas 22:14-20).
   LUKAS berättar om DET NYA FÖRBUNDET. Den helige Ande – drivkraften – utgjuts på Pingstdagen (Apg 2).
   Vi kommer in i om DET NYA FÖRBUNDET genom dopet, berättar Paulus för oss (Gal 3:26-29). Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.
Jesus älskar att få sitta och tala med oss om sitt förbund. Vi hör ihop, säger han. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar (vördar) honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt 25:14-15).
   Vi behöver få kontakt med FADERN. När ni ber skall ni säga FADER (Luk 11:2). I det förbundet hittar vi hemligheten med att bli fullkomlig. Jesus säger: Var fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig. I parallellstället hos Lukas 6:36 står det: Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. Ordet barmhärtighet betyder ”ha hjärta för de arma”. Det innebär ett regimskifte inombords. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. Det får bli slut på den tröttsamma dansen: ”Så gå vi runt kring vårt stora JAG, vårt stora JAG, sent på en lördagsafton”.
JAG heter på engelska I. Uttalas ”aj”. ”Aj” är så känslig, tål ingen kritik, har alltid rätt, ser fel på alla andra. ”Aj” säger aj så fort någon petar på hen. Men läget är inte alldeles hopplöst. Någon säger: Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. När vårt ”AJ” vänder om blir det ”JA”. Och vem ser vi då? Jo, Gud, vår käre himmelske Fader. JAG säger JA till Gud. Fattar ni?

KLÄDER MED HIMMELSK DESIGN.
Vi möter vårt dops Gud – Fadern, som sträcker ut sina två händer - Sonen och den helige Ande - emot oss. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Nu är dopet inte en punkt. Det är en linje. Något som angår oss alla dagar intill tidens ände. Att leva i sitt dop är att varje dag ta på sig dopdräkten, kläder med himmelsk design. Den hittar du i Kolosserbrevet 3:12-17.

Som Guds utvalda, heliga och älskade, skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå varandra. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärlekens band, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan, den som ni har kallats till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Hur kände du dig efter läsningen av dessa ord? Vilka starka ord! Vad underbart att få leva så! Och samtidigt: Det är för starka ord för mig. För höga krav! Så fullkomlig kan jag aldrig bli. De får mig att känna mig misslyckad.
   Är det så skall jag nu berätta något för dig: Här hittar vi FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET, som är DET NYA FÖRBUNDETS HEMLIGHET. Lagen ges inte på stentavlor. De skrivs i våra hjärtan. Gud skriver s.a.s under båda sidorna av förbundet. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27).
När Jesus i Lukas 4:18-19 ger oss sin programförklaring och talar om vad han vill göra med oss, så börjar han med att predika glädjens bud för de fattiga. Hans ord är ett glädjefrö. Vi tar emot det, lägger det i i våra hjärtan, vårt inre kärleksrum, vattnar det med bön. Lyssnar inåt! Och plötsligt spirar stjälken upp, blommar, doftar, ger frukt. NYTT LIV!
   Gör nu följande experiment på denna NÄSTANS SÖNDAG. Du tänker på en människa du har det svårt med. Som kanske sårat dig, gjort dig illa. Om du inte gör något åt det, sitter han/hon kvar i magen, i tankar, stör din nattsömn.
   Vad gör du? Jo, du börjar tala med Fadern om detta. Han lyssnar och ger dig ett ord från ”dopdräktstexten” (Kol 3:12-17). T.ex ordet INNERLIG MEDKÄNSLA. Du stoppar ned det i hjärtat (inte i hjärnans hårdisk, där blir det så kallt och hårt). Men det som hamnar i hjärtat går ut i blodomloppet, påverkar händer, fötter, fingrar och får så småningom din röst och din själ att brista ut i lovsångsljud …
   Du samtalar med FAR i himlen om det ordet, och vad det betyder i din relation. Efter en stund upptäcker du att ”din ytliga motvilja” förvandlas till ”innerlig medkänsla”. Gud låter sin Ande röra vid dig och får dig att göra det du inte trodde du kunde - inte vara för snabb i dina omdömen. Du anar att din nästa har formats i svår uppväxt. Ditt hårda hjärta förvandlas till ödmjukhet. Din kärlek ser inte din nästas hårdhet. Du vill förlåta. Din ovän blir ditt bönebarn. Du överlåter vad han sagt och gjort till Fadern. Du kan andas ut. Sov gott!

FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET
kan vi hitta om vi kommer inför vårt dops Gud. Vi behöver också ta kontakt med dem som har erfarenhet av detta och låta dem berätta, t.ex. med aposteln Johannes och hans bror Jakob. De kallades Boanerges – tordönsmän. De var besvärliga, modersbundna, hade häftigt humör. Blixtrade den ene så åskade den andre. De kunde gräla med de andra lärjungarna om vem som var störst, bäst och vackrast. Men kontakten med Jesus förändrade dem totalt. Johannes kallade sig ”den lärjungen som Jesus älskade”. Han häpnade över att Jesus verkligen tyckte om honom. Johannes berättar för oss vad han såg i Jesus: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning… Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. (Joh 1:14 ff)
   Det rika liv som fanns i Jesus, Jesu fullkomlighet, flyttade in i honom. Och vill flytta in i oss. Nåd och åter nåd. Du får säga: Tack för att jag i dopet blev iklädd Dig, Jesus, (Gal 3:27) och att jag dagligen får klä mig i dopdräkten, i Ditt sinne, i Din kärlek. Tack att jag får höra hur du säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”.
   Så får du gå vidare i FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET. I dagens texter vill Mose lära dig handskas med din hand. Handen får hitta på något annat än att boxas, örfila, klösa, tjuva, peka finger, ”inte röra ett finger”. Du lyfter dina båda händer mot Fadern, tappar skräp och skryt, tar emot liv i överflöd. Och öppnar din hand mot din broder i nöd. Och Paulus lär dig idag att fylla ditt inre KÄRL med himmelsk KÄRLEK. Du låter den kära leken smitta ned, överraska, förvandla och smälta ned hårda hjärtan …

Och du och alla blir så ”himla glada”,
påstår


Bengt Pleijel 89+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut