tisdag 9 augusti 2016Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet

Temat som denna söndag sjunger om är FRIHETEN I KRISTUS

Hur hittar vi den? Gamla Lina sjöng om den 1889: ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2). Startpunkten för Lina Sandell var korset, som ropar ut att ”Jesus för världen givit sitt liv”. På facebook har det startat en rörelse som uppmanar oss att synligt bära korset. Rörelsen heter #mittkors. Himmelskt söndagsgodis ger nu en gåva till alla korsbärare – några tankar man kan tänka, då man tar på sig korset.

  1. KORSTECKNET.
Vår vän från 1500-talet – Martin - uppmanar oss i lilla katekesen: ”På morgonen, när du stiger upp, skall du signa dig med det heliga korstecknet och säga: ”I Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.

Läs (eller sjung) Sv Ps 175:3 :
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda,
Ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen.
  1. KRUCIFIXET.
Du stannar inför ”crusifixus” – den korsfäste.
  Bli stilla inför den korsfäste Jesus. ”Var du där när de korsfäste min Herre?” Ja, vi var där. På Golgata strålar alla människoöden samman. ”Jesus för världen givit sitt liv” …
   Bli stilla inför den korsfäste Jesus. Du möter den sårade Helaren. Ingen annan gud än vår Gud har blivit sårad. ”No other god has wounds … ”Men en kväll, när ni sitter där vid bordet och ingenting finns kvar att hoppas på och mörkret ligger tungt mot alla fönster då ser du att han ser på dig ... och då: hans ansikte berättar om din smärta som han tagit in var dag i sig. Hans kropp har böjts och han har blivit sårad. Han är till döden trött men ger dig liv”. (Ylva Eggehorn).
   Bli stilla inför den korsfäste. Du kan se alla dina rädslor där. Du är rädd för att bli ensam och övergiven. Jesus blev det på korset. Du är rädd för att bli mobbad och skrattad åt – Jesus blev det på korset. Du är rädd för dig själv ”hur har jag levt? Vad har jag egentligen gjort?”
   Var gång du blir rädd, se då på korset. När mörka tankar och minnen dyker upp, tala då med Jesus. Se hur Jesus just då fångar upp rädslor, mörka tankar och minnen. Han går in i dem och lyfter av dem. Hans fullkomliga kärlek driver bort dina rädslor. På ett gåtfullt sätt strömmar det ut en frid, en läkedom, en friskhet från korset som du inte kan få någon annanstans … Kristi Kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet.

Läs (eller sjung) Sv Ps 62:2 :
I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vår lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.

  1. UPPSTÅNDELSEKORSET
Korset är tomt. Jesus har uppstått och lever. Men Jesus står bredvid och sträcker ut händerna mot oss. Vi ser konturerna av Jesu kropp. Konturerna bildar en öppning. ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin ” (Sv Ps 235:3).

Porten är öppen. Men den är TRÅNG!
Den trånga porten har ett underbart budskap! Vänd om och bli som barn. Lägg av syndighet och stöddighet, skräp och skryt. Det får du inte ta med dig in i Guds rike. Avund, högfärd, förakt, jämförelse – allt det förgiftar livet på jorden och det förstör doften av salighet i himlen. Vill du ta med sådant smuts genom porten, förvandlar du himlen till ”ett rent helvete”. Receptet att bli av med det får du i 1 Joh 1:7 : Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus, världens största sophämtare, tar bort synderna (Joh 1:29). Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Guds barns härliga frihet (Rom 8:21). ”Frälst genom honom, lycklig och fri …” 

Läs (eller sjung) Sv Ps 234:1. Och häpna!
O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona
/ som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona /2/

  1. KORSET MED DE TVÅ BJÄLKARNA.
Den lodräta bjälken berättar att Guds kärlek landar på jorden. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var sydare (Rom 5:8).
Den vågräta bjälken, på vilken Kristi händer spikas fast som en öppen famn mot hela mänskligheten, berättar att denna kärlek vill landa i dig.

Ställ dig nedanför korset. Gör som Jesus – lyft dina händer. Vad händer då? Du tappar allt ditt eget, allt fint och fult du kånkar på. Skryt och skräp.
   Dina ögon ser Jesu härlighet. Du ser hur han är full nåd och sanning. Du hör chockbudskapet: AV HANS FULLHET HAR VI ALLA FÅTT …. (läs Joh 1:14-16). Detta är det saliga bytet: Du ger Jesus din fulhet. Nu finns det plats för hans fullhet. Varför försöka bli perfekt, när det är mycket lättare att bli fullkomlig?

Det finns mer att upptäcka i korsets två bjälkar.
Ställ bjälkarna bredvid varandra. En är stor – en är liten. Båda bildar bokstav I. Säg det på engelska blir det ”aj” och det betyder JAG.
   Båda bjälkarna heter JAG. Den stora bjälken berättar om hur Gud uppenbarar sitt namn – JAG ÄR - vid den brinnande busken. Denne Gud blir människa - Gud letar sig fram till oss i nattens timmar, i vårt mörker, i våra nattsvarta problem. När det hände då var det som ljus i natten bröt in Guds mäktiga ord ifrån himlen och herdarna hörde Guds änglar i skyn som sjöng att äntligen dagen var kommen (Sv Ps 175:2).  Gång på gång påminner han om att han är JAG ÄR: Den gode herden ... Dörren ... Vägen, Sanningen om livet … Livets bröd …Världens ljus …

Den lilla bjälken I heter också JAG. Den har samma namn och personnummer som du. Vårt lilla, stora, stackars, märkliga, ömtåliga, underbara och underliga JAG. Den människan som vi har allra besvärligast med. Den människan som ofta gör bort sig och blir liggande och suckande som ett minustecken. Och stoppar upp all trafik!
   Vad hände med bjälkarna? Ja, den stora bjälken steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup. Han letar rätt på oss, han ser syndens smitta hos oss, den som sprids till andra genom beröring. Han ser syndens kärnkraftsavfall – det som är dödsfarligt för barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Han – Jesus – JAG ÄR – tar tag i allt detta, det kostar honom livet. Den stora bjälken ramlar till marken, dör.
   Men vi vet hur det gick. Det blev ljus över griften. Livet vann dess namn är Jesus. ”Min frälsare lever, jag vet att han lever fast världen har sagt han är död”. Jesus uppstod. Den lodräta bjälken reses upp. Står stadigt på Golgata berg.
    Men vad händer med den lilla bjälken, mitt märkliga jag? Också den bjälken ramlar, ligger där i dikeskanten, smutsig, ensam, ful, tråkig, som ett stort minustecken och suckar: Jag arma människa, vem bryr sig om mig? Jag vill inte dö!
   Någon hör det ropet. Han som en gång bar tvärbjälken till Golgata, han ser, han rör, han lyfter upp minustecknet.
   Den stora bjälken tar upp den lilla bjälken och fäster den vid sig. Korsfäst med Kristus. Fäst vid honom. Livet förvandlas till ett plustecken. Tillsammans med Jesus går vi nu in budskapet på...

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – FRIHETEN I KRISTUS!
När han som är ”JAG ÄR VÄRLDENS LJUS” går här fram avslöjar han inte bara falskhet, hyckleri, synd och skam. Han gör något åt det... Många talar om hur dåligt allting är. Jesus talar om hur bra allting kan bli. ”Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår. Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får”. Himmelriket landar!

I DAGENS TEXTER
möter vi först JESAJA (38:1-6) som berättar om HUR SJUK KUNG FÅR BONUSÅR.
Vi träffar PAULUS (Rom 8:18-23) som berättar om HUR SJUK SKAPELSE FÅR FRIHET.
och vi träffar LUKAS (13:10-17) som berättar om HUR SJUK KVINNA RÄTAR PÅ RYGGEN.

Vill du ha mitt sällskap, då du läser dessa texter finns jag på bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där. Har du boken Sångpostillan årg 2, slå då upp sid 347. Har du den inte, kontakta GAudete förlag, telefon 042/ 37 48 10 eller www.gaudete.se eller tryck här så hamnar du där. Där finns också Anne-Mette Pleijel-Johnssons bok HIMLAR ANAMMA. Den påminner oss om att vi behöver himlen för att orka leva på jorden. Tryck här.

Vill du följa denna blogg HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS, inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag, om Gud vill och datorn inte gått sönder och jag själv inte somnat in i den senila vilan, bli då vän med mig (om du vågar) på facebook.
Annars peta in bengtpleijel.blogspot.com.

Och om du lyder alla dessa kloka ord kommer du att upptäcka hur rätt Anders Frostensson har, då han i Sv. Ps 39 skriver: JESUS FRÅN NASARET GÅR HÄR FRAM ÄN SOM I GÅNGEN TID.

I korsets kraft och glädje
Bengt Pleijel 89+

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut