tisdag 20 september 2016Inför artonde söndagen efter Trefaldighet

LYSSNA I TRO 
är temat för denna söndag. Vi får hjälp att hitta Hem-ligheten, den som får oss att känna oss hemma i Bibeln. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, säger Jesus i Joh 8:31. På “englarnas” språk: “If you make my word your home, you will indeed be my disciples”. Jesu ord är en plats där man känner sig hemma. Hem-skt hemma!.
   Vi blir disciples, lärjungar, elever. Ordet elev kommer av ett franskt ord som betyder lyfta upp (jfr elevation, elevator). Ordet har en lyftkraft. Det lyfter oss upp ur ”fördärvets grop och suckarnas dal” och in i den förTROliga gemenskapen med vårt dops Gud (Psalt 25:14). O hur saligt!

Ögonen hjälper oss att LÄSA. Öronen att LYSSNA.
   Men har du öron? Du ser dem inte. Men om du frågar spegeln upptäcker du dem. Vad använder du öronen till? Du som har öron hör vad Anden säger till dig (Jfr Joh Upp 2:7, 11, 17,29. 3:6, 13, 22). Den helige Ande är tröstaren och hjälparen som leder oss till Jesus. Med Andens vind och Andens olja blir det rörelse. Det går som smort.
   Ett bra recept är att läsa Bibeln högt. Då går det in genom ena örat och in genom andra örat, och sedan slinker det ner i hjärtat. Om folk omkring dig hör att du läser högt, tror de nog att du inte är riktigt klok. Kanske har de rätt.
   Denna söndags tre texter hjälper oss in i Hem-ligheterna.


Vi läser femte Moseboken 30:16-14 (Fb)
Vi får ett SMS från Mose. SMS betyder ”Som Mose Säger”. Han har ett mycket personligt ord att säga just dig. Lägg märke till orden dig, din, du.
   Det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller dig att älska Herren , din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.

Mose har två saker här som han vill säga just till dig:

1. ORDET ÄR DIG NÄRA.
Du behöver inte flyga i luften och vandra omkring på månen för att finna livets mening. Du behöver inte åka till Indien och leta upp någon guru, eller till USA för att träffa några superkarismatiker, för att få en andlig kick. Nej, säger Mose, när du lyssnar i tro är det som Gud vill säga dig mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Gud ger orden, du tar emot dem. Vad ska du sedan göra med dem? Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (Läs Shema (hör) i 5 Mos 6:4-9). När du gör det, säger Gud till den helige Ande att ta fram den himmelska kulspetspennan och skriva hans ord i våra hjärtan (Läs Rom 2:15). Sedan sätter sig den helige Ande i vårt inre kärleksrum, i våra hjärtan. Där talar han om dessa ord med vår ande. Han berättar om det goda livet vi kan få som Guds barn (läs Rom 8:16).


2. ORDET GER VÄGLEDNING
Lägg märke till att Kärlekens Gud inte tvingar dig att leva med honom. Diktatorn kan tvinga. Men inte Kärleken. Men i stor kärlek låter han dig se alternativen, så att du själv får välja: livet och vad gott är, eller döden och vad ont är. Det budskapet får vi lyssna in i tro.
   Först LYSSNAR du, sedan tar du emot det I TRO. Det betyder att du tar in ordet, lägger det på ditt hjärta. Du smakar på ordet, begrundar det. Ordet går in i blodomloppet och påverkar händer och fötter fingrar och tår. Du upptäcker att ordet har en inneboende kraft och ljus. Ordet stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Du hittar kärleksrelationen med den himmelske Fader, du vandrar i hans liv och följer honom. Du öppnar ditt liv för många välsignelser. Kontakta Hjälparen, som gärna ställer upp för oss.


Vi läser Jakobsbrevet 2:8-13
Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv , då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott , har också sagt: Du ska inte mörda . Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Vi får tre överraskningar:
PÄRLHALSBAND, som den himmelske Konungen överraskar oss med i dopet. Precis som Sveriges kungabarnbarn får serafimerorden redan som barn, så får vi i dopet den himmelske Konungens orden i 10:e storleken som ett pärlhalsband – tio pärlor med Kärlekens lag med uppgift att leva Livet hela livet. Vi utnämns till prinsar och prinsessor av Himmelriket. Sträck på dig kungabarn!

TRAGEDIN som raskar emot oss därför att vi blivit slarviga. Vi lever livat, i stället för att leva Livet. Jakob kallar oss lagbrytare. Han säger att den som bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Pillar man bort en pärla i halsbandet rinner alla de andra pärlorna ut.

TRIUMFEN överraskar domen genom ”frihetens lag” Våra synder har en tyngdkraft som drar oss nedåt. Frihetens lag har en lyftkraft (elevator) som drar oss upp ur det vi fastnat i. Barmhärtigheten triumferar över domen, säger Jakob. Du hittar den barmhärtigheten då du umgås med vår Herre Jesu Kristi Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud (2 Kor 1:3). Med blicken på honom kan alla elever lyfta sina huvuden med glädje.

Vi läser Markus 10:17-27
När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor ." 
 Mannen sade: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung ." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike". Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."


Besvara dessa frågor när du läser texten
1. Varför söker sig denne rike, fine man, som har allt, till Jesus?
2. Vilken uppfattning har Jesus om mannen?
3. Kan ägodelar bli egodelar som binder mig?
4. Varför blev Jesu lärjungar så förskräckta?
5. Hur kan man fösa en kamel genom ett nålsöga?
6. Ett fattas dig!? En fattas dig!?
7. Tror du att det är möjligt för Gud att klara av dig?


frågar din (fråg)vise vän
Bengt Pleijel 89+

Vill du läsa Sångpostillans utläggning av texterna för denna söndag så klicka här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut