tisdag 13 september 2016Inför sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

RIK INFÖR GUD
kan du bli på söndag. Det är melodin som sjunger då. 17 efter Trefaldighet vill hjälpa oss att bli ”förmögna på riktigt”. Jag känner en präst på Västkusten som haft som valspråk uttrycket HIMLAR ANAMMA. Vi behöver himlen för att orka leva här på jorden, påstår han. Jesus uttrycker samma sak lite finare: ”Ske din vilja SÅSOM I HIMLEN så ock i Ljungskile, Göteborg, Stockholm och HEM-boda”. Rik inför Gud blir man genom kontakter med himlen och personlig relation med Gud. Pröva receptet: HIMLAR ANAMMA!

Men det är inte helt fel att ha mycket pengar. Abraham var rik. Och den rike mannen i en av denna söndags texter (Lukas 16:19-31, 3:e årg) var rik. Men de hanterade sin förmögenhet lite olika. Man kan blåsa upp sitt eget EGO genom pengar. ÄGO-delar blir EGO-delar. Man kan göra mycket gott med pengar! Vad roligt det är att ge kollekt i kyrkan. Eller skicka många kronor till de fattiga…

Frågan för oss är hur ska vi handskas med pengar och våra sedelfyllda madrasser, aktieportföljer, van Gogh-tavlor, smycken och sånt? Hur blir man befriad från de makter som gömmer sig i våra madrasser och aktieportföljer. Hur skall vi se på detta att en del har alldeles för mycket pengar, och andra alldeles för litet? Tjänar jag pengar, eller tjänar jag Gud och mina medmänniskor?

Dagens texter tar upp dessa problem.

1. Först möter vi PREDIKAREN (Predikaren 5:9-15). Han suckar och skriver:
Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? God är arbetarens sömn, han må äta litet eller mycket, men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Jag har sett något ont och plågsamt under solen: hopsparad rikedom blir sin ägares olycka. Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då en son har han inget att ge honom. Lika naken som han kom till världen går han åter bort: så som han kom, så skall han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda har förvärvat. Ja, detta är något ont och plågsamt: sådan han kom får han gå härifrån. Vad har han för glädje av sin strävan efter vind? 

Det står i 1:1 att det är Davids son som kallas Predikaren. Man förmodar att det är Kung Salomo som gömmer sig bakom denna titel. Han var mycket rik. Han deklarerade en inkomst på 666 talenter guld (1 Kung 10:14). En talent vägde 30 kg. Guldpriset idag är 350 kr pr gram. 666 talenter guld blir nästan 7 miljarder kr. På den inkomsten bör man klara sig rätt bra. Det kunde nog bli en slant över till Radiohjälpen.

Men ändå så suckar han. Predikanter gör ju gärna så. Det ligger ett otäckt ”sug” i pengar. Man blir inte mätt på pengar. Man får aldrig nog. Pengar ger sömnproblem. Han strävar efter vind, säger Predikaren. En ”kriskrasch” i finansvärlden blåser bort alla sedlar. När han dör får han ingenting med sig av sina rikedomar. Tomhet, idel tomhet, suckar Predikaren (1:2). Det verkar som han känner att tomhet är mycket tungt.

Plocka bort bokstaven L i guld. GULD blir GUD! Jag tjänar pengar – Jag tjänar den gud, som heter mammon. Bokstaven L uttalas el. El är ett av namnen på Bibelns Gud. Men tar man bort EL blir man grundlurad. Man kopplas bort från den ström av godhet, himmelska rikedomar, ljus och glädje, som vi anammar (= tar emot) från vår käre himmelske Fader, alla goda gåvors givare. Men den EL-kontakten gör oss himmelrika. Himlar anamma!

Kommer ni ihåg Lapplisas ”guldgrävarsång”? Hon hade tröttnat på gräva guld på jorden. Bättre än att vara jorderik är att vara himmelrik.

   Att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull, ty banken där går ej omkull,
  ty jag blev frälst, och härligt frälst och jordens skatter få vem som helst.
  Jag byter ej bort den skatt jag fått för millioner, jag mår så gott.


2. Nu får vi träffa PAULUS. Han talar allvar både med Timoteos och oss. Läs 1 Tim 6:7-11 (Evangelieboken citerar bara vers 11 a. Men vi bjuder på hela versen?

Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 

Smaka på orden här: 
   Tomhänta kom vi till världen, ty här får vi lyfta våra händer mot Guds berg och hus och bara ta emot och vara beroende av alla goda gåvors Givare.
   Tomhänta skall vi gå ur den, ty vid den trånga pärleporten får vi släppa taget om medaljer, aktier, plånböcker och gå in som Guds befriade och lekfulla barn …
   Allt det vi kallar kärlek är inte bra. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Håll dig borta från sådant.
   Men den kärlek som vibrerar ut från korset gör oss rotfasta och trofasta. Vi upptäcker det ”underbara annorlundalivet” där vi får sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, (vers 11b). Där finns så mycket spännande att hitta, ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).

   Vill du veta hur Paulus kunde säga så? Idag hör vi hans ”nöjd-deklarationen”: Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. Vi får veta hemligheten i Fil 4:13: Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vi som vill tillhöra Gud, vår käre himmelske Fader, säger NEJ till det onda. Vi hittar då ett spännande ”annorlunda-liv”. Vi upptäcker vad som finns I HONOM som ger mig kraft. Vi går med i motrörelsen mot det ytliga sättet att leva och går på upptäcktsfärd i de orden: rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. ”Annorlundalivet” har stora rikedomar, som väntar på oss.
Saliga äro de nyfikna!

3. Nu få vi se hur EN KLOK MÄSTARE träffar EN RIK DÅRE.
Läs Lukas 12:13-21. Dessa två kommer i samtal med varandra. Vi tjuvlyssnar:
   
Någon i folkmassan sade till Jesus: "Mästare! Säg till min bror att han ska dela arvet med mig." Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar."
 Och han berättade en liknelse för dem: "En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han: Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad.
Men Gud sade till honom: Din dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? 
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."


Man kan undra om inte den här mannen var svensk. Man säger numera att svenskarna är det mest individualistiska människorna på jorden. Satsa på dig själv! Bestäm själv vilka normer du skall följa.
   Räkna efter i texten hur många gånger orden jag, min, mitt förekommer. Resultatet har blivit att vi numera i Sverige är 9,9 miljoner ensamma människor tillsammans. Och många mår inte så bra. Vem har lurat oss?
   Är det den gamle ormen, han som en gång väste fram Har Gud verkligen sagt? Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: Ni får inte äta av alla träd i lustgården? Men när de gör det skall deras ögon öppnas, så att de blir SOM GUD… Satsa på dig själv. Var din egen gud.

   Jesus berättar för oss om den rike bonden. Eller skall vi kalla honom godsägare. Eller företagsledare som det gått bra för. Goda skördar. Skickliga aktieklipp. Han måste bygga nytt för att få rum med sina rikedomar. Det hade varit stress och jäkt och sömnlösa nätter. Familjelivet har nog knakat en del. Barnen har inte sett av sin pappa så mycket. Den vackra hustrun känner sig ensam. Doktorn hör på hjärtat och rekommenderar honom att ta det lugnt ett tag. Han fyller kontokortet och beslutar att åka till Mallåkra och Kanarieholmarna. Gud har försökt komma till tals med honom gång på gång. Men han har inte velat lyssna. Men en natt hör han tydligt att Gud talar. Du dåre! har Gud sagt. Plötsligt tar allt slut.

Och mannen som låg i arvstvist med sin bror hörde det: Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Det berättas om den rike Salomo att han gjorde vad ont var i Herrens ögon (1 Kung 11:6). Han använde tydligen rikedomarna för egen njutning och egen vinning. ÄGO-delar blir EGO-delar. Och vi lyssnar på nytt till vad Paulus skriver i dagens epistel: De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång.

Och vi hör det. Men när vi går från gudstjänsten stavar vi på motrörelsens ord, de sista orden i texten:

RIK INFÖR GUD. RIK INFÖR GUD. RIK INFÖR GUD

Och med ett HIMLAR ANAMMA hälsar jag er alla, kära himmelskt godisssugna

Bengt Pleijel 89+

som ger audiens i boken SÅNGPOSTILLAN årg 2, sid 382 och på adress bibelskolan.com tryck här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut