tisdag 27 september 2016Inför den helige Mikaels dag

På söndag är det 
GUDS ÄNGLARS DAG!

VI KÄNNER DEM SOM BÖNESVAR
sjunger vi i Sv Ps 483:1 och Daniel berättar om dem för oss i Daniel 10:15-19. Han får en syn. Han träffar en man som ser ut som en människa och mannen talar med honom.

Medan mannen som såg ut som en människa talade så till mig stod jag stum, med nerböjt ansikte. Något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar. Jag öppnade munnen och sade till honom som stod där mitt emot mig: ”Herre, synen var så plågsam att jag inte har någon styrka kvar. Hur skulle jag, din ödmjuke tjänare, kunna tala med en sådan som du? Mina krafter är slut och jag kan inte längre andas.” Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka.”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.”
När vi läser dagens text, förstår vi att Daniel råkat ut för något mycket svårt. Han är alldeles slut och har t.o.m. svårt att andas. Han har ju tidigare fått många erfarenheter av hur Gud svarar på bön och griper in. Men nu undrar han: ”Varför svarar inte Gud på min bön?” Han sitter där och han ber och han gråter. Men efter tre veckor händer något. Daniel ser en himmelsk gestalt, som ser ut som en människa, klädd i linnedräkt med ett bälte av guld. Det strålar omkring honom. Daniel hör en stark röst. Men vem är denne gestalt? Är det en ängel? Kanske ängeln Gabriel? Är det den Jesus som vandrar genom hela Gamla Testamentet (läs Luk 24:27, Joh 5:46, Kol 2:17). Är det den gudason som var med i den brinnande ugnen (Daniel 3:25)? ”Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ, det vet” (Sv Ps 254:4).
   Den himmelske budbäraren, rör vid honom och ger honom ny kraft. ”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark.” De orden tröstar Daniel och gör honom frimodig. Daniel säger: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.”
   Ibland kommer också vi i situationer, då vi frågar och undrar. Varför, Herre? Daniel och Bibelns människor vill hjälpa dig att inte ge upp. Med den tröst de fick, kan de hjälpa dig att få kraft, frimodighet och klarsyn. Lyssna inåt: ”Var inte rädd, du högt älskade, allt skall gå väl. Var stark, var stark”.
   Vill du bli närmare bekant med Daniel kan du gå till bibelskolan.com Tryck här kommer du till boken ”I Guds händer vad som än händer”. Det är en vandring genom Daniels bok. Dagens text från kapitel 10 hittar du på ”vägsträcka 41”, tryck här.

På söndag är det GUDS ÄNGLARS DAG
och tillsammans med Mikael och hans änglar får vi då sjunga: ”Du mörkrets välde sönderslog, oss in i Sonens rike tog”, se Sv Ps 332:3. Vi läser Uppenbarelseboken 10:15-29:


Det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som och som förför hela världen, hamn störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort."

Denna text avslöjar två händelser som Gud gör:
DU MÖRKRETS VÄLDE SÖNDERSLOG.
   Dagens skakande text talar om för oss det vi redan anat. Det finns en makt som heter MÖRKRET. I texten kallas han draken, ormen från urtiden, djävul, Satan. Man har upplyst oss om att han inte finns. Dagens Nyheter avskaffade honom år 1909. Det finns ingen synd. Det finns ingen djävul. Men ondska och djävulskap grinar emot oss genom medias hjälp varje dag. Den Onde lever kvar i svordomar och på lunchraster och …
   Nu berättar texten om en märklig händelse i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. ”Heaven's angels” kämpar mot ”Hell's angels”. Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare. Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville avsätta Gud och göra sig lik Gud själv (läs Jesaja 14:12-15). Det Satan gjorde i himlen var att han anklagade inför vår Gud våra bröder både dag och natt. De har syndat, sa han. De tillhör mig. Gud blir så trött på honom. Han täpper till munnen på honom och låter slänga ut honom från himlen. Draken och hans änglar störtas ner på jorden. (Läs Upp 12:7-12). Nu gömmer han sig lite varstans på jorden. Hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.
   Det verkar bli farligt att leva på jorden. Men lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen. Nu kan det hända något med oss. Vad då?

DU OSS IN I SONENS RIKE TOG.
Det finns en plats där det onda inte rår på oss. Det är i det kraftfält som heter I KRISTUS. Gud tar in oss i Sonens rike. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Vi är döpta in i Kristus (läs Rom 6:3 och Gal 3:26-27).
   Det är fantastiskt att få leva i dopets kraftfält I KRISTUS. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom. 8:1 Fb.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet i Kristus finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde du så? Bakom dessa fördömande tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Men nu är det slut med det! Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen. ”Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu” (Sv Psalm 359:3) När jag ser på Jesus förlorar anklagelserna sin makt. Ljuset driver bort mörkret. Där vid korset möter vi honom, som försonat oss med Gud och drar oss genom dopet in i ljusets rike. Vi lever nu tillsammans med SEGRAREN.

SE vad Gud GER:
Ljusets rustning - Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter. Läs Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff).
Lammets blod - När blodet renar från synd tappar Satan greppet. Läs 1 Joh 1:9
Vittnesbördets ord - Det gömmer sig en ängel i evANGELium. Han vill gärna träffa dig. HIMLAR ANAMMA!

På söndag är det GUDS ÄNGLARS DAG
och de hjälper oss att se att ”det brinner ljus i mörkret”.
Så sjunger änglar i Sv Ps 483:2 och om det läser vi i Matteus 18-7-10:

Jesus säger: Ve dig värld med dina förförelser. Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det i ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. 

Det finns MÖRKER.
Jesus talar om det. Ja, inte bara talar. Vi känner hur han gråter fram orden. Hans kärlek är inte snäll, menlös. Han är upprörd, reagerar. Det blixtrar vrede om honom. Hans vrede är kärlekens våldsamma reaktion mot det onda och stygga, som vi gör mot de små, de svaga, de lättledda, barnen. Det ligger smärta i hans rop. Han måste tala om för oss att det drar åt helvete med oss om vi fortsätter med hot och hat, förakt och förförelse …
   Vi som är så duktiga på att se, registrera och bekänna andras synder får nu rådet till självrannsakan.
   Vad gör du med din hand, din fot, ditt öga, ditt öra? För de förleda dig? Lura dig till högmod, förakt, lögn? Kyrie eleison!

Det finns LJUS.
Änglar hjälper oss att se att ”det brinner ljus i mörkret” (Sv Ps 483:2 och läs Jes 6:6-7). Änglar är oerhört intresserade av om vi tar emot den hjälpen. På söndag förmiddag kikar de ned genom molnen för att se om vi verkligen bekänner våra synder. Om vi gör det brister jublet löst i himmelen, änglarna ropar högt och dansar runt: Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10). Och änglarna ger glädjesmitta åt vår gudstjänst. Om du någon gång tycker att det är lite tråkigt att gå i kyrkan så pröva receptet – bekänn dina egna synder!
   Allra sist på denna änglarnas dag uppmanar Jesus oss att se till att vi ser vad änglarna ser. Han säger:
  Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Barnen, de små, de enkla, fattiga, de bortglömda människorna i alla åldrar, har en ängel hos sig. Men det står inte att de ser på barnen. De ser Faderns ansikte. De ser att han är seendets Gud. Han ser var och en av oss. Och när änglarna ser in i Faderns ögon, ser de vad han ser. När Fadern ser nöden hos barnen, förstår änglarna vad de skall göra. De är tjänare som uträttar hans vilja (Psalt 103:20-22)
   Vi behöver be om öppnade ögon. Mina ögon ser alltid upp till Herren, säger David (Psalt 25:15). Se Guds lamm som tar bort världens synd, uppmanar oss Johannes Döparen (Joh 1:29). Fäst dina ögon på Jesus, sjunger vi i en sång. Vi får ögonkontakt med Fadern. Vi präglas av värmen och omsorgen i hans ögon.
   Och vilken omsorg! Gud är din Fader. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Och när du ser detta och tar emot denna kärlek börja det bli varmt inom dig. Där börjar himmelens eld att brinna, kärlekens eld. Tillsammans med änglarna blir du eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser, till barnen, de små, de enkla, fattiga, de bortglömda människorna i alla åldrar.

I änglarnas glädje hälsar er
Bengt Pleijel 89+ som gärna presenterar dig för några änglar, om du möter mig i SÅNGPOSTILLAN ÅRG 2 sid 474, eller på bibelskolan.com tryck här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut