onsdag 7 september 2016

Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet.

Detta är söndagen som handlar om DÖDEN OCH LIVET. Och det varma budskapet till oss är ..
Ja, må du leva …

I GT-texten från 1 Kungaboken 17:17-24 möter vi profeten Elia. Vi blev bekanta med honom förra söndagen. Elia ber idag: Herre min Gud, låt pojken få liv igen. Efter en stund kan han säga till pojkens mor: Se, din son lever.
I episteltexten från Uppenbarelseboken 2:8-11 får den trötta och döende församlingen Smyrna höra: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
I dagens evangelium från Lukas 7:11-17 rör Jesus vid båren till änkans son i Nain. Jesus talar till den döde och säger: Unge man, jag säger dig: ”Stig upp!” Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor.
Tre rika texter! Jag rekommenderar långsam vandring, begrundan och förundran inför alla dessa händelser. Vill du ha sällskap med mig på vandringen, slå upp sid 375 i min bok SÅNGPOSTILLAN, årgång 2, eller på bibelskolan.com tryck här

Temat idag är DÖDEN OCH LIVET. Man har kallat denna söndag också för höstens påskdag. Alla texter handlar om att den ofrånkomliga döden inte får sista ordet. Paulus ger oss i dagens sång ett märkligt påstående. För honom är döden inte något skrämmande och mörkt. Döden är en vinning, säger han. Döden blir inte en makt eller en herre, en Hans Majestät Döden. Döden blir Guds tjänare med uppdrag att föra oss närmare Jesus. Paulus har hittat detta att leva himlen på jorden. Kontakterna uppåt är öppna. Strömmen är påkopplad. Han har vunnit högsta vinsten: För mig är livet Kristus och döden en vinst. Stoppa ned det ordet i ditt hjärta – ditt inre kärleksrum – bär det med dig under dagen, smaka på det, vattna det med bön, låt dig förundras och sjung, gnola ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Ps 258:2).

Det finns en annan sång som vi brukar sjunga, då någon slår personligt åldersrekord. Den finns i olika variationer. Här kommer ”den gudfruktiga”. 

   Ja, må du leva /3/ så länge du får. 
  Javisst ska du leva /3/ så länge du får.

Av vad ska du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.

Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor.

Ja, må du leva!
Jesus sjunger den för dig: Jag har kommit för att du skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Han berättar vad som är meningen med ditt liv. Du skall LEVA! Inte alltid leva livat. Men leva LIVET! Vill du veta mer om det, ta då kontakt med Jesus (se Psalt 25:14-15). Han leder dig bort för minuslivet och in i pluslivet. Bort från de jämmerlikas nejsuckar till de saligas ja-jubel. HalleluJA!

...så länge du får...
Kanske inte ”i hundrade år”. Det kan hända Fadern längtar efter sitt barn. Kanske inte många lyckliga år. Lyckan åker berg och dalbana med oss. ”Nyckfull är lyckan till väsen och tycke ..” (Läs Sv Ps 269). Ja, ni vet…
Det finns visserligen hundraåringar som är vitala och lever lyckliga. TV kan berätta om hur de på hundraårsdagen kan gå ut genom fönstret och leva livat… Men det finns också åldringar som måste ”köras på en skottkärra fram”, (det var så den kallades innan man uppfann rullstol och rullator). Gud har bättre framtidsplaner för dig! Det TV berättar är intressant. Men det Gud säger är SANT!

Av nåd skall du leva...
Aposteln Johannes vet mycket om det. Uppsök honom och låt honom berätta för dig vad han ser. Han träffas på adress Joh 1:14 ff. Du ser hur lycklig han ser ut, ja, det strålar om honom, då han säger vad han ser. Och inte bara han utan också hans apostlakolleger. Johannes talar om VI och ALLA: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Det rika liv som finns hos Jesus kan bli ditt. Problemet är om du vill ta emot det eller inte. Och om det finns plats för hans fullhet i ditt hjärta, om det redan är fullt av din fulhet. Men om detta är problem för dig, är det inte problem för Jesus. Jesus – världens största sophämtare – kan ta bort synd och skryt och skräp och annat dumsmutsigt, som du går och bär på. Se Guds lamm, som tar bort världens synd (Joh 1:29).
Men det som består då allting förgår är Fader vår … Så länge du är ett får hos honom, får du leva himmel på jorden. Personlig relation med honom. Han känner dig. Även om du ibland är lite fåraktig bryr han sig om dig. ”I Guds händer vad som än händer!”
Och det som är riktigt spännande: Redan nu får du kontakt med dem du ska leva ihop med ”där ovan”. Vilka då?

...då skall du leva där änglarna bor.
Änglarna är oerhört engagerade i oss människor. På söndag morgon är änglarna i tjänst, just när du är på väg att vakna. ”Änglar då vinka mig, närmare Gud till dig” (Sv Ps 271). Och du förstår, du skyndar i väg till kyrkan.
Änglarna är mycket intresserade av vad som sker i början av högmässan. Du och andra går då igenom syndabekännelsens trånga port. Då får ni lämna skryt och skräp, stöddighet och syndighet. När de ser att du gör så, gör änglarna ett glädjesprång. Det blir glädje över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10).
Nu kan Guds befriade barn fira gudstjänst med änglarna. De sjunger: Herre förbarma dig över oss. Det är inte en ny syndabekännelse. Nu ropar de efter barmhärtighet – har du Gud ”hjärta för oss arma”? Vad vill du med oss och våra liv? Och ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga Ord ifrån himlen, och herdarna hörde Guds änglar som sjöng”: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (jfr Sv Ps 175:2).
Gud bryr sig om oss. Han har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Änglarna drar in oss i DEN STORA BERÄTTELSEN om hur Gud griper in. Vi hör profeter, apostlar, evangelister som berättar om vad de sett och hört. Och där framme i kyrkan står en vitklädd gestalt (det måste vara en ängel) som försöker förklara det som ingen begriper. Men de blir gripna av det, när de ber (= BE-GRIPA). Orden landar i våra hjärtan och vi stämmer in i lovsången till vårt dops Gud – Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi stannar till i bön och tillbedjan. Vi ska snart få gå in mässans allra heligaste. Vi dröjer i förbön. ”Vi bär så många med oss, o Gud, vi ber för dem” (Sv Ps 399). Och nu öppnas himlen över oss. Vår halva altarring blir hel. Vi får vara tillsammans med Herrens trogna i alla tider, med hela den himmelska härskaran: Vi hör ett brus av lovsång. Vi stämmer in i deras lovsång, tillbedjan, glädje… Tänk att himmelens Gud verkligen bryr sig om oss! Om mig! Golgatadramats kärlekshandling räcks mig i bröd och vin: Kristi kropp FÖR DIG. Kristi blod FÖR DIG. Jag hör pulsslagen från Guds fadershjärta.

När vi sedan går ut och går hem bärs vi av en visshet:
Om det än blir ett kors, om det blir natt och mörker, om min sista afton är inne, hör jag en röst: JAG ÄR MED DIG. ”När jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig”. Jag ser: Änglar där vinka mig närmare Gud till dig.
JA, MÅ DU LEVA

En som sjunger så – lite hest och skrovligt och inte alltid rent – är jag, Bengt, men om du sjunger med blir det genast vackrare. LÅTOM OSS SJUNGA!
Och efter denna sångövning träffas jag på bibelskolan.com där vi tillsammans får begrunda Sångpostillan årg 2 ( i boken sid 375), Himmelskt söndagsgodis och mycket mer …

Bengt Pleijel 89+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut