tisdag 31 oktober 2017INFÖR ALLHELGONAHELGEN

Vilken rik helg vi får! Vi möter ALLA HELGON på lördag och 
tänker på ALLA SJÄLAR på söndag.

ALLA HELGONS DAG 
1. I dagens Psaltarpsalm 126 träffar vi många helgon. Läs och BE-grunda den i din Bibel.
   Där berättar helgonen om vad som hänt med dem. Herren grep in, gjorde slut på fångenskap och låsningar. De fick nystart. ”O liv, som blev tänt i kristtrognas bröst” (Sv Ps 258:1). Herren gjorde något med helgonen. Han gjorde dem hel-goa!
   Ja, Herren gjorde stora ting med dem. Det kunde inte tro att det var sant. De skrattade och sjöng och dansade. De trodde att de drömde. Människor omkring dem undrade. Vad har hänt med dem? Och det som hände en gång fortsatte. Sorgen förvandlades i jubel. Tårar och gråt leder inte till förtvivlan utan till förvandling. Fälten vitnar till skörd.
   ”O vilka under helgonen äro … äro så höga, se det så föga …” (Sv Ps 572:3 ). De ser inte på sig själva. De ser på Herren. Då kan stora ting ske. Herren öppnar deras ögon för andras nöd. De sår med tårar! De ber med tårar! De bär fram deras och egen smärta, nöd, sorg inför den Gud som förmår göra mer än vi kan bedja eller tänka (Ef 3:20). Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar. Helgonen blir aldrig ”sucksittare”. Det finns ett go i helgonen.

2. I GT- texten träffar vi Mose. Läs och BE-grunda 5 MOS 34:1-5.
   Mose står nu vid slutet av sin långa livsgärning. Från Egypten har han fått leda folket, befriat det från slaveri. Från berget Sinai får han förmedla kärlekens bud från Kärlekens Gud. Från berget Nebo får han se ut mot det utlovade landet. Med den blicken slutar hans livsgärning. Nu får hans närmaste medarbetare Josua ta över. Josua har samma namn som Jesus – ”Jeshua” - ”Herren frälsar”.
   Det som Mose fick vara med om har många varit med om. Man har anat och förstått att det finns ett ”annat land där rättfärdighet bor”, en annan framtid …
   Vi kommer ihåg Martin Luther King som den 28 augusti 1963 vittnade: ”I have a dream. I have seen the promised land”. Hans vision var ett land präglat av Guds rättfärdighet.
   Varje gång vi ber Fader vår (och tänker på vad vi ber!), ser vi hur Guds namn blir känt, Guds rike kommer, hans vilja sker. Det blir såsom i himlen på jorden. Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
Det finns ett land av frid som änglar känner. 
Där leker vi som glada barn en gång 
på paradisisk mark 
med alla helgon 
och prisar Herren med vår nya sång 
(Sv Ps 638:3).

3. Episteln från Hebr 12:22-24 ställer oss på tröskeln in till detta rike. Läs och BE-grunda den texten i din bibel.
   Vi har hamnat i den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Vad ser vi där? Mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Vi hör jubel, lovsång, förlösande skratt, den himmelska dansen … Vi hör hur de ropar med många decibel i rösten: Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet (Joh Upp 7:10). Vi ser hur alla är klädda i vita kläder med himmelsk design. När vi frågar vilka de är och varifrån de har kommit, får vi till svar: Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod (Joh Upp 7:14). Gläd dig du Kristi brud, sträck på dig, harkla dig och sjung med!

4. I evangeliet från Lukas 6:20-26 får vi se vad Jesus ser och höra vad han säger.
   Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta.Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

   Underbara ord! Kärva ord! Saliga ni! Ve er!
Vad ser Jesus hos oss? Vad vill han säga? När vi möter Jesu blick får vi höra SALIGA NI. När vi vänder ryggen åt honom får vi höra: VE ER.
   Livet kan bli saligt att leva! Livet kan bli farligt att leva. Jesus har så stor kärlek till oss att han vill både trösta, lära, förmana och varna. Vänd om! Han står där alldeles bakom dig. Han vill dig något. Han vill dig!
   I dagens Sångpostilla finns en lång LÅNGPREDIKAN om detta. (Sångpostillan årg 3, sid 525- 533. Bibelskolan.com tryck här


ALLA SJÄLARS DAG - söndagen efter alla Helgons dag 
1. Dagens GT-text kommer från Josua 1:10-11.
   Josua befallde då folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: ”Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i besittning.”
   Kan du höra budskapet till oss? Var beredd! Något nytt är på gång …
   Men var finns ”folkets förmän” idag? De som väcker soffliggarna, uppmuntrar de ängsliga, utrustar för kamp? "Go marching out, christan soldiers!" Ni skall gå! Herren skall ge! På tredje dagen skall det ske! Följ Josua – Jeshua – Jesus. Var stark och frimodig! (läs 5 Mos. 31:7 och Josua 1:6,7,9,18).

2. Dagens epistel kommer från Hebr 11:13-16.
   I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.
   ”Alla dessa” - det syftar på trons människor, som Hebreerbrevets författare räknat upp. De är våra föredömen. De har inte fastnat i ”det var mycket bättre förr”. De hade sett, anat, förstått att hemlandet låg framför dem. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus (Fil 3:20). De föraktar inte denna värld som Gud skapat och placerat dem i. Men de längtar till ett bättre land, och genom de fagra riken på jorden går de till paradis med sång. De skäms inte för att de tänker så. Och Gud skäms inte för dem, utan de får kalla honom sin Gud … De har hittat den personliga relationen med Far (Psalt 25:14).

3. Dagens evangelium kommer från Lukas 20:37-38.
   Jesus säger: Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.
   Vi träffar Mose vid den brinnande busken. Mose träffar Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Dessa tre patriarker hade ju varit döda sedan länge. Precis som våra förfäder. Döda för oss, ja. Men inte för Gud, ty för honom är alla levande. Ett märkligt påstående! Vill du få kontakt med dem ska du inte gå till spåkvinnor och vara med om ockulta seanser. Bibeln förbjuder oss att göra så (Läs 5 Mos 18:9-15). Men vid denna tid tänker vi på våra kära som gått före oss, vi tänder ljus, sätter blommor på graven. Men sedan må du från graven gå in i kyrkan och vara med om en mässa. Där ställs vi på tröskeln in till Guds värld, vi får sjunga och tillbe tillsammans med ”Herrens trogna i alla tider och med den himmelska härskaran”. Vi får kontakt med mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen.
   Dagens korta text är laddad med himmel, kraft och glädje. I Sångpostillan årg 3 sid 534 kan du få läsa och begrunda en lång LÅNGPREDIKAN. Boken är slutsåld men predikan finns på bibelskolan.com, tryck här.
   Jag höll denna predikan på en stor ungdomsgudstjänst i Johannebergs kyrka i Göteborg för en del år sedan. Det var då ”hallowfor-rörelsen” startade.
   Det är inte så ofta man får respons på en predikan. Men en yngling sa till mig efteråt ”en grymt bra predikan!”. Vad tycker du?

God helg önskar
Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut