tisdag 10 oktober 2017Inför artonde söndagen efter Trefaldighet

Att lyssna i tro
är söndagens tema. Det är mycket som händer då vi gör så. Vad händer? Läs och lyssna …

1. Hör Vishetens rop! Ordspråksboken 8:32-36
Visheten ropar: Hör nu på mig, mina barn. Lyckliga de som följer min väg. Lyssna till mina förmaningar och bli visa, förkasta dem inte. Lycklig den människa som hör på mig, som vakar vid min dörr dag efter dag och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig finner livet och vinner Herrens välbehag. Men den som försmår mig skadar sig själv, de som hatar mig älskar döden.

   Visheten ropar, står det i Ordspråksboken 8:1. Hela kapitlet är ett rop från höjden till oss på jorden. Vi får idag lyssna till fem verser i kapitel 8. Visheten ropar för att vi som ofta slår dövörat till ska vakna upp. Visheten ropar därför att den har något viktigt, något spännande att berätta, ja, den kan inte låta bli att ropa ut vad den har sett och hört.
   Det ropas mycket i Bibeln. Ordet rop förekommer på ett hundratal ställen. Människor ropar. Änglar ropar. Seraferna som Jesaja såg och hörde, de sjöng inte. De ropade till varandra! Den ene ropade till den andre: Helig, helig, helig, är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.
   Reaktion: Templet skakar. Jesaja skakar. Den förkrossade Jesaja får en oväntad utnämning. Läs Jesaja 6.
   Visheten ropar: Hör nu på mig mina barn. Visheten har något viktigt att säga till barnen och om barnen. Om du tror att det nu ska komma en söndagsskoleberättelse för lillklassen, har du fel. Den gamle, nittioårige Johannes, skriver i sitt brev: Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss; att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. (1 Joh 3:1).
   I verserna före vår text berättar Visheten att den var med då Fadern uppfann världen. Då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. I kyrkans historia har man läst detta som en Kristushymn. Ty Jesus var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, skriver Johannes (Joh 1:2). Jesus är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, skriver Paulus (Kol 1:15). I nicenska trosbekännelsen säger vi att vi tror på honom genom vilken allting är skapat. Och Paulus skriver: Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren, (1 Kor 1:30-31). Jesus är Visheten. När vi lär känna honom spricker vi av stolthet.
   Fråga: Kan du tänka dig Jesus som ett lekande barn inför Gud? Kan du förstå varför Jesus så ofta säger till oss att vi måste vända om och bli som barn, Vill han att vi ska lämna stöddighet och bli som barn och hitta Guds barns lek inför Gud. Hitta Guds barns härliga frihet (Rom 8:14-17,21). Vi måste nog börja ta glädjen på allvar! Kanske vi blir lite visare. Ja, det är inte klokt vad kloka vi kan bli!

2. Lyssna och lyd! Apostlagärningarna 5:27-29
När kommendanten och tjänarna kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod.” Petrus och apostlarna svarade: ”Man måste lyda Gud mer än människor”.

   Paulus berättar i Rom 1:5 att han har fått uppdraget att föra människor till trons lydnad. Vad menas med trons lydnad? Vi lever i en tid då vi inte hukar oss för auktoriteter. Lydnad förekom på 1800-talet men inte nu. Ingenting är rätt och ingenting är fel. Bort med alla normer. Tron förvandlas från en levande relation till en osannolik åsikt. Men människor mår inte så bra. Kan inte ge svar på TV-frågan ”Vad är meningen med livet”.
   I biblisk mening är tron en personlig relation med en trofast Gud. Vi umgås förTROligt med den Fader som uppfunnit världen och dig och mig (Psalt 25:14). Han har skapat oss, och han har gett oss regler för livet. Alla mår bra och blir glada om vi lyssnar och lyder Hans ord.
   Motsatsen till tro är inte tvivel utan otro, trolöshet, att koppla bort den himmelska el-kraften. Trons lydnad tar tag i denna relation. På den vägen växer man och mognar. Någon leder mig… Denne ”någon” (du vet väl vem?) har mycket på sitt hjärta som han vill säga till sina barn. Han älskar oss så mycket att han kan både trösta, lära, förmana och varna oss.
   I Johannes Uppenbarelse 1:3 sägs att det är saligt att lyssna och lyda hans ord. Det är SALIGT! Ja, Himmelriket landar! Men det kan bli FARLIGT! Det finns mörka krafter, ideologier, maktmänniskor som Makten fått makt över och som vill hindra, ja FÖRBJUDA oss att lyssna och lyda. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, hörde vi i dagens text. Martyrerna då och martyrerna idag har fått pröva på det. Ja, t.o.m i gamla Sverige kommer det många sådana förbud. Tänk efter!
   Dagens text berättar om hur apostlarna fick utstå motstånd, förföljelse, fängelse, piskrapp. Läs Apostlagärningarna kapitel 4-5. Hur reagerar apostlarna?
   När förbudet kommer svarar de: Man måste lyda Gud mer än människor.
   När de piskats gick de ut från Stora Rådet, glada över att de ansetts värdiga att lida smälek för Namnet skull (Apg 5:4-41).
   När förföljelsen kom, samlades de kristna till bönemöte. De ropade endräktigt till Gud och bad …
   När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.(Läs Apg 4:23-31).
   Vad händer med dem som lyssnar och lyder? Svaret finns i verserna efter vår text: Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt till sin högra sida som furste och frälsare för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett till dem som lyder honom (Apg 5:39-32).
   Alltså: lyssna och lyd! Tant Lina hjälper oss till detta lyssnande:
O, så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra, 
upplåt du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud 
(Sv Ps 81:3)

3. Bli upptäcktslyssnare. Matteus 13:44-46
   Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.
   Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.


   Du träffar här en jordbruksarbetare som går och hackar i marken. Han drabbas av det oväntade.
   Du träffar dollarturisten, goddagspilten som går på Supermarket och letar efter pärlor, smycken och skraplotter. Han drabbas av det väntade.
   Du träffar honom som berättar texten. Om honom har du lärt dig att säga: Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig.
   Din uppgift blir nu att lyssna. Du är ordbrukaren som lägger örat till orden. Lyssna inåt. Vad hör du? Du är goddagspilten som har allt, men vill bara ha mer. Lyssna inåt. Vad hör du?
    Vad vill den gode Herden hjälpa dig med genom denna text? Vad upptäcker du?
   När du lyssnat en stund kan du jämföra med vad Sångpostillans guide hittat. Se Sångpostillan årg 3, sid 417, finns på bibelskolan.com tryck här.

Med önskan om god och nyfiken upptäckarglädje
Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut