tisdag 24 oktober 2017Inför tjugonde söndagen efter Trefaldighet

ATT LEVA TILLSAMMANS
   får vi lära oss och uppmuntras till denna söndag. Svårt? Ja, men att leva ensam är också svårt. Ännu svårare att leva tvåsam och tresam och fyrsam, ja där blir man tröttsam både för sig själv och andra. Vi kolliderar och knuffar och bråkar och sårar varandra. Livsmod rinner bort och tårar…
   Vilodagen får vi för att stanna till, tänka till och ta kontakt med den Gud som uppfunnit människan och vet bäst hur hon ska leva tillsammans med sig själv och med andra. Vi startar med söndagens Psaltarpsalm, som lyfter upp oss ur våra ”snurra-runt-omkring-oss-själva”. Den berättar om och låter oss andas in friskhet och hälsa och liv. Himmelen landar ….

1. Tillsammans med Far. Om det talar Psaltaren 68:5-7.
   Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.
  Först får vi se hur det är hos Far i himlen. Vi andas in friskhet och hälsa. Vi stämmer in i den himmelska lovsången tillsammans med änglar och helgon och Herrens trogna i alla tider. Vi sjunger, lovar, hyllar, jublar.
   Och SÅSOM I HIMLEN SÅ OCK PÅ JORDEN! Någon rider på molnen, säger Bibel 2000. Han kommer från Guds värld. Han drar fram genom öknarna, säger FB. Han kommer till vår värld. Han skyndar till vår frälsning. Och från människor omkring oss hör vi ropet: ”Skynda till Jesus, Frälsaren kär…” Han letar rätt på faderlösa, änkor, ensamma, fångna, olyckliga .. Han brinner av kärlek. Han tröstar, lär, förmanar, Men han tvingar ingen. Men när någon vänder ryggen åt honom och inte tar emot handen som sträcks ut, är det inte slut på hans kärlek. Hans kärlek gråter fram en sista varning: upprorsmännen får bo i öknen.

2. Tillsammans han och hon. Om det talar Tobits bok 10:7-13
   Tobits bok är den första av de apokryfiska böckerna som vi kan läsa i Bibel 2000. Luther säger att dessa böcker inte är heliga skrifter men nyttiga att läsa.
   Tobit var en from jude, trofast och rotfast i sin gudsfruktan. Han hamnar i staden Nineve (nuvarande Mosul) och i fjorton kapitel får vi följa honom i hans många prövningar.
   I vår text hamnar vi mitt i ett bröllop. Tobits son Tobias gifter sig med Raguels dotter Sara. Bröllopsfesten varar i fjorton dagar (hur orkade de?). Vår text berättar om svårigheterna när Tobias vill hem med sin Sara och hur svårt det känns för svärföräldrarna att lämna sin dotter. Denna erfarenhet delas av många svärföräldrar i alla tider. ”Hur ska min dotter ha det med den karln? Hur ska min son klara sig utan mig, sin mamma.”
   De som har detta problem får nu lyssna till Jesus. Han frågar: Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
   Svärföräldrar blir inte övergivna av paret. Men nu är det slut med ”mamma-pappa-barn relationen”. Nu en ny uppgift. Nu möter det äldre paret det yngre paret som vänner, kanske något klokare och mer erfarna och med en ny uppgift: inte överge eller bli övergiven utan överlåta.

Vi tackar för den glädje som du har gett åt dem.
Välsigna deras framtid, välsigna deras hem.
Tack, Fader, för den kärlek som gjorde dem till ett.
Det största du som gåva och ansvar gett åt dem. 
(Sv Ps 84:2) 


3. Tillsammans med medarbetare. Om det talar Paulus i 2 Tim.1:3-5
   Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.
   Paulus sitter i fängelse. Året är omkring 67 e Kr. Neros förföljelser har hållit på mot de kristna en tid. Men i fängelset hör vi lovsången. Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Paulus tackar Gud. Han har fått använda sitt liv till att tjäna Gud. Det hade hans förfäder också gjort. Och Paulus har gjort det med rent uppsåt.
   Men nu är Paulus inte sysslolös i fängelset. Han tackar och ber ständigt. Jag minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. Det måste ha varit uppmuntrande för Timotheos att Paulus ber för honom. Det är inte så farligt att vara i blåsväder när man vet att många ber för en.
   Paulus längtar efter Timotheos. Han var den medarbetare som stod honom närmast. Paulus har en minnesbild av Timotheos. Han ser honom uppfylld av tårar. Vi vet inte vilken händelse som Paulus syftar på. Kanske var det då de sist skildes åt. Kanske var det det förfärliga ögonblick då romerska soldater kom för att leda bort Paulus. Och Timotheos trodde att han aldrig skulle få se Paulus mer.
   Det finns många som inte tycker om Paulus. Man tycker att han är hård. Intolerant, kärlekslös, särskilt mot kvinnor... Men lägg märke till att överallt där det talas om att han måste lämna människor, så gråter de. De äldste i Efesos grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom. Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen (Apg 20:37-38). Så bär man sig inte åt om man inte tycker mycket om någon ...
   Paulus kommer ihåg Timotheos då han är uppfylld av tårar. Han längtar efter att få se honom för att bli uppfylld av glädje. När han erinrar sig sin käre son Timotheos så blir han påmind om den uppriktiga tro som finns hos honom.
   Han kommer ihåg att det i Timotheos bakgrund finns människor och händelser som betytt mycket för honom. Han kommer ihåg hans mormor Lois och hans mor Eunike. Också de levde i tron. Timotheos hade fötts av föräldrar som levde i ett blandäktenskap. Timotheos var son till en troende judisk kvinna och en grekisk far, står det i Apg 16:1. Paulus erinrar sig själv om sina fäder. Han erinrar Timotheos om hans mödrar. Det är ett privilegium att ha haft fromma fäder och fromma mödrar.
   Herren kan hemsöka fädernas missgärningar. Fädernas missgärningar kan skapa lidanden för barn och efterkommande i tredje och fjärde led - ca 100 personer. Men när fäderna älskar Herren och håller hans bud, gör han nåd och förbarmanden med tusenden. Det är stort om man har fäder och mödrar som tror. Det är ännu större när deras tro blir personlig för en själv. När jag tror inte bara för att mamma trodde, eller mormor.
   Frågan till oss är här: Hur hjälper vi varandras barn? Timotheos fick hjälp av Paulus. Uppgiften är kanske att vara en Paulus för sin nästas barn ...
   Vi påminns här om vårt böneansvar för våra medarbetare. Finns det någon missmodig Timotheos i din närhet? Någon medarbetare som du kanske klagar på men i stället borde be för. Ständigt. Dag och natt, och natt och dag.
   Bli bed-arbetare för medarbetare!

4. Tillsammans med Jesus. Om det talar Matteus 13:53-57
   När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?” Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.”
   När jag öppnade Sångpostillan och läste vad där stod om denna text, såg jag att den som skrivit den hittat FEM NYCKLAR, som vi behöver för att leva tillsammans. Jag häpnade. (Var får han allting från?). Jag förmodar att du också blir nyfiken på vad där står och läser i Sångpostillan årg 3, sid 430 eller www.bibelskolan.com / Sångpostillan årg 3 / 20 söndagen efter Trefaldighet.  Tryck här som hamnar du där. Om du kommer till bibelskolan.com och rullar ned en bit kommer du till ”HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen”. En bit ovanför ser du till vänster, vår syster-site: Jesus för dig.nu. Mitt på lyser rött HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. Rött betyder stanna. Medan du är där kan du botanisera på Jesus för dig.nu. Både där och på bibelskolan.com finns många VARMA FAKTA som vi behöver i denna värld där vi ryser och fryser av alla KALLA FAKTA.

Men vad gör den som ingen dator har? Den som ingen dator har han/hon går till grannen rar. Grannen har. När du visar på vad där står kommer de också att bli häpna, glada, varma och himla glada. Och ni samtalar och häpnar tillsammans. Jag tror att det är detta som kallas evangelisation. Evangeliet sprids ”mun mot mun metoden”.

Det våras för Sverige! tror
Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut