tisdag 3 april 2018Inför andra söndagen i Påsktiden.

PÅSKENS VITTNEN
får vi träffa på andra söndagen i Påsktiden. Mötet med dem kan bli helt revolutionerande, för oss som går där och snurrar runt omkring oss själva och mals sönder av alla problem och gåtor – allt det där som gör att vi blir alldeles vissna och vilsna och vimsiga – vad är meningen med allt? Vem är jag? ”Vem bryr sig om att jag är rädd?” (Sv Ps. 255:1). Dagens texter ger svar som får oss att häpna.

1. JAG ÄR säger DU ÄR!
Jesaja skriver till oss i Jesaja 43:10-13 (Fb):
Ni är mina vittnen, säger HERREN, och min tjänare som jag utvalt, för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att Jag Är. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig ska ingen komma. Jag, jag är HERREN. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat, ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud. Jag Är, redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det?

   Dessa ord riktades en gång till Guds folk Israel. De riktas nu till oss. Genom dopet och tron är vi Abrahams barn (se Gal 3:26-29). Vi är inympade i samma olivträd (Rom 11:17). Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Petrus 2:9).
   När vi umgås förtroligt med Herren börjar han tala med oss om att vi är hans bundsförvanter (Se Psalt 25:14-15). Han presenterar sig som den som är JAG ÄR (Se 2 Mos 3:14). I Nya Testamentet hör vi hur Jesus gång på gång säger detta namn om sig själv – JAG ÄR… (t ex JAG ÄR vägen, sanningen och livet, Joh 14:6).
   I dopet möter vi vår himmelske Fader. Han säger om oss det som han sa om sin son Jesus vid hans dop: Du är min son, den Älskade. I dig har jag min glädje (Luk 3:22). JAG ÄR säger till dig: DU ÄR! Vad då? Mitt älskade barn! Han blir så glad då han förstår att du lyssnar till honom. Också vi är kallade att vara vittnen. Söndagens latinska namn är Quasimodogéniti. Det betyder: ”såsom nyfödda barn”. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju lärt känna Herrens godhet. Det var rådet som de nydöpta fick. Det är rådet till dig som vänder om och blir som barn. Du får en nystart. Du får växa in i din nya status – ett kungabarn. 


”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. 
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.


   Denna glada upptäckt gör dig till ett bra vittne. Ni är mina vittnen, säger HERREN.
   Inte kan väl jag? säger du. Jesus säger: Också ni kan vittna eftersom ni har varit med mig (Joh 15:27 Bibel 1917). Där – i Kristus – blir vi smittobärare: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.

2. HÅLL FAST VID ORDET
skriver Paulus till alla kungabarn. Läs första Korinthierbrevet 15:1-11 i din bibel (Fb).

Håll fast vid Ordet!!
   Det händer något med oss om vi gör det. Genom evangeliet blir ni frälsta, skriver han till oss. Vi dras in i den stora Berättelsen om Jesus. Det som hänt med Jesus angår oss. Jesu liv, hans korsdöd, hans uppståndelse vänder upp och ned på oss. Vi som gått där och stirrat ned på allt och alla, vi får nu höra hur Fadern genom Jesu Kristi uppståndelse fött oss på nytt till ett levande hopp (1 Petrus 1:3). ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).

Håll fast vid Ordet!
   Kom ihåg vad som hände. Vi fick vara med om kraschen på Golgata. Jesus pinades till döds. När vi gick från Golgata hörde vi officeren säga ”den mannen var verkligen rättfärdig”. Vi såg många som slog sig för sitt bröst. I Bibeln är det ett uttryck för syndabekännelse. Motsatsen är ”att brösta sig. Hurra vad jag är bra!” Kanske var det någon av bödlarna som slog sig för bröstet. Vad har jag gjort! Ve mig!!

Håll fast vid Ordet!
    Vi hör hur Jesus öppnar HIMLEN över tre personer:
Fader förlåt dem… de hårdhjärtade bödlarna får ny chans. Vi ber: Öppnade hjärtan oss giv...

Idag skall du vara med mig… Ett löfte till alla som levt rövare. Vi ber: Öppnade öron oss giv.

Se din mor... se din son… en möjlighet för alla förblindade och blundande. Vi ber: Öppnade ögon oss giv.

Sedan kom HELVETET till Golgata. Det drabbar Jesus.
Helvetet är ”mörker”. Då kom över hela landet ett mörker…
Helvetet är ”törst”. Jag törstar.
Helvetet är att vara ”utan Gud och utan hopp”. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

   Jesus håller fast vid Ordet. Han ber Psaltaren 22, som börjar i övergivenhet, men slutar i lovsång. Det sista han säger enligt Psalm 22 är ”…han har gjort det”. Det är fullbordat!
   Sedan ropar Jesus med hög röst en aftonbön som han lärt sig som barn: i dina händer överlämnar jag min ande. Nu gör Han ett tillägg till den Psaltarversen – Far, i dina händer överlämnar jag min ande.

Håll fast vid Ordet!
   Paulus ger vidare av det viktigaste som sägs om Jesus: 

1. Jesus dör för våra synder.
   Att ta tag i synder är livsfarligt. Synder smittar. Vad vi gör eller inte gör påverkar barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Och många andra. Synder är som kärnkraftsavfall. Det måste tas om hand, låsas in förvaringsrum. Vilket ansvar vi har! För oss själva och för människor omkring oss!!!
   Jesus dör för våra synder. Han tar tag i livsfarligt syndavfall. Det kostar honom livet att göra så. Han bär våra synder till Golgatas förvaringsrum. Detta är vår stora chans: Jesus kan ta bort våra synder. Om vi ger dem till honom! Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).

2. Jesus blir begravd
   Om man dör blir man också begraven. Varför sägs detta självklara i trosbekännelsen? Läs bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 2 / Vandring 29 - Begraven

3. Jesus uppstår på tredje dagen.
   Han visade sig för Kefas... för de tolv... för mer än femhundra bröder... för Jakob... för alla apostlarna... också för mig. De första kristna gick inte på vad som helst. De ville ha bevis. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde (Apg 1:3).

”Varför tro att Jesus uppstod?” Stefan Gustavsson- Credoakademin – svarar bra på den frågan, se Youtube.

4. DET ÄR HERREN!
   Detta glada rop får du höra om du nu följer med på en fisketur till Gennesaret sjö. Biljetten dit ligger i din Bibel. Slå upp Johannes 21:1-14. Efter många jobbiga och djupa tankar får du nu koppla av, andas in friskhet och vår och plocka händerna fulla av blommor. Livet vann, dess namn är Jesus!

1. När du kommer dit träffar du först herrarna, sju av Jesu lärjungar. Bekanta dig med dem. Upptäck om du känner igen dig i någon av dem. Känner du igen dig i deras pigga initiativ? Och hur förväntan byts till fiasko?

2. HERREN är också där. Jesus står på stranden. Har nog stått där länge. Men du och lärjungarna förstår det inte. Känner du igen dig? Du säger att du tror på HERREN, men spelar herre själv. Du umgås inte förtroligt med HERREN. Duktig kristen utan Kristus???!!! Men HERREN bryr sig om dig. Han undrar om du fått frukost. Han bryr sig… Men du?

3. HERREN ger order, lekmannen Jesus talar om för yrkesfiskarna hur och var de ska fiska.

4. DET ÄR HERREN – vem upptäcker det?

5. Petrus ger sig i väg. Men varför klär han på sig? Vi klär av oss när vi ska bada.

6. 153 fiskar. Vilken fiskelycka. Men varför berättar Johannes att det var just 153?

7. Måltid på stranden. Petrus såg glödhögen? Vad tror du han tänker på då?

När du grubblat färdigt vill jag träffa dig i Sångpostillan, årg 1, sid 211. Bibelskolan.com tryck här så kan vi dela med varandra vad vi kommit fram till.Tro inte att Jesus är borta. Tro inte att Jesus är död. 
Han lever och ger oss att äta av livets bröd.God påsktid önskar

Bengt Pleijel 91+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut