måndag 30 april 2018BÖNSÖNDAGEN 

   är söndagens namn. Rogàte (= bed) heter den på latin. Alla söndagar och alla vardagar är böndagar. Men nu har vi fått en söndag som påminner oss om hur rikt vi kan få leva alla dagar intill tidens ände. Gud sänder både änglar, profeter, envisa damer och många andra till oss med ord som tröstar, lär, förmanar och varnar, muntrar och lyfter.
   Först kommer Abraham. Han berättar om vad han gör med sin nöd för samhället. Läs Första Moseboken 18:26-32. Sedan träffar vi Paulus. Han påminner oss om vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek. Läs Efesierbrevet 3:14:21. I dagens evangelium träffar vi kvinnan som lär oss ”tjötmetoden” - att be utan att tröttna. Läs Lukas 18:1-8.
   När vi läst och begrundat vad vi fått lära oss av dessa personer kommer Jesus allra sist med en fråga – den får oss att stanna, studsa och tänka: Ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?
   Dagens texter hjälper oss att våga tro att vi kan svara JA på den frågan.


1. Först träffar vi Abraham, han som ibland kallas ”trons fader”. Vad säger han?
JAG HAR VÅGAT TALA TILL HERREN
Läs Första Moseboken 18:26-32, i din bibel eller psalmbok! Gör det!

   Ja, hör vad Abraham säger: Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska.
   Att komma inför Gud är inget ”hejsvejsförhållande – här kommer jag! Se mig!” Gud är HELIG, HELIG, HELIG! Jesaja möter Den Helige! Han ser honom som ser honom… och utbrister ”Ve mig...” (Jes 6).
   Men Gud förkastar inte Jesaja. Han gör något med denne man vars självbild är ”stoft och aska”. Altarets kärlekseld bränner bort synderna och tänder profetglöd i honom.
   Att komma inför Gud är både ”tremendum et fascinosum” – både förfärande och fascinerande, både skrämmande och ljuvligt. Och vi – ja, vi kommer inför den Gud som ser oss och vet allt om oss. Och älskar att få göra något riktigt av oss (kanske profet!)Jag kommer Jesu på ditt bud, 
men kläd mig själv i helig skrud, 
min Herre och min Gud. 
Ikläd mig din rättfärdighet 
att jag må se din salighet. 
(Sv Ps 390:2). 

   Abraham ber för Sodom och Gomorra. En märklig bön! Abraham lider med människorna i dessa korrupta städer, som bara Gud kan korrigera. Abraham vet det och ber. En bön full av smärta, oro. Han kämpar med Gud, för att människorna där skall överleva. Gud säger att staden kan räddas om där finns rättfärdiga.
   Vem är rättfärdig? Märk att det inte frågas efter egenrättfärdiga. Sådana var det gott om då, och är det gott om nu. Han frågar inte efter perfekta. Sådana fanns inte då och finns inte nu. Rättfärdig är den som håller ledningen öppen mot Gud och låter ljuset, kraften och renheten från Gud strömma igenom sig. Då hittar han en rätt färd genom livet, som gör honom färdig att handla rätt.
   Vi hör hur Abraham talar med Gud om detta. Om där finns 50 rättfärdiga… om där finns 40, 30, 20, och till sist 10 rättfärdiga? Varför stannar Abraham där? Det är som om texten pekar fram mot Jesaja 53, där vi möter en som verkligen är rättfärdig - Guds rättfärdige tjänare, som ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld (vers 11), och som bad för syndarna (vers 12). Har du prövat Jesus?
   Hur skall gamla Sverige räddas? Ska Människosonen finna tro i Norden, när han kommer? Finns här 50 rättfärdiga som ber. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan (Jakob 5:16).
   Vad är svaret? Kom ihåg Herrens stora längtan efter var och en av oss! Han vill umgås förtroligt med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt. 25:14-15). Där växer och fördjupas tron. Och kärleken! ”Jesus jag dig älskar, du som älskar mig” (Sv Ps 359).

2. Nu får vi läsa Efesierbrevet 3:14-21, där Paulus påminner oss vad rikt livet kan bli om VI TILLSAMMANS LÄR KÄNNA KRISTI KÄRLEK

   Paulus hade ett rikt böneliv. Han älskar att komma inför Fader VÅR som är i himlen. Hela kroppen är med i bönen. Hans KNÄN är med. Paulus böjer sina knän inför Fadern. Det är ett uttryck för djupaste vördnad, hängivenhet och kärlek.
   Hans HÄNDER är med. Han knäpper dem inte. Han lyfter dem mot Gud. När man gör så släpper man taget om sitt eget. Nu kan de tomma men lyftade händerna ta emot gåvor från Fadern.
   Hans HJÄRTA är med. Jag har er i mitt hjärta, skriver han. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er… för er alla ber jag alltid med glädje… jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta (Fil 1:3ff). Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Paulus påminner oss om vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek. När vi blir rotade och grundade i kärleken då växer vi och mognar. Vår inre värld töms på ”egosnurrets fulhet”, och vi kan bli helt uppfyllda av Guds fullhet,
   Paulus har burit sina medkristna in i Guds kärlek. Nu slutar han sin förbön i lovsång. Han har inte blivit trött av bönen. Han är själv förnyad. Strålglansen från Jesu härlighets rikedom lyser igenom honom. Han har bett ”trons bön”. Han ber i förvissningen om att Far kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. 
   Lägg märke till att Paulus lugnt räknar med att kraften redan är verksam. Och att jublet, lovsången aldrig skall tystna. Den skall finnas genom alla generationer i evigheters evighet. Vad rikt livet kan bli om vi tillsammans lär känna Kristi kärlek! Sv Ps 369:2 berättar om var vi hittar detta rika liv:

Därinne Anden bor. I lågor hit han sändes, 
Och gnistor av hans eld i tusen själar tändes. 
Han är i Ordets ljus, i sakramentens tröst, 
av malmen bärs hans bud, i psalmen hörs hans röst. 


3. Nu får vi träffa en gammal envis, tröttsam dam, som lär oss BE UTAN ATT TRÖTTNA. Läs Lukas 18:1-8

Hon har det svårt med någon relation. Hon har blivit nedtryckt, kanske manipulerad, utnyttjad, vi vet inte. Hon går till en domare för att få ut sin rätt. Han verkar inte särskilt intresserad av att hjälpa henne. Men hon är envis och ger inte upp. Domaren, han som struntar i både vad Gud och vad människor tycker, han kapitulerar inför denna kvinna. Hon tröttnar inte. Men Domaren blir hemskt trött på henne. Hon får sin vilja fram därför att hon är så besvärlig, står det. Domaren var så illa tvungen att ge henne rätt. Annars hade hon alldeles pinat livet ur honom.
   Hon är vårt föredöme i ”att be utan att tröttna”. Men hon ber till fel person. Vår himmelske Fader är inte som denne dumme domare. Jesus säger: Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Gud tröttnar inte på vår bön. Gud hör bön och bönhör! Men han ger oss nycklar som öppnar oss för den himmelska hörlängden. Pröva dessa två nycklar: Jesusbönen och ”Tre-sju-metoden”.

JESUSBÖNEN - "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare”.
   Upprepa den stilla för dig själv. Jesus är vägen till Guds hjärta. Han hjälper dig förstå att Gud har hjärta för dig. Han bryr sig. Den öppnar himmelska möjligheter för dig. Använd Jesusbönen också som förbön för andra, för människor du har omkring dig, för grannar, för nödens drabbade som du möter på TV – ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över dem”. Eller dröj bara i namnet Jesus. ”Det är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn” (Sv Ps 42:1).

TRE-SJU-metoden.
Det finns tre saker du bör göra varje dag och sju andra…
TRE – Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga och han skall höra min röst (Psalt 55:18).
SJU - Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domar (Psalt 119:164).
   Det händer mycket som får oss att sucka och klaga. Det fyller oss, följer oss, plågar oss. Det kommer, men låt det inte få stanna, det gör dig bara hård, bitter och dum. Sucka fram det och klaga ut det inför Far i himlen. Han lyssnar tålmodigt. Ja, sucka och klaga tre ggr om dagen. Men prisa och lovsjung, tacka och gläd dig i Herren sju gånger. Lovsången inför Gud har en märklig lyftkraft. Våra hjärtan lyfts upp till Guds hjärta!
   Vet att ditt dops Gud längtar efter dig. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9). Plötsligt blir han så glad, när han upptäcker dig, du gamle suckian. Han har funnit EN som lever i Psaltaren 25:14-15, som använder TRE-SJU-metoden och ber Jesus-bönen. 

Vad rikt livet kan bli! 


Påsktidens glädje och rika liv
fortsätter då vi läser Sångpostillan årg 1 sid 240, eller i datorn: bibelskolan.com tryck här. Vill du viska till någon om hur man hittar HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS säg: gå till www.bibelskolan.com / rulla ned första sidan, där finns godis. Och den som håller fram godisskålen och bjuder heter

Bengt Pleijel 91+

PS.
Vill du ta del i ett bönenätverk för Sverige, kan du gå till Nätverket Vägen, som inbjuder dig att delta i en kort bön för Sverige och för aktuella böneämnen, måndagar kl. 21.00 (eller annan lämplig tidpunkt på kvällen) Plats: var du än befinner dig." Klicka här!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut