måndag 23 april 2018


Inför femte söndagen i Påsktiden

ATT VÄXA I TRO
är temat på femte söndagen i Påsktiden. Ja, säger det inom oss, ja, låt mig växa till och trösta mig igen, (Psalt 71:21 Bibel 1917). Vi växer i tro, då vi låter oss dras in i Guds kärlek. Det är växthuset, grönområdet, där vi får näring, omsorg, värme, vägledning. Där formas vi tillsammans. Alla märkliga, underbara och underliga JAG kryper in i ordet OSS. Det vi är som kristna är vi tillsammans. Lemmar i samma kropp. Grenar samma vinstock, bräkande får i samma fårskock. Fader min, är FADER VÅR!
   Där upptäcker vi hur god Herren är. Tonen från himlen når oss. Vi börja sjunga. Söndagens latinska namn är Cantáte, som betyder ”sjung”. Vi hittar ord för vår lovsång med de ord som man förr började högmässan: Jag vill sjunga till Herrens ära ty han är god mot mig (Psalt 13:6b).
Slut med det gamla torra, vissna, tröstlösa livet. Vi kan få växa och mogna, förnyas och blomma ut, Och ur blommorna tittar frukten fram. Vi får något gott att ge åt dem som kommer i vår väg. Vi dras in i
DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN!
Ty det händer något när vi låter oss dras in i Guds kärlek. De tre texterna talar om det: Jag spikar upp denna tes: GUDS KÄRLEK MOTTAGEN – GÖR GUD SYNLIG – OCH VÄRLDEN FÖRSTÅR

  1. GUDS KÄRLEK MOTTAGEN... - Hosea 11:1-4 (Fb)
Herrens ord kom till Hosea: När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt baalerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat.

Hosea verkade omkring 750-725 f. Kr. i Nordriket, som ibland kallas för Efraim eller Israel.  Tillsammans med Hosea får vi vara med om hur Far sätter i gång DEN STORA KÄRKEKS-RÖRELSEN. Herren själv talar till Hosea om sin kärlek till Israel, det folk han väljer att få förmedla kärlek till alla andra folk. Vi ser hur Gud är mot Israel som en kärleksfull Far. Han leder sitt folk ur fångenskap i Egypten. Han löser dem från deras bundenhet till baalerna och andra ockulta makter. Han lättar oket över deras nackar.
Men folket är besvärligt. Det krånglar och konstrar. De förstod inte att jag ville hela dem. Gud lider med dem. Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Herren är som modern som vårdar sitt barn, såsom fadern som bär barnet på sina armar, som läkaren som griper in och helar så snart hälsan sviker. Där fanns många då och många nu som tog emot denna kärlek och kunde säga: vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Och sjunger: ”O kom låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja vår Herre Krist” (Sv Ps 122).
  1. …GÖR GUD SYNLIG… - Första Johannes brev 4:10-16
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 

Johannes börjar med att berätta om DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN. Den startar inte med oss, utan genom att Gud har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Och det gäller inte bara oss. ”Jesus för värden givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv” (Sv Ps 45.1).
När vi tillsammans tar emot denna kärlek händer något märkligt. Den osynlige guden blir synlig. Två gånger skriver Johannes ”att ingen har någonsin sett Gud”.
Första gången i Johannes evangelium 1:18 - Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Giertz). Jesus vet att Fadern har hjärta för oss och han har kommit för att tala om det för oss. Gud blir synlig genom Jesus! Jesus säger: Den som har sett mig har sett Fadern (Joh 14:9).
      Andra gången Gud blir synlig är här i Johannes brev.   älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra
   Gud blir synlig då vi älskar varandra! När DEN STORA KÄRLEKSRÖRELSEN drabbar oss, häpnar världen: ”Dina händer är fulla av blommor… Dina läppar är fyllda av sånger… Dina ögon är fyllda av glädje… Vad har hänt? GUD BLIR SYNLIG! Jesus från Nasaret går här fram… Vi tillsammans är Kristi kropp…

  1. …OCH VÄRLDEN FÖRSTÅR - Johannes 16:5-11
Jesus säger: Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?  Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.

Situationen är denna: Jesus håller sitt avskedstal. Han förbereder lärjungarna på stora svårigheter. De kommer att bli utstötta ur synagogan, en del blir dödade. Ja, det blir bråkigt och tråkigt i församlingshemmet! Kyrkans bed-arbetare förlorar livsmod och tappar livsglädje (se 16:1-2).
När de behöver Jesus som mest, säger han att det är bra att han lämnar dem. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Hjälparen, den helige Ande, fortsätter Jesu verk. Han ska bl.a. visa och överbevisa världen om tre ting: OM SYND… OM RÄTTFÄRDIGHET… OM DOM.
Hur klarar den helige Ande det? Världen går ju inte i kyrkan, läser inte Bibeln och inte vår goda andaktslitteratur. Och har aldrig smakat på Himmelskt Söndagsgodis.
Nej, men VÄRLDEN läser OSS! När hjälparen kommer till er ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. När världen ser vad den helige Ande gör med oss, då får världen se vad den missat. Den har missat det rika livet med Kristus. Världen skall förstå tre ting. Först

Vad synd är
Synd: de tror inte på mig. Grundsynden är otron. Den synden är som att dra ur kontakten ur väggen. Gör man det blir det mörkt och kallt. Av otrons synd kommer allt annat ont som vi har för oss i mörkret eller halvdunklet: Fiffel och oärlighet och kärlekslöshet. Det blir kallt och mörkt omkring oss när vi drar ur kontakten med Jesus. Men om vi bekänner otrons synd och släpper på strömflödet från Jesus, då kommer världen att se detta rika liv och se vad de missat.  

Vad rättfärdighet är.
  Den helige Ande övertygar också om vad rättfärdighet är. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Sanningen om rättfärdighet är inte, att man blir rättfärdig genom att göra så gott man kan. Meriterna öppnar inte himmelens port. Det finns bara en som gått in i himmelen på grund av sina meriter. Det är Jesus. Han var lydig intill döden på korset. Därför kan han säga: Jag går till Fadern. När vi som Paulus slänger vår egen rättfärdighet på sophögen och sedan tar Jesus i handen, då kan var och av oss tillsammans med Jesus säga:Jag går till Fadern. Den helige Ande längtar efter att få visa upp människor som är iklädda Kristi rättfärdighet. Människor som har sin förankring i vad Jesus gjort och inte i vad de själva gjort. Då kommer världen att få ett nytt hopp. Ser ett nytt liv där man inte längre behöver digna under krav och skuld.  

Vad dom är.
   Människor kommer också att förstå vad dom är. 
Dom: Denna världens härskare är nu dömd. När den helige Ande kommer över församlingen då övertygas världen om dom. Man ser att det finns sådana som går in under Guds dom redan nu. Det finns sådana som gör upp med sitt förflutna och som avsvär sig djävulen och alla hans gärningar och med glädje i rösten ropar ut att JESUS ÄR HERRE!!!
Gud låt ditt ord i mitt få råda 
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, 
då kan din vilja ske (Sv Ps 89).

Påsktidens glädje
fortsätter då vi läser Sångpostillan årg 1 sid 233, eller i datorn: bibelskolan. com tryck här. Vill du viska till någon om hur man hittar HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS säg: gå till www.bibelskolan.com / rulla ned första sidan, där finns godis. Och den som håller fram godisskålen och bjuder heter
Bengt Pleijel 91+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut