måndag 9 april 2018


Inför tredje söndagen i Påsktiden

DEN GODE HERDEN
  får vi umgås förtroligt med denna söndag. När vi gör så är det en sång som vill gnola fram inom oss: Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen (Psaltaren 89:2). Söndagens latinska namn är ”Misericordia Domini” – det översätts med ”Herrens nådegärningar”. Med den psaltarpsalmen började man förr högmässan denna söndag. På tyska översätts ”misericordia” med ”barmherzigkeit” (= bei den armen Hertz). På svenska fick vi ordet barmhärtighet, som betyder ”hjärta för de arma”. Herren har hjärta för de miserabla, de usla, de arma… När vi får veta detta, vill vi gärna umgås med honom. Kom som du är! Men du behöver inte förbli som du är. Herrens nådegärningar gör något spännande med oss.
Ha förväntningar, käre medusling!

  1. Hesekiel 34:11-16 svämmar över av ”nådegärningar”.
 Uppgift: Läs Hesekiel 34:11-16 i din bibel. Herren Gud är Herden – du utnämns till får. Vad vill Herden göra i ditt liv och i din församling? Får han göra det han vill göra? Hur många nådegärningar säger Hesekiel att han ger. Kan du räkna dem alla?
Läs och be: Ske din vilja!!

  1. Petrus berättar i sitt första brev 2:22—25 om Jesu ”annorlundaexempel”
Jesus hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Vi får se hur Jesus gör när han blev hånad och mobbad, när man skrattade och gycklade med honom, när man gav honom örfilar, slog honom, misshandlade honom, torterade honom. Jesus hotade inte med vedergällning. Han gav inte igen. Han bad: Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör (Luk 23:34).
Jesus ger genom sitt liv skissen. Vi får en "målarbok" som vi ska fylla i och färglägga genom våra egna liv. Han gav oss ett exempel på hur vi skall göra när vi får det svårt.
Hur kunde Jesus stå ut med detta? När liknande saker drabbar oss blir vi bittra, arga. Och dumma! Vi försöker svälja förtreten, men det onda sitter kvar inom oss och gör ont. Vi kan inte skaka det av oss. Besvärliga människor sätter sig i magen och krampar i hjärtat och stör vår nattsömn. Vi behöver få hjälp med att förflytta besvärliga människor från hjärta och mage, till ”honom som dömer rättvist”.
Hemligheten med Jesus ligger i de ordenHan överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Detta vill han hjälpa oss med. Dagens Petrustext berättar för oss om hur vi kan få överlåta och hur vi kan få läkedom i våra inre sår. Texten finns förklarad på bibelskolan.com. Se ”Bengts återvändsgränd” /adresslista 7 ”Oaser i öknen”.
Artonde oasen, 1 Petrus 2:21-23, tryck här
Nittonde oasen, 1 Petrus 2:24-25 tryck här

  1. Johannes berättar i 10:1-10 (Fb) om den gode Herdens överflöd
 Läs texten långsamt och eftertänksamt i din bibel. Han vill att du ska upptäcka hemligheterna bakom dessa ord:

FÅRFÅLLAN
Det är platsen där den gode Herden tar hand om oss bråkiga och bräkande får. På andra ställen i Bibeln heter platsen ”i Kristus”. Där får vi leva i personlig relation med den gode Herden. Vi lär känna honom. Och Han oss. Han kommer ihåg vad du heter. Vi lär oss lyssna till hans röst. Där får vi näring för vår själ. Där finns glädjen som aldrig tar slut. Där finns ingen fördömelse. Himmel på jorden!

PORTEN
Bibel 2000 kallar den för grinden, Bibel 1917 för dörren, Folkbibeln för porten.
Om den porten sägs i Matteus 7:13 att den är trång. I dagens text få vi veta att där finns en portvakt. Han ser till att bara vi kommer in. Bagaget får vi lämna – skrytsäcken med medaljer och minnen, som talar om vår märklighet. Och smutspåsen – där vi samlat på bitterhet, elakheter, lögner. Ingenting av det får vi ta med. Porten är en befrielsens port. När vi lämnat det får vi gå igenom porten in i fårfållan. Och porten – ja, den är Jesus själv. Jag är porten, säger han. Den trånga porten hjälper oss att stanna till och tänka till. När man kommit igenom porten – mött Jesus – då vet man det. ”Du ska inte tro att du är något”, säger Jante. Och han har rätt. Jag ska veta det. Jag har mött Jesus. Genom honom klarnar livets mening.

UTANFÖR
fårfållan händer något. Några smyger omkring, lurpassar. Där är främlingar som vill locka oss ut på skumma äventyr, tjuvar och rövare som vill ta ifrån oss glädjen i Gud och meningen med livet. Där finns vargen, den stygga, som längtar efter lammkotlett till lunch. Ja, där finns någon som klätt ut sig till lejon. Vi blir rädda och osäkra. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron (1 Petrus 5:8-9).

INNANFÖR
Där möter du honom som säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Dagens psaltarpsalm sjunger om honom.

  1. Kung David sjunger i Psaltaren 23 om HERDEN och hans hjord och om VÄRDEN och hans gäst
Herden och hans hjord – 23:1-4
Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig.

Lägg märke till
1) växlingen mellan han och du då Mörkret anfaller. Då behöver jag det personliga ”du”
2) Herden leder mig på rätta vägar. Inte alltid lätta.
3) Herdens käpp var en klubba som han slog till mot den hungriga vargen. Herdens stav hade klyka överst (jfr biskopsstaven). Med den fångade han upp lammungen som ramlat ned i klyftan. För oss: Herden har resurser som kan rädda oss.
4) jag behöver inte vara rädd: DU ÄR MED MIG.

Hör vad din gode Herde säger till dig:
   När jag får vara din Herde kommer ingenting att fattas dig. Jag låter dig vila i min kärlek och slappna av där. Du får andas ut din sorg och saknad och andas in mitt liv, min friskhet.   
     Jag för dig till vatten där du finner ro. Kom till mig och drick. Min källa har levande vatten så det räcker (läs Joh 7:37-38). Jag upplivar din inre människa. Jag ger ny kraft åt dina trötta tankar.    
 Jag leder dig på rätta vägar. Jag leder dig inte alltid på lätta vägar. Det vore inte bra för dig. Men jag hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet. I dödsskuggans dal, i allt mörker och alla svårigheter som kan drabba dig, där är jag med dig. Jag är där med min tröst och min kraft. Sträck ut din hand. JAG ÄR med dig!

Värden och hans gäst - 23:5-6
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn: Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus för alltid.

Lägg märke till:
1 ) glädjens Herre är inte en tillfällig gäst. Han är värd. Vi är gäster. HEDERSGÄSTER!
”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.
2) Har du blicken på Herden tappar du rädslan för besvärliga människor.
3) Andens olja gör dig till kungabarn
4) Fint folk – som du – får två livvakter – Godhet och Nåd.

Hör vad din gode Herde säger till dig:
Jag bereder för dig ett bord där du tar emot mig i den heliga nattvardens kärleksmåltid.  Där finner du vila och tröst, befrias från rädslor. Jag smörjer ditt huvud med olja och kröner dig till himmelrikets kungabarn. Jag låter din inre bägare flöda över så att den fylls med liv och liv i överflöd. Gårdagarna tar jag hand om. När du ser dig tillbaka ser du endast de två vännerna: Godhet och Nåd, som följer dig. Framtiden tar jag hand om. Jag går före med segerns banér. Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.   

Sedan du läst detta vill jag se dig som min hedersgäst på adress Sångpostillan, årg 1 sid 220/ bibelskolan.com tryck här
Bengt Pleijel 91+
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut