måndag 7 maj 2018Inför ABBADAGEN och PINGSTNOVÈNAN

  1. ABBA-DAGEN.
Abba betyder pappa, far. Abba-dagen infaller torsdagen den 10 maj 2018. Denna dag har också namnet Kristi Himmelsfärdsdag. För många människor är det dagen då man inte far till Far, utan far ”ut till landet, ut till fåglarne”. Man vill känna vårdoft från ”björk och lindar” och lyssna till ”trastens sång i furuskogens lunder” . En del firar gökotta tidigt på morgonen. Då kan man få höra hur göken spår om framtiden ”östergök är tröstegök, västergök är bästergök, södergök… o.s.v. ” Ja, det är mycket som kan hända, då man ”drar åt skogen”. Man får frisk luft i lungor och spänst i ben. Lite svårt för mig som måste ”rullatorera” fram. När kommer beslutet att asfaltera skogsstigar?
I skogen kan man möta Gud! Och sjunga om Gud med J.O. Wallin: Din väldighet, ditt majestät, ditt underfulla råd, jag såg i solens höga fjät och gräsets minsta tråd”. Men det finns ett ”dock”, suckar Wallin: ”Dock låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann och i en mörk, oändlig rymd jag som ett stoft försvann (Sv Ps 63:4-5).
Guds hjärta, Guds innersta mening med livet, finner jag på ABBA-dagen! Bibeln berättar att Jesus den dagen gör en färd, men inte långt bortom rymder vida. Jesus ger adressen i Johannes 14:28:

JAG GÅR TILL FADERN!
Jesus far till Far! En gång blev han sänd från Fadern till oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Fadern hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:17, Giertz). Han föds i Betlehem, växer upp i Nasaret, får vara med om dramatiska händelser i Jerusalem. Han blir torterad, förnedrad, korsfäst, dödad, begraven. För hans lärjungar kraschar hela deras kristendom. Men djävulen blir förtjust. Han har lyckats döda Guds son. Han sjunger: ÄRA VARE JAG!
På Påskdagen måste han dock lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. ÄRA VARE GUD!
Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:3. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.
Lärjungarna går inte på vad som helst. Några kan inte tro för tvivlens skull (Joh 20:25). Några kan inte tro för glädjens skull (se Lukas 24:41). De letar efter bevis. Och får det de letar efter. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. Bevisletaren får höra svaret: Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV... !
Fyrtio dagar efter uppståndelsen händer något märkligt. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre, plötsligt försvinner ur vår åsyn. Inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Men ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.
Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar ut ur Egypten, går Gud före dem i en molnsky. På förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet, som tog Jesus bort ur deras åsyn, är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera, till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på allsmäktig Gud Faders högra sida, som trosbekännelsen sjunger om.
Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus får det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrivs med de fyra bokstäverna JHVH. Det är så heligt att varje gång den som skriver av bibeltexten skall skriva det namnet, tvättar han pennan och böjer sig djupt i bön.
Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han är JAG ÄR (2 Mos 3:14, Joh 14:6). Han har del i Guds allmakt. Han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om JESU NÄRVARO! Här och nu! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt - i Kungälv och Kairo, i Lund och i London. Och där du brukar fira gudstjänst. Tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov med Fil 2:11 :
Alla tungor bekänner att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära!

Vad gör Jesus hos Fadern? Sv Psalm 359:3 svarar:
Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu. Just nu ber han för oss. Han fortsätter den bön han bad den sista kvällen då han var tillsammans med sina lärjungar: Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24). Hör du vad Jesus ber om? Han ber för dem som du har gett mig. Han syftar på oss!! Kan du se dig själv som en present, som Fadern ger till sin son? Vad överraskad och glad Sonen blir!! Och du!!!
Hur har detta kunnat hända? Därför att Fadern låter två ting ske med oss:
1. Fadern sänder sin Son för att friköpa oss, som slavar och slarvar, rumlar och ramlar omkring (Gal 4:4-5). 
2. Fadern sänder sin Sons Ande till våra hjärtan, SOM ROPAR ABBA! FAR! (Gal 4:6).
Och då är det inte göken vi lyssnar på. Det är duvan (Matt 3:16). Läs gärna mer om Abba-dagen i texterna på Kristi Himmelsfärds dag (2 Kung 2:11-14, Apostlagärningarna 1:1-11, Markus 16:19-20) i SÅNGPOSTILLAN årg 1- i boken s 248, i datorn tryck här.
Detta leder oss nu till att upptäcka

  1. PINGSTNOVÉNAN.
Novéna syftar på de nio dagar mellan himmelsfärden och Pingst. Jesu apostlar tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu bröder drar sig undan till salen i övre våningen. Där håller de enigt ut i bön i väntan på att Jesu löfte om Anden skall uppfyllas (se Apg 1:12-14). Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en bön om andlig förnyelse och fördjupning. Vill du vara med?
I Jesu sista samtal med apostlarna säger Jesus till dem: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande (Apg 1:4-5).
Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där har Jesus blivit dödad. Där finns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien: Den helige Andes gåva. Tänk efter: På den svåraste platsen kan det största hända! Jesus har sagt: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
De skall först vittna om Jesus i huvudstaden. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna kring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som inte var särskilt vänligt sinnade mot dem, nämligen samarierna. Sedan går missionsresan ända till jordens yttersta gräns. Det måste betyda Sverige. Och Norge.
Den trettonde maj 2018 - mitt i pingstnovènan kommer

söndagen före Pingst med temat: HJÄLPAREN KOMMER.
Hjälparen den helige Ande kommer till oss, när vi går in i pingstnovenans niodagarsbön. Vår uppgift blir: Ställ dig inte i lä när Andens vind blåser. Då kan du få erfarenhet, kunskap och bli berörd av den helige Ande. Du får träffa tre personer som hjälper dig med detta:

SAKARJA
kommer först. Sakarja 14:6-9 upprepar uttrycket DEN DAGEN flera gånger. Det syftar på vad Herren vill hjälpa oss med DEN DAGEN vi tar emot den helige Ande. Redan i kapitel 4:6 säger Sakarja en viktig sak om den helige Ande: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren (Sv Ps 682).

PAULUS
vill också få träffa oss. Han läser högt för oss i episteln från Romarbrevet 8:16-18. Kapitel 8 talar mycket om den helige Ande. Låt Anden vittna med din ande att du är Guds barn. Har du fått barnaskapets Ande vill Anden lära dig att ropa: Abba! Far! Anden rustar dig med kraft att möta mörker, lidanden och svårigheter, som kan komma.

JESUS
berättar i Johannes 15:26-16 om vad som händer i våra liv när HJÄLPAREN KOMMER. Det grekiska ordet för Hjälparen är parákletos, som betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. På latin heter det advocátus. Gud erbjuder dig gratis advokat för att hjälpa dig leva LIVET. Om du läser SÅNGPOSTILLAN, årgång 1 sid 257, tryck här, så får du höra hur Jesus berättar om ”FEM HJÄLPOR” som advokat helig Ande ger. Om något av värde ska ske med oss i vår kyrka, beror det på den helige Ande. Utan Anden kan det nog bli livaktighet. Men inte LIV! Halvljum värme. Men inte brinnande hjärtan.

BRINNANDE HJÄRTAN
får Jesu lärjungar då Jesus öppnar deras hjärtan på en bibelvandring genom Gamla Testamentet (Luk 24:32). Nu kan vi få brinnande hjärtan då vi upptäcker och nystar upp ANDENS RÖDA TRÅD genom Bibeln. Se www.bibelskolan.com / vandringarna 39-49. Sitter du vid datorn tryck här. Du kan inte hålla inne sången som börjar gnola i ditt hjärta. Psalmbokens sångskatt om Anden hjälper dig att hitta orden. Se t ex Sv Psalmboken nr 50-54, 160-162, 362-368, 475-476.
GLAD PINGST, med stora förväntningar att få höra de orden:
När Pingstdagen kom, då

önskar
Bengt Pleijel 91+
1 kommentar:

  1. Tack så jättemycket för dina ,som vanligt, underbart förklarande ord. De värmer så gott i hjärtat!

    SvaraRadera

Skriva ut