tisdag 15 maj 2018


När Pingstdagen var inne, då …
var pingstnovénan slut för apostlarna, Maria och Jesu bröder. I nio dagar hade de hållit endräktigt ut i bön (Apg 1:14). För nio dagar sedan hade de fått se hur ett moln tog bort Jesus från dem (Apg 1:9 ff). Himmelsfärdsdagens budskap var inte att de (och vi) skall börja längta efter att få lämna denna ”jämmerns dal” och få komma till ”himlens lycksaliga land” (Sv Ps 113:4 och 315:2). Nej, himlen får vänta! Men inte vår himmelsfärd (se nedan). Deras ögon (och våra) riktas nu mot VÄRLDEN!
Vi sänds ut mot den värld som Fadern älskade så mycket att han offrade det dyrbaraste han hade - sin egen Son. Jesus sändes för att ta tag i syndens dödsfarliga kärnkraftsavfall och bära det bort och kasta det i Golgata-klippans förvaringsrum. Det kostade honom livet att göra så. Och det räddade Livet åt oss! Nu får de (och vi) uppdraget att gå ut i hela världen och berätta om detta. Hur ska vi klara det?
När Maria fick uppdraget att föda Guds Son undrade hon hur det skulle gå till. Svaret till henne var: Den helige Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall komma över dig (Luk 1:35). När vi undrar över hur  vi ska kunna göra ”det där med Jesus” levande för andra, får vi lyssna in Jesu svar: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

När Pingstdagen var inne, då …
händer allt så plötsligt. En vind börjar blåsa. Inte en stilla susning. Stormvarning! Hela huset skakar. Eldslågor flammar. Språkunder sker. Folk strömmar till, undrar, frågar ... En stor rörelse uppstod, säger Bibel 1917. Förvirringen blev stor, säger Bibel 2000. Alla blev mycket uppskakade, säger Folkbibeln. Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 2:1-11.
Vad var det som hände? Inte bara människor skakas. Hela tillvaron rubbas. Människor ”vänds upp och ner”. Vi som gått där och stirrat nedåt och suckat över alla svårigheter i jämmerdalen, vi får plötsligt se upp! Idéer, teologier, filosofier, politiska innetankar faller ihop som korthus. Elden från himlen kastar ljus över mörkrets gärningar. Vi häpnar då vi börjar förstå det som vi länge förstått: Världen är full av fiffel, falskhet, lögner. Fräls oss från den Ondes onda ondo!!! Förvirringen blev stor. Organstyrka i andevärlden!!

När Pingstdagen var inne, då …
avslöjas allt vårt Babelsbabbel. Om BABEL berättar GT-texten idag från 1 Moseboken 11:1-9. Läs och häpna! Om den helige Ande får vara med då du läser, gör du en otäck upptäckt! Här är vår nutidshistoria!
I Babel vill man bygga ett väldigt torn. En ”skrytskrapa”!!! Ett ”läppstift” som lyser rött och pekar uppåt som ett budskap till Gud: ”Gud, vi behöver dig inte. Vi klarar vår himmelsfärd i egen kraft”. Vi blir berömda och beundrade över hela världen. Ty i Babel sjunger man om människors VÄLDIGA GÄRNINGAR… ”ärat vårt namn flög över jorden”. Men inne i Babel går det inte så bra. Man tävlar om vem som är störst, bäst, vackrast, ”jämlikast”. Luften doftar avund och jämförelse. Man grälar, talar förbi varandra. I Babel börjar man babbla (anar du vad Gud vill säga till oss?).

När Pingstdagen var inne, då…
stiger Gud ner för att se vad vi har för oss här nere på jorden. Gud är seendets Gud. Gud ser den ringe, den fattige, den bortglömda människan, ja ”han ser till mig som liten är” (Psalt 113:5-9). Men ser han oss när vi blir stöddiga, stora, märkliga? I Babelsberättelsen verkar det som han inte ser riktigt klart vad som pågår. Lägg märke till 1 Mos 11:5: Då steg Herren ned för att se…
Detta är BIBELNS stora budskap till oss. Gud sitter inte kvar i sin himmelska gungstol och har det skönt medan vi har det svårt. Han kommer till oss! Gud stiger ned. I julnattens timmar vilar han på strå i ett stall (Sv Ps 121:1). På Golgata var ”Gud i Christo försonande verldena med sig självom” (2 Kor 5:19, Karl XII övers.).
På Pingstdagen kommer den helige Ande. En omskakande upplevelse. Människor blir förvirrade, förundrade, häpna. Man hör ett dån, man skakas av en storm, bländas av ett eldsken. Språkunder. Människor strömmar till från alla håll. De ser; det brinner, de brinner! BABELS-skrytet om MÄNNISKORS VÄLDIGA GÄRNINGAR tystnar, ingen orkar höra på. ”O salighet och fruktan när Anden kommer när. O nåderika tuktan o eld, som allt förtär” (Sv Ps 162:2).
Babel tystnar. Men BIBELN ÖPPNAS. Man hör budskapet om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. Man upptäcker att Bibeln är laddat av himmelskt EL. Med dynamit! En Guds kraft (dynamis) till frälsning.
Reaktionerna blir olika. En del börjar tala med varandra om ”Guds väldiga gärningar”. Andra gycklar, skämtar bort, ”de har supit sig fulla”. Man gör så då ”det där med Gud” kommer för nära. Men många blir träffade. Det hugger till i hjärtat, ett styng. De söker själavård: ”Bröder vad skall vi göra?” (Se Apg 2:37 och Sv Ps 161:1).
Ibland kallar man det som händer för extas, hänryckning, känslosvall. Men ordet extas betyder ”gå ut ur sig själv”. En som älskar dig väldigt mycket säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt (Höga visan 2:13-14).
Pingstundret sker i ditt liv. Du kommer ut ur dig själv, ut ur din ensamhet. Du andas in nytt liv. Du hittar syskon i tron. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta (Apg 2: 46-47).

När Pingstdagen var slut, då kom en annan dag…
Förr hette den Annandag Pingst och den var röd i almanackan. Och då handlade den om ”Andens vind över världen”. Fridagen flyttar nu till 6 juni, blir blågul till färgen och vi får träffa Kungen, hans familj och alla gamla och fria på Skansen.
Efter Pingst kommer en annan dag, ja, många ”annan dag”. Många annorlunda dagar! Nu kallas vi som blivit ”vänner av Pingst” till ny livsuppgift. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
Himlen får vänta. Men vår nya livsuppgift kräver daglig himmelsfärd! Daglig kontakt med vårt dops Gud. Förtroliga samtal. Daglig sångövning tillsammans med änglakören. Gud vill att vi skall få veta hur det är i himlen för att det skall bli såsom i himlen på jorden.
Hur ska jag klara det, suckar du. Jesus svarar i dagens evangelium (Joh 14:25-29): Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 


Efter Pingstdag Annandag Pingst
Den gömmer sig i psalmbokens evangeliebok. Vi hittar en skatt som gör oss rika, glada och starka
  1. Vi träffar Mose - läs 2 Mos 17:1-7
Mose har det kämpigt med sitt folk. När vi läser den texten får den plötsligt liv. Mose ställer sig mitt i vårt land och hjälper oss ropa till Herren: Vad skall jag göra med detta folk? Gud hjälpte Mose. Han hjälper oss. Vi får ana Guds väldiga gärningar.

  1. Vi träffar Petrus - Läs Apostlagärningarna 10:42-48.
Vi hör hur Petrus predikar om Jesus. Det han sa då säger han nu. Han ställer sig mitt i vårt land och ropar ut till oss: Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Räddningen för Sverige! När vi svenskar tar emot det budskapet händer det som hände då: Anden föll över alla som hörde hans ord. Och vi hör hur suckianer och andra gnällspikar bildar kör som prisa Herren…

  1. Vi träffar Jesus - Läs Lukas 6:44-47.
Jesus ger särskilt budskap till oss: Den som tror har evigt liv. Ett nytt liv, ett rikt liv, ett spännande liv som inte går sönder! Vad som gäller för att detta skall gälla, är att vi inte fortsätter med att krypa in i oss själva, utan går ut ur oss själva och låter Andens vind blåsa och bli den nya drivkraften i vårt liv. Daglig himmelsfärd för att klara daglig jordafärd.

FLER SKATTER SOM GÖR DIG HIMMELRIK FINNS PÅ
Sångpostillan årg 1, boken sid 262, dator tryck här.
Nyfikenvandring 39 - 60 där du får veta mycket om Anden i hela Bibeln. Tryck här
Om du går in på bibelskolan kan du rulla ned första sidan – där hittar du Himmelskt söndagsgodis. Ta för dig och bjud andra!

Salig Pingst önskas alla pingstens vänner
Bengt Pleijel 91+


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut