tisdag 12 mars 2019


Inför andra söndagen i fastan

DEN KÄMPANDE TRON
är söndagens tema. Låter det kämpigt? I dagens texter, som du läser i din bibel eller psalmbok, möter vi människor med erfarenheter av motigheter och obegripligheter, och som fått se mörka sidor hos dem själva som de trott aldrig funnits där. Vi får nu lyssna till hur de kom in i dem och hur de kom ut. Men det finns mer ”godis” att hämta i SÅNGPOSTILLAN årg 2 sid 136 och på www.bibelskolan.com, tryck här. Söndagens överraskning är visning av MODKLÄDER …

1. ANDLIG LEDARE GÅR I DÄCK 
Läs om Elia i första Kungaboken 19:1-8, (börja med kapitel 18).

1 Kung. 18 berättar omDEN STORA TRIUMFEN!
Drottning Isebel hade släppt in Baals-kulten i Israel… Det gick som en Baals-väckelse genom folket. Man ordnar med fester och ”otro-lika” lekar med extas och sextas. Baals profeter ropar ut: ”Baal är Gud”. Det är då som Elia uppträder. När Elia kommer gående säger man ”där kommer Elia”. (Namnet Elia betyder ”Herren är Gud”). På berget Karrmel kommer en stor drabbning mellan honom och Baalsprofeterna. Baals maktlöshet demonstreras. Folket får se hur Elias Gud griper in och ropar:Herren är Gud. Läs kapitel 18.

1 Kung. 19 berättar om DEN STORA TRAGEDIN!
   Den vackra, smarta, slagfärdiga drottning Isebel rasar. Hon vill döda Elia. En enda hysterisk människa får den andliga ledaren att gå i däck. När Elia får höra om Isebels raseri, bryter han upp. Han blir trött, missmodig, deprimerad. Han springer bort från Karmel, släpper in rädslor, släpper Herren med blicken, släpper kontakten med människor, han äter inte, sover inte, vill inte leva ...
Men Herren ser till sin tjänare. Han sänder en ängel som ger honom mat. Änglar kan laga mat. När änglar lagar blir det änglamat. De säger: Stå upp och ät annars orkar du inte hela vägen. Längre fram möter Herren själv sin profet i en stilla susning och ger honom själavård.
Reflektion: Hur mår din präst / pastor? De är ofta hårt ansatta av Fienden. Slå herden och hjorden förskingras. Bed mycket för din präst och hans familj. Hör hur din präst nu vädjar till dig: Jag uppmanar er, syskon, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig, (Rom 15:30).

2. DEN FALLNE HITTAR UTVÄG!                                     
Läs Första Korinthierbrevet 10:12-13 

Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse (prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas (prövas) över er förmåga. Samtidigt med frestelsen (prövningen) kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut. 


   SFB skriver frestelse. Bibel 2000 skriver prövning.
Frestelser, prövningar obegripligheter möter oss. Mörka makter fångar. Även den som tror sig stå. Han må se till att han inte faller.
   Vad gör vi om någon i vår närhet ”går i däck”?
Paulus ger detta råd i Gal 6:1-2:
Syskon, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 

Vad gör du om du själv ”går i däck”?Du får svaret på latin: Reminiscere miserationem tuam, Domine. Söndagens latinska namn är REMINISCERE = Kom ihåg. Förr började gudstjänsten med Psalt 25:6 - Herre, kom ihåg din barmhärtighet.
Vi läser Bibeln för vår Far i himlen! Vi påminner honom om hans löften:
Kom ihåg vad du själv har sagt! Du har sagt att du älskar oss. Du är ”barm-hjärtig”. Du har hjärta för de arma. Du misskundar dig över de miserabla!”
Var uppmärksam på svaret: Samtidigt med frestelsen (prövningen) kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.
   Recept: Ta kontakt med Guds fadershjärta. Hör pulssslagen ”FÖR DIG! FÖR DIG!”
   Och de ord han ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp (5 Mos 6:4-9).

Låt oss stämma möte på UTVÄGEN! Och det kan då hända att vi får se hur


3. JESUS MÖTER STÖDDIG MAN OCH SKRÄPIG KVINNA. 
Läs och BE-grunda Lukas 7:36-8:3 i din egen bibel. Där träffar vi först
EN STÖDDIG MAN
Simon heter han. En duktig karl. Det har lyckats för honom i livet. Ekonomin är bra. Framgångs-RIK! Har aldrig behövt tvätta pengar. Han är gudfruktig. Går i kyrkan. Ser till att kollektstatistiken blir bra. ACT får 10 %. Han har det bra med sin fru (enligt honom själv). Har aldrig hamnat i brottsregistret.  Fastar varje natt.
Idag ställer han till med fest. Du är bjuden. Och jag med. Trevligt att träffas hos fint folk. Men du och jag, som är lite blyga, känner oss osäkra. Också inför värden. Han är så säker på allt, dryg, stöddig …
Men alla som kommer är inte så fina. In i festsalen smyger sig
EN SKRÄPIG KVINNA
Hon kallas synderska och förmodligen syftar det på, att hon var prostituerad, en gatflicka som brukade sälja sin kropp. Hon var villebrådet som karlarna utnyttjade och sen slängde ifrån sig. Hon fick sex men inte kärlek.  Hennes ansikte låter oss ana dunkla krafter som plågat henne.
Hon smyger sig in på den här middagen, som Simon bjuder på. Hon kryper ihop vid Jesu fötter. Hon gråter och bär sig konstigt åt. För våra ögon och öron verkar det osmakligt. En oren och besudlad kvinna kommer nära den man som talar om renhet, och menar sig leva nära Gud. Jesus borde gripa in …
Jesus gör det. Han griper in i Simons liv.

SIMON, JAG HAR NÅGOT ATT SÄGA DIG …
By ut namnet Simon mot ditt eget namn. Jesus har något han vill säga dig. Jesus berättar om en märklig skuldsanering. En hade en skuld på 500.000 kr, en annan på 5.000 kr. Bankdirektören efterskänkte dem båda deras skuld.
En del ser inte sin egen skuld. Andra upptäcker med smärta hur man gjort illa mot andra, sårat dem, föraktat, fått dem att känna sig föraktade, betryckta, förtryckta. All skuld är egentligen en skuld inför vår himmelske far. Han gav oss livet och kraft att leva, men vi förslösade det.
Den skräpiga kvinnan hade fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Den stöddige mannen hade inget att bekänna. Han såg bara andras synder. Om honom säger Jesus: Men den som fått lite förlåtet älskar lite."
Jesus har något att säga till dig och mig: Jag kan ta bort synder! Om du ger dem till mig tar jag hand om dem. Något händer med dig då. Du hittar en befriande kärlek. Får ett nytt liv. Ser på nästorna omkring dig med Jesu ögon. Och får något friskt att ge dem. En ny uppgift i livet.
Lukas berättar att Jesus gick vidare genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Tolv lärjungar följde med och några kvinnor. Och du och jag som upptäckt vad Jesus gör och ger, vi traskar med
O hur saligt att få vandra ut med bud om nåd och liv ..


4. MODKLÄDER
När du bjuds på galafest eller Nobelmiddag tar du på dig granna MODEKLÄDER. Kostar flera många kronorI vardagens kamp behöver du och får du av Jesus MODKLÄDER, gratis och för intet.
VAPENRUSTNINGEN ger mod att TILLSAMMANS MED JESUS stå emot ONSKAN. DOPDRÄKTEN ger mod att TILLSAMMANS MED JESUS möta människor.

Modkläder 1: Vapenrustningen - läs Efesierbrevet 6:10-20.
Jag behöver dig, Jesus, på alla känsliga områden i mitt liv, där jag ofta faller. Därför tar jag på mig …
FRÄLSNINGENS HJÄLM - bevara mina ögon vad jag ser, öron vad jag hör och mun vad jag säger. ”Alla mina ord och tankar, Jesus låt dem glädja dig”.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot orättfärdighet och egenrättfärdighet. Bevara mig i Din rättfärdighet. Led idag min färd på rätta vägar!
SANNINGENS BÄLTE - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot lögner och svek och att Du hjälper mig att leva friskt, sunt och äkta ..
VILLIGHETENS SKOR - Tack, Jesus, för att du hjälper mig att gå med fasta steg med blicken på dig, Jesus, och att du ger mig en ny vilja att bära bud om shalom, om fred, om det goda livet.
TRONS SKÖLD - Tack, Jesus, för Ditt skydd mot Satans otrospilar och att Du bevarar mig i tron på Guds löften.
ANDENS SVÄRD - tack, Jesus att du ger mig ditt levande ord, som gör mig klarsynt hur jag ska kämpa trons goda kamp.

Modkläder 2: DOPDRÄKTEN - läs Gal 3:27 och Kol 3:12-17
Tack för att jag i dopet blev iklädd Dig, Jesus, (Gal 3:27) och att jag dagligen får klä mig i dopdräkten, (Kol 3.12-17), i Ditt sinne, i Din kärlek. Tack att jag får höra hur du säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”.
Slå upp din Bibel och läs Kolosserbrevet 3:12-17
Se dig själv i vers 12. Hör vad Jesus säger om dig.
Se dig själv tillsammans med dina medmänniskor i de följande verserna.
Upptäck hur Jesus är hos dig just nu. Du som är döpt IN I KRISTUS ser hur han drar in dig i sin kärlek och säger inför varje ”klädesplagg” – ”detta vill jag hjälpa dig med” …. Och du kan inte låta bli annat än gnola på gladsången
GLAD I DIN KÄRLEK OFFRANDE MIG

JA, LÅTOM OSS GNOLA!
Bengt Pleijel 92+Skriva ut