måndag 4 mars 2019


Inför första söndagen i Fastan 2019

PRÖVNINGENS STUND
kommer på söndag, säger söndagens tema. Ja, ”prövningar vi möta får” och frestelser och motgångar och besvärligheter och obegripligheter och dumma människor ...
MEN … dagens texter målar upp ett trotsigt men …. Ett Guds MEN!
Guds ”men” förvandlar våra låsningar till lösningar. Vi hittar först en lösning i dagens latinska namn – INVOCAVIT. Förr började man denna söndag med Psaltaren 91:15, Invocavit me et exaudiam eum =  Han åkallar mig och jag  skall svara honom.
Alltså: Kontakt med Gud - vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:1). 
Kontakten med Gud ger också kontakt med våra himmelska vänner. Änglar och helgon och hela den himmelska härskaran kan berätta om hur Guds trotsiga MEN förvandlar alla våra ängsliga ”men” till AMEN – som betyder ” ja, ja, det skall så ske”. ”Var still och lyss ty himlens dörr står öppen nu på glänt. Hör änglasången …”
Amen. Lovet och priset och visheten
och tacksägelsen och äran och makten och starkheten
tillhör vår Gud i evigheternas evighet, amen.
(Joh Upp 7:11-12, 1917)

DÖD ELLER LIV!
Läs och BE-grunda 1 Moseboken 4:3-7
Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer  men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”

Nu får vi träffa bröderna Kain och Abel. De har samma föräldrar. Föräldrarna blev till i paradiset, sönerna utanför. De har samma arvsmassa, växer upp tillsammans, får var sitt yrke - hederliga yrken – den ene jordbrukare, den andre fåraherde. Båda har ”religiösa anlag”. Båda frambär offer till Gud. Kain offrar av markens frukt och Abel av djurens fett.
Varför ser Gud till Abels offer och inte till Kains? Det får vi inte veta. Det är bara Gud som vet. Det som människor inte kan upptäcka det ser Gud. Och det Gud ser, talar han inte om för alla.
Vi får inte veta vad det är för fel på prästen som går fram till ambon, eller på kvinnan bredvid dig i kyrkbänken. Allt kan se rätt ut men vara fel ändå. Men vad det är för fel får vi inte veta. Gud talar inte om det för oss. Det angår oss inte. Men vi får ett recept för oss själva. Be: sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig (Psalt 43:3).
Vi får inte veta vad det är för dunkla krafter som huserar i Kain. Men vi kan ibland känna igen oss i honom: Det börjar med avund, avunden föder vrede, vreden hat, hatet hämnd.  Tankarna på hämnd mognar till mord. Sedan följer dåligt samvete. Blicken blir mörk. Vi vet vad som sedan skedde: Världshistoriens första mord!
Men innan mordet sker, försöker Herren tala Kain (och oss) till rätta: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”
Begär – åtrå – heter på latin apetitus. Synden har aptit på dig. Vilken bild! Den onda makten lurar som ett rovdjur vid dörren. Rätt som det är slinker han in.
   MEN – säger Gud till oss – du ska råda över honom. Hjälpmedel: Vapenrusningen! Vi iklär oss Kristus och kan tillsammans med Kristus stå den Onde emot (Rom 13:14).
I bibelns sista bok berättas det om Jesus. Också han står vid dörren. Men han tränger sig inte på. Han bultar, han klappar. Hör du inte det? Han vill att du frivilligt skall öppna dörren. Får han komma in, blir det fest, läs Joh. Upp 3:20 ff.  Jesus säger i Joh 10:10:
Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överföd

MAKTER som leder BORT eller KRAFTER som leder HEM!
Läs och BE-grund Jakobs brev 1:12-15
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.

Dagens tema är Prövningens stundFörr var temat:  Kampen mot frestelsen. På grekiska är det samma ord för frestelse och prövning. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla.  Gud frestar ingen. Han vill inte få oss att falla. Men han vill pröva oss för att få fram mera tro och mognad hos oss. Skyll inte på Gud om du frestas, säger Jakob. Fienden finns inne i oss: En sugkraft inifrån, som bibeln kallar för köttet, och vi kallar Hans Majestät JAG. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.
Vad släpper du in? Två fiender har vi upptäckt: först SYNDEN, som lurar som ett rovdjur utanför dörren. Sedan kommer BEGÄRET, som vi ibland kallar KÖTTET - vårt stora JAG och som finns som inackorderingsgäst inne i oss.  
   Ja, vad är det för dunkla krafter som styr oss och lurar oss? Varför mår vi inte bra när vi har det så bra? Vi debatterar ”psykisk ohälsa”. En klok och vacker teolog sa på TV: Vi behöver ”avgrundskunskap om livet”. ”Vi måste börja tala om existentiella frågor”. Vi häpnade över denna vishet.
   Fast Sebastian Stakset uttryckte det enklare och mera rakt:
”Bara ljuset kan besegra mörkret”!

Han hade mött Jesus. Jesus hade räddat honom från missbruk, brott, och ett liv fyllt av hat. Det är mycket som kan hända då vi får samtalskontakt med Jesus. Det finns makter som leder bort och krafter som leder hem!
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

Vad driver dig?
Läs och BE- grunda evangeliet från Matteus 16:21-23 i din egen bibel.
Men börja med vers 13
Tre år tidigare hade lärjungarna fått möta Jesus. Då hade Jesus sagt: Följ mig! Vilket elektriskt ord! En utstrålning från Jesus gjorde att de lämnade allt och följde honom. Till yrket är de fiskfiskare.  Nu vill Jesus göra dem till människofiskare. De skulle få vara Jesu händer, som drog upp människor som sugits ned i nöd, synd, sorger och problem. Vilken uppgift! När Jesus kallar dem till tjänst frågar han inte efter deras skolbetyg eller meritlista eller om de kan acceptera bibelns ”trospaket”.
När Jesus t.ex. träffar Simon Johannesson ser han på honom och säger: Du är Simon Johannes son. Du skall heta Kefas – det betyder Petrus (som betyder klippan).
Jesus ser på dem med sina möjligheter. Han kallar inte alltid de dugligaste. Men dem han kallar gör han dugliga. När han ser dig ser han dina ”möjlighets-potential”!
Det händer mycket under de tre åren. De häpnar och människor undrar. Är det Elia eller Jeremia eller någon av profeterna som uppstått från de döda?
Nu kommer de till Cesarea Filippi och får frågan: Vem säger ni att jag är? Först är det alldeles tyst. Sedan kommer Petrus fram och säger: Du är Messias, den levande Gudens son! Jesus, du kommer från Gud!
Då säger Jesus till Petrus: Det här har du inte hittat på själv. Det är min far i himlen som gett dig de orden. Och sedan talar Jesus om vad han skall använda Petrus till. Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka.  
Jesus vet vem Petrus är. Och Petrus vet vem Jesus är. Eller vet han det verkligen? Han vet varifrån Jesus kommer. Men inte hans kallelse på jorden - Jesus som HERRENS LIDANDE TJÄNARE, han som måste gå till Jerusalem och lida mycket … och måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.
Varför MÅSTE? Du kan få fem svar som jag talat in på TV 16 i Åh kyrka? Svar 1 tryck här. Svar 2 tryck här. Svar 3 tryck här.  Svar 4 tryck här.  Svar 5 tryck här.
Där får du veta att Jesus älskar dig och därför vill hjälpa dig med sophantering och skuldsanering. Han fri-halsar från bojor och helar sår. Varför? För att du må LEVA!

Hur reagerar du på detta budskap?
Petrus reagerar kraftigt
när Jesus talar om sitt lidande på korset. Han tillrättavisar Jesus. "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig."  Många i svensk kristenhet håller med Petrus. Gör du? Vi vill höra om den gode Jesus som hjälper oss att vara snälla mot varandra, se varandra, visar varandra till rätta, reagerar mot orättvisor. Men talet om synd, kors och lidande får kraftiga protester. Man kopplar på det s.k. dövörat.
Jesus reagerar kraftigt
över Petrus och vår ytlighet: "Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."
Jesus riktar sig till Petrus, men talar till Satan.  Det finns en ond makt – Satan, djävulen, fienden, fan. Han är mycket listig. Kommer alltid på ett oväntat sätt.  Kan t.o.m. använda hyggliga människor som redskap. Just nu använder han Petrus.
Men då säger Jesus: dina tankar är inte Guds utan människors
Vad viktigt det är att se skillnaden. Varifrån kommer mina tankar? Det vi tänker kan se så bra ut först. Men slutet kan bli katastrof. Gud låt ditt ord i mitt liv få råda.
Det Gud säger kan se besvärligt ut först. Men det slutar i seger. Jesus går till korset, lider och dör för oss. På andra sidan korset finns segern, uppståndelsen, det
rena, friska livet. Det som driver Jesus är KÄRLEKENS MÅSTE!

Vad driver dig? Smaka på Paulus svar i Rom 8:14
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. 
Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!"
Tag mig då Herre upp till ditt barn. Lös mig från alla frestarens garn
Lär mig att leva, leva för dig, glad i sin kärlek offrande mig

Bengt Pleijel 92+ träffas i boken SÅNGPOSTILLAN, årg 2 sid 130 och på bibelskolan.com tryck här. Himmelskt Söndagsgodis finns också på bibelskolan.com, första sidan. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut