måndag 17 juni 2019DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
och semestrar börjar och tider av rekreation (nyskapelse) blir möjlig för många. Ty ”blid och livlig värma till allt som varit dött sig solens strålar närma och allt blir återfött”. Vi hittar en ”skapande paus”. Förra veckans ”SÖNDAGSGODIS” påminde om att Mose hittade en sådan i 5 Mos 33:27: ”En tillflykt är han urtidens Gud och härnere råder hans eviga armar”. De många söndagarna i Trefaldighetstiden i kyrkoåret hjälper oss att LEVA LIVET tillsammans med vårt dops Gud som sträcker ned sina två händer och drar oss in i sin skapande kärlek. Men eftersom påsken kom sent i år ”knuffades” dopets söndag bort. Men den finns här!


FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET- VÅRT DOP
Temat är VÅRT DOP. Om du vill ägna några semesterdagar åt att upptäcka ditt dop så får du här några DOP- tankar från denna söndag.

GT-texten - 2 Mos 14:21-22
Vi möter Mose och Israels barn på ökenvandring. Situationen är förtvivlad. Bakom dem finns Faraos här och ingen bland Israels barn hade gjort militärtjänst. Framför dem är Röda Havet men ingen hade gått i simskola. Men Herren driver undan havet med en stark östanvind och Israels barn kan gå rakt igenom. I 1 Kor 10:1f är detta en bild av dopet till Kristus. Läs och sjung Pi-Hahirot-psalmen 618 som binder samman bibelns två största händelser: Befrielsen ur Egypten och befrielsen på Golgata.

Episteln – Titus 3:4-8
Vi får hälsa på hos Paulus andlige son och medarbetare just när han håller på att läsa ett brev från Paulus. Brevet vibrerar av godhet och kärlek och helig Ande.

Evangelium - Joh 1:29-34 
Vi träffar aposteln Johannes som berättar om vad han såg och hörde vid Jordans vatten den gång Jesus kom dit och blev döpt.


MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen
1. Hos Gud finns vishet, makt, råd och förstånd 
Läs och BE-grunda Job 12:7-13. Vi får träffa Job. Han hade ett bra jobb, var VD för ett företag som sysslade med djuravel. Han var rik, dåtidens finanskung. Har man pengar, får man makt. Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet (1:3). Också Gud tyckte han var bra (1:8).
   Men Job fick det jobbigt. Allt kraschade. En fruktansvärd storskräll! Läs Job kapitel 1-3. Man undrade: Hur kan Gud som är så god tillåta att så mycket ont får ske med en så god människa?
Detta stämmer inte för Jobs vänner. Job var nog inte så god. Han måste haft dolda synder. Vännerna reagerar, diskuterar och argumenterar.  
Job blir bara mer och mer irriterad på dem. Vännerna ger sig ut för att vara så kloka och fina. Men Job tycker de är dumma.  Och så drämmer Job till med ett på-stående, där han ler ironiskt åt de kloka vännerna. ”Ni tycker att ni kan ge så bra svar. Men fråga djuren, de kan lära dig.  Fråga fåglar och maskar och fiskar. Prata med djuren! De vet att "de är Herrens verk”. Kanske en uppmaning till många idag, som inte vet att också djuren är Herrens verk.
Sedan kommer Job med ett tröstens ord till sina självgoda vänner. Till oss! ”Ni kanske inte begriper så mycket nu. Ge inte upp.Med hög ålder följer vishet", säger Job. "Ni kommer så småningom att upptäcka att det är Gud ni behöver".
Läs Job 12:6 (versen före vår text) som säger att de som trotsar Gud får trygghet, de som har sin gud i sin hand. En liten gud i min hand ger falsk trygghet. En liten människa i en stor Guds hand får vishet, makt, råd och förstånd. Och häpnar, förundras och sjunger Sv. Ps 327:5
Allt som bärs av vingar och i luften far, 
allt som rörs och simmar genom sjö och hav, 
alla fåglar talar om Guds härlighet, 
fiskstim, stora valar honom prisa vet,
prisar och berömmer Gud 
som rättvist dömer och sitt folk ej glömmer.

2. Hur en okänd Gud blir känd
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 17:22-31.
När Paulus kommer till Aten kommer han i debatt med den intellektuella eliten. Han erkänner deras religiösa nit. Men när han ser deras många gudabilder och många altaren reagerar han häftigt. Han blev upprörd i sitt innersta när han såg alla avgudabilder som fyllde staden (17:16). Varför så upprörd? Kan inte var och en få tro som han vill?  
Det gör ont i Paulus, därför att han ser den inre nöd som dessa avgudabilder åstadkommer. Har man många gudar i sitt liv blir man aldrig riktigt trygg. Man slits mellan olika gudar. Det finns kanske någon gud någonstans som blir sur över att man inte dyrkar honom. Därför bygger man ett altareåt en okänd gud
Det recept som Paulus ger åt grekerna och som han ger åt oss är omvändelsen. När de - vi - slutar att vända ryggen åt Gud utan vänder om till honom, ser vi hur hans ögon lyser, vi hör hur hans mun talar till oss, vi lyssnar till pulsslagen från hans fadershjärta. Vi kommer in i hans närvaro, i hans kraftfält.
Gud inte är långt borta från någon enda av oss
ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.

3. Poängen med livet är att se på ängen
Läs och BE-grunda Matteus 6:25-30
   Jesus predikar på ett berg i Galileen. Framför honom sitter fattiga galileiska fiskare och lantarbetare. Och några välklädda, vackra, brunbrända turister från Skandi-navien. Alla vet något om bekymmer. Alla får nu lära sig vad det innebär att det är i honom är det vi lever, rör oss och är till. Alla dras in i Jesus-rörelsen.
   Det finns bekymmer som man gör. Snickrar ihop, ältar, stoppar ned i magen. Det finns bekymmer som man får. Plötsligt. Oväntat. Otrevligt. Nattsömns-förstörare.
   Jesus får oss att stanna upp, tänka till, andas ut. Använd dina ögon, säger han


Se på fåglarna! De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Och lyssna på dem. Låt dig smittas av deras glädjedrill.

Se på ängen. Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Gud ger och förser både liljor och människor. Ja, poängen med livet är att se på ängen.

Se på ordet be-KYM-mer! Be mer när du får det ”kymigt”, svårt och tråkigt.
   Framför allt: ”Fäst dina ögon på Jesus”. Alla ting runt omkring får du se som han, i ljuset av hans ära och makt.DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG – DEN HÖGSTES PROFET


Hör Herrens ord!
Läs och BE-grunda Jeremia 22:1-4
   Kungen får ett personligt tilltal från Herren: Hör Herrens ord, du Judas kung. Och det fina hovet med idel ädel adel, får också detta ord: Hör Herrens ord! Men inte bara de utan allt folket får samma tilltal: Hör Herrens ord! Ja, också vi får detta budskap: Hör Herrens ord!
   
Vad får vi höra? Ett rop av smärta från Guds allra innersta! Gud ser vad de stora och stöddiga i landet inte ser: De ser inte de små, de utplundrade, de förtryckta, invandraren, barnen utan pappa, den ensamma mamman, änkorna, de skyddslösa i samhället ... Guds hand ville skydda de värnlösa. Men vi - vi skymmer Guds händer! Herre, förbarma dig över oss! Gud ville något annat med våra liv. Därför sänder han denna söndag Johannes Döparen att bli vägröjare för Herren, som säger: Hör Herrens ord!

Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig
Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig. 
(Sv Ps 646:5).

Gud utväljer, rustar och sänder 
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 23:16-25.
   Paulus kommer tillsammans med Barnabas på sin första missionsresa till Antiochia i Pisidien (idag en ruinstad i Turkiet). De söker upp gudstjänsten i synagogan. När man läst dagens texter, frågar man dem, om de har något förmaningens och tröstens ord att ge.
       Paulus reser sig och börjar tala. Framför honom sitter fromma judar men också sådana som fruktar Gud. Det syftar på hedningar som sympatiserade med den judiska religionen och livsföringen. Vi skulle kalla dem ”sökare”.
   Paulus riktar sig nu till båda dessa grupper: Israeliter och ni som fruktar Gud. Paulus berättar om vad Gud gjort och vill göra med detta folk. Lägg märke till att ton-vikten ligger på vad Gud gör. Guds arm och Guds hand leder detta folk. Gud utväljer, rustar och sänder …
   Herren frågar dig: Vad vill du att jag skall göra för dig och genom dig?


Vad månde bliva av detta barn?
Läs och BE-grunda Lukas 1:57-66.
Någonstans i Juda bergsbygd bor prästen Sakarias och hans hustru Elisabeth. Båda längtar intensivt efter ett barn. Men åren går. I verserna före berättas att Sakarias får besök av ängeln Gabriel som kommer med budskap till honom om att han skall få en son som han skall ge namnet Johannes. Det ska inte bli vilket barn som helst. Han skall bli stor inför Herren och bli till glädje och fröjd.  Redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande (v 15). Som Herrens redskap skall han bl.a. bli duktig på att vända fädernas hjärtan till barnen. Och alla talade om detta. Man frågade: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Vad månde bliva av dig om HERRENS HAND – den helige Ande - får beröra dig?
undrar nyfiket både du och
Bengt Pleijel 92+

som bjuder på fler ”igångsättningstankar”:

1. Boken SÅNGPOSTILLAN, årg 2: Första efter Trefaldighet, sid 265, eller tryck här, Midsommardagen sid 462 datorn tryck här, Johannes Döparens dag sid 469, eller tryck här
2. Nyfikenvandring 52, ”Guds fo¨¨
lk lever i dopet”- bibelskolan.com - tryck här
3. Boken ”Vattenstämpelns hemlighet”, som handlar om dopet, Se bibelskolan.com/”Bengtsåtervändsgränd”/adresslista 5. Om du går till registret kommer du till början av boken om du börjar i slutet av registret. Fattar du?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut