måndag 9 september 2019


Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

MEDMÄNNISKAN
får vi träffa på söndag, denna underbara och underliga, härliga och förfärliga person, som vi beundrar men inte begriper oss på och som vi tisslar och tasslar om när vi träffas på te-rep och saftkalas. ”Har du hört …nej, det menar du väl inte …ja, folk nuförtiden...”. Och fortsätter vi så, är vi med om att starta tredje världskriget.
I en syndabekännelse säger vi: ”Jag är skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från Gud …”
Men när vi stöter på den förlorade sonen kan han berätta om att vi har nya möjligheter. Han insåg och bekände sin synd. Med den vände han hem till Far. Och där upplevde han en enorm kärlek då han kastar sig i Fars armar.
Alltså: först OMVÄNDELSE. Sedan HÄNVÄNDELSE!
Han hör pulsslagen från Faderns hjärta: För dig! För dig!
Far har hjärta för de arma! Vi hittar kraftkällan för vardagsfred och ”nästankärlek”- Lukas sjunger om den i kapitel 6:6-36. Och vi sjunger med:
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

  1. Hjärta för de arma
Läs och BE-grunda 5 Moseboken 15:3-11 i din Bibel.
I gamla Testamentet vimlar det av uppmaningar att ta hand om fattiga, invandrare, främlingar, faderlösa, änkor (se t.ex. Jes. 1:17, Jer 7:6, 22:3, Psalt 82: 3-4, 146:7-9).
Far ger här en rättsordning för Israels folk. Och för oss! Han ger regler för hur man skall behandla dem, som råkat illa ut. Han hjälper dem till skuldsanering. Det visar att Han är barmhärtig och vill att vi skall vara barmhärtiga mot varandra. Far har hjärta för de arma. Och genom dessa ord vill Han tala till oss idag.
Läs texten långsamt och lägg märke till vad han säger om dina ögon, dina händer, dina tankar, ditt hjärta. Lägg märke till vad som händer när du kommer in i GE-rörelsen. När du ger av ditt eget, fyller Herren på med sitt.
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

  1. KÄRLEKENS GUD GER KÄRLEKENS BUD
Läs och BE-grunda Romarbrevet 13:8-10
Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.  Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Paulus skriver brev till de kristna i Rom och till de kristna i Sverige. Han talar om glädjen i att betala skatt och tullar, att visa respekt och vördnad för andra och att överraska andra med kärlek. Han påminner om hur kärlekens Gud har satt kärlekens bud som ett skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Och alla buden sammanfattas i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv.
Men vad är det som hänt? Vi ser med smärta och sorg hur många hoppar över dessa skyddsräcken. Och vi skäms över att vi själva gjort så. När vi bara vill för-verkliga oss själva, mår människor omkring oss illa. Och vi ser inte, förstår inte, bryr oss inte om att människor i vår närhet får det svårt.
Har de det svårt för att jag gett dem så lite kärlek? Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Att älska är så stort och så rikt att jag aldrig blir färdig med det. Men hur ska jag klara av att älska så rikt? Hur hittar jag en skuldsanering? Varmed skola vi betala?
Och Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Kärleken (Jesus) är lagens uppfyllelse, skriver Paulus. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla lagen, säger Jesus (Matt 5:17, Bibel 2000). Han ordnade skuldsaneringen. Han har betalat skulden. Det gamla syndalivet kan få ett slut. Ett nytt liv kan börja. Han har fyllt lagens kärl med kärlek! Vi får varje dag stanna till och dricka ur källan, där kärleken flödar. Ty den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv (Joh 4:14).
Jag kan ha svårt med vissa människor. Då får jag tala med Jesus om dem. Jag får se dem med hans möjligheter. ”Jesus in me loves you”, står det i en sång. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Den som älskar – det är ”Jesus in me”. Såsom jag har älskat er, skall ni älska varandra (Joh 13:34).
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig

  1. Var er himmelske Faders barn
Läs och BE-grunda Matteus 5:38-48.
Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln  också.  Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom
Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.  Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare  det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig.

Ni är er himmelske Faders barn, säger Jesus. Genom dopet och tron har vi kopplats in på kärlekens kraftkälla. Vår uppgift är att koppla på! En som gjorde så var aposteln Johannes. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!  utropar han (Joh. första brev 3:1). Och vi kan häpet sjunga:Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”. Och då händer det något med oss …

Den himmelske Faderns barn överraskar med kärlek .
Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
   Om din högra hand får lust att ge någon en örfil, träffar du den andres vänstra kind. Om du vill riktigt skymfa och förolämpa dem andre, träffar du den högra kinden om du slår med högerhandens utsida. Säger de som vet.
   Men man träffar den högra kinden om man med höger hand slår bakifrån. De slag vi ger varandra kommer ofta bakifrån. Tissel, tassel, förtal - allt sådant svider ofta mer än en rejäl örfil. Vad händer om du då vänder andra kinden till? Läs Johannes 18:19-23. Där får du ett bra handlingsmetod av Jesus.
   Jesus står inför översteprästen, som frågar Jesus och blir arg över Jesu svar. En av översteprästens tjänare, som förmodligen står strax bakom Jesus, ger då Jesus ett slag på kinden. Då vänder Jesus sig mot tjänaren och säger: Har jag sagt något som är fel, så säg vad som är fel. Men om jag talar sanning, varför slår du mig? 
   Om du, då du fått en örfil, vänder andra kinden till, får du ögonkontakt med den som slår dig. Öga mot öga. Du ser med all den kärlek Jesus ger dig in i hans ögon. Du inleder ett samtal. Du frågar varför? Det förvirrar honom. Han måste tänka om.
   Du kunde ha slagit tillbaka. Men då hade det onda bara fortsatt. Du kunde ha svalt förtreten och lagt locket på dina aggressioner och blivit en dörrmatta som den andre kunde fortsätta att trampa på. Men när du vänder andra kinden till, överraskar du din motståndare. Du hittar på något som gör att den andre tappar hakan. Kärleken, som du tar emot från Jesus, gör dig uppfinningsrik.

Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig


Den himmelske Faderns barn slösar med kärlek.
Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Du möter här en människa som är fullständigt hänsynslös mot dig. Han drar dig inför domstol. Han kräver sin rätt in på bara skjortan. Han kräver tydligen inte manteln, ty den måste han enligt 2 Mos 22:26-27 ge tillbaka innan solen går ned.
   När Jesus nu säger att du ska ge honom manteln också, så säger du, när du lyder Jesus, en sak till dig själv och en sak till din motståndare. Till dig själv säger du: Jag gör mig inte bekymmer, ty jag vet att Gud har omsorg om mig. Till din motståndare säger du: Tänk efter vad du gör. Låt inte solen gå ner över din vrede (Ef 4:26).
   Jesu ord är inte paragrafer i en lagbok. De är exempel på hur kärleken kan fungera. Kärleken är uppfinningsrik. Och kärleken är generös. Vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Dröj kvar hos honom. Vänd ansiktet till honom, så att du kan se honom och lyssna på honom. Överraska honom med kärlek. Gud älskar en glad givare. Han själv är en glad givare, och han gläder sig när han får se samma sinne hos sina barn
Var barmhärtiga så som er Far är barmhärtig


Den himmelske Faderns barn öser hur källan
Var fullkomliga, så som er Far i himlen är fullkomlig. Jesus säger så idag till oss. Vilken svindeltanke! En kristen vill likna Far. Och just den Far som Jesus gjort känd för oss. Han som letar sig fram till syndaren och letar rätt på den som gått vilse. Var fullkomlig. Helgjuten. Äkta. Parallellstället hos Lukas säger: Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig (Luk 6:36). Vår Far har hjärta för de arma.
En kristen är inte perfekt. Den perfekte är inriktad mot sig själv. En sådan människa kan bli mycket hjärtlös. En kristen behöver tvätta händer och tvätta hjärtat och be om förlåtelse varje dag (Matt 6:12). Syndernas förlåtelse ger plats och utrymme för Faderns kärlek. Fadern och Sonen och den helige Ande och hela den himmelska världens alla änglar och helgon längtar efter att vi ska dras in i denna kärlek.
   Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning … Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Var fullkomliga, så som er Far i himlen är fullkomlig. 

Vad bra våra nästor kommer att få! Och är du nyfiken på mer kärlekskraft kanske du hittar dem i Sångpostillan, årg 2 sid 354, på bibelskolan.com, tryck här

Må den helige Ande leda oss in i detta rika liv!
Bengt Pleijel 92+

Vill du skvallra om Himmelskt Söndagsgodis är adressen
bengtpleijel.blogspot.com
2 kommentarer:

  1. Jag heter Lilian N. Det här är en väldigt glad dag i mitt liv på grund av den hjälp Dr.saguru har gett mig genom att hjälpa mig att få min exman tillbaka med sin magiska och kärleksförtryck. Jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och sökte efter en skilsmässa men när jag kom över Dr.saguru e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få tillbaka sin ex och hjälper till att fixa förhållandet. och få människor att vara lyckliga i sin relation. Jag förklarade min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men till min största överraskning sa han till mig att han kommer att hjälpa mig med mitt fall och här firar jag nu eftersom min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara vid mig och kan inte göra någonting utan min present. Jag tycker verkligen om mitt äktenskap, vad en fantastisk fest. Jag kommer att fortsätta vittna på internet för att Dr.saguru verkligen är ett riktigt trollspelare. BEHÖVER DU HJÄLP DÅ KONTAKTA LÄKARE SAGURU NU VIA E-post: drsagurusolutions@gmail.com eller WhatsApp +2349037545183 Han är det enda svaret på ditt problem och får dig att känna dig lycklig i ditt förhållande. Och hans också perfekt i 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 KVINNENS FRUIT 4 FRÄMNINGSSTAV 5 SKYDDSFÖRVALTNING 6 FÖRETAGSSTAV 7 GODT JOBSMAX 8 LOTTERISK STÄLLNING och DOMSTOL.

    SvaraRadera
  2. Goddag vänner, mitt namn är Antonio Laura från Israel, jag är en läkare av yrket Kirurg, jag är 45 år, läs noga mitt vittnesbörd om hur jag återställde ex kärlek inom två dagar av kärleksdel ljus stavningsbön, jag har goda avsikter att dela denna goda nyhet här ute, för jag vet att den här informationen kommer att hjälpa någon som läser detta just nu att läka brustet hjärta och återställa förlorat kärleksförhållande inom två dagar. Min stoy kan vara likadan, jag var gift med Antonio fyra år, förra månaden han gick upp med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka till älska mig, men allt jag gjorde var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket eftersom vi hade två små barn tillsammans och jag älskar honom så mycket att jag inte kan leva utan honom, jag frågade honom med allt, jag lovade men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min kollega på jobbet, hon är min goda vän och hon rådde mig att snarare kontakta en kärlek stavningskärna som kan hjälpa mig att stava kärlek tillbaka, men jag är den typ av person som aldrig trodde att kärlek stavdelning fanns eller kan fungera, jag hade inget annat val än att prova, jag mailade stavningskanalens e-postmeddelande som hon gav mig och få muniter efter att jag fick ett svar Dr.Oduduwa sa till mig att han kan hjälpa mig att få tillbaka min man, det var inga problem att allt kommer att gå bra innan tre arbetsdagar, jag följde noggrant all hans instruktioner om vad jag ska göra hemma under mitten av natten kärlek spell bön. Oduduwa lanserade en Love-stavningsdel i luften och förvånansvärt andra dagen var den omkring 06.00. Min make kärlekspartner ringde mig på min mobiltelefon, jag blev så förvånad eftersom min man vägrat att ringa mig eller smsar mig de senaste tre veckorna, plötsligt ringde han för att be om ursäkt för mig och han sa att han kommer att återvända hem för att besöka mig och mina barn snart. Ända sedan den första dagen han ringde mig, han har ringt och smsat mig varje dag, idag ringde han att jag svarade på telefonsamtalet och han sa igen att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle förlåta och återvända till honom som kärlekspartner, att han älskar mig så mycket. Jag är så glad och tills idag började vi leva tillsammans lyckligt som en familj. min djupa tacksamhet till Dr.Oduduwa för hans begåvade krafter för att återställa trasiga äktenskap och föra tillbaka ex kärlekspartner inom två dagar kärlek stavning bön som fungerar. Jag rekommenderar honom varmt för alla som söker brådskande återställande av kärlek (dr.oduduwaspellcaster@gmail. Com)

    SvaraRadera

Skriva ut