måndag 23 september 2019


Inför den helige Mikaels dag

Änglarna
får vi möta på den helige Mikaels dag - änglarnas dag.

FINNS ÄNGLAR?
Svar: Ja! Ängel betyder budbärare. Budskapet heter evangelium, som betyder ”ett gott budskap”. I ordet evangelium gömmer sig en ängel: ev-ANGEL-ium. Där finns budbärare, som bara längtar efter ”att trösta, lära, förmana och varna oss”. Om du i mötet med änglar även lär dig tala ”ängelska” bör du begrunda 1 Kor 13:1.

HUR SER DE UT?
Svar: Inte som överviktiga barn med klotrunda och röda kinder. Ibland har de vingar. Ofta har de vita kläder. Ser man någon i vita kläder kan man misstänka att det är fråga om en ängel. Men ibland har de vardagskläder och slår sig ned vid köksbordet hemma hos oss (se Hebr 13:2). 

VAD VILL DE?
Svar: Mikael - hans namn betyderVem är som Gud?  - vill detta:
 1. att vi skall få upptäcka vilken mäktig Gud vi har …
 2. att rusta oss att bli tuffa mot ondskans makter …
 3. att vara vår änglavakt
 4. att ta med oss i änglakören … ”då brister själen ut i lovsångsljud …”
Dagens texter skapar kanske inte ljuvliga känslor. Om dem kan sägas det som sägs om vissa TV-filmer - de innehåller sådant som kan verka skrämmande. Men de vill öppna våra ögon så att vi blir klarsynta över vad det är som sker i det som sker. Var är det för idéer och mörka krafter som vill lura oss? Änglarna vill att vi ska hitta deras glädje. nd inte ryggen åt dem!! Ty det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Lukas 15:10). Såsom i himlen, så ock på jorden!

 1. Vi får möta bedrövad Daniel som tröstas av ängel.
Läs och BE-grunda Daniel 10:15-19 där Daniel berättar om sin syn.
Kapitel 10 i Daniels bok börjar med att berätta om hur den gamle Daniel sitter vid floden Tigris. Han försöker förstå. Han har fått en uppenbarelse som talar om stora vedermödor, v 1. Daniel undrar över vad detta innebär. Han sitter där och han ber och han gråter. Daniel har i hela sitt liv kämpat för rättfärdighet mot övervåld och lögner, Han har fått många erfarenheter av hur Gud svarar på bön och griper in.
Men nu undrar han: ”Varför svarar inte Gud på min bön?” Ibland kommer också vi i situationer, då vi frågar och undrar "Varför, Herre?"
Efter tre veckor händer något. Daniel ser en himmelsk gestalt, klädd i linnedräkt med bälte av guld. Han strålar med bländande ljussken och talar med en stark röst.
Är det en ängel? Kanske ängeln Gabriel? Han ser ut som en människa. Är det den Jesus som hela Gamla Testamentet talar om (Luk 24:27, Joh 5:46, Kol 2:17). Är det den gudason som var med i den brinnande ugnen? Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ, det vet. (Daniel 3:25, Sv Ps 254:4).
Männen omkring Daniel grips av skräck. Daniel reser sig upp och står. Vi ser hur han darrar, krafterna försvinner, hans ansikte blir likblekt, han faller ned. Men ängeln tar tag i Daniel, reser honom upp. Daniel hör ord som driver bort fruktan.
   Ängeln säger: Daniel, du högt älskade, ge noga akt på det jag har att säga dig: Var inte rädd, du högt älskade. Allt skall gå väl. Var stark, var stark! När ängeln talat med Daniel blev han styrkt och kan lyssna.
Kan vi ana att detta sägs också till oss? ”Du möttes på din olycksled av ej förstådda hinder” (Sv Ps 483:3). När vi då lyssnar till evANGELium kommer kraft och frimodighet och klarsyn. När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:130).
Daniel undrar varför det dröjt så länge innan han får svar på sin bön. Ängeln säger att Gud hört hans bön redan första dagen han bad och en ängel hade sänts ut till Daniel. Men en annan ängel, en ond ängel, hade stoppat denne i tre veckor (se 10:12). Det finns onda änglar, som kan fördröja Guds svar. Den onda ängeln kallas i vers 13 för Perserikets änglafurste. I v 20 hör vi om Greklands änglafurste.
Vi undrar vad det är för makter och krafter som styr oss och grundlurar oss. Finns det en furste över Tyskland? USA? England? Över Sverige? Vad står bakom det vi läser om i tidningen? I Ef 2:2 kallas han för fursten över luftens rike. Luften, atmosfären, kan vara som en mur mellan oss och himlen. Vi får svårt att andas. Men kampen är inte mot kött och blod - inte mot dumma och stygga människor utan mot mörkrets makter i himlarymderna.
Paulus säger, att vi varje dag behöver ta på oss Guds vapenrustning, Ef. 6:10-18.  Varje plagg är en påminnelse om att vi behöver Jesus på alla svaga områden och i alla svåra situationer.  Vi klär oss i Kristus-kläderna. Då förstår vi vad Sv.Ps 483:2 menar när den säger att ”Med dig är långt fler än de som dig förföljer” (Läs 2 Kung 6:15-17). Och samma psalm lockar oss att sjunga:
Det är Guds änglars dag idag, det brinner ljus i mörkret.

 1. "Heavens angels" strider för oss mot "hells angels"!
Läs och BE-grunda i din Bibel Uppenbarelseboken 12:7-12.
   Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare. Det Jesaja berättar om Babelskungen i Jesaja 14:12 ff, det gäller också Satan och alla som upphöjer sig och vill göra sig till gud.
   Dagens epistel berättar att draken var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Han anklagade oss både dag och natt inför Gud. Gud blev så trött på honom att han lät slänga ut honom från himlen. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid mellan med draken.
   När värmen möter kylan, blir det blixt och dunder! En våldsam urladdning! "Heavens angels" börjar kämpa mot "hells angels". Drabbningen kulminerar på Golgata. "Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset till evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp…" (Sv Ps 146:2). 

   Draken och hans änglar störtas ner på jorden. Jesus säger: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt (Luk10:18). Lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen.
 Satan slängs ned till jorden.Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 7:12) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

LJUSETS RUSTNING. Se Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff. Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.
LAMMETS BLOD: Läs första Johannes brev 1:9. När blodet renar från synd tas synden bort och Satan tappar greppet.
VITTNESBÖRDETS ORD: Kom ihåg Jesu recept i frestelsen, tre gånger säger han: Det är skrivet. (Matt 4:4,7,10). Ha bibelord till hands, by heart. "Ett ord kan honom fälla" (Sv Ps 237:3).
LIVETS LJUS: Sedan Jesus kom, kan det aldrig bli riktigt nermörktHan har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27). Vi får leva i dopets kraftfält – i Kristus.
Men utanför kraftfältet ”i Kristus” finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde jag så?
Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Från Paulus får vi ett motord med ljus och tröst. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss (Rom 8:34).      ”Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu” (Sv Ps 359:3)
Lägg märke till detta: Satan (hån)ler åt våra nederlag. Jesus ser och ber i våra nederlag. När jag ser på Jesus förlorar anklagelserna sin makt.  Ljuset driver bort mörkret och drar oss in i ljusets rike.  Därför ber vi med Palt 43:3-4:
Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud!

 1. Din skyddsängel har ögonkontakt med Far!
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 18:7-10 
Jesus har en oändlig omsorg om de små, de svaga. Men hans kärlek är inte snäll och menlös. Den äkta kärleken kan bli upprörd. Den kan reagera. Vreden - det är kärlekens reaktion mot det onda. Vi hör denna reaktion från Jesus. Det blixtrar om honom. Han låter upprörd. Blir personlig. Han talar om DIN hand, DIN fot, DITT öga. Du sträcker ut din hand mot något eller någon. Rätt som det är, är du fast. Du låter din fot bära dig till en plats dit du inte borde gå. Plötsligt är du fångad. Du låter ditt öga se på det du inte borde se. Plötsligt är du fixerad.
Sedan säger Jesus nästan vilda ord: Hugg av den, kasta bort den. Jesus använder högst chockerande ord. Han talar om helvetets eld. Det drar åt helvete med oss om vi fortsätter på det viset.
Det är viktigt för oss att lära oss att lyssna till Jesu ord även när de är så skarpa och vilda och förfärande som här. Det som leder dig bort, avslöja det, bryt med det. Gör det för LIVETS skull!
Var rädd om barnen omkring dig, de små, de svaga, de lättledda. Var rädd om barnet inom dig. Ditt inre barn behöver leva nära Jesus, det behöver få trygghet, närhet, värme. Fäst dina ögon på Jesus. Då ser du Far, vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1-3-5).
Och du ser att du har en skyddsängel!
Lägg märke till detta: Det är Far, som ser dig och vet hur du har det. Men din skyddsängel ser Fars ansikte. De utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den (Psalt 103:20). De lyder blixtsnabbt.
Vilken omsorg! Gud är din Far. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Och när du ser och tar emot denna kärlek börjar det bli varmt inom dig. Tillsammans med änglarna blir du eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser. Därför: Upplyft ditt hjärta mot den himmelska världen. Lyssna in lovsången, harkla dig och sjung med:
Det är Guds änglars dag idag.  Guds lov ske nu och alltid.

Hör du en hes, skrovlig gubbröst som sjunger med, är det en hälsning från mig

Bengt Pleijel 92+

Den helige Mikaels dag finns i boken Sångpostillan, årg 2 sid 474 och på www.bibelskolan.com tryck här. GT-texten från Daniels bok finns i boken ”I Guds händer vad som än händer” och på bibelskolan.com. Se adresslistan 10 /Vägsträcka 39-41, tryck här. Vill du sprida ”godis” så berätta att adressen är bengtpleijel.blogspot.com. 
2 kommentarer:

 1. Jag heter Lilian N. Det här är en väldigt glad dag i mitt liv på grund av den hjälp Dr.saguru har gett mig genom att hjälpa mig att få min exman tillbaka med sin magiska och kärleksförtryck. Jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och sökte efter en skilsmässa men när jag kom över Dr.saguru e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få tillbaka sin ex och hjälper till att fixa förhållandet. och få människor att vara lyckliga i sin relation. Jag förklarade min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men till min största överraskning sa han till mig att han kommer att hjälpa mig med mitt fall och här firar jag nu eftersom min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara vid mig och kan inte göra någonting utan min present. Jag tycker verkligen om mitt äktenskap, vad en fantastisk fest. Jag kommer att fortsätta vittna på internet för att Dr.saguru verkligen är ett riktigt trollspelare. BEHÖVER DU HJÄLP DÅ KONTAKTA LÄKARE SAGURU NU VIA E-post: drsagurusolutions@gmail.com eller WhatsApp +2349037545183 Han är det enda svaret på ditt problem och får dig att känna dig lycklig i ditt förhållande. Och hans också perfekt i 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 KVINNENS FRUIT 4 FRÄMNINGSSTAV 5 SKYDDSFÖRVALTNING 6 FÖRETAGSSTAV 7 GODT JOBSMAX 8 LOTTERISK STÄLLNING och DOMSTOL.

  SvaraRadera
 2. Mitt namn Jönsson Björkman, form, Kristianstad (Sverige) Efter 12 års äktenskap har jag och min man varit i den ena gräset tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien för att vara med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin far igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärta som plågar mitt hjärta, mitt hjärta fylldes av sorg och smärta eftersom jag verkligen var kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och önskar alltid att han skulle komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag sökte efter hjälp på nätet och jag stötte på en webbplats som föreslog att Dr Osagiede kan hjälpa till att få tillbaka ex snabbt . Så jag kände att jag skulle prova honom. Jag kontaktade honom och han berättade vad jag skulle göra och jag gjorde det då gjorde han en Love spell för mig. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och sa till mig att han saknar mig och barnen så mycket, så fantastiskt !! Så det var så han kom tillbaka samma dag, med mycket kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för den smärta han orsakade mig och barnen. Sedan från och med den dagen var vårt äktenskap nu starkare än hur det var tidigare, allt tack vare Dr Osagiede. han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min berättelse på internet att Dr. Osagiede verkliga och kraftfulla stava caster som jag alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn i en tid av problem, om du är här och du behöver din Ex tillbaka eller att din man flyttade till en annan kvinna, gråt inte mer, kontakta den här kraftfulla stavagern nu. Här är hans kontaktmeddelande på: doctorosagiede75@gmail.com eller whatsapp på +2349014523836
  eller viber +2349014523836

  SvaraRadera

Skriva ut